Kategorije
Kabala

CLV. Jesod – veoma nejasni sefirot

Nijedna stvar ne uspeva, ne dešava se, bez dovoljno astralnog pokretača, bez dovoljno prane, bez kritične mase energije, dakle bez dovoljno jakog Jesoda. A jakost Jesoda zavisi od prohodnosti viših sefirota. Nije bez razloga Božije Ime Jesoda – Svemoćni Živi Bog. Znači on je anmator koji pokreće, koji oživljava daje život. Otuda je to Baza, kostur, nosač i pokretač ovog mnaterijalnog sveta. Dakle, bez ‘produvavanja’ sefirota i bez dotoka mezle u Malkut, u materijalnosti ništa se ne dešava. Vidimo koliko su važne vežbe Plamenog Mača i Srednjeg stuba. Hrišćani su to pesnički rekli – Nijedna stvar ne uspeva bez božijeg blagoslova. Tačno je to. Ali toj tvrdnji je potrebno puno dodatnih objašnjenja i podnapisa. Jer se veoma lako pogrešno shvati i veoma lako postane dogma kao i većina hrišćanskih religioznih tvrdnji.

    Jesod je nevidljiva baza, nosač, kostur, animator, pokretač ovog materijalnog sveta. On doslovno oživljava ovaj svet. Otuda njegovo ime – Šadai Al Chai. Bez njega ne bi bilo dinamike. Duhovni razvoj je uvek predstavljen kao put od odozdo ka gore, od tela ka duhu. I u kabali i u jogi. Dakle od Malkuta ka gore. Ali treba da znamo da je to uvek rad Tifareta. Jer to je uvek rad uma (a Tifaret je centar uma, Ruach-a), znači rad i sa telom i sa emocijama i nagonima i sa umom. Uvek je to rad Tifareta ali sa različitim entitetima, nivoima bića. Tifaret je tačno na pola puta između Ketera i Malkuta, a Jesod je na pola puta između Tifareta i Malkuta, mada ako to apliciramo na fizičko telo, to ne izgleda baš tako. Jesod je kao neki kontra pol Daotu koji, u većoj meri ne postoji nego što postoji, mada po potencijalima veoma postoji, dok Jesod ima ograničenije potencijale, usmerene, već fiksirane i veoma postoji.

    Dakle, to nije čista svest Ketera, to nije relativna svest Tifareta ali nije ni totalna ‘ne-svest’ Malkuta. Otuda su kabalisti ovom sefirotu pripisali snove. Jer to je zamagljena, prigušena svest i svetlost Tifareta. To je zbog zgušnjavanja prane. Jer funkcija Jesoda je da sakupi što više prane, božije mezle, od svih gornjih sefirota da bi mogao da animira i pokreće fizički svet. A mi mislimo da je fizički svet dovoljan sam sebi za opstanak. Nije. Bez tog astralnog animatora ne može ništa da uradi. Onoliko koliko energije dobije odozgo u tolikoj meri će Jesod animirati svet Malkuta. Isto tako, u zavisnosti od tipa energije koju dobije na takav način će animirati svet Malkuta. Opet vidimo nužnost rada Tifareta. Jesod ima neku svoju autonomiju i zakonitosti ali on je tu da odreaguje, da reflektuje, izrazi, da sakupi, filtrira i prosledi odgovarajućim materijalnim predstavnicima. Dakle, da ih aktivira, pokrene. Slično odnosu Sunca i Meseca.

    Ne možemo mi osvestiti Jesod osim preko rada Tifareta. Snovi su izraz odnosa snaga tokom resetiranja, dakle dok Tifaret spava. Ali to tumačenje opet treba da sprovede Tifaret. Jesod je finalno oblikovanje i usmeravanje prane. Minut do dvanaest. Dok su još moguće korekcije.

    Dakle, ako uradimo ritual, time radimo korekciju odnosa snaga na višim sefirotima, korekciju protoka mezle, kasnije prane, korekciju dotoka pane u Jesod, u Jesodu se dešava finalna korekcija scenarija i samim time sledi drugačija animacija materijalnih predstavnika u Malkutu i naravno – drugačiji tok događaja. U skladu sa ciljem rituala i količinom prane koliko smo je doveli u Jesod. U Jesodu je moguća korekcija scenarija i konstantno se dešava ta korekcija, ‘minut do dvanaest’.


    Sva dinamika je posledica razlike potencijala. Već na nivou Chokmah-Binah se vide polovi i prva razlika. Sve ispod je posledica te primarne razlike. I ta primarna razlika je uzrokovala ‘izvorni greh’. Koji glup izraz! I te posledice se protežu do Malkuta samo što se ta dinamika u Malkutu imenuje fizika ili hemija ili elektronika ili mehanika, itd.. Zato jer se je energija na tom nivou zgusnula do materije koju naša čula tako registruju. Ali ta dinamika se je događala i na višim nivoima, na svim sefirotima. I svaki materijalni predmet ima neraskidivu vezu sa višim nivoima, sa svojim uzročnicima (direktnim ili indirektnim). Neki te veze imenuju astralni čuvari, duhovne hijerarhije, pranični nivo, itd.. Ali ta veza postoji. To možemo slikovito prikazati preko leda….

    Dakle, sve što se dešava na nivou Malkuta, u materijalnosti, se dešava i na nivou Jesoda. Jesod je predzadnja faza. To više nije svest, nije više mentalni nivo, događa se uranjanje u materiju i samim time ‘zamagljivanje’ svesti u korist očvršćavanja, zgušnjavanja, otežavanja, ukratko – koagulisanja. I baš zato su ovaj nivo svesti imenovali svet snova. Dakle, astralna previranja na tom nivou tako izgledaju i čista svest Tifareta ih tako vidi, kao film iz snova. Naše sanjanje je zato toliko čudno, nejasno, nemoguće, toliko odudara od realnosti Malkuta baš zato jer je na nivou Jesoda moguće mnogo toga što u Malkutu nije moguće a istovremeno mnogo toga nije moguće a što je na nivou Tifareta moguće. Ali ovo ne znači da je svet fantazija, mašte ili halucinacija na ovom nivou, mada može da bude. Sve to navedeno je moguće na svim  nivoima Ruach-a.


    Sve što je povezano sa genetikom, porođajem, trudnoćom, rođenjem, Mesecom, vodom, začećem, menstruacijom, ciklusima Meseca, spada pod Jesod. Zatim akvarijumi, reke, mora, jezera, plime i oseke, kiše, nautika, lov (sa lovačkim psima), atletika (gde se nešto lovi), vampirizam, snovi, galvanizacija, bazeni, kinologija i kinolozi, dresura pasa, kupališta, broj 9 i mnoge permutacije i kalkulacije tog broja (81, 369, 729, itd.), lovci, meteorolozi, hidrometeorološki zavodi, mlekari, mlinari, nautičari, ribari, rafinerije, ribarnice, saune, semenarne, toplovodari, vodovodari, vodoinstaleteri, ginekolozi, prvo seksualno iskustvo, odgoj dece i odnos do dece, halucinacije, vre,e, itd., itd.. Pod Jesod spadaju sve Mesečeve životinje, vuk, pas, gavran. Postoji neko čudno i nerazjašnjeno prijateljstvo između vukova i gavrana. Postoji oko 400 vrsta pasa i svi se mogu ukalkulisati pod 7 Vrata Jesoda (sedam sefirota unutar Jesoda, po sistemu 50 Vrata Binaha).