Kategorije
Kabala

F. A. Q. – XVI

Šta znači ‘pravi način’ priziva svojega S. A. Č.-a? Šta ako ga ne znamo, kako da ga prizivamo? Zar postoji više načina?

Ako znate pravi način onda je to dovoljno. Ako ne znate pravi način znači da je neophodno da improvizujete, da tražite najbolji i najefektniji način tog priziva, da ga izmislite. Jer, ne postoji nigde niko ko tu može da vam pomogne, da vam pokaže. U različitim situacijama su nam potrebne različite sposobnosti, vrline, kvaliteti, različite inspiracije i logično je da će i ti prizivi biti malo različiti mada se uvek obraćate svojem Anđelu, dakle mora biti neka kohezivna nit oko koje se sve vrti. To može da bude mantranje, neke samo vaše geste, radnje, vežbe, specifični ritual, specifična žrtva, ili neke kombinacije navedenog, itd., itd.. Ali bilo šta da radite potrebna je istrajnost. Prizivaj često! Prizivaj stalno! Posedujemo ritual Liber Samekh, univerzalni priziv S. A. Č.-a. Ali ne znači da će kod svakoga dati iste rezultate. Može da se desi i da izostanu. E to je siguran znak da treba improvizovati. S obzirom na evolutivni momenat i mršavu tradiciju, apsolutno treba improvizovati.

Šta je dovelo do toga da današnji naučnici i filozofi istovremeno nisu i na putu inicijacije a mnogi od njih i ne znaju šta je to, a skoro svi naučnici i filozofi antike pa i srednjeg veka su bili ljudi inicijacije?

Više faktora. Kao prvo, crkva. Crkva voli da monopolizuje znanje kao i put ka bogu pa čak i taj cilj tog puta ako ga neko dostigne. Glupima je lakše vladati, dakle i edukaciju treba frizirati, retuširati. Zato su svi edukativni sistemi sa zapada brižljivo frizirani i oblikovani tako da nauka može svašta da otkriva ali smisao svega mora da ostane zamagljen.

Da nije tako, onda bi čika Freud mnogo više otkrio sa svojim objašnjenjem Oedipusovog kompleksa. U suštini on ništa nije otkrio, nije objasnio taj kompleks, taj mit, on je samo zagrebao po staklu. Glavno njegovo dostignuće je da je popularizovao taj mit.

Bolonjska reforma je samo najnovija taktika noja u edukaciji čovečanstva. Na putu inicijacije jednako je važno šta si otkrio i smisao otkrivanja. Bilo šta da nauka otkrije to se može ukalkulisati, mora se ukalkulisati u shemu re-ligere. Znate ono – metod naučni, cilj religijski. Ali danas nije baš tako. Neko tako ne želi.

Da li je duša vibracija?

Duša je vibracija sastavljena od više vibracijskih nivoa koje imenujemo delovi duše. Psihologija je to grubo i nespretno podelila na duhovni nivo, emotivni nivo i fizičko telo, ako govorimo samo o delovima ispod Bezdana. U kabali su ti delovi duše um, zatim Nefeš (animator tela) i telo. Telo je najgrublji deo i našim ograničenim čulima mi registrujemo samo telo. Ali, postoje i delovi duše koje sa našim čulima ne možemo da registrujemo.

Nama je teško i da zamislimo koliko su naše sposobnosti viđenja ili registrovanja nekih vibracija ograničene. Da li je uopšte moguće stvoriti neku predstavu šta sve to znači kada kažemo da neke vrste pasa imaju 800 puta oštrije čulo mirisa od čoveka. Mi to ne možemo ni da zamislimo koliko puta je taj naš raspon tog čula uži, manje sposoban. Slično je i sa čulom vida ili osetljivosti na neke druge vibracije. Dakle, ako nešto ne vidimo, ne osećamo, ne registrujemo, ne znači da to i ne postoji. Dakle, dušu možemo smatrati sklopom od nekoliko različitih nivoa vibracija koji su veoma sinhronizovani sa našim fizičkim telom. Za mnoge te vibracijske nivoe nauka još nema instrumente ni znanja da ih registruje. Ne zna ni da postoje i logično da nema ni termin za njih. Ali mnoge životinje, zbog ekstremne osetljivosti na nekom uskom frontu, mogu da ih osete.

