Kategorije
Kabala

X. Odbrana smislenosti

Kod svake čovekove aktivnosti se traži praktičnost. Da li je praktično tražiti i pitati se o smislu života? Uglavnom ne. Kakve odgovore i primere iz istorije imamo o tome? Uglavnom nezadovoljavajuće. Nikada to nije bilo praktično i profitabilno. Mada su se time uvek bavili izuizetni ljudi, najbolji, najpametniji! Nikada prava nauka (avantgardna), niti prava umetnost, niti filozofija, niti religija nisu bile praktične. Sve dok su to bile u pravom smislu reči. Ali vremenom je njihova upotreba postala praktična. Veoma slično možemo reći i za kabalu. Takoreći ne postoji deo kabale koji nije upotrebljiv u praksi, ali ne u direktnom obliku nego u prilagođenom. Ko bi rekao da nam kabala može pomoći kada hoćemo da pronađemo razliku između pojmova samilost i milosrđe i da ih pravilno razumemo i rangiramo. Ili da objasnimo razliku u softweare-u umetnika i militariste. Preko kabale možemo razumeti religijske dogme, možemo analizirati svaku karakteristiku uma, svaku sklonost, dobru i slabu, jedino pomoću kabale možemo koliko toliko naučno predočiti viša stanja uma pa čak i samadi. Kabala je upotrebljiva u psihoanalizi, psihijatriji, medicini uopšte, zatim svaku parapsihološku pojavu, svaku relioznu teoriju i dogmu je moguće proveriti preko kabale a da ne pominjemo divinacije pomoću Tarota, itd.. Ali i pored svega toga osnovna upotreba kabale je pravilno razumevanje Starog Zaveta. A ko razume Stari Zavet je mudrac u pravom smislu reči, jer takav čovek razume odnos mikro – makro kosmos, poznaje smisao života homo sapiensa, poznaje razloge i smisao svih životnih okolnosti u kojima se trenutno a i inače nalazi. A to uključuje pravilno razumevanje karme. Dakle to su znanja koja se retko traže u svakodnevnom životu jer u ogromnoj meri prevazilaze običnu, prosečnu mislenost. A ljudima su toliko zanimljiva! Apsurdno!

Kabali je odavno poznato da svaki koagulat sam po sebi ima sopstvenu gravitaciju, samo zato jer je to koagulat. Nauka to tek sada otkriva rentgenskim snimanjem planete Zemlje. Neke naučne teorije gravitacije Zemlje su tačne, neke su slepa nagađanja. Eksperimenti u atmosferi daju prave odgovore. Od tih nevidljivih uticaja koagulata nama je poznat i vidljiv samo magnetizam, ali slične uticaje imaju i ostali metali, zlato, srebro, kalaj, bakar kao i kristali. Ni za jedan od tih uticaja nauka još nema objašnjenja, ali pomoću korespondencija kabala može ogromno da pomogne.

Kada u sebe akumuliramo dovoljnu količinu podataka i korespondencija, možemo automatski da analiziramo svako svoje mentalno stanje i svaku svoju materijalnu okolnost. To je takozvani kabalistički način razmišljanja. Automatsko detektovanje i unutrašnjeg stanja i vanjskih okolnosti. Time lako pronađemo za sebe optimalni način funkcionisanja. Elastičnost, prilagođavanje, usklađivanje. Kada ideš u Beograd ponašaj se beogradski.

Još jedno neobično područje gde se može kabala efikasno upotrebiti u praksi je ekonomija. Trenutna ekonomska kriza je posledica nedovoljno promišljenih tokova kapitala. Kao uvod u kabalističku edukaciju u svet Diskova, današnjim ekonomistima preporučujem da pročitaju dramu Plutos od Aristofanesa i neka je temeljito analiziraju. Ili etimologiju reči kapital. Kod svega toga je važno znati da svaki čovek ima drugačiji odnos do novca i zato ne postoji univerzalni odgovor ili kabalistički savet za novčane probleme za sve ljude. U tom mitu i mitu o Demetri je opšti prikaz tih zakonitosti unutar kojih će svako tražiti svoj specifični odgovor. Dakle, već ste shvatili prepletenost kabale i mitologije. Bogovi stalno deluju, konstantno, a način njihovog delovanja nam pokazuju mitovi, a mi pomoću korespondencija možemo da se uključimo u te scenarije. Odnosno, na osnovu svojega astromentalnog konstrukta možemo da vidimo šta i gde nam fali i gde, kada i od koga da tražimo ono što nam nedostaje, gde u mitu da pronađemo sebe, kako da se uključimo u fiksne tokove scenarija i kako treba da odigramo svoju ulogu..

