Kategorije
Kabala

CLXII. Kabala u praksi II

Šta treba još da uradimo?

Upoznao sam nekoliko ljudi koji su imali konkretne magičke moći. Oni su skromniji i povučeniji nego većina ljudi. U momentima kada su bili u opasnosti od drugih ljudi isto su bili skromni i povučeni, ali mirni jer su u svakom momentu bili sposobni da neprijatelju zadaju smrtonosni udarac od kojeg nema odbrane. Magičke moći su kao i nuklearno oružje. Treba ga posedovati da ga ne bi upotrebio! Dakle, svi bi hteli nuklearno oružje. Svi bi hteli da poseduju magičke moći. Svima su one dostupne. Samo treba vežbati, vežbati, vežbati, i još deset puta toliko i još dalje i još deset metara, i dalje… Kabala može da pomogne. I pomaže.

— —– —

Šta treba da se uradi u vezi kabale? Koji poslovi? Koje su perspektive? Kakvi treba da budu budući studenti kabale i koja sve znanja treba da poseduju? Novi duhovnjaci raspravljaju o puno nevažnih stvari. Ja pokušavam da otvorim neke zanimljive teme od kojih bi svi imali koristi, ali ne možeš ti sa Pigmejcima razgovarati o logaritmima. Mene zanimaju iskustva drugih ljudi u istraživanjima enohianskih kvadrata, zatim seciraje nekih figura iz Sheme 231 Vrata, zatim sabiranje Heksagrama Ji Džinga (neki ‘stručnjaci’ su se krstili kada sam to pomenuo), zatim analiza obrnutih Pentagrama, zatim jake basme za svaki cilj i problem, konstrukcija rituala za parcijalne probleme, zatim smisao i značenje lunarnih kruženja kao i sve ostale rotacije tokom rituala kojih je moguće osam različitih, zatim bilo koji aspekat ili tranzit u praksi, itd., itd.. Ali, malo koga to zanima. A to su magika i kabala u praksi. To je studij kabalista i danas i u budućnosti, to su neki od preduslova za magičke moći. Nije to malo. Zato sam naveo onaj primer o magičkim moćima u uvodu za ovaj tekst.

Potrebno je upotpuniti sistem korespondencija, sastaviti nove tabele i podtabele. Podtabele su korespondencije uz Manje Arkane. Zatim dodatno raširiti i kompletirati sistem 50 Vrata Binaha sa korespondencijama. A šta treba uključiti u te tabele? Jednom rečju – Sve! Ceo Malkut, celokupno materijalno kraljevstvo. A prioriteti su životinje, biljke, minerali, vitamini, hemijski elementi, još neobrađeni panteoni sa raznih delova planete i njihove paralele, muzički instrumenti, emotivna stanja, itd., itd.. Sve što je u Malkutu je inkarnat nekog boga. I da bi prepoznali boga u svemu, a bog jeste u svemu, treba da poznajemo šta je čiji predstavnik. Jer ne može postojati materijalna stvar bez svojega astralnog čuvara, uzročnika. Sva dinamika dešavanja u materijalnosti je izraz međusobne saradnje organa boga. Nauka pokušava i misli da je pronašla uzročno-posledičnu vezu za sva dešavanja u materijalnosti, ali nije baš tako. Ako mi ne verujete, pitajte se – zašto vaše srce radi? Ne kako radi, nego zašto radi! A bez poznavanja koncepta Nefeša u kabali, ne možemo da dođemo do pravog odgovora. Jer da nije tako, mnoga srca mnogih ljudi bi radila stotine godina.

Mnogi entiteti su rezultati saradnje više bogova, zato se oni klasificiraju pod parove Tarot Aduta ili pod Manje Arkane ili pod 50 Vrata Binaha. Nisu i ne moraju svi inkarnati, materijalni predstavnici, da budu čisti predstavnici bogova. Najčešće to nisu. Ali važno je prepoznati jednu glavnu silinu u njima, dominantnu, ili par glavnih. Ko zna pod koju Stazu Mudrosti spada kesten ili orah ili borovnica ili violina ili pekinezer ili neki luksuzni restoran ili B-12 vitamin, novi tip automobila? Sve te korespondencije treba da budu smislene i moguće ih je puno sastaviti po različitim kriterijima. Ali važna je smislenost, energetsko-vibracijska smislenost i pripadnost nekoj Stazi Mudrosti. Svaki telefonski imenik na planeti je moguće klasifikovati u 12 veoma logičnih kategorija ali pitanje je smislenosti i upotrebljivosti takve klasifikacije.

