Kategorije
Kabala

CXXV. Drvo Života – Binah i Chokmah

Tekst koji sledi je deo koji sam morao da isključim iz osnovnog teksta za knjigu Staze na Drvetu Života. Navodim ga kakav je bio kada je nastao, bez dodatne obrade, zato može izgledati malo nabacan i bez strukture.

BINAH

Ova dva sefirota su naši roditelji. To ne možete promeniti. Genetiku ne možete promeniti. Religiju možete promeniti, državljanstvo, lokaciju življenja, ime i ličnu kartu, krvnu sliku i frizuru, grad i more (kao riba), partnera i partnericu, auto, čak i košulju i zubara, ali genetiku ne.


Nacionalna karma se može izbeći životom u nekoj drugoj zemlji a i lična se može malo korigovati na taj način. Sve je to tačno uz neke dodatke. Preselenje u neki drugi egregor je apsolutno suočavanje sa nacionalnom karmom sopstvenog naroda kao i sa porodičnom i naravno sa sopstvenom. Takav čovek je ‘nateran’ da se suoči sa karmom svojega porekla. Ali to još ne znači da je čovek nužno prevaziđe, da uspe u tome. To je evidentno rad na sopstvenom Binahu a samim time i na svim nižim sefirotima. Zato čovek iz inostranstva (koji živi barem izvesno vreme u inostranstvu) objektivnije gleda na svoje a i na sebe. Moramo dodati da se takav čovek apsolutno suočava i sa karmom tog novog egregora, naroda, te nove zemlje, teritorije, podneblja. Samim činom preselenja on se nije oslobodio sopstvene karme, nego je samo dobio bolju šansu za lakše odrađivanje iste. Veoma često je tako.


To da je čovek toliko sam da ne može da se osloni ni na svoju porodicu ni širu familiju, ni narod niti na državu, sigurno nešto znači. To dožive izabrani i osuđeni. Ako od svih tih nivoa bude i jeste odbijen to nešto znači. To je neki karmički signal. Bilo da je na sve te institucije previše vezan i treba da se oslobodi tih veza ili da nije vezan i toga treba da postane svestan jer to je njegova prednost. Ili možda da shvati da mu je to cena slobode. Ako nema svih tih veza, teže mu je, sve mora sam, nema svoj klan, ali je zato slobodniji, ni za čim ne treba da mu je žao, nije emotivno vezan ni za šta. Nije razočaran ako ‘njegova’ reprezentacija izgubi neku u takmicu. Uopšte nije vezan! Sve to puno govori o Binahu dotičnog čoveka. Jer sve to navedeno spada pod Binah. Takav čovek kao da je repa bez korena!? Ali to ne znači da nema karmu tog nivoa! Naprotiv. Ima je verovatno kao i drugi ali je on za razliku od drugih ‘prisiljen, doveden u situaciju da se sa njom suoči, da je odradi, osvesti. Koja privilegovana osuđenost! Kao da takav čovek treba da izgubi veru u sve te institucije, da ih zaboravi, isključi, ignoriše, da do njih postane indiferentan. Pošto mu to teško ide onda se te institucije ‘same pobrinu’ da se zgade takvom čoveku. Prvo ga razočaraju, jednom, više puta, onda ga udare, ako treba samo da ga odvrate od sebe i time ga ‘nateraju’ da ih prevaziđe. Isto je i sa školama i fakultetima. Takav čovek ima a priori problem sa bubanjem kao i sa autoritetima. Slična stvar se dešava sa svim institucijama čoveka, tako da subjekat treba da postane indiferentan do svega. Zanimljivo je da se prvo gubi vera u najbliže – porodica, roditelji. I ako uspe u tome, ostalo ide posledično.


Ako hoćeš nešto da razumeš treba da znaš uzroke. A poznavanje uzroka znači poznavanje nečega od pre, istorije, dakle uključeno je vreme. Istorija, vreme, je Binah. Tek tada znamo zašto je nešto tako kakvo jeste i nije drugačije. Mi možemo da znamo da je nešto tako kako jeste (to je Tifaret, pa i Geburah i Chesed) ali poznavanjem uzroka znamo i zašto je nešto tako kako jeste. A to je Razumevanje!

Pod Binah spada apstraktno-precizna nauka a to je matematika. U Binahu je konačni saldo svega obavljenog i neobavljenog. U Binah se sliva sva istorija na matematički način. Tu je pohranjena, izmešana kao molekule vode, sakupljena i sve se uvažava.

