Kategorije
Kabala

F.A.Q. – XVIII

Šta bi trebalo da predstavlja, izražava, devica Marija sa malim Isusom?

    Prvo pogledajmo šta nam crkvenjaci govore o tome. Samo nebuloze. Bezmadežno začeće i rođenje! Mentalno nelogično, fizički nemoguće.

    A šta bi to trebalo da predstavlja? Stazu Gimel i Tifaret. Samo to. Ali i u tom slučaju je to nepotpuna predstava jer u Stazi Gimel postoji i muški deo. Znači ova predstava je nepotpuna i nelogična, nedovoljno savršena. Ne izražava na pravi način proces razvoja mezle od Ketera ka dole. Drugo je pitanje zašto je potpuno androgina Staza dobila samo žensko ime – Prvosveštenica. Samo zato jer daje rođenje. Ali ako daje rođenje, nikako nije više nevina. To je oksimoron postojanja. Ali u toj vibracijskoj fazi je to moguće. Kako to objasniti običnim umovima koji ni TV dnevnik ne razumeju?

Šta treba da se uradi danas?

    Samo dnevne prakse! Efemerije! Brojčana vrednost reči efemerija je 666! Ha ha. Nekima su efemerije 10 minuta na dan a nekima 24 sata dnevno. Izaberite. Gde ste vi? Sve ostale aktivnosti su posledično posledični derivati toga i ekvivalentno njihovom nižem položaju na toj top listi i bog ih vrednuje. Da ne pomislite da radite nešto važno. Ha ha.

U Liber AL postoji jedna rečenica ‘Postojanje je čista radost’. Da li možete da objasnite tu rečenicu? Šta to znači, zašto je to tako?

    Moguće je na puno načina objasniti svaku rečenicu iz Liber AL, pa i ovu navedenu. Ali pokušajmo. Postojati znači biti prisutan i u Malkutu (naravno i u višim sefirotima). A to znači da je mezla prošla ceo put od Ketera do Malkuta. Stogla je do materijalizacije, nije se porazgubila u mnogim deltama. Kakva je takva je ali je ipak stigla do kraja puta. Bilo kao čovek ili običan kamen. I zato ima neku kompletnost. Ako je nešto kompletno i bogu je drago, jer mu je slično. A čovek je najkompletnije biće na planeti Zemlji i otuda radost zbog toga. Čak se i bog raduje takvoj kompletnosti. Bog se raduje svemu stvorenom jer su to delovi njegovog tela. A ako to biće, taj čovek, još dodatno sebe usavrši inicijacijom i dostigne cilj re-ligere, nema kraja radosti boga.

    Dakle, mezla je sebe manifestovala, prešla je ceo put od Ketera do Malkuta. I ako je već u obliku čoveka znači da ima strahovite potencijale. To da je ta radost zamagljena, smanjena, prenosom karme je druga tema.

Da li je bog svemoguć?

    Da, ali ne u svakom momentu. To nije provereno i zato je diskutabilno. Zato i postoji izreka Deus ex machina. Moja omiljena. Ali u kontinuumu gledano, apsolutno je svemoguć. I ako već uvažavamo kontinuum, onda ni deus ex machina ne postoji.

Zašto je toliko važan kontinuitet u vežbanju?

    Bezbroj puta postavljeno pitanje. Znači da to ljude veoma žulji. A odgovor je uvek isti. Zato jer bez toga nema napretka! Od prvog dana prvog razreda osnovne škole ste u nekom kontinuitetu edukacije. Zamislite da ste imali pauze po nekoliko godina, koliko i kako bi napredovali. Stvar koja se stalno prlja i kontaminira nečim mora stalno i da se čisti. Mehaničari svaki dan peru ruke i čak čiste svoje oruđe i alat. A vi ste sopstveni autopsihomehaničar i morate svaki dan da uradite ritualna astromentalna čišćenja. To je kao i pranje zuba svaki dan. A stvar koja je izvorno kontaminirana posledicama takozvanog ‘izvornog greha’ (koji glup izraz!) i koja se je veoma kontaminirala jakim prenosom karme, mora stalno po malo da se čisti. Čak i ako nije na putu inicijacije. Neke žešće katarze možda i ne preživi. Zato je potreban kontinuitet. Blaže vežbe ali konstantne.

