Kategorije
Kabala

CLVII. – 666 i drugi brojevi

Na ovom sajtu je nekoliko razbacanih (ali veoma dobrih) tekstova o brojevima. Evo još malo matematičke konfuzije.

Bezbroj puta smo čuli mnoge tvrdnje o broju 666, da je đavolski, negativan, opasan. Niko nije znao da mi objasni zašto je broj 666 đavolski?! Pitao sam to sigurno pedesetak ljudi, i to uglavnom one koji imaju nešto soli u glavi kao i one koji su mislili da imaju nešto soli u glavi. U čemu se taj broj razlikuje od bilo kojeg drugog broja? Neki su bili ubeđeni u negativnost tog broja mada pojma nisu imali zašto.

Istinska Volja može da bude neograničena, odnosno ljudsko biće može da postane biće koje ignoriše i prevazilazi karmu. Ali to je krajnji nivo indiferentnosti i toliko je izvan i iznad svih običnih ljudskih kategorija da je takav čovek pravi predstavnik svih zastrašujućih asocijacija uz broj 666 a kojega preplašeni neznalački hrišćani nazvaše đavolom i taj broj đavolskim. A ne znaju da postoje i više faze. Oni bi to imenovali ‘i gore od goreg’. A baš u tim fazama je njihov bog kojemu tako žestoko teže i kojemu se mole, kojega se boje i od kojega traže spas!? Iz takvih sfera dolazi sve ono božansko kojemu se oni klanjaju i kojega se boje i koje poštuju i u šta se kunu! Apsurdnost ne-znanja! Nemaju blage predstave koja je to i koliko je to velika sila, taj njihov bog. Usrali bi se od straha kada bi ga sreli na ulici a svaki dan ga zovu. Oni njega zamišljaju kao onog plavokosog dečka na krstu. Ha ha! Čovek iz Palestine a plavokos i plavih očiju?!

Već taj broj 666 je transcendiranje većine običnog, normalnog, ljudskog, da to prosečan čovek ne može da razume. Mnogo njegovih karakteristika je ‘nenormalno’ i čak ‘ne-ljudsko’. Mada je pravilno reći – nadljudsko. Zato nije teško običnog i ograničenog čoveka ubediti da je broj 666 đavolski. Čudno je da se božansko poštuje i obožava, ali ako ga izrazimo preko broja 666 onda je to đavolsko. Monopolisti nad znanjem su stvarno otišli do krajnosti.

Čišćenje uma je polagano uravnoteženje uma, približavanje ravnoteži. Da li ljudi uopšte znaju šta je ravnoteža? I da je apsolutna ravnoteža nemoguća. Kao što ni parabola nikada ne dodiruje osu x. Isto tako i univerzalna ravnoteža je teško shvatljiv pojam, mada je to mnogo kompleksniji pojam. Broj 666 je prvi nivo univerzalne ravnoteže. A čovek ga se boji. A šta bi rekao na više faze?! Jedan od simbola te prve ravnoteže uz broj 666 je jednakokraki krst. To je najjednostavniji, najprostiji i čak najprimitivniji simbol tog stanja uma. Alli ljudi ni to ne razumeju pa su napravili krst sa jednim krakom dužim!!! Pa još obesili čoveka na njega. Bežite od nejednakokrakog krsta kao đavo od krsta! Volumenski gledano broj 666 je beskonačno puno krstova u kojima su svi opozicijski kraci jednaki, uravnoteženi tako da je ceo sistem u indiferentnoj ravnoteži, mada je to geometrijski paradoks. Probajte to da zamislite preko volumenskog koordinatnog sistema.

Dakle, čišćenje uma je polagano približavanje toj ravnoteži. Bilo dharanom, bilo rekapitulacijama, bilo inicijacijama, itd.. To je inventura uma. Ili resetiranje uma da bi se dostigla ta jednakost krakova krsta. Rekapitulacije su vrtenje filma svojega života od rođenja (ili čak i od ranije) do sadašnjeg momenta. U tom dugom filmu su razni neprijatni momenti, razni neporavnani računi. I baš oni su uzrok problema zastoja, podvodne hridine, itd., i baš njih hoćemo da odstranimo. Oni su blokada, uzrok senke i neznanja. Na tom putu solviranja problema važi ona izreka – sve se vraća, sve se plaća. Ravnotežu treba uspostaviti, jer to je uslov Tifareta. A ceo taj proces je približavanje stanju uma koje je izraženo brojem 666. Pa vi vidite gde ste krenuli!

