Kategorije
Kabala

CLVIII. 666 i drugi brojevi – II

Brojevi prosvetljenja

Ključni brojevi u kabali su neki orijentiri, svetionici u noći. To su tačke gde ‘deda seda baš na babu’, najbrži put do LVX-a, najveće anuliranje tetrisa, razlike potencijala. Dakle, mogu da budu upotrebljeni. Od njih se meri otklon. Dakle, koliko fali do njih i koliko je više od njih. Prisutnost nekog takvog broja je znak značenja tog centra, znak osvetljavanja oko sebe. Možemo da vidimo od čega je sastavljen i kako učestvuje u građenju viših brojeva. Ako imamo neki nasumice izabran broj, na primer 931, vidimo da je sastavljen od 7 x 133, ili 831 + 100, ali isto tako vidimo znači da je 69 do 1000. Još ako uvažimo ostale korespondencije (sedmostruko slano more, strategija, Amon-skriveni, aeon, ili obrnutu vrednost sveštenice, itd.) vidimo u kolikoj meri ovaj broj korespondira sa Binahom. Da bi se takva kalkulacija odvijala u mozgu automatski, potrebna je baza podataka, odnosno poznavanje asocijacija za solidnu količinu brojeva.

Jedan promil nesavršenosti je uslov postojanja. To je beskonačno približavanje asimptote osi x a da je nikada ne dodirne. To je drugačije izražen odnos 49:51% da bi se uopšte dogodilo spuštanje ispod Bezdana. Zato broj 999 možemo smatrati kao najvišu kompletnost, savršenost, prosvetljenost, najviši samadi a da je čovek još uvek u telu, inkarniran. To je najviši mogući samadi u telu. Možda je to broj momenta pred smrt u najvišem samadiju. Kada se doda 1 dobijamo 1000, Veliki Alef, potpuna anihilacija i identifikacija sa univerzumom. Jer ‘Savršen i Savršen su jedan Savršen, a ne dva. Ne, ništa su’. To izražava identifikaciju adepta sa univerzumom.

Ali ako tome, toj Hiljadi (koja lepa grčka reč!), 1000, Velikom Alef dodamo 1 tada nastaje novi krug, novi ciklus. U stvari, uvek se dodaje taj 1 i tako se održava kontinuitt dinamike, tao. Tao je Put.

999 je 666 plus 333. Dakle, od nivoa Tifareta, ma kakvu strukturu uma imao i ma kakav volumen uma imao, do 999 mu preostaje još 333. Kod različitih ljudi taj broj 333, Apep, će takođe biti različit po mnogo čemu. Kao što su i njihova Postignuća, njihovi 666 različiti. Naravno, i njihovi 999 će biti različiti. Dakle, brojčano izraženo, put svakog adepta od Tifareta do iznad Bezdana, od 666 do 999 (brojčano izraženo) je isti, mada se obim posla kod svakoga razlikuje. Ko bi rekao da je jedno od značenja broja 999 i – minut do dvanaest.

Ovde govorimo o ljudima koji su dostigli prvi samadi. Ali za ljude koji još nisu dostigli taj samadi, za te ljude taj broj Apepa, karme, broj spiska obaveza, je veći. Mnogo veći ili nešto malo veći ali sigurno veći od 333. Kad se čovek rodi tada je Nula a kada umre dostigao je izvestan broj od 1 do 1000. Što veći to bolje. Ako dostigne prvi samadi (što uopšte nije mala stvar), dostigao je broj 666. Zato je to ideal za čoveka i broj čoveka jer je on jedino biće koje može dostići taj broj. Retko koji čovek dostigne taj ideal. A još manje ih dostigne više brojeve. U praksi je to mnogo komplikovanije. Jer svaki čovek ima u sebi ponešto od svih tih deset nivoa, od nule do 1000, od Alef do Velikog Alef.