Kabalisti su par hiljada godina pre Darvina znali razliku između čoveka i životinja i to na svim nivoima. Jasno su znali koje delove duše poseduje čovek i koliko su razvijene i koliko su iste razvijene kod životinja. Darvin je morao da se bori protiv crkvenih dogmi da bi uopšte dokazao neke aksiome koji su nama samopodrazumevajući. Kabalisti to znaju, a po sistemu korespondencija jasno prave i razliku među životinjama.

Kabala ima ogromno teorija, rezona, dogmi, stavova, ideja, itd., koje je veoma teško naučno proveriti, dokazati, mada su u praksi funkcionalne. Neke je moguće dokazati, na primer efekte invokacija ili mantranja, ali mnoge nije i pored veoma ubedljivih teoretskih objašnjenja. Kao što hemija dugo nije mogla da dokaže da je so hranljiva mada je praksa oduvek govorila da jeste. Dakle, u budućnosti će kabala i nauka biti nužno i neizbežno povezane, čak međuzavisne. Ne znam da li danas na planeti postoji deset ‘laboratorija’ u kojima je moguće naučno izvesti neke eksperimente da bi se dokazale neke kabalističke postavke, teorije. Koliko je takvih ustanova koje mogu da dokažu tačnost Periodnog sistema Mendeljejeva? Bez obzira što ga učimo još u osnovnoj školi. Isto važi i za kabalističku Shemu 231 Vrata ili za 49 Vrata Binaha odnosno Ružin Krst. Isto važi i za stanja svesti po sefirotima. Jednoga dana će samadi biti moguće izmeriti (intenzitet, trajanje, dubinu, itd.).

Kada neko pita šta je to kabala to je isto kao da je pitao šta je to karma? Ne po smislu i sadržini nego po širini i sveobuhvatnosti pitanja. To je mnogo šire pitanje nego da vas neko pita šta je to medicina ili šta je to matematika? Ili da vas neko ko nije video ništa osim svoje pećine pita šta je to geografija? To je zato jer u svesti ljudi nedostaje osnovno predznanje, čak i terminologija u jeziku da bi objasnili šta je to kabala ili karma. Postoje brojne definicije koje mogu nabrojatim i koje su sve tačne, ali ne govore puno, teško ih je shvatiti.

    Današnji čovek, ako želi duhovni razvoj i ako ne želi da zaluta iza prvog ćoška (a šanse za to su strahovito velike zbog previše inkarniranih proroka) mora da osim discipline i istrajnosti u vežbanju bude upoznat sa većinom sistema, filozofija, religija, metoda rada na sebi, itd.. To je zahtevnost današnjeg momenta. Dakle, mora da bude upoznat sa svim zapadnjačkim metodama, sa svim istočnjačkim, sa paganskim, šamanističkim metodama, itd., barem elementarno. Da poznaje i kabalu i zen i jogu, hrišćanski misticizam,  metode soto i rinzaj zena kao i Abramelinovu metodu, principe vudua i enohianu, itd., itd.. Ponavljam, to je specifičnost današnjeg momenta, sinteza svih sinteza i metoda. Danas je momenat kada je to moguće, danas je momenat kada je to nužno! Da ne padne u kontradikciju i negiranje nečega što ne poznaje, da ne pomisli da je njegov metod od boga dat (jeste, ali možda samo za njega), da ne kritikuje bez podloge druge metode, i na kraju da bolje razume i svoj sopstveni metod. To je nužnost, jer svi pojedinačni metodi iz raznih vremena i raznih podneblja imaju neke svoje specifičnosti koje su ponekad nedostatak. Jer čovek je danas na takvom evolutivnom nivou da je potrebna sinteza svih sistema da bi se svi ti nedostaci otklonili. Da bi se dobio jedan, današnjem momentu zadovoljavajući sistem. Time se prevazilaze međusobne negacije i kritike, upotpunjuje se terminologija (jer škripa u mnogim sistemima) a o nadgradnji na ostalim frontovima da ne govorimo. 