Kako vi gledate na ove silne sekte, vere, nove religije, new age pokrete, itd., koliko je tu istine, smisla, pravog puta ka bogu?

Ako dozvolite, odgovorio bih na malo duhovito provokativan način. Postoji neka istinita priča, koju sam ja izmislio, o čoveku koji je izgubio nevinost čak u svojoj 12-toj godini. On ju je izgubio. A ne smeš da gubiš stvari koje ti je bog dao. I ceo život ju je tražio da je ponovo pronađe. I pronašao ju je konačno, u svojoj 40-toj godini života. I više je nije gubio do kraja života. Ima i žena takvih.

Postoje uterivači vere a bogami postoje i bogotražitelji. Ima tu puno i bogobojažitelja. A postoje i isterivači đavola a i oni koji ubiju boga u čoveku. Teško se je tu snaći. Samo mi je čudno što su uterivači uvek muškog pola a bogotražitelji uglavnom ženskog?! Kako to? Postoje i bogati milostinjari koji sakupljaju skupe milodare od sirotinje. Pa ljudi, ko je ovde lud, ili preciznije, ima li ovde normalnog? Ako čovek može da se distancira od svega toga i ako razlikuje nijanse, može veoma lepo da uživa posmatrajući to šarenilo, maškaradu, reviju drugorazredno i trećerazredno mudrih ljudi. Postoje i oni koji širenjem božije reči zarađuju za život. Glad čoveka natera na čudne trgovine. Tamburaši svih zemalja, mnogo ste se namnožili.

Kako um prepozna krst ili figuru pentagrama, odnosno kako to da te figure imaju takav uticaj na um kada ih upotrebljavamo u ritualima?

Prepoznaje ih jer su to njegovi sastavni delovi. A to su sastavni delovi i ostalih delova duše, Nefeša i Gufa. U ritualu MTRP afirmišemo krajnje uravnotežen aranžman tih sastavnih delova, Elemenata. I to svih pet u figuri pentagrama, odnosno četiri sa jednakokrakim krstom. Smisao geste krštenja, od krštenja Isusa u reci Jordan pa do današnjih popova (i istoka i zapada) koji nešto mašu po crkvama je sledeći: da kandidatu kažu da je božiji sin, sastavljen od četiri Elementa u ravnoteži, jer baš ta ravnoteža ga čini čovekom, i neka je održava što više može, odnosno, neka ta ravnoteža uvek bude u njemu. Neka nosi taj svoj krst. I što je uravnoteženiji, lakše ga je nositi.

Svako afirmisanje tih figura je u stvari napor uma, pokušaj uma da održi ili uspostavi tu ravnotežu u sebi. U stvari, tim figurama um sam sebe rearanžira, usavršava. On radi sam sa sobom, dakle sa tim Elementima, i zato ih lako prepozna. U stvari um prepoznaje sebe. Kod svakog iscrtavanja tih figura um govori – to sam ja!

Zašto je čovek najbolesnije biće na planeti?

Zato jer je najsavršeniji mehanizam, a najlakše se pokvari najsavršeniji mehanizam. Kod njega najlakše dođe do kvara, greške, jer ima najviše mogućnosti za kvar.

Koliko su važni samodisciplina i rad na putu inicijacije?

Podjednako kao i to da radite pravu stvar. Rezultata neće biti ako samo naporno radite, dakle ako radite efemerije svaki dan ili rituale. Oni moraju biti ‘vaši’, prilagođeni vašoj karmi i vašoj Istinskoj Volji. Teški rad sam po sebi nije dovoljan. Samo ako ih učinite svojim oni će dati rezultate. Možete raditi do besvesti nepravu stvar i neće biti rezultata. Uspešni ljudi nisu uspešni samo zato jer su giljali kao budale. Oni su uspešni jer rade pravu stvar, svoju stvar. Dakle, osim samodiscipline važno je raditi i pravu stvar. A otkriti pravu stvar za sebe je visoka i zahtevna nauka introspekcije, samoanalize u najširem smislu. Neki to nazvaše srećom. Ima logike. Ali ako čovek istrajava na putu inicijacije, pre ili kasnije otkriva ‘ono svoje’ i postaje sposoban da sam kreira za sebe i efemerije i svoj put.

Kako se isceljuje pranajamom?

