Kategorije
Blog

Drevo Življenja – osnovna shema Kabale

Drevo Življenja je za Kabalo isto kot Mendeljejev periodni sistem za kemijo. Drevo življenja je osnovna grafična shema Kabale.

Drevo življenja je okostje Kabale, skelet mikrokozmosa, na določen način pa tudi pokazatelj rasporeditve in medsebojnih odnosov sestavnih delov mikro in makrokozmosa.

Celotna evolucija Homo sapiensa je sestavljena iz ozaveščanja tega vibracijskega razpona od skrajnega nič, AIN-a, do najgostejšega poznanega, trdega in težkega materiala, ki ga lahko vsebuje Malkut. Ta razpon gre še naprej v obe smeri, od AIN-a v še „redkejše“ sfere in v še gostejše, težje, trdnejše in temnejše sfere od Malkuta (katere nekateri in celo znanost včasih imejujejo črne luknje), ampak za človeka je že ta omenjeni razpon več kot dovolj in v ogromni večini primerov neobvladljiv. Zaradi lažjega spoznavanja tega razpona človeka – Homo sapiensa in v skladu s pogoji in konstelacijo Stez Modrosti univerzuma na planetu Zemlji, je ta razpon razdeljen v deset enakopravnih nivojev katere imenujemo sefire ali sefirote ali sfere. Iz besede sifir, ki pomeni število (tukaj je tudi etimološka podobnost z besedami sfaira, sfera, obla, krogla). Teh deset števil ali sfer ali nivojev imenujemo sefiroti in vsi skupaj tvorijo shemo imenovano Drevo Življenja. V tej shemi je všteto vse. Ni dovolj, da to shemo poznamo, niti da jo znamo na pamet z veliko pripadajočih korespondenc, čeprav je to predpogoj; s shemo je potrebno delati. Z vsakim nivojem posebej. Potrebno jo je spoznati v takšni meri, da za subjekt ni več skrivnosti na tem področju življenja. Že prej smo omenili, da se ta proces imenuje ozaveščanje. Saj brez prisotnosti zavesti ne moremo govoriti o Homo sapiensu, kljub prisotnosti tega celotnega konglomerata. Moramo vedeti da konstantno teče pretok energije ali bolje rečeno tendencija vpliva, prenosa, toka v obe smeri, ki teče skozi vse te sfere, se pravi skozi človeka. Vsake sekunde inkarnacije. Od ozaveščenosti ali prehodnosti teh sfer, sefirotov, je odvisna uspešnost človeka v tem svetu, njegova sreča, zadovoljstvo, spokoj, itd.. To pa pogosto imenujemo izvrševanje Resnične Volje.

Obstaja več načinov osvajanja teh nivojev. Že v začetku nam mora biti jasno, da je vsak od teh desetih nivojev v določeni meri ozaveščen, poznan, prehoden. Samo v določeni meri, v odvisnosti od karme v najširšem pomenu besede. Prva stvar je, da moramo napredovati samo v evolutivni smeri. Od spodaj proti zgoraj, od grobega k finemu, od gostega k redkejšemu, od temnejšega k svetlejšemu, od težjega k lažjemu. Moramo vedeti, da je involutivna smer, od zgoraj proti dol, predstavljena s terminom in skico, ki se imenjuje Ognjeni Meč in da je evolutivna smer, od spodaj proti gor, predstavljena kot Kača Modrosti. Oba prikaza v sebi vključujeta vseh deset sfer, a evolutivna smer vključuje tudi steze, ki povezujejo sefirote. Na tak način Kača Modrosti vklučuje vseh deset sefirotov in vseh 22 Stez Modrosti. One so poti od enega do drugega nivoja in na osnovi svojih karakteristik kažejo kakšen je nivo iz katerega krenemo in katere vrline moramo pridobiti da bi osvojili naslednji nivo, kot tudi, kaj lahko pričakujemo na naslednjem nivoju.