Tu nije samo problem nedostatka brojčanih korespondencija jer nedostaju još mnoge korespondencije. Ali brojčne korespondencije su najneophodnije. Ne znam da li sam u životu naleteo na kvalitetnu knjigu o numerologiji. Ne, nisam. Niti na knjigu B klase o toj temi. A desetine knjiga je o numerologiji. Besmislenih, nepotrebnih, neupotrebljivih. Tu ne govorimo o gematriji koja temelji na korespondencijama. Dakle, osnovna kvalitetna literatura nam nedostaje.

Meni je stvarno teško da dokažem i objasnim ljudima da je kabalistička Shema 231 Vrata za nauku budućnosti ono što je Periodni sistem elemenata za hemiju. I koliko bi hemija danas bila naprednija da su uvažili i element eter kojega je Mendeljejev izvorno ukalkulisao u tu shemu!

Kada astrolog kaže da neka planeta prolazi kroz neki znak ili neko polje ili preko neke druge važne tačke i da to znači to i to u praksi, u materijalnom životu, to znači da on poznaje žargon svojega divinatorskog sistema. Dakle, on poznaje korespondencije. Isto tako, svaki divinatorski sistem ima svoj žargon, kao što svaki divinator (pa i svaki čovek) poseduje svoj individualni žargon koji je rezultat i pokazatelj tipa i veličine njegovog software-a, da ne kažemo uma. Zato divinator treba da spozna jezik-žargon divinatorskog sistema i da sopstveni žargon prilagodi žargonu tog sistema, da ih uskladi. I tada će od tog sistema, ma kakav on bio, i ma kako oni komunicirali na neobičan način, dobijati tačne odgovore. Divinator sa Ji Džingom treba da zna kako taj sistem izražava, na primer, prepotentnost, naduvanost, šepurenje (H 22) a kako čišćenje karme (H 18) a kako nešto fiksno čemu se treba prilagoditi (H48), itd., itd.. Isto tako divinator sa Tarotom treba da zna koje karte predstavljaju koje životinje, koje karte (ili kombinacije karata) predstavljaju razna stanja uma i tela ili koncepte uma. A preduslov za to je što širi fond poznavanja korespondencija. A jedna od definicija kabale je – beskonačno veliki sistem korespondencija. Kod konstruisanja bilo kojeg inicijacijskog rituala potrebno je potpuno poznavanje korespondencija. To je preduslov. Dakle, dobar divinator sa Tarotom treba da zna da je recimo Sedmica Štapova u jednom slučaju nepotrebna hrabrost, u drugom pokazivanje mišića, u trećem (potrebno ili nepotrebno) blefiranje, u četvrtom (potrebno ili nepotrebno) šepurenje, itd., itd..

Pitanje je da li sve muzičke instrumente možemo da uvrstimo pod neke Staze Mudrosti. Jer tu treba uvažiti i materijal i tradiciju (istoriju instrumenta), poreklo, upotrebnu vrednost kao frekfenciju zvuka kojega proizvodi i kako taj zvuk deluje na okolinu. Mnogi instrumenti imaju veliki raspon kao i spektar duginih boja tako da su mnogi instrumenti prevelikog raspona da ne možemo jednostavno da ih smestimo pod neku Stazu jer oni sadrže raspon od nekoliko Staza ili možda sve. Svemu ovome treba dodati i glagoljicu i vinčansko pismo, i što je najvažnije – slovenska božanstva. Sve ih treba, i moguće je, svrstati pod 32 Staze Mudrosti. Za sebe sam sastavio neke klasifikacije. Ne znam šta rade naši antropolozi?

— —– —

Ako se udubimo u bilo koji religiozni sistem (i koji obavlja svoju funkciju), pre ili kasnije dolazimo do zaljučka da postoje osnovna slaganja u korespondencijama sa kabalom. Uvek je tu izvestan broj sastavnih delova koji odgovaraju nekim kabalističkim ključnim faktorima. Svaki inicijacijski sistem apsolutno mora da korespondira sa kabalističkim aksiomima. Čak i u vudu šamanizmu koji je veoma neistražen i koji je relativno uzak i koji se striktno drži svojega sistema, kada ga uporedimo sa kabalističkim sistemom delova duše, tu vidimo fantastična poklapanja. Čak i za mnoge termine od Kastanede, koji je veoma popularan a veoma malo shvaćen, možemo pronaći paralele, tu su podudaranja, odnosno, najbolje ga možemo dubinski objasniti i shvatiti upotrebljavajući kabalističke termine delova duše.

