Kategorije
Kabala

LVI. Nužnost revizije svih inicijacijskih rituala

    Već smo u drugoj deceniji XXI veka, vremenski gledano. Ali mi uopšte nismo svesni u kakvim smo to okolnostima, čemu sve smo ispostavljeni, bilo da se izrazimo kabalističkom ili tehničkom terminologijom. Nauka jedva da uspeva da to definiše. Umetnost lagano kaska a religija i filozofija su odavno izgubile korak. Ali mi koji radimo na sebi, koji pokušavamo da održimo korak sa tempom evolucije, moramo da smo toga svesni u punoj meri.
    Drugim rečima rečeno, mi treba da smo svesni gde smo i zašto je sve to tako danas. Treba da osvestimo i u svoj sistem integrišemo sav tetris koji se konstantno nagomilava. Sredstva i metode za to su inicijacije. To su proboji svetlosti kroz tamu neznanja (neosveštenosti, nagomilanog tetrisa, neobavljenog posla, nataložene karme, itd., bez obzira koji termin da upotrebimo). A da bi inicijacija bila efektna mora da bude dovoljno jaka i odgovarajuće simbolike da probije tu tamu. Dakle, ne možete leteti sa ronilačkom opremom, ne možete da lovite ribe volanom automobila i ne možete danas u rat sa lukom i strelom – ali možete laserom. U zavisnosti od tipa inicijacije (fronta života gde je ona potrebna), upotrebljavamo ekvivalentan ritual i simboliku.
    Danas je na to potrebno paziti više nego ikada pre u istoriji, zbog brzine evolucije. Što brže teče evolucija, a danas je najbrža sa stalnom akceleracijom, potrebne su veće korekcije svih inicijacijskih rituala. Da li evolucija teče brže, da li je to samo prividno, i zašto je to tako? Evolucija teče brže, sve je zahtevnija ali tetris i dalje dolazi istom brzinom kao i pre par hiljada godina ili čak kao i pre par miliona godina. Ali zbog povećavanja sposobnosti apsorbovanja tetrisa, ili drugačije rečeno, zbog rasta čoveka kao primaoca, veća količina tetrisa može i treba da se prihvati, apsorbuje u isto vreme i zato evolucija teče brže.
    Dakle, prilagođavanje inicijacijskih rituala evolutivnom momentu homo sapiensa je nužno. Jer ako nisu prilagođeni, ti rituali neće delovati jer ne mogu. Na primer, danas je najpotrebnija inicijacija na području gnosticizma (emancipacija polova, razumevanje među polovima, pravilan odnos do seksualnosti, itd.), čak mnogo više nego potreba po mudrosti i držanja koraka sa tehnikom. I ako čovek prolazi kroz neku inicijaciju tog tipa, njemu danas nije potrebno oslobađanje od koncepta ‘pojasa nevinosti’ ili ‘prvi seksualni odnos se dešava prve bračne noći’ ili oslobađanje od koncepta straha da ‘seks je greh’ (mada ima i toga u nekim zatucanim delovima Evrope). Danas je potrebno otvoriti um kandidata/kandidatkinje da shvate šta znači kupanje Afrodite svaki dan i ko je sve bio njen ljubavnik i smisao toga. Ako toga nema u takvom ritualu ili ako ne omogućuje takve uvide, onda se tu opet radi o nekom srednjevekovnom ponavljanju. Ne možete vi noktima probiti stenu, ili, zašto bi lopatom kopali tunel?! Možete vi to, ali dok iskopate tunel na takav način može se deseiti da se izgubi potreba za takvim tunelom, a u međuvremenu su se pojavile neke mnogo veće i još zahtevnije potrebe. Znači ne smemo da kasnimo. Danas smo obasuti darovima Hefajsta i Ouranosa koji se talože na software koji nije apsorbovao Afroditu ili Selenu a ni Apolona (i još puno toga). Zato čovek danas često izgleda kao da je preskočio pola osnovne škole i uleteo na gimnaziju ili gimnazijalac na trećoj godini fakulteta. U oba slučaja je puno neobavljenog posla za njim (u njemu).
