Kategorije
Kabala

F.A.Q. – XVII

Šta je smrt?

    Gubitak fizičkog nosača. Uglavnom i astralnog, skoro uvek, a veoma često i mentalnog. Ukratko, to je dramatična transformacija energije u drugi oblik. Kao što to govori ATU XIII u Tarotu. Dakle, zakon o održanju energije je tačan ali oblik i tip energije se menja u zavisnosti od upravo proživljenog života i rezultata procesa na Sudnji Dan u Dvorani Maat. Tih transformacija može da bude puno. Reinkarnacija je samo jedan od oblika. Dakle, onaj ko kaže da se svi re-inkarniraju, mora da je ‘prvi put rođeni’. Znači – veoma mlad. Ha ha.

    Ta transforacija energije je često bolnija za okolinu nego za samoga subjekta. Jer i oni osećaju tu promenu a često je tu i gubitak za njih. I oni plaču i žaluju zbog sopstvenog gubitka. Deo njihovog sistema, emotivnog, mentalnog ili materijalnog je nestao. Zato su smrt proglasili nečim žalosnim i groznim. ‘Danas je lep dan za umiranje’ kaže onaj stari Indijanac Dastin Hofman-u, ako znate o čemu govorim. Vi ste mladi a to je bilo pre 140 godina. Ja dodajem – svaki dan je lep za umiranje. ‘Svetkovina za život i još veća svetkovina za smrt’ kaže Liber AL.

    Upotrebljavam hebrejske termine jer za neke entitete i energije na zapadu uopšte nemamo termine. To važi i za tri niža, smrtna, dela duše, Ruach, Nefeš i Guf. Jer, šta je telo, duša, duh, nad-duša, svest, um, podsvest, sveti duh, itd., to ni mister Freud ni drug Jung, ni milicija, ni papa ne znaju šta je šta.

Može li istina da bude bogokletna?

    Epur si muove. Pročitajte biografije Mansur Al-Haladža, Jana Husa, Giordana Bruna, Galileja, istražite malo inkviziciju. Razmislite zašto je broj 666 tako popularan. Analizirajte ga matematički. I kada sve to izanalizirate dolazite do toga da i tu bogokletnost treba skenirati, odnosno proklamatora da je nešto bogokletno. Šta milite, da li bi sudija inkvizicije, papin izaslanik, na spravi za mučenje priznao da je napravio pakt sa đavolom? Ili čak i bez sprave za mučenje, šta kaže vaša seljačka logika o tom njegovom paktu sa đavolom?

    I na kraju se udubite da ustanovite koliko običan čovek odudara, koliko je veoma daleko od božijeg čoveka. I kada se to vidi, nije teško razumeti da mu je lako prodati ‘muda za bubrege’.

    A šta o svemu tome misli Bog Mudrosti? Podsmeva se i istini i bogu i bogokletnosti. Jedino ispravno.

Zašto je toliko puno šarlatana i prepisivača? Imaju li oni smisao?

    Šarlatani su najbolji faktor selekcije radoznalih. A prepisivači su potrebni jer oni nemaju šta da kažu i zato citiraju druge. Ali su prepuni nepotrebnog akademskog balasta. I uvek navedu citat i izvor citata. Zato treba gledati ono što niko ne gleda a to je spisak literature koju oni uvek navode. Tamo se uvek nađe po neka dobra knjiga koju treba potražiti. Tako se stvara spisak od onih 200 izabranih knjiga.

Kakvo bi bilo kabalističko ili astrološko objašnjenje da je čovek za života anoniman a slava mu usledi posle smrti?

    Univerzalni odgovor je – takva mu je karma. Tačan je to odgovor, ali nas zanimaju konkretni detalji, ili barem izvođači radova. Očigledno kod njega bog života i bog smrti imaju čudnu saradnju, koja je dugoročno gledano ipak dobra. A možda je ona dobra i kratkoročno ako subjektu tako odgovara. Ili je on neshvaćeni genije. Ili živi prevremeno. Ili se boji javnosti. Ili nije svestan svojih kvaliteta. O ovome govore Sunce, Saturn i Pluton.

Koliko možemo da verujemo konceptu kabale i Drvetu Života s obzirom da postoji još nekoliko koncepata koji govore o tome ali na malo ili veoma drugačiji način?