Tu su još neke zanimljive i neistražene jednačine:

666 + 666 = 1332; 999 + 333 = 1332; 1332 + 1 = 1333

— —– —

Ako na nekom nivou koji je uravnotežen dodamo novi nivo koji je takođe uravnotežen (jezikom tetrisa, ako na relativno ravnu bazu pada figura tetrisa, uticaj, koji ne remeti tu bazu), taj novonastali nivo bi opet tebao da sadrži, izražava ravnotežu, da bude u ravnoteži. Ako uzmemo za osnovu bilo koji broj i na njega dodajemo po 30 (a to je broj ravnoteže) svaki novi broj će izražavati tu osnovu, taj osnovni broj i njegove savršenosti i nesavršenosti. Ako za bazu, osnovu, ishodište uzmemo broj 26 (broj JHVH, četiri Elementa), dakle u startu nešto savršeno, uravnoteženo, kompletno, svaka nadgradnja za 30 izražava tu osnovnu savršenost. Svaki novonastali broj je na neki način jednačina (izražava samadi) gledano kroz prizmu LVX-a. Znači, 26, 56, 86, 116, 146, 176, 206, 236, 266, 296, 326, 356, 506, 656, 776, 926, itd., itd.. Vidimo da ako na tu osnovu 26 dodamo deset uravnoteženih nivoa (po 30) dobijamo 326, JHŠVH!

Postoje i drugi brojevi koji izražavaju samadi a koji samo predstavljaju specifične volumene LVX-a. Ako je broj 666 ravnoteža po svim pravcima LVX-a, onda je broj 333 broj koji predstavlja neravnoteže po svim pravcima LVX-a. Ako na broj 666 dodajemo po 30 dobijamo veoma zanimljive brojeve: 696, 726, 756, 786, 816, 846, 876, 906, 936, 966, 996, 1026, 1056, 1086, itd., i svi ti brojevi prdstavljaju uravnoteženu nadgradnju broja 666, samadija.

Ako startujemo sa bilo kojim parnim brojem uvek ćemo dobiti paran broj i neku izvesnu jednačinu što ne mora uvek da znači da je to samadi. Ako startujemo sa neparnim brojem onda uvek dobijamo neparne brojeve što ne znači da svi nisu samadi, odnosno jednačine. Jer sve su to samo izvesni mogući volumeni LVX-a.

Ako startujemo sa brojem 1 dolazimo do zanimljivih brojeva a to su između ostalih 91, 121, 231, 271, 291, 481, 601, 691, itd.. Ako startujemo od broja 3 dolazimo do 93, 123, 333, 453, 543, 813, itd.. Ako startujemo od broja 5 dobijamo puno zanimljivih brojeva koji su uglavnom marsovski: 5, 65, 125, 155, 235, 265, 295, 325, 505, 625, 1025, itd.. Ako startujemo od broja 7 dolazimo do nekoliko zanimljivih venerijanskih ili barem ženskih brojeva: 67, 667 727, itd.. Ako startujemo sa brojem 9 dobijamo puno zanimljivih lunarnih brojeva: 69, 99, 369, 639, 729, 999, itd..

Ako startujmo sa brojem 6 dobijamo puno sunčanih brojeva: 36, 66, 126, 156, 216, 666, 726, 1026, itd.. Slično je i sa brojem 8. Ako startujemo sa broja 10 dobijamo zanimljive brojeve: 70, 100, 220, 400, 700, 910, 1000, itd.. Ako startujemo od broja 11 opet dobijamo zanimljive brojeve – 131, 191, 311, 401, 491, 671, 911, 1001, itd.. Na takav način možemo da analiziramo svaki broj do 30. Broj 30 je broj Lamed, Ravnoteže, boginje Maat. Ima brojeva i manjih od 30 koji mogu da budu ravnoteža, na primer 10, 22, ali to su više brojevi kompletnosti sistema ali ne nužno i ravnoteže unutar tog sistema. Ovo je dobar metod, jedan od metoda analize nekog broja, da ustanovimo nadgradnja kojeg broja je. Dakle, oduzimanjem po 30 ili sabiranjem po 30. Zanimljivo bi bilo analizirati kakve rezultate bi dobili ako bi umesto 30 dodavali neki drugi broj, recimo 20, ili 41, ili 65, ili neki broj nasumice, itd.. Puno rada nas čeka.

… ima još …