Šta je sreća i da li ona postoji?

    To je apsolutno neki minuli rad. Vaš ili od nekoga. To nije slučajnost (jer slučajnosti nema) da su Kairos i Fortuna tada prošli pored vas i pomilovali vas po glavi. Ne. Oni su oduvek tu gde jesu, a neki vaš minuli rad, ili nečiji minuli rad, je u tom beskonačnom uzročno-posledičnom lancu izrežirao situaciju da ste vi prošli pored njih i oni su vas pomilovali po glavi. Dakle, sreća postoji i to je specifični pokazatelj odnosa snaga vašega LVX-a i okolnosti. To da imaš pametne roditelje! To da nisu previše karme preneli na tebe. To da ti nisu kontaminirali mental sa nepotrebnim religijskim, kulturnim, sociološkim, porodičnim, tradicionalnim, moralnim i ideološkim otrovima. Ako sve te uslove ispunjavaš, imaš sve, možeš da uradiš sve i bez pomoći Fortune. Jer ona je već tu. Stvarno se nadam da razumete šta govorim.

    Ako kažemo da postoji slučajnost znači da dopuštamo mogućnost da se nešto dešava bez uzroka, a to je nemoguće. Postoji samo kontinuitet i sve što se dešava mora da je u tom kontinuitetu. Pa i sreća. Sve što se dešava je rezultat nečega od pre, nekog, nečijeg i nekadašnjeg minulog rada. Tako i sreća. Zakon prenosa karme se potpuno uklapa u to. Svi neobavljeni poslovi roditelja padaju na leđa deci i potomcima, ulaze u spisak obaveza dece. Kao i obavljeni, u koje spada i sreća.

Zašto je dharana toliko važna?

    Najteže je raditi na sebi. Ljudi bi sve uradili samo da ne rade na sebi! Rad na sebi je uglavnom rad na svojem umu. Dakle, to je dodatni mentalni napor. Od svih osam udova joge dharana je jedini pravi rad, ili barem najteži i najvažniji deo. Najzahtevniji. Prethodni udovi joge su pripreme za dharanu, da uopšte bude moguća i da bude lakša. A kada se dostigne potrebni nivo dharane nakon toga je samo produženje i održavanje tog stanja.

Šta je smisao i u čemu je razlika u podeli na sefirote i podeli na delove duše?

    Podela na sefirote bi u grubo i veoma pojednostavljeno, krajnje pojednostavljeno, izgledala ovako. Uzmimo na primer automobil kao neki relativno savršeni mehanizam. I sada ga seciramo na delove po nekoj hijerarhiji, bilo da je to po težini materiala ili volumenu materiala ili po zastupljenosti materiala. Na primer, tu je toliko stakla, toliko metala, toliko žica, toliko plastike, toliko gume, toliko farbe, toliko ulja, toliko skaja, toliko benzina, itd., itd.. Naravno da su svi ti sastavni delovi povezani i isprepleteni ali postavli smo ih u neki logičan red i hijerarhiju. Uzročno posledičnu.

    A kod podele na delove duše to izgleda ovako. Delimo na sastavne delove po funkcionalnosti. Malo grublja podela ali jasnija, upotrebljivija. Dakle, imamo karburator, sistem za hlađenje, motor, glavu motora, akumulator, sistem rasvete, benzin, točkove, brisače, sistem za upravljanje, itd., i opet je sve to povezano u funkcionalnu celinu. Obe te podele su smislene i potrebne.

Da li uspeh na putu inicijacije zavisi samo od subjekta i njegovog rada?

