SVETI ANĐEO ČUVAR – ISTINSKA VOLJA - KARMA

Kritika nečistog uma


  Preuzmite
e-knjigu o Tarotu

 Preuzmite
 e-knjigu o Kabali

Kabala-Tarot.com je strana namenjena prezentaciji znanja, informacija i razmišljanja o veoma popularnim ali veoma malo shvaćenim disciplinama.   Tekstovi o Kabali - e-knjiga
Svakog meseca u trenutku objave šaljemo članak na vašu email adresu. Prijavljivanjem na e-novosti vi čitate prvi.

Svi tekstovi su pod Copyright Goran Sarvan ©. Sva prava zadržana. 'Sve mora biti učinjeno dobro i na poslovan način'.

U protivnom sledi neizbežni mač karme.

SVETI ANĐEO ČUVAR – ISTINSKA VOLJA - KARMA
SVETI ANĐEO ČUVAR – ISTINSKA VOLJA - KARMA

SVETI ANĐEO ČUVAR – ISTINSKA VOLJA - KARMA


    Koliko čoveka zanima uhvaćenost u materiju, neizbežna podložnost vremenu, smisao života i svega što proživljava i koliko čovek uopšte ima 'otvorene oči' kada razmišlja o tim temama. Svi ćemo se složiti da se u tom smeru ulažu ogromni napori još odkada čovek zna za sebe. Ali zašto još uvek nema neke valjane odgovore na ta pitanja? Zato jer nema pravilan pristup analizi tih tema. Zato jer nema ni pravilne definicije navedenih pojmova. Još nismo naišli na pravilnu definiciju pojma anđeo. Veoma slično važi i za Istinsku Volju i karmu. A ti pojmovi su kičma postojanja ljudskog bića.


    Ovo su tri osnovna faktora koji odlučuju da nam je život takav kakav jeste, da nam je 'sudbina' takva kakva jeste. Ovo su osnovni faktori koji determinišu naš svakodnevni život uključujući i najmanje detalje. To su neraskidivi i odlučujući pojmovi koje nijedna grana antropologije u širem smislu ne može da ignoriše ako hoće da opravda sebe.


    Bez poznavanja ovih pojmova nemoguće je bilo kakvo religiozno ili naučno objašnjenje beskonačne dinamike konglomerata energija koji se zove život. Koliko može da nam pomogne i da nas sačuva naš sopstveni Sveti Anđeo Čuvar, gde su limiti slobodne volje a koje su kompetencije Istinske Volje i kolika su opterećenja sopstvene karme i otkuda ona, su neka pitanja na koje ova knjiga nudi odgovore. Ako hoćemo da na bilo koji način analiziramo Budine Četiri Plemenite Istine a da se pri tome držimo naučnih aksioma, ne možemo da ignorišemo ova tri subjekta iz ove knjige. Ova knjiga (pisana oko 2000-te godine, objavljena 2015-te godine) je nastala i pojavila se u jednom od najglupljih perioda u istoriji južnih Slovena (naročito tokom zadnjih 200 godina) i zato ne očekujemo da će odmah biti shvaćena i prihvaćena. Ali budućnost je pred njom! To je maktub! 
Autor:Goran Sarvan
Izdavač:Samoizdanje
ISBN:978-86-915591-2-0
Povez:Broširan
Obim:280 strana
Tiraž:418
Pošalji upit


 

Kritika nečistog uma
Kritika nečistog uma KRITIKA NEČISTOG UMA - kabalistički priručnik za mentalnu higijenu