Šta se čudite, ovo su nauke budućnosti.

Ima još …

Kategorije
Kabala

CLXI. 666 i drugi brojevi – IV

Obična neobičnost

Običnost u kojoj smo veoma odudara od savršenstva. Veoma. Mi smo navikli na tu običnost i mislimo da je to savršenost (jer ipak sve teče u nekoj harmoniji). Ali nije. Naše predstave o savršenosti su nepotpune i čak nam je prava savršenost toliko daleko da nam je nezamisliva. I ako se desi da iz ove naše nesavršenosti (za koju mislimo da je savršena) vidimo pravu savršenost ili se susretnemo sa njom, ona nam izgleda strašno opasna, nepoznata i čak đavolska. Većina se toga i uplaši, prestraši. Pokušajmo da sebe izrazimo volumenski, odnosno naš sopstveni um. Nama je krajnje teško da uopšte zamislimo kako izgleda naš sopstveni LVX i samim time naša karma. A u stvari to je veoma, veoma nepravilan oblik. Ali za nas je to manje-više OK jer svako se dobro oseća u svojoj koži, mada mu je njegov sopstveni krst najteži. I kada se susretnemo sa kockom ili kuglom, mi se uplašimo od pravilnosti tih oblika. Ako smo uopšte u božijoj milosti da nam omogući takav susret. Zbog sopstvene nesavršenosti ne vidimo pravu savršenost. Od sopstvene ružnoće ne vidimo pravu lepotu.

Ako neki broj izražava savršenost, bilo sopstvenu ili kombinaciju drugih brojeva ili savršenu multipliciranost nekog broja, to ne znači ništa slabo. Ako mi ne vidimo tu matematiku u njemu, tu njegovu unutrašnju strukturu i šta on izražava to ne umanjuje njegovu savršenost, mada je mi ne razumemo, ne vidimo i čak se je bojimo.

Niko nije rekao da je broj 196, na primer, đavolji broj. Ali taj broj na svoj način uzražava veoma sličnu vibraciju i savršenstvo kao i broj 666. 196 + 470 (OTh – Vreme) = 666. 196 = 14 x 14. ATU XIV je alhemijsko zlato. Zlato je metal Sunca koje je vremenom završilo svoju evoluciju. 196 je atomska vrednost zlata. Zlato je metal Sunca a 666 je broj Sunca. 196 je brojčana vrednost još nekoliko veoma zanimljivih reči, na primer: MTzVIN (hebrejsko) što znači – odlično, zatim Peira (grčki) što znači – iskustvo, zatim Diampas (grčki) što znači – sasvim, potpuno, zatim 196 = 131 (PAN) + 65 (ADNI) = (7+7) x (7+7) = S(1 – 7) x 7 = 126 (LVX) + 70 (oko), itd., itd.. Ako tom broju 196 dodamo 300 (broj Duha) dobijamo broj 496 koji je zanimljiv jer je S(1-31), broj Malkuta, broj Zemlje prožete božanskim, itd., itd..

Dakle, vidimo da ovaj broj izražava savršenstvo i to veoma slično kao i broj 666. A niko ga nije proglasio đavoljim!? Šta čekaju?

U čemu je prednost čoveka pred ostalim živim bićima? Zašto je čovek Biće Svih Bića na planeti Zemlji? Samo zato jer ima svest o sebi i to toliku svest da sa njom može da spozna Najvišeg Tvorca. Nijedno drugo materijalno biće na ovoj planeti to ne može. To ne znači da svaki čovek to uradi. To nikako. Ali za to ima potencijale svaki čovek kada se rodi. Pet minuta kasnije stvar se već menja a posledično i kasnije se menja, tako da ekstremno mali broj ljudi uopšte i počne da spoznaje svoje prave uzroke, a o dostizanju cilja možemo reći – jedan na deset miliona. I ako Biće Svih Bića ima broj 666, stvarno je đavolsko proglasiti ga đavolskim!

Vidimo besmislenost da se bilo koji broj proglasi đavoljim. Svaki broj je samo aspekat celine. Celina je savršena i neki brojevi tu savršenost bolje, plastičnije, vernije, preciznije, izražavaju a neki manje. Ali svi, apsolutno svi brojevi imaju svoje mesto i svoju funkciju. Proglasiti neki broj đavoljim je jednako glupo kao i neki organ u telu proglasiti đavoljim. Ha, ha. Nekada su i to uradili.