    Pa od koga drugog to uopšte i može da zavisi! Ko drugi uopšte može da dovede subjekta do samadija? Možda neko drugi može da odradi deo njegove karme, ali onaj suštinski deo oblikovanja uma, Ruach-a, koji vodi do samadija, može i mora samo sam. Svako za sebe. Jer to je alhemijska promena u umu koju um sam radi na sebi.

    Druga stvar je koliko će neko biti uspešan  i da li je dostizanje samadija dostupno nekom subjektu u tekućoj inkarnaciji s obzirom na njegov rad. Tu izgleda da ne zavisi sve od njega. Samo naizgled. Može čovek da počne taj rad na vreme (kada je to?), recimo u svojoj 20-toj godini i radi efemerije ceo život i da to nije dovoljno da dostigne samadi. To su nerealizovani monasi svih religija na planeti.

    Dakle, zavisi kada počne sa radom na sebi, koliko radi, kako radi, koje efemerije radi, da li ima pravog učitelja, da li uopšte ima učitelja, sa koliko sopstvene karme se suočava, koliko ima samodiscpline, kakve mentalne predispozicije poseduje, koliko ima logistike, koliko karme su mu preneli i natovarili na njegova nežna pleća dok je bio dete, itd., itd.. Sve su to faktori koji utiču.

Kategorije
Kabala

CLXX. Još nekoliko lepih reči o hrišćanstvu – II

Drvo Života je univerzalna struktura, univerzalna predstava strukture univerzuma. Samo je stvar razumevanja te sheme, te strukture i interpretacija iste. Mnoge religije, sve religije, to rade na svoj način i u skladu sa svojim razumevanjem ustrojstva univerzuma, kabalističke hijerarhije.

    Hrišćanstvo, koje je mešavina mnogih paganskih, politeističkih religija sredozemlja, je to uradilo na svoj ograničen način. Mnogo je znakova i dokaza toga. Od preuzimanja paganskih praznika i njihovog preimenovanja, što je, da tako kažemo, kabalističko-religijska krađa, pa do nespretne (ili namerno nespretne) interpretacije izvornog greha. Sve je to prisutno od samog nastanka te religije a u izvesnoj meri je prisutno i nakon šizme. Tu je takođe i koncept device Marije. Devica Marija je Binah (trebala bi da bude) a Jozef je Chokmah. Ali oni mešaju Binah i Prvosveštenicu koja je čistoća ravnoteže, koja je simetrala. Ali to ne znači da ona ne stvara. Ali stvara simetrična, uravnotežena. A Binah stvara samo u svojoj sferi, jednako kao i Chokmah. Dakle, Prvosveštenica vodi od Tifareta do Ketera, jeste nevina ali nije majka kao Marija. Majka je Binah, koja nije nevina i ne može biti nevina. Zato treba znati razliku ako se molite Mariji majci ili Devici (koja je možda Marija ali nije majka).

   —   —–   —

    Hrišćanstvo je veoma glupavo predstavljena dobra ideja!

Mens sana in corpore sano. Da bi to tako bilo, potrebno je održavanje. I fizički i duhovni servis. I lekar za telo i lekar za dušu. I lekar dole i lekar gore. I lekar i sveštenik. I Hermit i Hijerofant. U Tarotu je model kako ti serviseri treba da rade i koje su njihove kompetencije. Vidimo da je hrišćanstvo veoma loš duhovni servis.

    ‘U čemu je razlika ako umremo danas ili kroz 50 godina?’ kaže naš rođak Ahileus. Ako si indiferentan do života, ako se nisi zalepio za život a ipak strastveno živiš, ako si uravnotežio hedonizam i asketizam, nije ti teško umreti bilo kojeg momenta. ‘Ovaj dan je lep za umiranje’, kaže onaj Indijanac, prijatelj Malog Velikog Čoveka. Svaki dan je lep za umiranje. Ako smo malo precizniji, Isusova smrt nije bila bolna i on je bio indiferentan do smrti i života. Ako je uopšte umro. Tumači njegove smrti (i života) su sve pogrešno i mazohistično interpretirali. Njemu je bilo svejedno da li će živeti ili umreti. To je karakteristika, stav, svakoga ko je dostigao samadi. Ako umrem, to je OK, ako živim, to je OK. U čemu je razlika ako umremo danas ili kroz 50 godina? Druga stvar je kako će to interpretirati oni koji su se zalepili za nas ili koji vide profit u smrti takvog čoveka. To će interpretirti sa puno žalosti i mazohizma. Otuda je hrišćanstvo (delimično čak i pravoslavno) mazohistička religija. U svojoj srži ima konflikt.