Pranajama je disanje, ali drugačije disanje koje uzrokuje korekciju protoke prana u telu i samim time astro-mentalno pa i fizičko čišćenje. To je korak ka optimalnim cirkulacijama. To je pranična higijena. A higijena je pola zdravlja. Fenomeni koji se javljaju su razni a najčešće je to znojenje. To je mnogo brži metod nego gladovanje jer i gladovanje je čišćenje i takođe i tada se u jednoj fazi može pojaviti znojenje. Kod pranajame treba biti oprezan po pitanju kapaciteta pluća i jakosti srca. Jer, kako kaže neki stari jogijski spis – ako ne radi pravilno, pranajama može da ubije jogina. Zato, lagano, lagano, lagano, postepeno ali istrajno. Amen.

Kategorije
Kabala

CLVIII. 666 i drugi brojevi – II

Brojevi prosvetljenja

Ključni brojevi u kabali su neki orijentiri, svetionici u noći. To su tačke gde ‘deda seda baš na babu’, najbrži put do LVX-a, najveće anuliranje tetrisa, razlike potencijala. Dakle, mogu da budu upotrebljeni. Od njih se meri otklon. Dakle, koliko fali do njih i koliko je više od njih. Prisutnost nekog takvog broja je znak značenja tog centra, znak osvetljavanja oko sebe. Možemo da vidimo od čega je sastavljen i kako učestvuje u građenju viših brojeva. Ako imamo neki nasumice izabran broj, na primer 931, vidimo da je sastavljen od 7 x 133, ili 831 + 100, ali isto tako vidimo znači da je 69 do 1000. Još ako uvažimo ostale korespondencije (sedmostruko slano more, strategija, Amon-skriveni, aeon, ili obrnutu vrednost sveštenice, itd.) vidimo u kolikoj meri ovaj broj korespondira sa Binahom. Da bi se takva kalkulacija odvijala u mozgu automatski, potrebna je baza podataka, odnosno poznavanje asocijacija za solidnu količinu brojeva.

Jedan promil nesavršenosti je uslov postojanja. To je beskonačno približavanje asimptote osi x a da je nikada ne dodirne. To je drugačije izražen odnos 49:51% da bi se uopšte dogodilo spuštanje ispod Bezdana. Zato broj 999 možemo smatrati kao najvišu kompletnost, savršenost, prosvetljenost, najviši samadi a da je čovek još uvek u telu, inkarniran. To je najviši mogući samadi u telu. Možda je to broj momenta pred smrt u najvišem samadiju. Kada se doda 1 dobijamo 1000, Veliki Alef, potpuna anihilacija i identifikacija sa univerzumom. Jer ‘Savršen i Savršen su jedan Savršen, a ne dva. Ne, ništa su’. To izražava identifikaciju adepta sa univerzumom.

Ali ako tome, toj Hiljadi (koja lepa grčka reč!), 1000, Velikom Alef dodamo 1 tada nastaje novi krug, novi ciklus. U stvari, uvek se dodaje taj 1 i tako se održava kontinuitt dinamike, tao. Tao je Put.

999 je 666 plus 333. Dakle, od nivoa Tifareta, ma kakvu strukturu uma imao i ma kakav volumen uma imao, do 999 mu preostaje još 333. Kod različitih ljudi taj broj 333, Apep, će takođe biti različit po mnogo čemu. Kao što su i njihova Postignuća, njihovi 666 različiti. Naravno, i njihovi 999 će biti različiti. Dakle, brojčano izraženo, put svakog adepta od Tifareta do iznad Bezdana, od 666 do 999 (brojčano izraženo) je isti, mada se obim posla kod svakoga razlikuje. Ko bi rekao da je jedno od značenja broja 999 i – minut do dvanaest.

Ovde govorimo o ljudima koji su dostigli prvi samadi. Ali za ljude koji još nisu dostigli taj samadi, za te ljude taj broj Apepa, karme, broj spiska obaveza, je veći. Mnogo veći ili nešto malo veći ali sigurno veći od 333. Kad se čovek rodi tada je Nula a kada umre dostigao je izvestan broj od 1 do 1000. Što veći to bolje. Ako dostigne prvi samadi (što uopšte nije mala stvar), dostigao je broj 666. Zato je to ideal za čoveka i broj čoveka jer je on jedino biće koje može dostići taj broj. Retko koji čovek dostigne taj ideal. A još manje ih dostigne više brojeve. U praksi je to mnogo komplikovanije. Jer svaki čovek ima u sebi ponešto od svih tih deset nivoa, od nule do 1000, od Alef do Velikog Alef.

