Kategorije
Kabala

CXVII. Tekst iz knjige „Staze“ – Staza Tau

Ovim tekstom završavamo obradu sve tri staze na srednjem stubu Drveta Života. Ova staza je najlakša za razumeti i po njoj je najlakše ‘putovati’ i istražiti je. Dovoljno je samo malo oštrijim okom gledati na stvari i događaje oko sebe.

Staza Tau

Jesod već ima dovoljno zgusnute, ’grube’ energije, prane, da može da animira ’mrtvu’ materiju u Malkutu i to čini preko ove staze. Prvi znaci toga su ’spontana’ mehanika fizičkog sveta. Ne postoji spontana nego samo animirana mehanika, bilo vidljiva ili nevidljiva. Ništa ne može da se desi bez razloga. Uvek u pozadini postojii kritična energija koja pokreće, koja uzrokuje svu vidljivu dinamiku u Malkutu. Taj nevidljivi animator dolazi najviše po ovoj stazi. Oni delovi te animacije koji dolaze po stazama Qof i Šin su manji i impulsivni bilo zbog prevelike želje ili prevelike praktičnosti, ali prirode tih staza govore o mogućnosti greške i mogućim sankcijama. Ali animacija koja u Malkut dođe po ovoj stazi je uvek potrebna i poželjna.

Ceo univerzum se sakuplja, svaki deo univerzuma je tu da podari svoj deo da se realizuje Malkut, Kraljevstvo. Jedno od imena Saturna je Davalac Oblika a kabalistička korespondencija ove staze je upravo Saturn (i Zemlja). Na nešto višem, sefirotskom nivou, Binah, Saturn ima ulogu filtera i vremenskoga i prostornog, dakle i volumenskog, šta sve može da dođe u obzir da se manifestuje u okvirima njegove vibracije i u uslovima naše planete Zemlje. A na ovom nivou, po ovoj stazi je postavljen finalni filter šta se stvarno manifestuje. Ovde je i vremenski i prostorni (volumenski) limitator.

Sve što se dešava u materijalnom svetui što se je materijalizovalo, dobilo je zeleno svetlo, potrebnu energiju, blagoslov od ove tri staze (Qof, Šin i Tau). Po stazi Qof može da dolazi mnogo zaželjenih ali nedovoljno potrebnih i smislenih ideja, impulsa, čak i razne embrionalne anomalije a po stazi Šin se vrši drastična selekcija smislenog i potrebnog a po stazi Tau dolazi sve ono što je neophodno i ono što u sebi ima dovoljnu količinu energije da se koaguliše, šta zadovoljava kriterijume materije da postane materija. Već sam pomenuo da je moguće po stazama Qof i Šin animirati neke materijalne predstavnikeu Malkutu na izvesne aktivnosti, ali uvek je to uz učestvovanje staze Tau.

Retko koji kabalista je uopšte analizirao šta znači da se tri staze i to baš te tri staze slivaju u Malkut i šta to znači za našu materijalnost i u kolikoj i kakvoj meri to oblikuje, stvara i animira materijalnost. Ali činjenica je da preko sve te tri staze se stvara i pokreće materijalni univerzum.

Ova staza je najbliži i najbrži put koagulacije od fluidnog, retkog ka gustom, materijalnom. Od lakog ka teškom, od labilnosti ka stabilnosti. Od indiferentnog (Tifaret) preko staze Samekh do labilnog (Jesod) i od labilnog preko staze Tau do stabilnog (Malkut). Tada fluidna masa dobija sopstvenu ekvivalentnu gravitaciju. Otuda je svaki koagulat koncentrat velike energije ma kako ’neugledno’ izgledao. U svakoj materijalnoj stvari su prisutni svi faktori (svih 22) ali u veoma različitim razmerima. Zato uz ovu stazu korespondira ATU XXI, Univerzum. Baš da se naglasi prisutnost svega, jer u Kraljevstvu, Malkutu je prisutno sve. Otuda ona tvrdnja u Sefer Jetzirahu – Keter je u Malkutu i Malkut je u Keteru. Na ovoj stazi je veliko ogrubljivanje i otežavanje, koagulacija i zato se mnoge mentalne sposobnosti uma, Ruach-a, sužavaju, smanjuju ili gube i dolazi se samo do sveta fizičkih zakonitosti, a to su masa, težina, volumen, oblik, boja, gustoća, atomska i molekularna struktura, itd.. Svaka stvar gubi svoju promenjivost i labilnost i dobija stabilnost, gustoću, manji volumen, fiksiranost i zato je ispostavljena gravitaciji, osnovnoj zakonitosti i posledici koagulisane gustoće.