   —   —–   —

    Pogledajmo koliko je čovečanstvo glupo. Kako je završio najbolji čovek hrišćanstva, Isus? Ubili su najboljeg među sobom. I još mnogi drugi izuzetni ljudi hrišćanstva. Tragično. Ako je on stvarno tako dobar, božanski i čist, kako to da je dozvolio da ga glupa rulja ubije? Malo čudno i strateški glupo. Kada bi se Isus danas pojavio prvi bi ga ubili oni koji se kunu u njega i ne silazi im sa usana. E sada pogledajmo nivo vernika koji svaki dan slave, slušaju, obožavaju i poštuju stanovnike ključnih hramova. Koji su tek oni nivo, ta glupava raja. Obožavaju i poštuju one koji bi sa veseljem ubili njihovog boga!?! Zar postoji bolji dokaz da 98% čovečanstva treba kondicionirati! I zato i jesu kondicionirani.

   —   —–   —

    Ljigavi hrišćanski moral u stilu – budi dobar, budi altruist, ko tebe kamenom ti njega hlebom, ako te udari po levom obrazu ti mu ponudi i desni, budi pošten i samo radi kao budala, itd., itd., se u praksi pokazuje kao netačan, nefunkcionalan, nepraktičan. Dobro ne pobeđuje uvek. Ali uvek pobeđuje jači, bio on dobar ili ne. Izgleda da bog voli jake. Odnosno ljude rangira po tome a ne po dobroti i poštenju. Bog jeste ljubav ali nije samo ljubav. Bog jeste istina ali nije samo to. Bog živi u raju ali ne i samo i raju. Nego i u paklu. Jer bog je svuda i sve. Ako nije takav onda nije bog. Bog jeste pravda i poštenje, ali  bog nije samo to.

    Nema sveštenika kojega nije moguće kupiti. Nema pravde koju nije moguće kupiti. Šta to govori o nosiocima tih funkcija među ljudima? Nema lekara koji za dobar honorar ne bi uradio i plastičnu operaciju na licu Hitlera. Na pitanje da li bi se papa odrekao Isusa, pitanje je samo kolika količina zlata je za to potrebna! Ako želite dalje na putu inicijacije (a današnje hrišćanstvo nema puno veze sa time) nužno je da se veoma duboko razmisli i razmišlja o ovim temama i tezama.

    Temeljni princip na planeti Zemlji je – život je borba! Dakle, ovo je opasno mesto, ovde je – homo homini lupus! Nema tu božije milosti među ljudima. Kod jakih postoji samo nadmoćna zabrinutost (ako je nekome uopšte jasan ovaj pojam) čija posledica može biti samilost. Jer jedina takva (sa)milost je dozvoljena. Tokom cele istorije dešavaju se revolucije. Konstantno se gomilaju razlozi za revoluciju, a religija nikada nije pozivala na revoluciju. Nego kontra. Samo – ćuti, trpi i niko ti ništa ne može! Hrišćanstvo, naročito pravoslavno, je jedna defanzivna religija gubitnika i nejakih, pokorenih i poslušnih. Telema govori suprotno. Ojačaj i sam kreiraj, promeni pravila. Nigde ne govori – budi pošten. Uvek govori – budi jak! Unutar toga je sva etika i sve podkategorije. Pitajte bankare, pitajte gospodare sveta, pitajte matematiku i fiziku.

