Kategorije
Kabala

CXXI. Magički redovi II – A A i Tajna društva

A A

Sve vežbe, sve ‘bezvezne’ samodiscipline, sve samoinicijacije koje propagiram su vežbe sa ciljem da očiste, uravnoteže i povećaju um, dakle da dovedu do samadija a samim time i do A A . Ja ne propagiram religijske radnje mada i one mogu da koriste. Ali dostizanje samadija je već apsolutno religijski čin. Ja propagiram drastičnije vežbe koje su brže. Znam ja da vi to ne volite.

A A je samo jedno od imena ‘nevidljive’ i (ne)povezane zajednice ljudi koji su dostigli samadi (bilo od najnižeg pa do najvišeg). U tu zajednicu čoveka uvodi samo on sam kada dostigne samadi. Može čovek biti u A A i može biti u funkciji te zajednice a da nikada nije ni čuo za taj pojam. Dakle nema tu uvodioca. Ko može da vas dovede do vašeg Svetog Anđela Čuvara? Može biti neko ko pokaže put i to samo u početku, i to je sve. Tu nema religijskih ili geografskih prepreka ili razlika. Čisti um je čisti um i ima sličnosti i čak identičnosti sa svim ostalim čistim umovima. ‘Savršen i savršen su jedan savršen’ kaže Liber AL. Postoje mnogobrojne takozvane inicijacijske linije koje uvode kandidata u tu zajednicu. Obično to treba da se plati. Novcem, mada nisu alergični ni na zlato. Ako ih sve okarakterišemo samo kao neozbiljne i smešne, budalaste i kretenske, to im je već kompliment. Na internetu su takvi magički redovi koje je bog lično poslao baš vama a njih vode adepti koji svaki dan piju viski sa bogom u haremu. Oni mi liče na pevače u kafani pored magistralnog puta koji zamišljaju da su Mick Jagger. Ako već pretenduju da budu magički redovi onda svoje članove treba da nauče kada ATU XIII predstavlja hirurga a kada Japan, kada opasnost a kada ljubomoru a kada vulkan, itd..

Dakle, u skladu sa navedenim, svi ozbiljni radovi iz svih tradicija i podneblja na planeti, ako im je cilj čišćenje i uravnoteženje uma, su radovi sistema A A . Čovek ne treba da se bori da uđe u A A. On ne treba nikoga da moli, pita, traži, da uđe u A A. Koga da pita? On samo treba da dostigne izvesni nivo svesti i on je već unutra. Čak i ako to neće, čak i ako nikada nije ni čuo za A A. Dakle on može da bude u A A a da ne zna da to postoji. Ali on u praksi apsolutno funkcioniše u skladu sa A A. I to je dovoljno. Nema tu klasičnog, konvencionalnog pristupanja. Nije to pleme. Čovek sam uđe unutra ili ne uđe. I niko ne može da ga isključi iz tog reda. Ako je to uopšte red u konvencionalnom smislu. Ha ha!

Najkvalitetniji redovi imaju najzahtevnije, najdrastičnije, najopasnije (ponekad i smrtno opasne) i najsofisticiranije (samo)inicijacije. Kako da postanete bog ako se još uvek bojite smrti?! Cilj svake inicijacije je da kandidata približi kosmičkoj harmoniji. Znači treba da ga učini sličnijim toj harmoniji. A to se postiže kopiranjem procesa u toj harmoniji. To i nije teško, ali prava zahtevnost je poznavati tu harmoniju do detalja i energetski ojačati to kopiranje procesa. Zadovoljiti samo formalnu simboliku uglavnom nije dovoljno. Jer bez energetske pozadine je to samo papagajsko ponavljanje. A baš to radi 97% redova na planeti. Dodatni problem je što većina njih ne poznaje strukturu i hijerahiju te velike Harmonije koju treba da imitiraju i koja treba da postanu. Danas su zahtevnija vremena, sve su važnije nijanse, svaki detalj iz života bogova je postao važniji i treba ga uvažiti i uključiti u dramu čoveka. To su dodatni detalji koji treba da su ukalkulisani u današnje inicijacijske rituale, bez obzira od koliko gradacijskih nivoa je neki red sastavljen, bilo od tri, deset, 33, 49, 99 ili 83824 (ha ha, ima i takvih). Smatram da manje od deset nije dovoljno a preko deset nije potrebno mada može da bude korisno jer baš u tako razvučene sisteme je moguće instalirati finije nijanse. Ali, ko to zna?! Pravi magički redovi treba svoje članove da uče kako da se odbrane od magičkih napada, da uopšte znaju šta su magički napadi. Zatim da znaju da dešifruju i najkomplikovanije kombinacije Tarot karata u svim divinacijama. Da znaju šta su otrovi uma. Treba da znaju da objasne na primer, Treću Budinu Plemenitu Istinu, da poznaju sve monoteističke religije, da razikuju filozofiju od religije, mada im je cilj isti. I još bezbroj stvari.