Tu su još neke zanimljive i neistražene jednačine:

666 + 666 = 1332; 999 + 333 = 1332; 1332 + 1 = 1333

— —– —

Ako na nekom nivou koji je uravnotežen dodamo novi nivo koji je takođe uravnotežen (jezikom tetrisa, ako na relativno ravnu bazu pada figura tetrisa, uticaj, koji ne remeti tu bazu), taj novonastali nivo bi opet tebao da sadrži, izražava ravnotežu, da bude u ravnoteži. Ako uzmemo za osnovu bilo koji broj i na njega dodajemo po 30 (a to je broj ravnoteže) svaki novi broj će izražavati tu osnovu, taj osnovni broj i njegove savršenosti i nesavršenosti. Ako za bazu, osnovu, ishodište uzmemo broj 26 (broj JHVH, četiri Elementa), dakle u startu nešto savršeno, uravnoteženo, kompletno, svaka nadgradnja za 30 izražava tu osnovnu savršenost. Svaki novonastali broj je na neki način jednačina (izražava samadi) gledano kroz prizmu LVX-a. Znači, 26, 56, 86, 116, 146, 176, 206, 236, 266, 296, 326, 356, 506, 656, 776, 926, itd., itd.. Vidimo da ako na tu osnovu 26 dodamo deset uravnoteženih nivoa (po 30) dobijamo 326, JHŠVH!

Postoje i drugi brojevi koji izražavaju samadi a koji samo predstavljaju specifične volumene LVX-a. Ako je broj 666 ravnoteža po svim pravcima LVX-a, onda je broj 333 broj koji predstavlja neravnoteže po svim pravcima LVX-a. Ako na broj 666 dodajemo po 30 dobijamo veoma zanimljive brojeve: 696, 726, 756, 786, 816, 846, 876, 906, 936, 966, 996, 1026, 1056, 1086, itd., i svi ti brojevi prdstavljaju uravnoteženu nadgradnju broja 666, samadija.

Ako startujemo sa bilo kojim parnim brojem uvek ćemo dobiti paran broj i neku izvesnu jednačinu što ne mora uvek da znači da je to samadi. Ako startujemo sa neparnim brojem onda uvek dobijamo neparne brojeve što ne znači da svi nisu samadi, odnosno jednačine. Jer sve su to samo izvesni mogući volumeni LVX-a.

Ako startujemo sa brojem 1 dolazimo do zanimljivih brojeva a to su između ostalih 91, 121, 231, 271, 291, 481, 601, 691, itd.. Ako startujemo od broja 3 dolazimo do 93, 123, 333, 453, 543, 813, itd.. Ako startujemo od broja 5 dobijamo puno zanimljivih brojeva koji su uglavnom marsovski: 5, 65, 125, 155, 235, 265, 295, 325, 505, 625, 1025, itd.. Ako startujemo od broja 7 dolazimo do nekoliko zanimljivih venerijanskih ili barem ženskih brojeva: 67, 667 727, itd.. Ako startujemo sa brojem 9 dobijamo puno zanimljivih lunarnih brojeva: 69, 99, 369, 639, 729, 999, itd..

Ako startujmo sa brojem 6 dobijamo puno sunčanih brojeva: 36, 66, 126, 156, 216, 666, 726, 1026, itd.. Slično je i sa brojem 8. Ako startujemo sa broja 10 dobijamo zanimljive brojeve: 70, 100, 220, 400, 700, 910, 1000, itd.. Ako startujemo od broja 11 opet dobijamo zanimljive brojeve – 131, 191, 311, 401, 491, 671, 911, 1001, itd.. Na takav način možemo da analiziramo svaki broj do 30. Broj 30 je broj Lamed, Ravnoteže, boginje Maat. Ima brojeva i manjih od 30 koji mogu da budu ravnoteža, na primer 10, 22, ali to su više brojevi kompletnosti sistema ali ne nužno i ravnoteže unutar tog sistema. Ovo je dobar metod, jedan od metoda analize nekog broja, da ustanovimo nadgradnja kojeg broja je. Dakle, oduzimanjem po 30 ili sabiranjem po 30. Zanimljivo bi bilo analizirati kakve rezultate bi dobili ako bi umesto 30 dodavali neki drugi broj, recimo 20, ili 41, ili 65, ili neki broj nasumice, itd.. Puno rada nas čeka.