Jedna od čestih stvari koje ljudi ne žele i pored ekstremne radoznalosti je – istina. Zato jer je velika, nepojmljiva, opasna, nepoznata, često nedokučiva, strašljiva, ukratko univerzalna, a to obični mozgovi običnih ljudi ne mogu da prihvate. Zato je najlakše broj 666 ili bilo koji drugi nejasan broj a koji izražava savršenstvo proglasiti đavolskim.

Postoji još puno zanimljivih kalkulacija sa brojevima, na primer brojevi 6, 28, 496 i 1828 su zbirovi brojeva sa kojima su jedino deljivi, ali to za gematriju nije toliko važno. Neko bi možda i ovo smatrao đavoljim poslom, ha ha. Za kabalu je kod celokupne numerologije (koji čudan izraz) najvažnije to da dve reči različitog izgovora, različitog pisanja, iz različitih jezika, različitog značenja, imaju iste gematrijske vrednosti. To je konkretna veza, vidljiva i nevidljiva. Broj 666 je povezan na mnogo načina sa mnogim brojevima, sličko kao što je centar ili težište nekog predmeta ili geometrijskog lika povezano sa celokupnim volumenom ili površinom oko sebe.

Kategorije
Kabala

CLX. Homo mensura = deus mensura

Zamislite da vam je danas zadnji dan života. Šta bi uradili tokom preostalih desetak ili nešto više sati života? Kako bi ih utrošili, upotrebili, iskoristili? Odjednom bi se pojavilo bezbroj stvari koje bi želeli da uradite u tom kratkom vremenu. A godine i decenije pre toga niste to sve uradili. Kako čudno. U većini svojih knjiga navodim kako bi trebalo funkcionisati da vas smrt ne iznenadi, da vas život ne iznenadi, da vas ništa ne iznenadi. A to je put inicijacije. A svaki put inicijacije mora uvažavati aksiome kabale.

Kabala može da reši mnoge praktične probleme – introspekcija po sefirotima ili Stazama, rituali čišćenja, mogućnosti konstrukcije odgovarajućih rituala za parcijalne ciljeve, itd., itd., ali osnovni smisao kabale je put inicijacije, odnosno ispunjenje impulsa homo religiosis. A baš to je za ljude najmanje zanimljivo. Svi bi hteli samo magičke moći. Sve ostale upotrebe znanja kabale su samo derivati toga osnovnog smisla.

Neću da se hvalim, ali minimum deset ljudi me je pitalo za mentorstvo u kabali i magiki. Svi su oni kvalitetni i vredni mentorstva. Neka mi niko ne zameri, ali sve sam odbio bez razmišljanja. Iz bezbroj razloga. Nije mala stvar preuzeti odgovornost za odrađivanje nečije karme. To je strahovito ozbiljan, veliki i opasan posao. Mnogi ‘učitelji’ to sa lakoćom prihvataju. Tupavi idioti. Valjda vam je jasno da oni učitelji iz bajki, koji sede u pećini a učenici im deset godina nose vodu i peru noge (ha ha), ako takvi uopšte postoje osim na Himalajima, rade jedinu ispravnu stvar. Zašto bi jedan takav učitelj preuzeo odgovornost na sebe umesto glupih roditelja toga učenika. If you know what I’m talking about! Sledeći razlog je da to mentorstvo ne može da se plati, jer nema cene. Odnosno to je veoma visoka cena. Ako neko ima novac da to plati, onda mu ne treba učitelj. Jer ako ima toliko zlata, onda može sam bez ikoga da započne Abramelinovu Operaciju. Sam svoj učitelj. A u sva tri slučaja sve mora da obavi sam. Bilo da deset godina nosi vodu, bilo da plaća u zlatu, bilo da izvodi Operaciju. A može još i teži put, da se prihvati Operacije bez ikakvih sredstava kao hermit. Kao što je bio moj slučaj, jer sam bio nateran na to. Kada vidim kakve sve sitnice ljude odvuku sa zlatne sredine, šta sve ih sprečava da vežbaju, sklon sam da pomislim da je to najbolje pogonsko gorivo. Ili štap po leđima kojega im daruje stari učitelj iz pećine (ha ha), ili nesrećna ljubav princa u zlatnom dvorcu. Ili prazan želudac. Nije lako čoveku da shvati da ni u jednom momentu inkarnacije on nema vremena na pretek. Treba da dobije po njušci da bi se probudio. Retko kada je buđenje prijatno. Zašto ste plakali kada ste se rodili? Od sreće? Ha ha! Zato imate problem šta uraditi sa preostalih zadnjih deset sati života.