Tajna društva

Postoje tajna društva raznih tipova i sfera delovanja. Postoje tajna ezoterična društva kao i polutajna i javna ezoterična društva. Postoje razna tajna i javna interesna društva sa ili bez primesa ezoterije i duhovnosti. Postoje tajne i javne sekte raznih tipova. Postoje i redovi. Javni i tajni. Mistični, ezoterični, interesni, itd., itd.. Postoje neki redovi i društva koji imaju komponente svega navedenog. Postoje i razna tamburaška društva koja nose razna zvučna imena a koja nemaju veze sa muzikom (takvih je najviše). Postoje tajna društva sa javnim aktivnostima, postoje javna društva sa tajnim aktivnostim i još puuuuuuno toga. Postoje i društva koja nemaju nikakve aktivnosti, ha ha. Postoje i neki redovi i društva koji se kriju pod nekom od zastava navedenog a da imaju malo veze sa navedenim. Hvala bogu, postoje i neki javni redovi kojima je osnovni cilj duhovni razvoj. Oni su jedino zanimljivi. Plus ako svemu ovome dodamo i tajne službe dobijamo savršenu džunglu. Nije se lako snaći u svemu ovome. Ha!

Još jednom i malo ozbiljnije treba da postavimo pitanje – kako pošten čovek da se snađe u svemu ovome? Nikako. Neka sedi kući i neka radi dharanu i neka studira deset najboljih knjiga i ništa od ove džungle redova i društava i mutivoda mu nije potrebno. Ali ljudi vole da se grupišu misleći da će neko drugi da umesto njih odradi njihovu karmu i da će neki papir na kojem piše da je iniciran u tamburaško društvo da uradi sve. Smešno.


U svakoj organizaciji, zajednici, instituciji gde napredovanje pojedinca zavisi od mišljenja ili dobre volje drugih a ne samo od vrednosti subjekta, ne može biti korektnog ocenjivanja i to uvek stvara kilave organizacije i sisteme. Bilo da se radi o kućnom savetu ili magičkom redu, fakultetu ili državi. Plus vremenom se nužno pojavljuje inertnost, odnosno snižavanje kriterijuma. Kada bi general Lojola video koliko su njegove vežbe danas razvodnjene (i da je od generala postao drug, ha ha), odmah bi raspustio red.

Moj drug Veselin Mišnić Lari, kvalitetni i uspešni pisac iz Beograda mi je rekao da dok je radio kao profesor književnosti, studentima bi rekao da svako sam oceni svoj rad a on bi ih ocenjivao nezavisno od toga i ne znajući njihove ocene. Kasnije bi uporedio svoje i njihove ocene istog rada i uglavnom se je ispostavilo da su studenti bili precizniji i realniji kada su ocenjivali same sebe. Dakle, testovi moraju postojati, inicijacijska iskušenja moraju postojati, ali neka suočavanje kandidata sa sopstvenim Apepom bude pokazatelj realnog ocenjivanja. Ako se izbori sam sa sopstvenim nečistoćama (razlikama potencijala) u sopstvenom umu i sa svojom karmom, onda je na nama samo da to potvrdimo i mi to ne možemo da negiramo. Koji magički red ima taj sistem napredovanja osim A A? A ljudi nikako da shvate da ako pretenduju na A A, moraju da zaborave sve redove, sva učenja i sve učitelje i da sami sebi postanu učitelji!

Ništa nije pogrešno ako se mlad čovek upozna sa što više magičkih redova i čak u neke se i učlani (kao što je bio slučaj sa mnom). To je u izvesnoj meri poželjno, potrebno i nužno. Ali u momentu kada ozbiljno krene putem inicijacije, brzo će sagledati da minimum osam od njih deset više nije vredno njegove pažnje jer nemaju šta da mu ponude. On više nema vremena za njihove društvene susrete ili beskonačne govorancije o proroku iz susednog sela. A to upoznavanje sa njihovim sadržinama, mudršću koju eventualno imaju, je potrebno ako jednog dana bude konstruisao sopstvene (samo)inicijacijske rituale. A taj momenat će na tom putu sigurno doći. Obično se smatra (pogrešno!) da čovek mora da uđe u neki red da bi krenuo putm inicijacije. Moguće je i to. Ali, ako čovek krene putem inicijacije i istraje, sami će se pojaviti razni redovi koji će ga tražiti da uđe u njih.