Da li postoji definicija o tome šta je to razmišljanje? Šta je to mentalna fiskultura, mentalna gimnozofija? O tome ne postoji ni pravilno i precizno definisan glagol a kamo li imenica - ko to misli, razmišlja? Postoje opisne definicije sa puno prideva. Ali nama treba imenica i glagol. Ko to nešta radi, ko to razmišlja? Dakle, dva pitanja su tu: ko i šta radi? Tokom cele istorije psihologija i još puno srodnih nauka se bore da otkriju to. Ali danas ne možemo da budemo zadovoljni sa otkrivenim. Istovremeno kabala je oduvek nudila veoma precizne odgovore na ta dva pitanja. Razmišlja um. A šta je um? Energetski konstrukt, sklop, sastavljen od svih komponenti univerzuma ali na finijem, mentalnom vibracijskom nivou. Njegov nosač na nešto grubljem, astralnom nivou je Nefeš koji je istovremeno i energetski napajač a nosač svega toga, hardware je telo. U skladu sa vibracijskim zakonitostima, između ta tri nivoa postoje sličnosti i neke identičnosti. I tako dolazimo do razmišljanja. To je samo kalkulisanje sa beskonačnom ili sa veoma ograničenom bazom podataka i sa dobrim ili slabim programima. Veoma slično software-u. Sada nam dolazi najvažnije pitanje - od čega zavisi sposobnost dobrog kalkulisanja, razmišljanja? Jer svedoci smo da ljudi veoma različito razmišljaju, i po pitanju objekta i po kvalitetu i po kvantitetu. Zavisi od čistoće, odnosno nečistoće uma o kojima govorimo u ovoj knjizi. Od čistoće uma zavisi komplet život. Osim čistoće uma (kvalitet uma) za evoluciju čoveka je važan i 'volumen ili količina' uma (kvantitet). Umovi ljudi danas imaju kvantiteta više nego ikada ali na žalost, na štetu kvaliteta, čistoće uma. Bolje je imati u umu 'tri čiste' nego 'hiljadu nečistih'.
 
Autor:Goran Sarvan
Izdavač:Samoizdanje
ISBN:978-86-915591-1-3
Povez:Broširan
Obim:401 strana
Format:14 × 21
Tiraž:418
Pošalji upit


 

Kabalistička STRUKTURA mikrokosmosa
Goran Sarvan - Struktura
Kabalistička struktura mikrokosmosa: seciranje čoveka na delove duše

Čovek ima jednu dušu koja je sastavljena iz više vibracijski različitih komponenti. To je veoma kompleksan sklop skoro bezbroj astromentalnih sastojaka, da je to jednostavno teško pojmiti. Ali suštinsko rangiranje i razlikovanje tih osnovnih nivoa prisutno je u skoro svim tradicijama na planeti, naravno pod različitim imenima. Ovde je jedno od najtemeljitijih analiza ljudske duše kao i čoveka uopšte ikada napisanih.
 
Autor:Goran Sarvan
Izdavač:Samoizdanje
ISBN:978-86-915591-0-6
Povez:Broširan
Obim:291 strana
Format:14 × 21
Tiraž:666
Pošalji upit


 

BROJEVI 126 - 156
Brojevi 126 - 156
BROJEVI 126 - 156

Poznato je da je u kabali veoma malo kvalitetne literature. Možemo reći da nauka tek sada stidljivo čini prve korake ka kabali, spoznavanju kabale. Slično je i sa literaturom. Potrebne su nove, dublje, sveobuhvatnije knjige o kabali koje pokrivaju i otkrivaju nova područja, literatura koja demistifikuje ustaljene dogme, literatura koja ne temelji na papagajskom prepisivanju prepisivanog bez imalo znanja o temi o kojoj se radi.

Konačno imamo pred sobom pionirski rad na jeziku južnoslovenskih naroda, najveći kabalistički rečnik sa preko 4000 starogrčkih reči koje su zanimljive za kabalu. Uz svaku reč napisanu u starogrčkom je brojčana vrednost i prevod u srpski jezik. Reči su klasifikovane po brojčanim vrednostima. Jedini sličan kabalistički rečnik za hebrejski jezik je objavio A. Crowley u Equinox-u pod imenom Liber D.

Osim brojčanog rečnika u knjizi je i propratni tekst o upotrebi brojeva u kabali, nekoliko magičkih kvadrata, analiza sistema asocijacija i sistema proporcija u gematriji, detaljna analiza nekoliko važnih brojeva, reči, rečenica, analiza četiri najjača božija imena kao i kabalistički esej o broju 666. Ukratko, nužna literatura za sve ozbiljne studente kabale.

Realizovano je samo 77 numerisanih primeraka sa potpisom autora!

Michael

Pošalji upit  
Kabala u teoriji i praksi
Kabala u teoriji i praksi


Kabala u teoriji i praksi

Kabala kao duhovna disciplina nudi ključeve i putokaz za pristup bogu i razumevanju odnosa čoveka i boga. Kao sinergija svih nauka nudi smernice mnogim naukama da ubrzaju sopstveni razvoj i evoluciju uopšte. Kao metod korespondencija nudi mogućnost uvida u odnos makrokosmosa sa mikrokosmosom i time različite nivoe svesti koji su produkat tih odnosa.