    Danas se podrazumeva da žene imaju glasačko pravo ili da već oko dvadesete godine (najkasnije) svi polože vozački ispit, dakle takve inicijacije nam nisu potrebne jer je to već ukalkulisano u opšti sistem. Ali danas nam je potrebno znanje dva strana jezika! Danas je potrebno da na kraju srednje škole imate izvesno ekonomsko obrazovanje ako želite da ostanete imuni na ekonomsku krizu. Isto tako treba da znate ko su danas Betoven, Šekspir, Platon, i kakve ideje propagiraju, i isto tako da prepoznate i Makijavelija i Sun-Cu-a i da znate da oni nikada ne izlaze iz mode. Verovatno shvatate o kakvim inicijacijama govorim. A najbrži put do svega toga nije rad ‘sa njima’ nego rad na sebi, dakle inicijacije.
    Koliko je meni poznato, zadnje revizije i osavremenjavanje koje je neko uradio za neke ozbiljne inicijacijske rituale, je bilo pre 90 godina! Znate li koliko je homo sapiens od tada napredovao? Da li smatrate da ta evolutivna dostignuća iz tih proteklih 90 godina treba ukalkulirati u te rituale? Čak i ako ne smatrate, to je neophodno. Šta mislite koliko novih oblika ne-znanja se je oblikovalo i nataložilo u mental svakog čoveka tokom tog perioda, a koje je ipak u globalu gledano postalo znanje i traži se da ga poseduju svi? I za osvetljavanje tog ne-znanja (a često i smrtonosnih dogmi) potrebna su nova, savremena, ekvivalentna sredstva.
    Postoje mnogi, mnogi inicijacijski i samoinicijacijski rituali iz istorije. Neki su već neupotrebljivi, neki su upotrebljivi ali uz nužne korekcije. Nas ovde uglavnom zanimaju samoinicijacijski rituali, ili inicijacijski koji se mogu prilagoditi da ih izvodi jedna osoba. Od desetina takvih rituala iz istorije, što nam je tradicija ostavila u nasleđe, pomenimo samo četiri koji su sveopšti ali i vrhunski. To su: Bardo Todol (poznatiji pod nepravilnim imenom Tibetanska knjiga mrtvih), Izlazak u Dan (poznatiji pod nepravilnim imenom Egipatska knjiga mrtvih), bez obzira da li je u izvornom obliku ili u varijanti pod imenom Liber Piramidos ili pod imenom Liber Cadaveris, zatim je tu tibetanski ritual Chod, i naš mediteranski, bez obzira da li je staroegipatski ili starogrčki, Ritual Akefalos (Ritual Bezglavog), kojega su Englezi preimenovali (?) u Ritual Nerođenog a danas je poznatiji pod imenom Liber Samekh. Ovi rituali dolaze u obzir za već uznapredovale aspirante. Odnosno, bilo ko da im se podvrgne, mora da iza sebe ima kratkoročne ili dugoročne pripreme. Svi ovi rituali vode minimum do Tifareta i omogućuju ili vode do nivoa Cheseda.
    Da bi neko mogao da kaže da razume neki ritual, a to naročito važi za (samo)inicijacijske rituale, on treba da zna koju funkciju ima svaka reč, svaka gesta, okret, mantra, itd., u tom ritualu. Ne sme da se dogodi da mu neko postavi neko minorno pitanje ‘zašto je ovo ovako a ne drugačije’ a da on nema pravilan odgovor. Tako temeljito poznavanje struktue rituala je nužno ako hoćemo da osavremenimo neki ritual i da ga prilagodimo sebi. Naravno, uz poznavanje svih kabalističkih korespondencija.
    Dakle, čovek može da ima fantastično oficijelno, klasično znanje, ali bez inicijacijskog znanja on ne zna zašto seme klija u zemlji i zašto raste ka gore! Bez inicijacijskog znanja oni ne mogu da znaju da svake godine na Valpurginu noć Persefone izlazi gore ka svojoj majci i to nije uvek uoči Prvog Maja. Ali treba da znamo i zašto njen brat ne izlazi gore! Svi odgovori se nalaze u mitovima o tim božanstvima. Ovo je takođe važno znati i za razumevanje rituala Liber Samekh! Nauka se je samo delimično približila shvatanju ovih pojava, pogledajte Shuman-ov efekat! 