Kandidat treba da zna da je on i Edipus i Herakle i Ahil i Odisej u izvesnoj meri, ako sve to apliciram samo na starogrčku mitologiju. Oedipus nije potpuno osvojio ni Tifaret i zato je napravio opasne greške na nivou Chokmaha i Binaha. Herakle je takođe imao problem sa Tifaretom ali je kasnije uspešno položio sve ispite. Inicijacije Ahila i Odiseja su na sličnom nivou ali su jednako mudre.

Deset osnovnih inicijacijskih nivoa su sveobuhvatni ali potrebni su i pojedinačni, specijalizovani inicijacijski rituali, međufazni, za pojedine stvari (znanje, hrabrost, gnosis, posvećenost, itd.). Neki redovi to imaju, ali i njima je potrebno osavremenjavanje.


Tokom života sam sreo i upoznao razne duhovne ‘autoritete’ i ‘božije ljude’. Ako ti ‘visoki dostojanstvenici’ nemaju znanje i (magičke) moći, svi njihovi papiri i potvrde ovog sveta im ne znače ništa. Dakle, moraju da imaju znanje (čisti i uravnoteženi i ‘volumenski’ veliki um, Ruach), pranično prohodan i funkcionalan Nefeš bez ‘rata bogova unutar njega’ i posledično zdravo i lepo fizičko telo. Za sve to treba da se izbore sami. I ako to imaju, ne trebaju im nikakvi papiri i povrde raznih redova i inicijacija. Ljudi falsifikuju novac, kradu struju, kupuju diplome. Zašto ne bi i razne potvrde bile na tržištu, posebno ako ih je teško ili nemoguće proveriti?! To je tražena roba. Sve je na tržištu, pa i to. Kada sretnem takve ljude, ja ih ne pitam za papire i potvrde. Ja ih pitam koje vežbe rade. Na osnovu njihovog odgovora znam sve o njima.

Ako bih ja odlučivao, stvorio bih još stotine i stotine takvih redova i kvaziredova i hiljade i hiljade lažnih proroka, jer sve su to kvaziredovi i kvaziproroci sa funkcijom da nastane još veća džungla, koja po teoriji pada mrtve mačke mora da stvori nešto dobro. Najveći neprijatelj lažnom proroku je drugi lažni prorok. Takav postojeći trend nema smisla ni pokušati da se zaustavi. Znate onu izjavu – da ni premudri Solomon nije mogao da ostane potpuno čist u ovom svetu Diskova.


Stotine ljudi iz ex-YU je inicirano u razna ezoterična društva, magičke redove, redove vitezova, razna bratstva, itd., itd.. Ali pitanje je koliko su svi oni zanimljivi i kvalitetni. U mojem magičkom redu su drastični uslovi za prijem bilo kojeg kandidata. A o drastičnim uslovima za oficire u tim inicijacijskim ceremonijama da ne govorim. Meni je godinama bio problem da pronađem pet do šest ljudi u celoj ex YU koji su se samoinicirali da bi uopšte bili sposobni da odigraju potrebne uloge oficira u hramu tokom inicijacije novih kandidata!!!

Ako inicijator ili hijerofant ne zna šta radi, ako ne razume duboki smisao svojih gesti, reči, pokreta i svega što radi tokom rituala inicijacije, dakle ako nije u kontaktu sa inicijacijskim misterijama u pozadini, ako je to samo čuo, ako je to samo mehanički naučio ili pročitao, tada on ne može kandidatu kojega inicira da ponudi ništa više preko svojih intelektualnih resursa a to će se ubrzo iscrpeti samo ako kandidat ima samoinicijativu. Kandidat može i od takvog rituala imati neke koristi ali to je daleko od dubokih misterija. Zato je osuđen da pre ili kasnije (što pre to bolje) sam sebe (samo)inicira jer će se razočarati u dotični red i inicijatora. Sve je to odraz nivoa dotičnog reda.

Magički red treba da ima jake inicijacijske rituale koji odgovaraju evolutivnom momentu homo sapiensa. A takve rituale može da stvori samo mudar i prosvetljen čovek. Plus da ih treba osavremenjavati svakih 50 godina. Ako to neki red, društvo, zajednica nema, onda je to samo tamburaško društvo ili interesno društvo kao što su većina (97%) redova na zapadu.