U ovoj knjizi su analizirani ti nivoi, njihove karakteristike, načini osveštavanja i prisutnost u svakodnevnom životu. U uvodnom delu su navedeni opšti pojmovi koji su nužni, mada početniku mogu izgledati veoma nejasni, komplikovani, odbojni, ali su za kabalu nužni isto kao i četiri osnovne operacije za matematiku. Tih osnovnih deset nivoa je u kabali poznato kao deset sefirota koje homo sapiens u svojoj evoluciji polako obogaćuje i osveštava (osvaja). Mogući su različiti pristupi tom osveštavanju. Od inicijacija, samoinicijacija, napornih vežbi dharane, psihoanalize, meditacija ili kroz najobičnija životna iskustva pod uslovom da ih razumemo. U knjizi je naveden i metod priziva tih nivoa svesti, što je takođe jedan kombinovani način osveštavanja. Prvobitno je bila ideja da su u sklopu knjige prizivi svih sefirota ispod bezdana, ali sam smatrao da to može da bude rizično pa sam naveo samo improvizovani priziv Malkuta i skraćeni priziv Jesoda. U budućnosti kada bude u planu revidirano i prošireno izdanje uključiću i ostale prizive.

Nakon analize sefirota navedene su dodatne korespondencije i puno praktičnih saveta i informacija što otvara mogućnost da svako za sebe pronađe neki metod daljnjeg rada, što je na kraju krajeva i nužno. Dakle, materijala je više nego dovoljno da subjekat započne konkretan rad.


Autor: Goran Sarvan
IzdavačBabun
ISBN:978-86-83737-61-1
Br. strana:
287
Povez:broširan
 
Pošalji upit
Kabala v teoriji in praksi 

Priročniki o kabali, ki so na voljo sodobnemu knjižnemu molju, večinoma obravnavajo ali zgodovinski vidik tega starega judovskega duhovnega izročila ali pa, še pogosteje, teoretičnemu vidiku kabale dajejo prednost pred praktičnim. To pomeni, da se bralec iz njih sicer lahko pouči, denimo, o drevesu življenja, univerzalnem kabalističnem modelu vesolja in človeka, kot so ga uveljavili in razumeli davni kabalisti, malo ali skoraj nič o tem, kako ga vidijo sodobni, še manj pa, kako si lahko tudi oni z njim pomagajo pri spoprijemanju s povsem vsakdanjimi življenjskimi izzivi in pri duhovnem razvoju.

Knjiga Kabala v teoriji in praksi (Kabala u teoriji i praksi, Beograd, Babun, 2009), delo Gorana Sarvana, si, čeprav je izšla v srbskem jeziku, v Sloveniji ne zasluži pozornosti le zaradi tega, ker avtor živi in dela v Ljubljani. Je namreč eno izmed redkih del o kabali, ki najde zlato sredino v razmerju med teorijo, ta daje bralcu temeljno orodje za spoznavanje kabale, in med uporabno-praktičnimi razlagami, te mu omogočajo, da jo vključi v svoje življenje. Goran Sarvan namreč predstavi kabalistično dogmo, razlago ureditve univerzuma, hkrati pa pojasni, kako se ta kaže v vsakdanjem življenju. Vsak pojav, dogodek, človeka, celo pojem, je mogoče prav s pomočjo kabale osvetliti z vseh zornih kotov, demistificirati in razčleniti. Univerzalni model vesolja človeku odkriva, kdo je in kje je prav zdaj.

Avtor se je razlage in analize desetih ravni zavesti - vsaka izmed njih sovpada z eno izmed sefir na drevesu življenja in silami  univerzuma, ki z njo upravljajo – lotil tako, da je za vsako izmed sefir navedel njene značilne predstavnike na materialni ravni. Iz odnosa, ki ga ima človek do nosilcev posameznih sil univerzuma na snovni ravni, je namreč mogoče odkriti, koliko dobro jih je že ozavestil oziroma kolikšna je njegova zavest na ravni posamezne sefire. Bralca k žlahtenju zavesti ne spodbuja le s teoretično razlago, ampak tudi tako, da mu predlaga meditacije na posamezne sefire in še pojasni, katere sile univerzuma naj prikliče in kako, da bi svojo zavest razširil oziroma spremenil. To pa je nujno, če želi kabalo uporabiti z namenom, da izboljša svoje življenje.