Sve brojeve od 1 do 1000 možemo ukalkulisati u Drvo Života. Sve te brojeve možemo da gledamo u dva pravca, ako gledamo iz nule, iz centra koordinatnog sistema. I to po sve tri ose, odnosno po beskonačno osa. Ili po sve tri osnovne ravni kao koncentrične krugove ili po svim mogućim ravnima kao te koncentrične krugove. Ako ih gledamo po vertikalnoj osi to je slično kao da ih gledamo po Drvetu Života. Mada je taj pogled po Drvetu Života dvostruk, involutivni i evolutivni. Po tom involutivnom pogledu, znači od gore ka dole, svi brojevi od nule pa do 666 su na neki način priprema za nešto, pripremne faze za ‘rođenje’. Ti brojevi nisu uravnoteženi ali su u ‘maternici’ i ta odstupanja su ‘viša sila’, dozvoljena su, odnosno bez posledica su, za sada. Nakon rođenja mogu da imaju posledice, ili ne, ali uglavnom imaju. Nakon broja 666 samo su neki od tih brojeva uravnoteženi, ali oni nisu rezultat evolutivnog rada i postignuća subjekta, nego više slučajnosti, ili nužna faza prilikom kompletiranja, oblikovanja ega i sistema u celini.

Nakon toga sledi evolutivni rad i sve brojeve (večinu njih) možemo i drugačije gledati. Sada je broj 111 samo jedna šestina postignuća. Dakle, broj 666 ostaje sa istim značenjem. Jedino taj broj, jer je sredina zlatne sredine! To je broj koji konačno potvrđuje i opravdava tvrdnju da je čovek postao čovek i da je božanski i da ima te potencijale. Pre toga on jeste zvezda ali samo po potencijalima, mada ima oblik homo sapiensa i sve ostale karakteristike homo sapiensa, ali on još nije bog. Veoma daleko je od toga. Za to su mu potrebna postignuća i ostalih viših sefirota. Ispod tog broja, čak i uravnoteženi brojevi su samo komponente. Nije čudno da oko sebe vidimo ljude sa životinjskim funkcionisanjem.

Broj 222 je na primer samo broj koji govori o trećini osveštenog od beskonačno mogućeg. Znači li to da je broj 222 broj svakog običnog smrtnika kojega srećemo i da je barem u trećini svojega bića sigurno čovek? On je po potencijalima apsolutno čovek ali po svojoj osveštenosti svoje božanske prirode on je dostigao samo trećinu. To je malo revolucionarno i heretičko pitanje, ali odgovor će dati nauka i kabala zajedno. U budućnosti. Za sada je to samo logična, veoma logična pretpostavka.

Shodno tome je i tvrdnja da je broj 999 broj Postignuća Binaha. Ali i Chokmaha. A 1000 i 1001 su brojevi Ketera. Odnosno, sva tri broja, 1, 1000 i 1001. Ko može da negira ovu logiku? Oba broja su od Ketera, s time da je broj 1000 takođe i od Malkuta, što se fantastično poklapa sa jednim kabalističkim aksiomom iz Sefer Yetziraha.

Ako gledamo brojeve po osi x ili z ili zajedno, dakle po horizontalnoj ravni, onda je to malo drugačije. Isto je ako ih gledamo po bilo kojoj drugoj osi ili ravni a kojih je beskonačno. To su koncentrični krugovi, odnosno koncentrične opne, lopte.

Ako Alefu dodamo 10 nastaju ljudi. To je 0 i 10. Ako Nuli dodamo Deset nastaje Malkut. Ako Nuli dodamo Deset nastaje Sve. Zanimljivo je istražiti odakle potiče reč – ljudi!!! LUDA, LUD+I => LJUDI. Engleski Fool => Folk. Zanimljivo bi bilo pogledati kako je u drugim jezicima za reči čovek i ljudi? Na sličan način treba analizirati i reč virtus! Ili reč robot, ha. Kao i naše reči: čin, čini, činiti, za-činiti, začin.

— —– —

Pitam se zašto broj 111 nije barem šest puta manje đavolski nego broj 666? A on u stvari uopšte nije đavolski. Kako im se provukao ispod radara?!