Praktičen nasvet vsem, ki začenjajo z delom ali že nekaj delajo z Drevesom Življenja je, da začnejo enostavno oponašati Ognjeni Meč z mantranjem in vizualizacijo, in ko ga končajo, da po kratkem premoru na isti način začnejo s Kačo Modrosti. To je lahek in najsigurnejši način, najbolj varen način. S tem se afirmirajo vsi sefiroti in vse steze, poudarjajo se, na nek način se oznanja njihovo obstajanje na pravem mestu in počasi se instalirajo v zavest. Vsi ti pojmi, barve, zvoki, imena in tudi ta celotna vaja morajo postati tako samoumevni v zavesti subjekta kot potreba po pitju vode kadar ste žejni. S tem se nakako vse postavlja na pravo mesto, čeprav je tudi pred tem bilo na pravem mestu. Ampak sedaj je to tudi v naši zavesti, plus da je funkcioalnost vsakega dela mehanizma dodatno poudarjena. S to enostavno vajo, se praktikant ne izpostavlja nobeni nevarnosti, ampak samo jača. Da bi izvedel to vajo, mora vizualizirati vse sefirote, enega po enega, začevši s Ketrom, potem drugega, tretjega in tako do Malkuta. Vizualizira sefirot, v njegovi barvi, velikosti košarkaške žoge, minuto-dve, mantra njegovo magično formulo ali Božje Ime, potem vizualizira snop ali žarke bleščeče bele svetlobe do naslednjega sefirota, tu se zadrži minuto-dve, vizualizira njegovo barvo, mantra odgovarjajočo magično formulo tega sefirota, vse isto kot pri prethodnem samo da je sedaj druga barva, druga lokacija in druga formula. Potem nadaljuje naprej. Vse omenjene korespondence, Božja Imena, barve, lokacije in vse ostale podrobnosti se nahajajo v knjigi Liber 777. Ta knjiga je več kot nujno potrebna za kakršenkoli študij kabale. Tako se pride do Malkuta, s čimer je obdelana involutivna smer Drevesa Življenja.

Po tem sledi evolutivna smer po Stezah Modrosti. Vrstni red stez je določen na osnovi številčne vrednosti stez. Začne se pri stezi Tau, ki ima vrednost 400 in katera povezuje Malkut in Jesod. Potem sledi Steza Šin, ki ima vrednost 300, pa steza Riš in tako do steze Aleph. Ko se to obvlada, potem se v to evolutivno pot, Kačo Modrosti, lahko vključijo tudi sefiroti. S tem je obdelano Drevo Življenja v obeh smereh in vsaj v določeni meri olajšana cirkulacija v obe smeri. To je še daleč od ozaveščenosti, to je samo temeljno spoznavanje lastnih delov. Vse to skupaj mora trajati približno 20 minut. To je zelo enostavna vaja, ki je uvertura za zahtevna dela s posameznimi sefiroti. Enkrat ali dvakrat na dan v toku meseca dni in že boste to rutinsko izvajali in znali boste vse osnovne korespondence na pamet, tako, da boste lahko to izvajali na pamet in mentalno. Pomembno je, da s to vajo niste zanemarili niti enega dela sebe, niti ene komponente sebe, zajeli ste celo Drevo Življenja.

Vse to je predstavljeno preko Tarota. Tarot je pravzaprav razdelano in vizualno predstavljeno Drevo Življenja. Vse Velike Arkane Tarota korespondirajo z eno stezo in atribucije vsake Arkane se lahko uporabijo kot sredstvo spoznavanja vsake steze in s samim tem z zahtevnostjo tudi steze in sefirota, ki jih dotična steza povezuje. Ponavljam, to je začetek začetka, uvertura, to je učenje črk. Ne morete niti brati, še manj pa pisati, če ne poznate črk. Ne morete niti v drugi razred osnovne, če ne poznate vseh črk.

Tekom svoje zgodovine je Homo sapiens v svojih naporih spoznavanja smisla sebe, kar lahko imenujemo Homo religiosis, ustvaril več metod, načinov in shem predstave sebe in univerzuma, a Drevo Življenja, kot ena od teh predstav, ima večkratne prednosti pred drugimi. To ne pomeni, da druge predstave nimajo vrednosti, ali da niso uporabne. Daleč od tega – vse so uporabne, a vendar Drevo Življenja v svoji enostavnosti govori največ o konstelacijah sestavnih delov mikrokozmosa, kot tudi o hierarhiji in odnosih med temi komponentami.

Prevod v slovenski jezik: Gregor Musevski