   —   —–   —

    Jedno je verovati, drugo je znati a treće je razumeti. Zanimljivo je da u crkvama uvek govore o veri (koja je nivo ne-znanja) a ne o znanju. Možemo li da zamislimo kada bi verski vođe govorili o znanju i razumevanju (a da ne pominjemo mudrost) umesto o veri?!? Vernike hrane bajkama. Oni kao da su gladni bajki. Možda ništa bolje ni ne zaslužuju?

    Raj je utešna nagrada za gubitnike. Zato i postoji. Vladari (crkveni a i politički) su ga zato i izmislili. Da bi gubitnike držali u večitoj nadi. A nada je za crve.

   —   —–   —

    Religija koju neki narod ima, ispoveda, govori na koji način i koliko je taj narod povezan sa bogom. I samim time govori i kakav smisao života taj narod ima, kako shvata sebe i svoje postojanje. Takođe govori i koliko je bog blizu dotičnom narodu, jer bog je blizu onoliko koliko mu se obožavaoc približi. Što je religija savršenija, taj narod shvata sebe potpunije i pravilnije. I obratno.

    —   —–   —

    ‘Ne bacajte bisere pred svinje’. ‘Bože oprosti im, ne znaju šta rade’. To su dve rečenice preko kojih se može hrišćanstvo odlično testirati. Isus je bacio bisere pred svinje. Bacio je sebe pred svinje. Izgleda da nije znao da ceni sebe. Današnji bankari to nikada ne bi uradili. Znamo šta su svinje uradile Isusu. I dok su ga svinje gazile on je molio boga da im oprosti jer ne znaju šta rade. Dve velike greške u tako kratkom periodu. Svinje stvarno ne znaju šta rade ali zašto bi im to oprostili? Ne-znanje nije opravdanje. Ne-znanje je karma. Saturn ne oprašta karmu. On dozvoli radnje iz ne-znanja ali ih uvek kasnije kazni. Isusova molitva je besmislena. Svinje malo kada znaju šta rade a bog im nikada ništa ne oprašta. Dakle, laku noć sa tim ljigavim aksiomima.

   —   —–   —

Kako možeš da veruješ u boga koji stvara takve njuške?

Kako možeš da veruješ u boga koji izabere da mu je papa njegov sveštenik?

Kako možeš da veruješ u boga koji zabranjuje jebanje?

Kako možeš da veruješ u boga koji dozvoli da njegovog sina ubiju kao zadnjeg idiota?

Nešto nije u redu sa tim bogom!

   —   —–   —

 Sretan Vam 22.-i april, Dan Zemlje!

Kategorije
Kabala

Povodom knjige Liber 462 – II

Treba reći par reči o poznavaocima i autorima o ezoteričnim temama a naročito o Tarotu. Više puta sam rekao da ja studiram Tarot samo iz dve knjige. Čak i ako ih znam napamet to još ne znači da ih potpuno razumem. Prva je Knjiga Tota od Crowley-a a druga je od jednog švajcarskog autora od pre tridesetak godina. Ta druga je relativno nepoznata. Hajde da još dodamo Liber 777. I to je sve. Većinu ostale literature o Tarotu ili posedujem ili poznajem i odgovorno tvrdim da ništa od svega toga se ne može porediti sa gorepomenute dve knjige. Poruka je jasna. Te dve knjige su neiscrpne, jer taj studij nema kraja. Pitajte Točka šta misli o učenju sviranja gitare.

    A što se tiče raznih autora i poznavaoca Tarota, tu sam još oštriji i kritičniji. Ako neko napiše knjigu o Tarotu to još ne znači da razume Tarot. Svako može da pročita desetak knjiga o Tarotu i nakon toga da sastavi svoju knjigu o toj temi. To uglavnom i radi većina tih ‘poznavaoca’ Tarota. Većinu takvih smatram dobrim teoretičarima i istoričarima Tarota. Postoji nekoliko načina da se znanje tih ‘poznavaoca Tarota’ stvarno proveri.

Prvo, da li zna logičnost pozicija Aduta na Drvetu Života. Naleteo sam na tvrdnju jednog takvog poznavaoca da je ATU II povezan sa snovima. Ha ha. Super budno stanje, samadično stanje uma on povezuje sa snovima. Nema smisla raspravljati.

