Kategorije
Kabala

CXL. Uravnoteženje Drveta Života pomoću Plamenog Mača i Zmije Mudrosti

Plameni Mač i Zmija Mudrosti su vežbe koje to nisu. To su samo malo duže magičke formule. A svaka magička formula, je formula samo zato jer na najkraći način izražava neku kosmičku dinamiku, neki proces na najkraći i najbrži način. Uglavnom je to preko nekoliko slova ili sa par reči. Plameni Mač i Zmija Mudrosti isto to izražavaju ali na malo duži način, ali kompletniji i lakše shvatljiv način. Zato, afirmisanjem te dve metode afirmiše se celokupni proces na relaciji čovek – bog. Ovo veoma uprošćeno i nejasno zvuči ali ne znam kako bih to drugačije rekao.

Ako hoćemo da harmonizujemo celinu, a to je jedina smislena harmonizacija, onda svakom delu celine treba dati odgovarajuću funkciju i omogućiti mu da obavlja tu svoju funkciju. Da je sve na svojem mestu i da radi svoj posao. Dakle, Drvo Života, kao celovita predstava sebe, treba da je kompletno aktivno, živo. Svaki sefirot i svaka Staza treba da obavlja svoju funkciju. Sama činjenica da smo inkarnirani, da imamo datum rođenja i svoju astro kartu sa bezbroj manjih ili većih aspekata, je znak da nismo potpuno harmonizovani. Znači imamo neku sopstvenu unutrašnju dinamiku sa svojim tenzijama, unutar veće makro dinamike. Za aktiviranje i harmonizovanje celog sistema najbolje je aktivirati svaki deo sistema. To je kao cela tastatura na kompjuteru, ceo Periodni sistem, kao komplet raspon dirki na klaviru, kao celo Drvo Života sa svim sefirotima i Stazama.

Sefiroti su tamo gde jesu, Staze su tamo gde jesu, vaši sastavni delovi. Vi ih samo aktvirate, afirmišete, naglasite svojom vizualizacijom i mantranjem Formule ili pripadajućeg slova. Za početak je dovoljno za svaku Stazu po desetak sekundi dok ne memorišete celu shemu a vremenom i praksom će te vizualizacije Staza trajati duže i biće lakše. Tada imate kompletnu mrežu, makro i mikro kosmos u sebi aktivirane i harmonizovane. Sebe u svetlosti i svetosti.

Tu se stvarno javlja mnogo pitanja, logičnih i nelogičnih. Jedan čovek me je pitao kako da poveže Staze Riš i Šin. Jer on je to mislio da sve moraju da se povežu, kao petlje na autoputevima sa mostovima i nivoima. Ne. Staze su ti mostovi između sefirota. I ako Staza obavlja svoju funkciju, a to je povezivanje dva sefirota, ona obavlja sve što treba i u harmoniji je sa ostalim delovima sistema. Ali ako ne obavlja svoju funkciju, ako nije prohodna, osveštena, time remeti mnoge delove sistema. Kao i bilo koji nezdravi anatomski organ u fizičkom telu.

Dakle, neravnoteže, poremećaji, slabe komunikacije, nepravilni protoci energije se mogu javiti na svakom nivou, u svakom sefirotu, u svakoj Stazi. Zato ih je potrebno sve aktivirati, učiniti prohodnim. Ozdraviti. Svi problemi koje čovek ima u životu su znak neke neprohodnosti, ograničenja, suženosti neke Staze ili sefirota, uskog grla. A to je karma. Reč greha je ograničenje, kaže Liber AL. U prirodi nema incidenata. Kod čoveka su česti. Pitati ženu ili muškarca za seks je prirodna stvar. Da ponovimo – u prirodi nema incidenata. Incidenti su ako se ne pita ili se pita na nepravi način. A pristanak ili odbijanje poziva – oboje je prirodno. Dakle, ni to nije incident. Ha ha. Ne bojte se, nismo otišli sa teme. Namerno sam uzeo ovaj primer jer na tom frontu je najveća dogma i otrov uma homo sapiensa. Razmislite, koja institucija najviše održava te dogme.

Plameni Mač se radi od Ketera do Malkuta, sefirot po sefirot po vrstnom redu. Dakle, vizualizacija u pripadajućoj boji (po kraljičinoj skali boja) ili beloj boji, veličine košarkaške lopte ili veće, paralelno mantranje Božijeg Imena ili magičke Formule. To je spuštanje energije, ogrubljivanje, involucija, zgušnjavanje, koagulacija. To je spuštanje božije mezle. To je ono što se kaže – bog je u svemu, sve u sebi ima božiju iskru. Ali jedino čovek u sebi ima svih deset osnovnih nivoa zgušnjavanja. I baš zato i ima svest o svemu tome. Plameni Mač je stvaranje čoveka od strane boga ‘po svojem obliku’. Ali to je i individualizacija i samim time ‘odvajanje’ od boga. Jer čovek ima svoju svest i samim time svoju volju jer je mikrokosmos. Nakon toga sledi evolutivni put, da od čoveka ponovo postane bog. Da ta individua sama sada postane sopstveni bog. I zato treba da spozna sve svoje sastavne delove i da ih međusobno uskladi, jer oni nisu svi jednako zastupljeni, a čak i među nekima postoje i konflikti. To spoznavanje i uspostavljanje harmonije je Zmija Mudrosti.

Sve ovo može izgledati komplikovano, zahtevno, naporno (mada ne mislim tako). Praksa pokazuje da je to ljudima veoma teško??? Pa ovo je uvertira u kabalu. Ovo je takođe alfa i omega kabale. Ali pitam vas, kako da se oslobodite neke neprijatne stvari na prijatan način? Pokušajte to kod stomatologa, kod bankara, kod prodavačice avionskih karata. Kako da se oslobodite sramežljivosti ako samo čitate Jane Austin?! Zamislite sramežljivu glumicu. Ili nezainteresovanog špijuna.