Vsak dogodek ali okoliščina, v kateri se kdo znajde, je s stališča kabale splet večih dejavnikov v človeku (njegovi zavesti) in univerzumu. Na makrokozmos, vesolje, ne more vplivati, lahko pa na mikrokozmos, torej sebe. Bolj kot ozavesti dejavnike v sebi in univerzumu, ki so ga vodili do nekega dogodka, več kot o njih ve, na primer, kateri so bolj in kateri manj pomembni, bolj lahko z njimi manipulira oziroma sebe tako spremeni, da se razmere, naj so še tako izzivalne ali celo problematične, razpletejo njemu v prid.

Kabala, kot jo je predstavil Goran Sarvan, je na eni strani orodje za spoznavanje sveta, v katerem živimo – z njegovo pomočjo, denimo, odkrijemo, zakaj je nekaj ravno tako ali se je zgodilo prav tako in nič drugače – na drugi pa pripomoček, ki človeku pomaga spoznati se in se tako spremeniti, da živi polno in z zavedanjem, kdo je in kje je. Bralcu za tako rabo kabale daje bodisi neposredna navodila bodisi z napisanim namiguje, kako naj to naredi.

V delo, ki je, resnici na ljubo, vse prej kot lahkotno branje, saj bralcu sicer daje odgovore na temeljna vprašanja o življenju, a ga hkrati napeljuje, da si zastavi še nova in nanja tudi sam izbrska odgovore, je avtor strnil bogato znanje o kabali in izkušnje z njo, ki jih je nabiral več desetletij. Predvsem brez zadnjih ne bi zmogel sestaviti priročnika, ki ni samo še eden v nizu mnogih, osredotočenih na brisanje prahu s starega duhovnega izročila in prepisovanje starih dogem, ampak je sodobni priročnik o kabali za sodobnega človeka.
Liber Samekh
Liber Samekh


Liber Samekh

U magiki postoje dve osnovne magičke operacije: priziv (invokacija) i teranje. Moguće je izvoditi samo jednu od njih ili ih kombinovati zavisno od cilja. Tu je i evokacija kao specifični način invokacije. Kada kažemo invokacija, smatra se da je to priziv nečega izvana u naš sistem. Evokacija je priziv, ili bolje reči naglašavanje nečega što već imamo u svojem sistemu. I ako naglašavamo ono najunutarnije, najsvetlije, najsvetije, božansko u sebi, to je priziv svojega Svetog Anđela Čuvara, boga u sebi, svojega boga, to je priziv energetskog konstrukta koji je unutar nas, koji je u stvari pravi ja i koji je dokaz postojanja veze (i sama ta veza) subjekta sa celim univerzumom. Baš to se dešava u našem ritualu.

Ovaj ritual je malo shvaćen i u takozvanim ezoteričnim krugovima. Zbog svoje savršenosti apsolutno zaslužuje dostojnu prezentaciju i objašnjenja. Razlog više je jer potiče iz naše, zapadne tradicije a spada u četiri najefektnija rituala samoinicijacije koji su javnosti dostupni. Malo je čudno da na zapadu imamo nekoliko prevoda, objašnjenja, tumačenja, čak i varijacija i nadgradnji Tibetanske knjige mrtvih (Bardo Thodol) a nemamo kvaliteno objašnjenje za Liber Samekh, ili pravilnije imenovan Ritual Akefalos. Čak i engleski naziv Bornless ritual (Ritual Nerođenog) je nepravilan prevod, mada ima smisao.

Danas su vremena instant svega. Od hrane, zadovoljstva, odmora, seksa pa do duhovnosti. Ukratko – površnost svega. Zato su ljudi toliko nezadovoljni. Dakle, treba nešto promeniti, zasukati rukave. Ljudi će to shvatiti i tako uraditi tek kada budu morali to da urade, kao što inače funkcionišu široke mase. Ali ova knjiga nije namenjena njima (svima), nego onima koji stvari urade na vreme kao i onima koji se je prihvate zbog pravih predispozicija. A te predispozicije su svesnost nevidljivog energetskog konstrukta u sebi koji svemu što se je dogodilo i što se događa daje smisao! Dakle, treba da smo svesni šta se sve dešava ali i zašto se sve to dešava. Takvih i sličnih pitanja ili područja interesovanja je ogromno. Ljudima koji o tome razmišljaju preporučujem ovu knjigu. Srećno vam bilo!

Autor:Goran Sarvan
IzdavačBabun
Br. strana:
240
Povez:broširan
 
Pošalji upit