Drugo, koji Adut predstavlja revoluciju?

Treće, koji Adut je ‘najsavršeniji’? I zašto?

Četvrto, koji je drugi ‘najsavršeniji’? I zašto?

Peto, da li je spreman, sposoban i hrabar da divinira u vezi pitanja od milion dolara i da odgovorno stoji iza svoje predikcije?

Šesto, da li zna da objasni detalje iz korespodentnog mita?

Sedmo, kojim kombinacijama Tarot izražava razna emotivna i psihička stanja i koncepte, na primer, cenkanje, hrabrost, melanholiju, seksualni nagon, glad, prepotenciju, ćutljivost, besmisleni napor, smisleni napor, rasipnost, fizičke povrede, euforiju? Osmo, kako Tarot izražava partizanski način ratovanja a kako frontalni napad?

Deveto, i to veoma važno pitanje, ha ha, kako Tarot izražava šarmiranje sa cvetom a kako sa lažnim komplimentom, itd., itd..

    Ako poznavaoc Tarota sve to ne zna, on nije poznavaoc Tarota. On je samo teoretičar o Tarotu.

Goran Sarvan - Liber 462 - Kombinacije Tarot aduta
Liber 462

   —   —–   —

    Praktična upotrebljivost je provera vrednosti. Tako je i sa poznavanjem Tarota. Može teoretičar Tarota da sve zna ali ako on ne može da uradi preciznu divinaciju o nekom važnom životnom pitanju, ako ne može da pomoću Tarota detektuje i objasni neka događanja oko sebe, onda je njegovo znanje neupotrebljivo. Ako ne zna da prepozna saradnju osnovnih silina u kreiranju svakodnevne realnosti, on ne zna puno. Naravno, takve literature nema i zato poznavaoci Tarota, proučavaoci Tarota, treba da sami stvaraju takvu literaturu. Šta mislite, kako i zašto sam počeo da pišem ovaj Liber 462, sredinom devedesetih godina prošlog veka.

   —   —–   —

    Vrednost svake stvari se vidi po njenoj praktičnoj upotrebljivosti. To važi i za literaturu o Tarotu. Ako to nema, ako nije u praksi upotrebljivo, onda to nema smisla. Ako je neko poznavaoc Tarota i autor o Tarotu, on mora da zna koja karta ili kombinacija karata predstavlja, izražava, na primer, strah, bojazan, ljubomoru, cenkanje, ljubav, škrtost, zajubljenost, pohlepu, strast, intelekt, studij, razvrat, itd., itd.. To su sve nužna praktična znanja. Život i životne situacije su uvek spektar, saradnja više faktora, svaka životna situacija je koktel uticaja koji se mešanjem međusobno razvodne i postanu nama prihvatljivi, a preko Tarota možemo da ih identifikujemo, prepoznamo i tome prilagodimo naše aktivnosti, dakle više Tarot karata to izražava.