    Sve navedeno se odnosi na ljude koji su spremni puno da daju za svoj razvoj. Kada kažem ‘puno’ mislim PUNO! A to znači sve. I ako takav postoji koji je spreman da da toliko, ne sme on da gubi vreme sa nekim drugorazrednim kvazimagičkim organizacijama ili pojedincima. On mora da za sebe što pre pronađe najbolje redove i najbrže napredovanje. Najboljih redova je 2 – 3 na planeti. Ako mu karma ne dozvoljava da dođe do njih onda on mora sam da pronađe svoj najbolji sistem. A na tom putu će direktno ili indirektno naleteti na neki od četiri navedena rituala. Samo proučavanje tih rituala je već samoinicijacija. Zašto je najbolje da je subjekat sposoban da sam za sebe konstruiše samoinicijacijski ritual? I samim time da poznaje najjače takve rituale i da ih poboljša i prilagodi sebi? Iz jednostavnog razloga – ko će to da učini za vas? Ne kažem da takvi ljudi ne postoje. Postoje, upoznao sam takve ljude, ali njih je veoma malo. Jedan na pet ili deset miliona mrava koji sebe nazivaju homo sapiensi i koji misle da gospodare ovom lopticom koju zovu Zemlja. Ali čak i ako sretnete takvog čoveka, on nije dužan da vam kaže šta i kako da radite da iz sebe izbacite tonu smeća. On to nije dužan, neće a ponekad i ne sme. Ostaje vam da ga odobrovoljite što nije lako. Napor koji uložite da ga odobrovoljite je u najboljem slučaju jednak naporima da sami konstruišete ritual za sebe.
    Idemo dalje. Svaka inicijacija je pokušaj da se prevari smrt. Vremenom su to gradacije, sve potpunije i sve sveobuhvatnije i na svim višim nivoima. Nama ne treba priča o Isusu usko interpretirana nego razumevanje da je bio spreman i na veliki bol kojim će da anulira sve neravnoteže u sebi. Dakle, mit o Isusu moguće je interpretirati i kao inicijaciju Tifareta ali i kao pokušaj prelaska preko Bezdana. Ali crkvena interpretacija je tu priču o inicijacijama zamaglila a ponekad predstavila i kao neuspešne. Cilj je prevariti smrt a ne umreti, ni na jednom nivou. A najmanje umiranje mučeničkom smrću. Jedino što treba da umre tokom inicijacije je deo Apepa. Malo po malo, gradacijom, je cilj totalno anuliranje Apepa.
    Jednako opasno je slepo prihvatiti inicijacijska a samim time i druga mnoga pravila mnogih takoimenovanih inicijacijskih, okultnih, magičkih, duhovnih i mnogih drugih kvaziredova, kada je kandidat ‘ucenjen’ i mora da obeća ili konzumira sve ili mnogo toga što mu se servira, a da ne zna šta to sve podrazumeva. To je trgovina na slepo. Time je ‘vezan’, ‘ucenjen’, ‘kupljen’, itd.. Nije uvek tako ali je prečesto tako. Zato uvek zagovaram samoinicijaciju. Čak i u borilačkoj veštini karate postoji tačka nakon koje praktičar mora sam za sebe da kreira treninge. Zato pokušajte sami da prevarite smrt bez ucena i paktova sa bilo kime.
    Što više puta prevarite smrt, više znate o životu, jači ste, mudriji ste, manje je Apepa a više je LVX-a. Ne mora to da bude samo preživljavanje na frontu, jer to je izbegavanje smrti a ne prevara nad smrti. Prevariti smrt znači umreti tako da ‘smrt’ pomisli da je dobila, uzela sve a vi onda kao feniks ustajete ali očišćeni od svih neravnoteža, ograničenja, razlika potencijala, dakle uravnoteženi i čisti kao što ste bili uravnoteženi i bezmadežni kada ste se rodili. Razmislite koliko puta tokom dana (i noći) palite svetlo u tamnoj prostoriji. Ili malo drugačiji slučaj. Tamo gde imate problem pronađite božanstva koja korespondiraju, proučite prirodne procese koji omogućuju uspešnost na dotičnom frontu, ustanovite gde je zastoj u normalnom, prirodnom protoku energije, funkcionisanju bogova, a što vam stvara problem, zatim osmislite ekvivalentan ritual sa dotičnim božanstvima, izvedite ga, i to je to! To je mini inicijacija. Ne treba tu prevelika inovativnost, jer ne radite vi diplomski rad na pozorišnoj akademiji, nego samo kopiju prirodnog procesa koji se događa oduvek.