… ima još …

Kategorije
Kabala

CLVII. – 666 i drugi brojevi

Na ovom sajtu je nekoliko razbacanih (ali veoma dobrih) tekstova o brojevima. Evo još malo matematičke konfuzije.

Bezbroj puta smo čuli mnoge tvrdnje o broju 666, da je đavolski, negativan, opasan. Niko nije znao da mi objasni zašto je broj 666 đavolski?! Pitao sam to sigurno pedesetak ljudi, i to uglavnom one koji imaju nešto soli u glavi kao i one koji su mislili da imaju nešto soli u glavi. U čemu se taj broj razlikuje od bilo kojeg drugog broja? Neki su bili ubeđeni u negativnost tog broja mada pojma nisu imali zašto.

Istinska Volja može da bude neograničena, odnosno ljudsko biće može da postane biće koje ignoriše i prevazilazi karmu. Ali to je krajnji nivo indiferentnosti i toliko je izvan i iznad svih običnih ljudskih kategorija da je takav čovek pravi predstavnik svih zastrašujućih asocijacija uz broj 666 a kojega preplašeni neznalački hrišćani nazvaše đavolom i taj broj đavolskim. A ne znaju da postoje i više faze. Oni bi to imenovali ‘i gore od goreg’. A baš u tim fazama je njihov bog kojemu tako žestoko teže i kojemu se mole, kojega se boje i od kojega traže spas!? Iz takvih sfera dolazi sve ono božansko kojemu se oni klanjaju i kojega se boje i koje poštuju i u šta se kunu! Apsurdnost ne-znanja! Nemaju blage predstave koja je to i koliko je to velika sila, taj njihov bog. Usrali bi se od straha kada bi ga sreli na ulici a svaki dan ga zovu. Oni njega zamišljaju kao onog plavokosog dečka na krstu. Ha ha! Čovek iz Palestine a plavokos i plavih očiju?!

Već taj broj 666 je transcendiranje većine običnog, normalnog, ljudskog, da to prosečan čovek ne može da razume. Mnogo njegovih karakteristika je ‘nenormalno’ i čak ‘ne-ljudsko’. Mada je pravilno reći – nadljudsko. Zato nije teško običnog i ograničenog čoveka ubediti da je broj 666 đavolski. Čudno je da se božansko poštuje i obožava, ali ako ga izrazimo preko broja 666 onda je to đavolsko. Monopolisti nad znanjem su stvarno otišli do krajnosti.

Čišćenje uma je polagano uravnoteženje uma, približavanje ravnoteži. Da li ljudi uopšte znaju šta je ravnoteža? I da je apsolutna ravnoteža nemoguća. Kao što ni parabola nikada ne dodiruje osu x. Isto tako i univerzalna ravnoteža je teško shvatljiv pojam, mada je to mnogo kompleksniji pojam. Broj 666 je prvi nivo univerzalne ravnoteže. A čovek ga se boji. A šta bi rekao na više faze?! Jedan od simbola te prve ravnoteže uz broj 666 je jednakokraki krst. To je najjednostavniji, najprostiji i čak najprimitivniji simbol tog stanja uma. Alli ljudi ni to ne razumeju pa su napravili krst sa jednim krakom dužim!!! Pa još obesili čoveka na njega. Bežite od nejednakokrakog krsta kao đavo od krsta! Volumenski gledano broj 666 je beskonačno puno krstova u kojima su svi opozicijski kraci jednaki, uravnoteženi tako da je ceo sistem u indiferentnoj ravnoteži, mada je to geometrijski paradoks. Probajte to da zamislite preko volumenskog koordinatnog sistema.

Dakle, čišćenje uma je polagano približavanje toj ravnoteži. Bilo dharanom, bilo rekapitulacijama, bilo inicijacijama, itd.. To je inventura uma. Ili resetiranje uma da bi se dostigla ta jednakost krakova krsta. Rekapitulacije su vrtenje filma svojega života od rođenja (ili čak i od ranije) do sadašnjeg momenta. U tom dugom filmu su razni neprijatni momenti, razni neporavnani računi. I baš oni su uzrok problema zastoja, podvodne hridine, itd., i baš njih hoćemo da odstranimo. Oni su blokada, uzrok senke i neznanja. Na tom putu solviranja problema važi ona izreka – sve se vraća, sve se plaća. Ravnotežu treba uspostaviti, jer to je uslov Tifareta. A ceo taj proces je približavanje stanju uma koje je izraženo brojem 666. Pa vi vidite gde ste krenuli!