    Ne morate vi da verujete da je ovaj koncept predstave čoveka, mikrokosmosa unutar makrokosmosa,  ispravan i tačan. Ali ovaj koncept je veoma logičan, odnosno ovaj koncept je najmanje nelogičan od svih koncepata koje možete pronaći na planeti Zemlji.

    Svi ti pokušaji su samo pokušaji da se izrazi, predoči, predstavi nepredstavljivo. Uvek je tu neko ukalupljivanje, ograničavanje na uske ljudske koncepte i sposobnosti uma čoveka, uvek je tu upotreba nekog konačnog oblika za nešto što diše, što se uvek menja. Kako bi predstavili dinamičnu harmoniju. Već u verbalnom obliku je oksimoron. Dakle, postoje mnoge predstave. Puno sam pisao o njima na ovom website-u i sve imaju svoje prednosti i nedostatke. Ali se međusobno nadopunjuju. Zato ih je dobro poznavati što više. Ali Drvo Života se je pokazalo kao najfunkcionalnija shema. Amen.

Možete li da objasite kako se to dharanom na Adžnu čiste i anuliraju sve karme?

    Moramo prvo da znamo šta se dešava tokom vežbe dharane. To je umirenje na najvišem nivou a da je tamo i dalje dinamika. A ako tome dodamo i istovremenu vežbu asane tada su rezultati još veći. To uzrokuje anuliranje svih neuravnoteženih navika, koncepata, ideja, stanja uma. A to posledično uzrokuje i prestrukturisanja i korekcije protoka prana po telu a to posledično uzrokuje aktiviranje do tada neupotrebljenih delova tela. Zato je najbolje asanu i dharanu raditi istovremeno. Dakle, to je delovanje iz uma na um, zatim na Nefeš i na kraju i na telo. Dakle, dešava se uspostavljanje ravnoteža na svim nivoima a to je harmonija. Zato učite dete da piše sa obe ruke. Tako mu prenosite manje karme. Da li me pratite?

Zašto se đavo boji krsta? Ili se krst boji đavola? Zašto su nekompatibilni?

    O ovome je već bilo reči više puta. Ali, da ponovimo – prvo moramo da definišemo šta se čega boji, šta je uopšte đavo a šta je krst i u čemu je razlika. Previše pitanja i sva su (pre)ozbiljna. Ukratko, neravnoteža se boji ravnoteže, odnosno ravnoteža anulira neravnotežu koja bi da i dalje postoji. Kolika je nekompatibilnost ili nesklad među njima govore matematika i geometrija. Kada kažemo krst, to moramo naglasiti, mi mislimo samo na jednakokraki krst koji je simbol četvorostruke ravnoteže. Takav krst hoće da uspostavi ravnotežu koju sam predstavlja, dakle da anulira razlike potencijala. Time ništa ne uništava nego samo osvetljava kao što svetlost osvetljava tamu mada naizgled ništa ne menja. Tama ‘beži’ od svetlosti. Zato mačka (tipični predstavnik izvora svetlosti, Sunca) juri ono što beži i uvek legne na radiestozijski negativno mesto. Mora da zadovolji svoj ego. Pobeda nad đavolom je ponovo integrisati separatni deo u njegov prirodni sistem.

Kategorije
Kabala

CLXVII. 50 Vrata Binaha II 

Korespondencije

Ako hoćemo da razgovaramo prvo treba da definišemo pojmove. Tako je govorio moj školski drug Volter. U savremenoj psihologiji, pa ne samo u savremenoj nego možemo reći i tokom celog XX veka, vlada fantastična džungla pojmova tako da je veoma teško govoriti o pojmovima svesti, uma, nivoima svesti, itd., jer pojmovi nisu jasno definisani. Tako se dolazi do individualnog iskustva kao osnovnog kriterijuma pojmova. Ali to ne mora da bude isto kod svih i baš zato dolazi do džungle termina i pojmova. Zato nam ostaje sistem korespondencija da nađemo neki zajednički imenilac u definisanju pojmova. Dakle i razna stanja svesti kao i emocija je moguće (i potrebno i poželjno je) ih svrstati po nekim kriterijumima Drveta Života, a sve u cilju lakšeg njihovog prepoznavanja i samim time savladavanja, kontrole. Jer sve što se dešava i što postoji je neki izraz božije ljubavi, a ljubav treba da je pod voljom.