    Sama reč inicijacija znači početak nečega. Rođenje je inicijacija života, početak života. Svaka proslava rođendana je proslava te prve inicijacije, najvažnije. Malo kome padne na pamet da svaki rođendan iskoristi za inicijaciju. Svaka inicijacija je početak života ali na višem nivou. Rođenjem smo došli u svetlost, u dan, otuda se pali svetlo, skida povez sa očiju, oslobađaju vezane ruke, itd.. Zato Egipatsku knjigu mrtvih možemo imenovati i ‘Stvaranje Novog Čoveka i Njegov Izlazak u Dan, u Svetlost, Rođenje’.
    Većina, da ne kažem sve inicijacije su samo dramski aplicirani mitovi i time prilagođeni našim uslovima kroz koje treba da prođe kandidat. A mitovi su ispričani prirodni, kosmički procesi. Svaki ritual svih magičkih redova je imitacija na mikro nivou, nekog kosmičkog procesa, makro nivoa. Isto su i inicijacije. Ako su to imitacije kosmičkih procesa, to znači da su neki delovi tih rituala fiksni, kao i u mitovima, ali nešto se menja po nužnosti promena konstelacije kosmičkih faktora. To se vidi po napredovanju evolucije i to treba uklakulisati u inicijacijske rituale. Isto kao što treba uvažiti i pređeni razvojni put kandidata, koji je danas sigurno veći nego njegovog ekvivalenta pre 50 ili 100 godina. To je u stvari neki oblik dramske psihoanalize jer očigledno se je nekada davno, u veoma ranjivoj fazi a to je svako detinjstvo, dogodio kontra proces ili neki drugi proces ili događaj koji je blokirao normalni kosmički proces na mikro nivou (u čoveku). I to je stvorilo potrebu po astromentalnoj hirurgiji a što je inicijacija. Inicijacija kao proces i način delovanja tog procesa na um je detaljno obrađena u knjizi Kabalistička struktura mikrokosmosa.
    Ako ti je nešto potrebno, ako nešto želiš, vizualiziraj to precizno, jasno, prizovi boga koji to daje, zamoli ga, daj mu nešto i bog će ti dati to što želiš. Ili izvedi dramski ritual inicijacije u kojem dobijaš to što želiš. Tu moraju da budu uključeni svi bogovi koji participiraju u toj tvojoj željenoj stvari. A ti si glavni junak. Bilo da se radi o Desetki Diskova ili Dvojki Štapova. Takvim ritualom inicijacije ne samo da jednokratno dobijaš ono što želiš, nego iz sebe, svojega uma, otklanjaš uzroke zbog kojih u prošlosti nisi dobijao to što želiš. Zato, za svaki hronični problem kojega čovek ima treba da konstruiše samoinicijacijski ritual da odstrani uzroke problema. Tako je to u životu, uvek nam je odbojno i najviše nam smrdi ono gde imamo najveći problem. Izgleda da je autoprisila jedino rešenje.
    Ali ko je sposoban da na takav način reši svoj problem, recimo učenja. Ko je sposoban da konstruiše dramu u kojoj je glavni junak Bog Učenja, ili barem samo monodramu, ili litanije, i da sebe smesti u tu dramu čiji efekti će biti motivi za učenje?! Ili da čovek sebi reši problem posla, ljubavi, zdravlja, itd.! Ko je sposoban da konstruiše dramski ritual u kojem će nastupati Jupiter, Demetra, Plutos i glavni junak a da je osnovna poruka te drame da čovek sam sebi stvori radno mesto?! Ko je sposoban da sastavi dramu u kojoj nastupaju Asklepius, Higija, Ares i glavni junak i da je osnovna poruka te drame dobro zdravlje glavnog junaka?! Malo ko. Zato jer ne poznaju pozadinu svih tih događaja. To su osnovni uslovi a da ne govorimo o vremenskom i lokacijskom tempiranju izvođenja tih (mono)drama, plus još puno sitnih tehničkih detalja. A koliko je sve to zahtevnije ako se želi ubrzana evolucija, odnosno inicijacijski put!
    Ako je sve to prekomplikovano onda jednostavno prizovi svojega Svetog Anđela Čuvara ritualom Liber Samekh i zamoli ga da ti pomogne da rešiš problem ili neka sam reši taj problem. Jer i to je vrsta inicijacije. Možda najbolja.