Sve dok na bilo kojem životnom frontu, bilo kojem sefirotskom nivou ispod Bezdana postoji razlika potencijala, napetost, neznanje, nešto neobavljeno, Saturn, Binah, ima razlog da postavi pitanje – zašto? I ima pravo da tamo udari subjekta, tamo gde mu fali, ili da odseče višak. On to radi preko nižih, odgovarajućih sefirota. Kao što su brže planete najčešći egzekutori sporijih koje imaju finije frekfencije. Na kraju zbog tih napona, u raznim oblicima dolazi i sam Saturn, smrt.


Ako hoćemo da osvestimo nivo Binaha, uvek treba da postavimo pitanje – zašto je to tako? I zašto nije drugačije? Jer tu je viši razlog a ne samo razlog Tifareta. Isto tako ako čovek analizira bilo koji problem kojega ima u Malkutu i ako ide unazad po posledično-uzročnoj vezi, uvek dolazi do svojih roditelja. Jer nigde drugde i ne može da ga odvede taj lanac. To je karmički lanac a karma u velikoj meri korespondira sa Binahom, Saturnom. Ali ako se i tada postavi pitanje – zašto je to tako? – dolazimo do Ketera kao uzročnika svega!

’Ko ne zna ili ne zapamti istoriju, osuđen je da ju ponavlja!’ To je fantastičan aksiom Binaha, Saturna, karme. Tu je istorija, arhivi, muzeji, poreklo, genetika. O ovom sefirotu (kao i o Chokmahu) treba naročito da meditiraju janjičari svih vrsta, ljudi bez porekla i konvertiti. Crnci u Americi tek sada polako pronalaze sebe. Ako vam neko ukrade poreklo, prošlost, genetiku, vi ne znate ko ste, tada ste repa bez korena. Zavojevač vam stvara identitet po svojoj volji, vi ste sekundarni a možda i robovi.


Moguće je da jedan čovek ima neuporedivo više znanja (i obrazovanja) uopšteno gledano od drugog čoveka, ali da ima manje Razumevanja! Da mu je volumen ’upisane kugle’ u LVX-u manji od onog drugog. Najčešći slučajevi toga su kod ekstremno usmerenih umova u neko područje (umetnost, nauka, filozofija, itd.) i koji su veoma obrazovani na tim područjima a da ne znaju najobičnije stvari iz života. To nije pravilo ali moguće je. Kao i veliki trgovac Einstein i njegova kći u autobusu!


Gospođa Majka i Gospođa Smrt konstantno i strpljivo vode evidenciju o toj kosmičkoj astromentalnoj ravnoteži i planiraju rast i pad populacije. One same ne odlučuju o tome nego i živa populacija. Ali one određuju (opšte) kriterijume, (vanjsku) strogost uslova za tu živu populaciju koja se zaluđuje iracionalnim ali veoma konkretnim pogonskim gorivom koje nazvaše – ljubav. One procenjuju kvalitet mase za novu populaciju i da li je neko izuzet iz reciklaže i ko može da im prođe ‘ispod radara’. One su kontrolori događanja u Sudskoj Dvorani jer one same su sve to. Da li znate u kojoj državi su pre sto godina započeli plansku sterilizaciju izvesne populacije? Rezultati, koji su dobri, su vidljivi i danas. Ne, nije to bila Nemačka.


Žalosna devica Marija je drostruko klipotična predstava Binaha. Prvo, ona ne treba da je žalosna! Zašto bi bila majka prosvetljenog čoveka žalosna?! Samadi nivoa Tifareta uopšte ne znači i fizičku smrt. To je čak diskutabilno i u samadiju nivoa Ketera. A sve govori da je postignuće Isusa bilo samo nivoa Tifareta. Barem ga tako interpretiraju jevanđelja kao i vatikanski evnusi.

Drugo, nevina Marija? Kako je to uopšte moguće? To nije samo izvanmaterična trudnoća nego čak i izvantelesna trudnoća. Možda je Isus prvo dete iz epruvete? To da je ona nevina majka je deformisani pokušaj spajanja Staze Gimel i sefirota Binaha. Koncept ‘izvornog greha’ je klipot dva sefirota, Binaha i Chokmaha, ali više Chokmaha. Otuda bezbroj zabrana i deformacija na polju seksa i gnosticizma tokom istorije.