Ljudi me uvek pitaju zašto je uopšte potrebna kabala, gde je njena praktična primena, gde je njena budućnost? Sve su to logična i potrebna pitanja. Odgovora ima veoma puno. Kabalom je moguće otkriti a kasnije i otkloniti psihički mompleks, lošu naviku, traumu iz detinjstva. Naravno, za to je potreban rad. Ali na bilo koji način da se prihvatimo toga potreban je rad. Isto tako možemo reći da jedino preko kabale se u punoj meri može razumeti zašto rana zaraste. Ili zašto ono pravilo surovog kapitalizma ‘veća riba jede manju’ deluje i kako deluje i zašto je baš tako. Ili šta je uopšte gravitacija, otkuda ona?! Nauka uopšte nema puno objašnjenje gravitacije! Ili potpuno razumevanje mita o Edipu, jer Freud-ovo objašnjenje je samo četvrtina smisla i poruke tog mita! Ili objašnjenje crnih rupa u univerzumu!? Svi ti primeri, mada totalno nepovezani mogu se u punoj meri razumeti samo pomoću kabale. I u svim tim slučajevima je srodna pojava. U svim tim slučajevima se radi o koagulisanju energije, realizovanju nekih astralnih tokova, dakle materijalizaciji astralne energije što podrazumeva magnetizam, gravitaciju. A baš to je ono Einstein-ovo ‘Univerzum se širi’. Naravno da veći koagulat ima veću gravitaciju i privlači manjeg. Isto se dešava i na astralnom nivou kao preduslov za sve navedeno.

Kategorije
Kabala

IX. Srećni trgovci

Ako je kabala takav kompletan i kompleksan sistem znanja koji je neophodno i kompetentan da pomogne da na pravi način razumemo jednu od najsvetijih knjiga homo sapiensa (a kabala to jeste sposobna) onda je sasvim normalno za očekivati da nam taj sistem znanja može i treba da ponudi pomoć u rešavanju nekih svakodnevnih životnih problema. Kada kažemo životnih to stvarno i mislimo, dakle velikih problema a ne obične prehlade. To znači da ako se malo posečemo po prstu ne treba da zovemo velikog hirurga da nas previje ako to možemo i sami da uradimo.

Srecni trgovciLjudi najčešće imaju problem novca. Kada se kabalistički prihvatimo bilo kojeg problema moramo da znamo da u tu analizu uzimamo i posmatramo strašno veliki spisak faktora, veoma širok ugao gledanja, mnoga područja života, jer bilo koji problem da analiziramo moramo da znamo da to nije samo problem jednog fronta, uskog područja. Čak i ako se problem pojavljuje samo na jednom frontu, uzroci, direktni ili indirektni, nisu samo sa tog jednog fronta. Dakle, ljudi često imaju probleme sa novcem. Osnovna dijagnoza je da nemaju novca! A zašto ga nemaju? Tražimo uzrok problema! Zato jer ne znaju sa novcem. Kako mogu da znaju kada ga nemaju? Zašto ga nemaju? Ne znaju da ga privuku? Zašto? Zbog rupa na sasvim drugim životnim područjima! Vidimo da je uzrok sasvim na drugoj strani! Ili, ako ga nešto i imaju a ne znaju sa novcem, zašto ne znaju? Tu je moguće desetine odgovora i svakog pojedinačno treba analizirati. Dakle, niko ih nije naučio, nije im rekao šta je novac, kako se rukovoditi do novca, ne znaju zakonitosti tokova novca, ne znaju kako ga privući, ne poznaju mitologiju novca, ne znaju da su cirkulacije novca podložne nekim većim, jačim tokovima, ili čovek jednostavno ima slabo aspektovanu drugu astro kuću, ili čovek jednostavno može biti rođeni rasipnik, ili hronična lenština, itd., itd..

Kod 99% ljudi koji imaju problem sa novcem uzrok je u nečemu od navedenog. Ali ako se prihvatimo bilo kojeg od navedenih razloga, suočavamo se sa tako dubokom analizom da barem njih 90% odustane od daljnje analize. Sve što sam do sada rekao je – spoznati uzrok ‘bolesti’ a još to nije lečenje. Ponekad može ta spoznaja uzroka da prouzrokuje izlečenje. Ali ako hoćemo izlečenje potreban je dodatni rad. Ali ako poznajemo uzrok lakše nam je da počnemo izlečenje jer znamo gde treba da radimo i kako. Naravno, moguć je i slučaj da poznajemo uzrok, dijagnozu a da jednostavno nema leka jer objektivno nije moguće ništa poduzeti. Ako je čovek lenj treba da zasuče rukave, ako je rasipnik treba da trenira škrtost, ako ne zna sa novcem neka nauči od kompetentnih, ako hoće da spozna kabalističke karakteristike novca neka studira mitologije novca, ako je bez posla neka se prekvalifikuje, ako je neskroman neka se prisili i počne od malog, i konačno ako ima drugu astro kuću praznu neka priziva novac magičkim putem.