    Zato moram da se ponavljam, uvek kada ste na nekoj novoj lokaciji treba se zapitati – koji bogovi vladaju ovde? Ili kada dođete u neki hotel u svoju sobu, pitajte se – ko je sve seksao na ovom krevetu i da li je neko umro na tom krevetu? Ha ha. Da li se je nešto kritično dešavalo u toj sobi. Jer sve to je negde zapisano na astralu.

   —   —–   —

    Šta čini dobrog istoričara? Dobro poznavanje istorije. Šta čini dobrog hirurga? Dobro poznavanje anatomije. Šta čini dobrog kabalistu, astrologa ili Tarot divinatora? Dobro poznavanje korespondencija. Pitajte svakog astrologa sledeće ili slična pitanja: Koje silnice utiču da prouzrokuju da voda curi u kupatilu (ili u kakvom međuodnosu su te silnice)? Zašto se u čoveku pojavi nesigurnost u većoj skupini ljudi? Šta je uzrok da kasniš mada žuriš celo vreme? Šta je uzrok da neki čovek uvek ponavlja istu grešku? Ili, šta je uzrok da se neko uvek oblači u istu gardebobu a svi mu govore da mu to ne paše? Itd, itd.. Na svako od ovih pitanja može biti puno ispravnih odgovora. Ali ako astrolog ne zna barem tri različita odgovora na svako od ovih pitanja, on je odmah svrstan u astrologe B kategorije. Dakle, korespondencije su veoma važne. Jer govore o astralnim uzrocima. Korespondencije su dokaz delovanja Hermesovog zakona.

   —   —–   —

    Ako dobro poznajemo korespondencije nije teško shvatiti logiku i ispravnost u mnogim basmama gde se na primer traži krilo slepog miša u prahu ili cvet ili koren neke retke biljke. Shvatimo da 90% što piše u tim basmama je logično. Osim toga, treba da shvatimo da su one pravo biološko oružje. Možda je neko od vas gledao film Zvezdana vrata od pre više od četvrt veka. Tamo je jedan detalj koji je svima promakao a to je – konstrukcija tih vrata. Ishodišna ideja je striktno kabalistička. To je mnogima promaklo jer je to prikazano malo šeprtljavo, holivudski. Ali tu je više nego dovoljno materiala za današnje fizičare. Ne treba da idu u kvantnu fiziku. Ona bi došla njima.

    Dobar astrolog treba da zna koje planete u kojim kućama i znacima mogu da predstavljaju giljotinu, planinsko jezero, servis za televizore, itd.. A mi moramo da idemo i korak dalje, da znamo kombinacije koje dve ili tri Tarot karte to izražavaju. Šta dobrog astrologa čini dobrim astrologom? Velika, ogromna baza podataka korespondencija. Zatim sposobnost kombinatorike sa tim podacima. A ona osnovna preliminarna znanja o astrologiji koja mora da nauči napamet, to je preduslov, to je kao tablica množenja u osnovnoj školi.

   —   —–   —

    Poznavanje korespondencija je potrebno za bilo koji duhovni razvoj. Kod analize snova, kod detektovanja psihosomatskih bolesti, kod razumevanja mitova, kod razumevanja duhovnih poruka ‘odozgo’, kod analize primera sinhroniciteta, u astroogiji, itd., itd.. Za svaku pojavu, radnju, događaj u materijalnosti moguće je pronaći odgovarajući astralni uzrok pokretač. Čak i ako je tu više nego očigledan neki mehanički, materijalni pokretač, uzrok. Za našu analizu  su važni, kritični i ključni momenti u životu i naravno da nas zanimaju uzroci istih. A to nikako ne možemo bez poznavanja korespondencija. Svi smo se ponekad zapitali – zašto mi se je ovo dogodilo, za šta je to dobro, šta bog time hoće da mi kaže? Drugim rečima, koje nevidiljive siline su u pozadini svega toga da je u materijalnosti usledio takav sled događaja.

    Šta čini divinatora dobrim divinatorom? Samo što veće poznavanje korespondencija unutar svojega divinatorskog sistema. Šta astrologa čini dobrim astrologom? Dubinsko poznavanje korespondencija, pojedinačnih planeta i znakova kao i međusobne saradnje istih u svim kombinacjama.