    Na primer: nemarnost – ATU XXI i 8 Mačeva; uglađenost – ATU XI i AS Mačeva ili 4 Pehara; humor – ATU I i 6 Mačeva ili 3 Pehara; mizantrop – ATU XXI i ATU XII i 8 Pehara; optimizam – ATU IV i ATU XIX; hrabrost – 7 Pehara i ATU XVI; lažljivost – 7 Mačeva i ATU I, ili ATU I i 9 Mačeva; darovitost – ATU XIX i ATU XI; impulsivnost – ATU IV i 7 Štapova ili 9 Štapova; žalost – ATU XII i ATU XXI; itd., itd.. Ovde su ipak moguće oscilacije i promene u zavisnosti od znaka pitaoca i tipa pitanja. Ovih kombinacija i načina izražavanja raznih stanja i koncepata je ogromno i Tarot neće kod svakog divinatora na isti način da izrazi neku ideju. Na primer, nepromišljenost će izraziti sa ATU 0 i 7, 8, ili 9 Mačeva; buntovnost sa ATU XVI i 7 Štapova, ali može i sa ATU XVI i ATU XIX; ponos sa ATU XI ili sa ATU XIX; euforiju sa ATU III i ATU XI, ili sa ATU XI i ATU 0; tugu sa ATU XII i 8 Pehara ili sa ATU XII i ATU XXI; inteligenciju sa AS Mačeva i ATU I ili sa ATU I i 6 Mačeva; maštovitost sa ATU I i ATU XIV; hipohonder sa ATU IX i ATU XII ili ATU IX sa 8 Mačeva; itd., itd.. Svaki divinator treba da za sebe kreira ovakav ili sličar ‘rečnik žargona’ sopstvenog oraklja. Da zna kako Tarot izražava ljutnju, lenjost, kreativnost, pesimizaam, nevaspitanje, genijalnost, oklevanje, opsesiju, kolebljivost, uspešnost, zaboravnost, inspiraciju, sujetu, dvoličnost, velikodušnost, zastoj, revoluciju, ozdravljenje, uspešan dogovor, itd., itd..

    Sve ovo je važno ako treba da skeniramo nekog čoveka. Ako znamo njegov datum rođenja već znamo ogromno o njemu, koliko i njegova majka. Ali ako hoćemo da saznamo koji nivo recimo hladnokrvnosti ima taj čovek, onda to možemo sa Tarotom. Ili koji nivo hrabrosti, pohlepe, istrajnosti, žilavosti, sramežljivosti, strastvenosti, itd.. Sve to može Tarot da nam kaže, samo ako znamo da pročitamo pravilno. A to možemo ako poznajemo što širi spektar korespondencija uz svaku kartu, plus saradnju i sinergiju više karti. Prvo dve, pa tri, i više, itd..

   —   —–   —

    Dobar divinator će znati kada neka kombinacija izražava stanje uma (Mačevi, ATU VI, ATU 0), kada koncept uma (ATU 0, Mačevi, Pehari), kada stanje Nefeša (Pehari, neki Adut), kada stanje Gufa (Pehari, Diskovi, neki Adut) ili izgled Gufa (Diskovi, neki Adut) a kada su to karmičke predispozicije. To je gruba predstava jer tu je bezbroj kombinacija.

    Karte su živa bića i uvek nam govore. A od tipa pitanja i od kombinacija karata divinator treba da zna kada nam govore da se radi o karakteristikama (tvrdoglavost, lenjost, talenat, radinost, rasejanost, razvrat, itd.) a kada o dinamici događanja (putovanje, rasprava, zidanje, revolucija, ozdravljenje, itd.), a kada o tome da se ništa neće dogoditi.

    Pogledajmo koji sve faktori utiču i kreiraju ovu našu trenutnu situaciju? Ili bilo koju situaciju. Svi faktori makrokosmosa preko svojih dispozitora, koagulata, materijalnih predstavnika. Svi, ali ne svi ravnopravno. Jer i među njima postoji dinamika, harmonična dinamika koja uzrokuje promene odnosa snaga. Neki (mnogi) kratkomisleći ljudi misle da njihova slobodna volja kreira njihovu realnost. Ha ha! Hajde da se uozbiljimo. Ako je njihova slobodna volja u sadejstvu ili konjunkciji sa nekim silinama makro nivoa, to ne znači da on sam kreira tu realnost. Dakle, hajde da malo ubrzamo. Pošto odnos snaga nije fiksan u svakoj situaciji, momentu, postoje neke dominantne siline koje daju osnovni ton događanju a ostale siline participiraju ili samo statiraju, dok se odnosi snaga ne promene. To znači da su te dominantne trenutno štrčeće i njih je lakše determinisati, registrovati, uočiti. Divinatorski sistem, Tarot, ih lakše vidi i izrazi preko Velikih Arkana. A naročito preko kombinacija Velikih Arkana. Baš o tome govori ova knjiga.

   —   —–   —

Srećna Vam Prolećna Ravnodnevnica