Ako je prenosom karme kažnjen sa besparicom onda neka proceni svoj životni momenat i okolnosti i neka sagleda težinu tog prenosa i mogućnosti da ga prevaziđe, jer može se desiti da će morati da prihvati i staus quo. Ali i to je samo privremeno, ako se potrudi. Može se desiti i da je jednostavno mentalno kontaminiran diletantskim rezonima o poslu, novcu, menadžmentu, itd.. neka se probudi. I što je najvažnije mora da shvati da je to stanje koje ima sa novcem u stvari realni pokazatelj njegovog energetskog stanja na višim nivoima.

Plus moguće je da čovek samo misli da je siromašan i da nema dovoljno novca. Možda ima neko svoje bogatstvo kojega nije svestan i ne zna i ne može da ga unovči jer nije pravi momenat niti pravo vreme (danas je to česta pojava). Ali u svakom slučaju novčano stanje čoveka je siguran pokazatelj bruto energetskog stanja sistema tog čoveka. Dakle neka prvo poveća zalihu svoje energije. Znam da će mnogi biti razočarani i nezadovoljni svim ovim što sam rekao ali čvrsto stojim iza ovih reči. Ne volim da nudim lažne nade i da dajem lažne utehe mada su ih ljudi gladni. 

Sva borba za energiju je samo posledica gravitacije svakog subjekta, svake zvezde, ali i svakog drugog živog bića, kao i svakog koagulata, entiteta uopšte. A ta gravitacija je samo posledica impulsa za Jedinstvom sa Svime. Čak i nagoni gladi i seksa, dakle nagoni za hranom i spajanjem sa suprotnim polim su samo posledica tog impulsa, te gravitacije, impulsa za Jedinstvom. U stvari sve što se dešava je samo posledica toga, posledica preplitanja tih graviracija. Sva dinamika univerzuma je posledica tog impulsa, te potrebe za Jedinstvom. U tom konglomeratu subjekata, zvezda ali i svih drugih bića i entiteta, ta borba postaje krajnje raznolika, šarena, u kojoj se sve dešava, a to uopšteno zovemo život.

Svaki čovek koji misli da se bavi magikom ili studira kabalu treba da se jednom zapita: da li sam ja srećan? Ako je odgovor pozitivan onda neka zaboravi magiku i kabalu jer mu nije potrebna. Svaki pametan čovek će imati negativan odgovor. Sledeći korak je da napravi spisak razloga (stvari) zbog kojih je nesrećan. I kada to uradi na tim stvarima će da proveri da li njegova magika funkcioniše. Ono što nema će prizvati ono što mu je previše će oterati, ono što mu se ne sviđa će promeniti. Svi problemi u svakodnevnom životu su samo šanse za proveru magike i kabale. Isto je i sa novcem.

Kategorije
Kabala

VIII. Nužnost i funkcija ne-znanja

Ljudi koji rade na sebi su dodatno da ne kažem najviše pogođeni tim morem ne-znanja oko sebe. Oni su ispostavljeni dodatnoj kolateralnoj šteti. Znamo iz kojih razloga. Ti ljudi su neka vrsta modernih Don Kihota. To je neki oblik besmislene robije do kraja života da bi eventuelno post mortem nekada usledila kompenzacija, slava. Ili ne!