    Svaka Tarot karta izražava neku lokaciju neko emotivno stanje, neki mentalni koncept, neku ideju, neki mit, neku materiju, neki sastavni deo ove naše stvarnosti ovog našeg sveta, dakle neki deo makrokosmosa kao i korespondentni deo mikrokosomosa. Poznavanje toga podrazumeva poznavanje korespondencija. Poznavanje takvih korespondencija uz svaku kartu je kao i poznavanje slova. A za pisanje su potrebna slova, reči i rečenice. A to znači poznavanje i saradnje tih slova i reči, korespondencija, dakle poznavanje saradnje karata, nadgradnju. Jer u večnoj dinamici dešava se konstantno previranje i preplitanje svih tih faktora što stvara bezbroj novih situacija, okolnosti, mogućnosti, ukratko, situacija u dinamici tao-a. Zato je potrebno proširivati i nadopunjavati Liber 777. I tu nema kraja.

   —   —–   —

    Sve što je ispod Bezdana je podložno Vremenu i samim time smrtno. Odnosno, ima rok trajanja, duži ili kraći. Dakle, Noje je u svojoj barci poveo samo smrtne stvari. Ili drugačije rečeno, uzimajući ih sa sobom iz Rajskog Vrta učinio ih je smrtnim. Ali im je time i dao mogućnost za promenu, za evoluciju, za napredovanje, za nadgradnju i samim time šansu da se vrate gore iznad Bezdana, znači da se izbore za besmrtnost. Dake, Zevs je izborio pobedu nad Hronosom, ali ne trajnu pobedu, nego privremenu, vremenski ograničenu. Ali i to je nešto. Po toj logici, sve što postoji ispod Bezdana može se ukalkulisati pod 49 Vrata Binaha.

    Dolazimo do logičnog zaključka da je kabala u stvari jedan beskonačni sistem korespondencija, veza između svega u mikrokosmosu sa svojim ekvivalentima na makro nivou.

Kategorije
Kabala

CLXVI. 50 Vrata Binaha

I – korespondencije

O ovoj temi sam već pisao. Pošto se pojavilo puno pitanja o korespondencijama, nastao je ovaj tekst kao pokušaj da odgovorim na neka pitanja.

    Poznavanje korespondenija je ključno za razumevanje žargona bilo kojeg divinatorskog sistema. Takođe je ključno za svaku invokaciju, da znamo kojim materijalnim prdstavnicima pojačavamo prisustvo nekog boga, čime ga najlakše prizovemo. Takođe je ključno za razumevanje mitova. A preko razumevanja mitova lakše razumemo svakodnevnu dinamiku i astrološke tranzite. Nama nije teško da razumemo reči ‘istrajnost na pravom putu donosi nagradu’ ili ‘povoljno je preći veliku vodu’, to su fraze iz Ji Džinga. Ali u zavisnosti od konteksta pitanja, stava pitača i Heksagrama kojega dobijemo, u praksi te fraze mogu da znače veoma različite stvari. Isto tako znamo koje ime nosi Sedmica Pehara ali ona može da bude i alkoholizam i prostitucija i narkotici (tečni), ali i pornografija i laži, ali i gojaznost ili neki drugi preterani hedonizam, itd.. A ako je u saradnji sa nekim Adutom, tu može da bude veoma širok spektar i to ne uvek negativnih stvari. Plus moramo znati da je Adut ‘jači’ i da on daje širi spektar unutar kojega se ispoljava Sedmica Pehara.

    Kabala je jedan ogroman sistem korespondencija. Knjiga Liber 777 je kostur. Odnosno sadržina te knjige je kostur svega, makro i mikro kosmosa, mada izražava samo vidljivi deo te ogromne celine. To je anatomija Drveta Života. To je mreža, mozaik, celokupna slika svih sastavnih delova, to je rašireni Tarot. Život, dinamika tao-a, je samo konglomerat međuuticaja tih kockica mozaika, jedne sa drugom ali i svake sa svakom, ali i svake sa celinom. To su bogovi, centri moći a svi zajedno su makro ili mikro kosmos, čovek. I baš zato što u sebi ima sve te komponente čovek jeste mikrokosmos, odnosno božanski, božiji sin. Čovek je bog smanjen do veličine čoveka, a bog je čovek povećan do beskonačnosti.