Sav evolutivni zadatak ove staze je samo sve to spoznati. Zašto je staza Tau (Saturn) tako nisko na shemi Drveta Života a korespondentni sefirot Binah je tako visoko? Iz više razloga. Na materijalnom nivou se najpre vidi uticaj vremena (Saturna). Uticaj Saturna je naizgled uvek spor, podrazumeva težinu, menjanje i starenje dakle neprekidnu ispostavljenost vremenu, inertnost, korespondentni metal je olovo, itd., a sve to su asocijacije materije ako je upoređujemo sa višim sferama. Sve u Malkutu je smrtno ili je barem u najmanju ruku podložno raznim promenama. Kako se penjemo po sefirotima ta smrtnost i promenjivost se sve više smanjuje. Ako se samo malo dignemo iznad nivoa materije tek tada vidimo koliko je brza dinamika u materijalnosti i koliko malo znamo o vremenu i koliko malo vremena imamo. Vidimo da smo vremenski veoma limitirani, ograničeni i veoma smrtni. Višim sferma se uopšte ne žuri. Imaju drugačiju predstavu vremena, imaju vremena koliko hoće. Mnogi entitti tih sfera su večni i zato su im naši životi kao treptaj oka. Dakle procena i ocena vremena je jedan od zadataka ove staze. Osim toga, tu je logična brojčana vrednost tog slova TaV (400, 406) koja ima veze sa zemljom. 4 (Elementa) x 10 (Malkut) x 10 (Malkut) = 400. 6 = V, slovo astro znaka Bika, kerubima Zemlje. Prvi korak u napredovanju je spoznati sve te karakteristike materije i zakonitosti. A to je lakše ovakvim postupkom nego posmatranjem sveg tog izobilja u Malkutu.

Tifaret kao centar uma, mehanizma svesti i spoznaje, prvo treba da je svestan da sve što vidi, registruje, da sve u Kraljevstvu je rezultat viših sfera. I baš kao što se u tom materijalnom svetu odvija dinamična harmonija, ekvivalentno ili barem slično se dešava i u višim sferama ali ekvivalentno ’gustini’ i vibracijskom nivou. Na nivou Jesoda se to pokazuje dinamikom i jezikom snova. A na još nižem nivou samo vidiljvim fizičkim događanjem. Treba pogledati malo dublje i pronicljivije u prirodu pa se može videti koliko je krvava ta idilična i harmonična priroda i koliko borbe na život i smrt se svake sekunde tu dešava.

Sve ispod Bezdana je podložno vremenu i prolaznosti. Što se više spuštamo po sefirotma ka dole, mezla je sve gušća ali i vreme je sve gušće, da ne kažemo brže. U Malkutu mi uopšte nismo svesni brzine tog protoka mada imamo predstavnika Binaha-Saturna-Hronosa-Vremena tu u Malkutu – a to je sat. Ali mi i dalje nismo svesni te brzine i ne možemo da je budemo svesni osim ako se ’dignemo’ na nivo Vremena. Ako krenemo po ovoj stazi Saturna, jedan od uvida je i brzina protoka vremena i kratkotrajnost naših života ovde na Zemlji. Tek tu vidimo mikronsku grandioznost ili grandioznu minimalnost veoma važne stvari – naših života. Jer tek tu vidimo kako sve brzo prolazi i kako sve kratko traje i kako se sve brzo završava na groblju. Naše misli su mnogo brže (Tifaret) nego naše telo (Guf, Malkut). Ali ako iz tempa ’sporog’ Malkuta zavirimo u sferu ove staze, vidimo da je i pored ’ubrzanja’ ipak sve sporije i pored mnogo većih mogućnosti. Zato se bogovima nikada i nigde ne žuri.

Silaskom po te tri staze ka dole ili penjanjem ka gore, vidi se postepena transformacija ogrubljivanja ili profijnavanja energije (zavisi u kojem smeru idemo i gledamo) a što je šire poznato kao Hermesov zakon. Samo na različitim vibracijskim nivoima a što znači u različitim pojavnim oblicima. Energija je ista samo se na različitim nivoima drugačije pokazuje.

Dakle, ako radite vežbu srednjeg stuba, nije slabo znati kroz koje sve filtere prolazi božija mezla do Malkuta, do vaše materijalnosti. Ako malo meandrirate i idete po Plamenom Maču ili čak po svim stazama, slično je, isto su tu filteri raznih tipova (koji zgušnjavaju i ogrubljuju energiju). Isto važi i obratno, bilo da idete gore po srednjem stubu ili po Zmiji Mudrosti.