Borba sa ne-znanjem je veoma naporna, zahtevna, bolna i ponekad čak besmislena, jer kao da smo osuđeni na poraz. Ipak, ljudi koji stvarno rade na sebi, na svojem razvoju, bilo da podučavaju druge ili ne, bilo da to rade latentno ili ne, ne treba da se brinu i budu razočarani zbog opšteg slabog nivoa duhovnosti ljudi oko sebe. Prvo, uvek je tako bilo, uz male oscilacije. Drugo, tako treba da bude. Malo izabranih (onih koji nešto znaju) i puno šarlatana, prevaranata, kvazi učitelja i ogromno stado ovaca, slepaca, neznalica koji se povode za šarlatanima. Tako treba da bude. Svako ko se zbog toga uzbuđuje, nervira, žalosti, spada u neznalice. Svaki onaj ko bi želeo da prosvetli široke mase, spada u neznalice. Dakle, tako je normalno, tako treba da bude i tako je dobro. Kako dobro? To more ne-znanja? To more ne-znanja, more žabokrečine je potrebno jer to je filter, nužan filter za nužnu selekciju izabranih, pravih. To je tako konstruisao i smislio Veliki Arhitekta. Taj filter prođu samo najbolji, samo vredni i samo oni koji su predisponirani. Zato ih je tako malo. To je prirodni sistem selekcije a ne ljudski zato je nepogrešiv. Ja sam fasciniran kako je to savršen sistem, nemoguće ga je prevariti. Plus fasciniran sam nad apsurdnostima manifestacije te žabokrečine. To teško da mašta može da izmisli. Dakle, taj sistem selekcije prođu samo kompetentni, najistrajniji, najuporniji, najdisciplinovaniji i oni koji imaju potrebu, dozu želje za znanjem. A sada ću navesti jedan apsurdni primer. Krajem devedesetih ili možda nakon 2000-te, na radiju slušam razgovor sa jednim takvim ‘duhovno razvijenim čovekom’ koji svašta priča, ali glavni biser mu je ‘na našem rejonu se više dešava na području duhovnosti nego u Londonu’. Alo! Prvo sam bio šokiran. Pitao sam se ko je ovde lud, ko je za ludnicu, ko je pijan? Ali posle sam shvatio funkciju takvih ljudi. Hoću da kažem da su načini delovanja i ispoljavanja i održavanja tog niskog nivoa ne-znanja i gluposti tako raznovrsni i brojni. Oni koji se probiju, prođu kroz te drastične filtere, ne moraju da rade na prosvetljenju drugih niti na ublažavanju tih uslova selekcije. Ne! Oni moraju da rade na sebi, da egoistično misle na sebe a ako usput i još nekoga obrazuju to je OK, a ako ne to je opet OK. Mnogi takvi su tokom istorije pokušali da obrazuju, prosvetle druge, otvore oči drugima pa su ih ti slepci čak i ubili. Elifas Levi je rekao da magičar ima dovoljno primera iz istorije da su izuzetni ljudi stradali zbog budala i da treba da čuva sebe mnogo više nego te budale oko sebe! Dakle, nije bez razloga toliko neznalica kada i bog kažnjava one koji hoće da te neznalice nečemu nauče. Neznalice i šarlatani su tu da budu upotrebljeni a ne da ih neko prosvetljuje. Dakle, za nas je važno da emotivno ne trznemo na njih. To je velika opasnosti i ako trznemo na njihove slabosti je znak našeg sopstvenog nesavršenstva. Jednaki je znak našeg nesavršenstva ako imamo motiv da ih prosvetlimo, obrazujemo. Nije sportski nekoga terati da se nešto nauči. Sportski je da on tebe moli da ga naučiš!

Povezano sa time se možemo pitati sasvim logično pitanje – zašto je tako teško bogatog ili poslovnog čoveka navesti na inicijacijsko znanje? Zato jer je za njega prekasno. Sve škole koje je pohađao u životu su ka stimulisale ka nekom obliku pohlepe (koja je u izvesnoj meri čak i poželjna) i koja ga je toliko oblikovala, usmerila, zacementirala i pravac i uskost ugla gledanja na život. Ovo pitanje je važno jer mnogi mladi i nadobudni magičari sanjaju da će ‘svojom naukom’ da šarmiraju lepe i uspešne poslovne žene! Ne sine! Beton je da se po njemu hoda a dijamant je da se stavi u krunu! Možda će ti uspeti tek tada kada budeš na svojem frontu uspešan onoliko koliko je ona uspešna na svojem! Možda! Umesto filozofije hleb se zarađuje lopatom. Tako biva ako ti je slaba filozofija. Možda je bolje šarmirati takvu ženu ako mesec dana svaki dan radiš po 256 sklekova. Ne smeš da prekineš nijedan da i ne sme da ih bude ni više ni manje od 256. Nakon toga imaš veće šanse da je osvojiš. Ako ni to ne uspe, povećaj broj sklekova.

Tirane niko ne voli ali i oni imaju funkciju da nateraju podređene, tiranisane da postanu jaki! Nema druge funkcije za tirane. I njih bog voli i zato im je dao tu funkciju! Nezahvalnu. Jadni tirani.