    Moramo da dodamo da je to ipak grubi prikaz osnovnih sastavnih delova, 22 + 10 = 32, što se potpuno podudara sa 32 Staze Mudrosti u Sefer Jetzirahu.. To ne znači da je ta knjiga, Liber 777, konačna. Mi možda vidimo sve delove tela boga ali ih ne prepoznajemo. Mi vidimo materijalni svet oko sebe ali ga ne poznajemo dovoljno a još manje razumemo. Zato tu knjigu treba širiti, dopunjavati da taj mozaik bude što ispunjeniji i samim time precizniji, oštriji, kompletniji. Puno toga je neophodno još da se uključi u tu knjigu. Na primer ostali metali, vitamini, razne (bezbrojne) ljudske sklonosti, stanja i koncepti, itd., itd., slovenska božanstva, mnoge magičke korespondencije šamana sa svih delova planete i njihovi panteoni, itd.. Ko će to da uradi? Pa mi! Ko drugi. Akademici nisu dovoljno pismeni za to, ako jesu ne da im se jer neće niko da ih plati za to. Antropolozi takođe spavaju. To je posao kojega treba da uradi sveštenstvo (i istočno i zapadno), to je posao kojega treba da urade akademici i antropolozi. Tokom zadnjih nekoliko decenija sastavio sam preko 30 novih važnih dodatnih kolona za Liber 777, a neke sam dodatno upotpunio i objasnio. Taj posao nema kraja.

    S obzirom šta je sve prisutno u Kraljevstvu, Malkutu, materijalnosti (a prisutno je SVE), vidimo da ne možemo sve da ‘stavimo na svoje mesto’ u taj Liber, zato postoje i dodatni sistemi korespondencija, na primer 50 Vrata Binaha, sistem Ji Džinga sa svojim korespondencijama kao i Shema 231 Vrata, sistem Isaka Lurije, ali to su preveliki zalogaji. Sve mitološke priče, naročito iz staroegipatske i starogrčke mitologije su neiscrpan izvor korespondencija kao i odgovarajućeg ponašanja. Svaki mit je magički ritual na astralnom nivou i dešava se i danas a ne samo u doba antike. Čovek na materijalnom nivou može da kopira te radnje (a samim time ih kopira i na astralnom nivou) i time daje snagu prirodnim silinama koje isto to rade. Dakle, usklađuje se sa njima. Zato je ritual izraz spiritualne istine. Zato svaki ritual (inicijacijski ili rituali proslava) treba da bude u skladu sa zakonitostima odnosa subjekata na Drvetu Života.

    Treba znati šta je čiji predstavnik i njihove međuodnose. Zato nam je potreban sistem ovih razrađenijih korespondencija. Svaka stvar, pojam, radnja je predstavnik neke siline ili rezultat saradnje više silina ili rezultat dinamike među tim silinama. Ceo ovaj materijalni (kao i nematerijalni) univerzum temelji na toj prepepletenosti tih silina. I kako se te siline slažu, vole, sarađuju, ili su u koliziji tako se ekvivalentno tome dešava i na materijalnom nivou.

    Sve mačke su pod Tifaretom. Ali postoji desetine vrsta mačaka. Malo je grubo sve ih svrstati pod Tifaret (Sunce). Zato imamo unutar sefirota Tifareta po sistemu 50 Vrata Binaha ukalkulisanih ostalih šest sefirota ispod Bezdana. Zato ostale mačke možemo da rasporedimo po tim podkategorijama. Dakle, panter nije u skupini Tifaret u Jesodu nego je u skupini Jesod u Tifaretu. Ali lav je u skupini Tifaret u Tifaretu. Šminkerske ili debele mačke su u skupini Netzah u Tifaretu.

    Isto tako svi psi, vukovi, ris, itd., su pod Jesodom ali sa karakteristikama ostalih šest sefirota. Doga, na primer, je Chesed u Jesodu a doberman Geburah u Jesodu a oni beli doterani konji na paradma su Netzah u Geburahu. Vrabac(?) i golub su u skupini Netzah u Netzah-u.

    Ima tu još puno nedefinisanih bića i predmeta oko kojih su neslaganja u koju kategoriju da ih svrstamo. Da li kondor spada pod Binah ili Chesed? Ili je neka mešavina.

    Da li svi strvinari spadaju pod Binah (Saturn)?

Živa bića koja najsporije evoluiraju ili su najmanje evoluirala tokom istorije planete, po nekoj logici spadaju pod Chokmah i Binah, kao na primer krokodil, neke vrste morskih pasa, kornjače, neke meduze ili popolis tremuloides. Veliko kabalističko pitanje je da li su i ta bića bila u Noetovoj barci ili ne? Ja mislim da jesu.

    Ekvivalentno svemu ovome, možemo svako psihičko stanje ili koncept povezati sa dominantnim uticajem neke od silina, kao i svaki organ ljudskog tela.

… ima još …