Veliki Arhitekta je fantasičan režiser. To važi za život svakog čoveka, mada većina ljudi umire od dosade u ovom životu.  Svaku stvar treba pogledati i iz nekog drugog ugla i potražiti smisao kojega mu je dao taj Arhitekta. To naročito važi za neprijatne stvari. Doživeo sam da su mi rekli da su moje knjige u redu ali ja nisam zanimljiv jer ne izgledam kao Jon Bon Jovi. Ha ha. Ili, rekli su mi da su moje knjige nezanimljive jer u njima nema lepih slikica!?! Rekli su mi da sam verovatno jeo neke čudne pečurke kada sam pre 25 godina rekao da će se danas dešavati ovo što se dešava. Doživeo sam da kritikuju moje divinacije i pored toga da sam im pogodio neka dešavanja, mada im je pet drugih vidovnjaka reklo suprotno. Ili, pola sata slušam čoveka kako objašnjava kako da se ljudi oslobode loših navika, a onda ga pitam – šta je to navika – a on ne zna definiciju. Ili, ja pitam bolesnog čoveka – ‘zašto ste bolesni?’ Jer, nema boljeg i zdravijeg pitanja. Da li znate o čemu govorm? I šta nakon svega ovoga da radimo u ovom svetu dvonogih živih bića koja sebe pretenciozno imenuju da su ljudi? Zato studij kabale može da pomogne da se otvore oči.

Ta bića, koja sebe zovu ljudi, ne vide astralni nivo, ne vide astralnog pokretača, a konstantno su mu ispostavljeni, podređeni njegovom uticaju, direktivama, i slušaju ga. Ne vide scenariste, režisere, ali ih slušaju. Ne znaju ni da postoje i zato misle da imaju slobodnu volju. A njihova slobodna volja je samo onolika koliko su jaki da utiču ili kreiraju događaje i svoju sudbinu. Ali ne znaju da i to da imaju nešto snage da nešto kreiraju je volja i posledica tog nevidljivog pokretača. Otuda su ljudi kao hipnotisani slepci u ovom svetu, kako je to rekao moj školski drug Gurđijev.

Ako ga već ne vide treba barem da su ga svesni da postoji i da barem pokušaju da shvate zakonitosti njegovog delovanja. Funkcija kabale je to. Čovek logično zaključuje na osnovu svoje fizičke percepcije. Nije to pogrešno jer puno više i ne može. Ali treba da zna da to nije sve. Fizički zakoni su posledica zakonitosti delovanja nevidljivog pokretača, ali ni njih, te fizičke zakonitosti ne poznajemo dovoljno. Previše je tu nepoznatog, ‘nelogičnog’ ili slučajnosti. U svojem neznanju čovek je tome rekao ‘Čudni su putevi božiji’ što je ipak tačno. Ali to je samo privremena uteha za vernike. Svi ostali koji ni u to ne veruje su bezbožnici u pravom smislu reči.

Kada pogledamo jednu zmiju koja se kreće po pesku i kada vidimo trag koji ostavlja iza sebe moramo da priznamo – kakva lepota, kakva elegancija. I isto tako treba da budemo svesni – kakva smrtonosna opasnost. Ako smo malo širi, veoma slično možemo i trebamo da konstatujemo za svaku životinju. Za svako živo biće. A čovek je Biće Svih Živih Bića – 666. Šta tek onda za čoveka možemo da kažemo? Potencijali za ekstremnu konstruktivnost i ekstremnu destruktivnost i čak za autodestruktivnost. Nije poznato da li u prirodi još negde ima autodestruktivnosti osim kod čoveka i škorpije. Ukratko, čovek je veliko čudo. Ali važi i ono – homo mensura. Jer je po meri, izgledu boga. Znači – deus mensura. Odnosno, homo mensura = deus mensura. Postoji puno formulacija, različitih, ali koje govore isto – sve što je ljudsko nije mi strano. To je rekao neki pametni stari Grk (moj školski drug) ali to može i bog da kaže. I on to kaže. Dakle, čovek je bog smanjen do veličine čoveka, a bog je čovek povećan do beskonačnosti. Makrokosmos je kopija mikrokosmosa, itd.. Bio je pametan taj moj školski drug.

Uvek treba da smo svesni da mi smo ovde samo gosti. I tako treba da se ponašamo. Gospodari smo sam oonoliko koliko smo jaki i koliko nam Stvoritelj , kojega ja volim da imenujem Arhitekta, dozvoli, omogući. A on nam dozvoli samo onoliko koliko smo se uskladili sa njime.