Ako saberemo sve sefirte ispod Bezdana, ili ako ih savladamo, osvestimo, dolazimo do Binaha. 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 = 49 Vrata Binaha!

CHOKMAH

Već sam više puta pisao da svaki problem kojega imamo u materijalnosti, u životu, na izvestan način ima koren u roditeljima. Ako lančano idemo unazad po sistemu zašto – zato – zašto, pre ili kasnije dođemo do roditelja. Kabalistički, po Drvetu Života to izgleda da idemo od Malkuta, materijalnosti, unazad gore po sefirotima, i u traženju krajnjeg uzroka pre ili kasnije, ali uvek, dođemo do Chokmaha i Binaha. Isto važi i za sve klipote. Kada postane punoletan, pravno formalno subjekat (Tifaret) sve te probleme i njihove uzroke preuzima na sebe. Ali njihov koren je i dalje i uvek će biti u Chokmahu i Binahu. Neki čovek je rekao ‘Sudbina nam daje roditelje, prijatelje biramo sami.’ To je tačno. Ali roditelji nam determinišu i polje prijatelja, mada izgleda kao da smo pri tome suvereni. Tek potpunim osveštavanjem Tifareta u izvesnoj meri prevazilazimo to polje od roditelja. Mi možemo da biramo ali ne znači da ćemo biti uspešni u tome sve dok ne osvojimo i Chesed i Geburah. Veoma često je i prezime koje je uglavnom direktna veza i pokazatelj našeg Chokmaha, ograničenje prilikom mnogih stvari i poslova. Naročito ako je subjekat u drugoj sredini. Ponekad je to i vetar u leđa, ali retko!


Posebno zanimljivo poglavlje za analiizu sefirota Chokmaha i Binaha je kako se oni razvijaju kod dece razvedenih roditelja ili kod usvojene dece ili kod dece koja ne poznaju svoje roditelje ili kod dece koja su jednog genetskog egregora a odrasla su i žive u drugom?! Široka, preširoka tema.

Svakom čoveku predlažem da u samoanalizama, u sebi pronađe koje osobine je nasledio po ocu a koje po majci, a koje su rezultanta osobina od oba roditelja. To nije lako ali potrebno je i to utanačiti. Jer time lakše sagledava svoje i slabe i dobre osobine i kako se ti klipoti, ta dva sefirota, pokazuju na nižim sefirotima. Zamislimo da imate astro karte od oba roditelja i da ih stavite jednu preko druge i tome dodate datum njihovog koitusa kada ste vi nastali (a obično je to u periodu kada je Sunce bilo u za vas nekompatibilnom astro znaku), dakle tadašnju trenutnu situaciju na nebu, i imate pred sobom sve faktore od kojih i zbog kojih ste nastali.


Iznad Ruach-a koji je nemiran kao vetar, koji luta i kalkuliše je njegova baza, nosilac, podloga, mnogo finiji temelj svesnosti koji se ne menja. To je Nešamah zajedno sa Chiah-om i odraz tog nivoa zapisan u vremenu (jednom momentu) je Sveti Anđeo Čuvar. To je pravo sopstvo koje ima prirodu Nešamaha i Chiah-a, mada se manifestuje u Tifaretu, u nuli (koje mena) ispod Bezdana. Dakle pravo sopstvo jeste u Tifaretu ali ima prirodu Prve Trijade.


’Gde je mudrost koju smo izgubili u znanju, i gde je znanje koje smo izgubili u informacijama?’ pita se Tomas Stern Eliot. Veoma logično.

Informacije su cigle (gomila podataka).

Znanje su zidovi (neki konsistentni sklop tih informacija koji može da rezonuje i može da opstane).

Mudrost i Razumevanje su kuća (savršeni konstrukt koji poznaje i svoj smisao).

Vidimo da su i zidovi i kuća sastavljeni od cigli. Ali od pravilno i smisleno složenih cigli. Ne može biti kuća bez zidova niti zidovi bez cigli, ali te cigle moraju biti pravilno složene a zidovi pravilno postavljeni, i tek tada je tu kuća, Mudrost, Chokmah.

Lakše je biti objektivan do sebe nego do svojih roditelja. Lakše je videti i otkloniti posledice nego videti i otkloniti uzrok. Tifaret je posledica a Chokmah i Binah su uzroci. Lakše je dostići samadi na Tifaret nego preći Bezdan i osvojiti sefirote roditelja.