Sve brojeve od 1 do 1000 možemo ukalkulisati u Drvo Života. Sve te brojeve možemo da gledamo u dva pravca, ako gledamo iz nule, iz centra koordinatnog sistema. I to po sve tri ose, odnosno po beskonačno osa. Ili po sve tri osnovne ravni kao koncentrične krugove ili po svim mogućim ravnima kao te koncentrične krugove. Ako ih gledamo po vertikalnoj osi to je slično kao da ih gledamo po Drvetu Života. Mada je taj pogled po Drvetu Života dvostruk, involutivni i evolutivni. Po tom involutivnom pogledu, znači od gore ka dole, svi brojevi od nule pa do 666 su na neki način priprema za nešto, pripremne faze za ‘rođenje’. Ti brojevi nisu uravnoteženi ali su u ‘maternici’ i ta odstupanja su ‘viša sila’, dozvoljena su, odnosno bez posledica su, za sada. Nakon rođenja mogu da imaju posledice, ili ne, ali uglavnom imaju. Nakon broja 666 samo su neki od tih brojeva uravnoteženi, ali oni nisu rezultat evolutivnog rada i postignuća subjekta, nego više slučajnosti, ili nužna faza prilikom kompletiranja, oblikovanja ega i sistema u celini.

Nakon toga sledi evolutivni rad i sve brojeve (večinu njih) možemo i drugačije gledati. Sada je broj 111 samo jedna šestina postignuća. Dakle, broj 666 ostaje sa istim značenjem. Jedino taj broj, jer je sredina zlatne sredine! To je broj koji konačno potvrđuje i opravdava tvrdnju da je čovek postao čovek i da je božanski i da ima te potencijale. Pre toga on jeste zvezda ali samo po potencijalima, mada ima oblik homo sapiensa i sve ostale karakteristike homo sapiensa, ali on još nije bog. Veoma daleko je od toga. Za to su mu potrebna postignuća i ostalih viših sefirota. Ispod tog broja, čak i uravnoteženi brojevi su samo komponente. Nije čudno da oko sebe vidimo ljude sa životinjskim funkcionisanjem.

Broj 222 je na primer samo broj koji govori o trećini osveštenog od beskonačno mogućeg. Znači li to da je broj 222 broj svakog običnog smrtnika kojega srećemo i da je barem u trećini svojega bića sigurno čovek? On je po potencijalima apsolutno čovek ali po svojoj osveštenosti svoje božanske prirode on je dostigao samo trećinu. To je malo revolucionarno i heretičko pitanje, ali odgovor će dati nauka i kabala zajedno. U budućnosti. Za sada je to samo logična, veoma logična pretpostavka.

Shodno tome je i tvrdnja da je broj 999 broj Postignuća Binaha. Ali i Chokmaha. A 1000 i 1001 su brojevi Ketera. Odnosno, sva tri broja, 1, 1000 i 1001. Ko može da negira ovu logiku? Oba broja su od Ketera, s time da je broj 1000 takođe i od Malkuta, što se fantastično poklapa sa jednim kabalističkim aksiomom iz Sefer Yetziraha.

Ako gledamo brojeve po osi x ili z ili zajedno, dakle po horizontalnoj ravni, onda je to malo drugačije. Isto je ako ih gledamo po bilo kojoj drugoj osi ili ravni a kojih je beskonačno. To su koncentrični krugovi, odnosno koncentrične opne, lopte.

Ako Alefu dodamo 10 nastaju ljudi. To je 0 i 10. Ako Nuli dodamo Deset nastaje Malkut. Ako Nuli dodamo Deset nastaje Sve. Zanimljivo je istražiti odakle potiče reč – ljudi!!! LUDA, LUD+I => LJUDI. Engleski Fool => Folk. Zanimljivo bi bilo pogledati kako je u drugim jezicima za reči čovek i ljudi? Na sličan način treba analizirati i reč virtus! Ili reč robot, ha. Kao i naše reči: čin, čini, činiti, za-činiti, začin.

— —– —

Pitam se zašto broj 111 nije barem šest puta manje đavolski nego broj 666? A on u stvari uopšte nije đavolski. Kako im se provukao ispod radara?!