Kategorije
Kabala

LXXVII. Ime ti je sudbina

Kod stvaranja bilo kakvih imena važan je zvuk koji se proizvodi prilikom izgovaranja tog imena, reči. A taj zvuk zavisi od glasova-slova od kojih je to ime, reč sastavljena. Ime je znak prepoznatljivosti, znak image-a, znak razlikovanja od drugih. Po imenu se čovek oslovljava. Znači ime je osnovni epitet i osnovna karakteristika. Jer – ‘U Početku beše Reč (zvuk)!’ To je onaj zvuk kojega će svi izgovarati, uvek proizvesti kada vas oslovljavaju. Zato postoji izreka – Ime ti je sudbina! Uvek kada se sa nekim prvi put sretnete, prilikom upoznavanja izgovorite svoje ime. Stvar bez imena ne postoji. Vidi prvu budističku skandu Nama-Rupa. Zato kod stvaranja imena, bilo za čoveka, stvar, životinju, firmu, državu, važno je koja su slova u imenu i koju akustičnu frekfenciju izgovor tih slova proizvodi, i naravno u skladu sa time i simbolizam i energije koje stoje iza tih slova. Kad smo govorili o mantranju smo rekli šta se dešava, a to se dešava na svim nivoima.
Veoma slična analogija postoji i u načinu pisanja imena, u izboru dizajna, u izboru slova, simbola, samo što se tu radi o nešto užem području delovanja ali ne smemo ga zanemariti. Čak je i aranžman slova važan. Svima su nam poznati termini Lamen i Pantakl. Grb i zastava države su lameni. Ali još mnogo drugih stvari može da bude lamen države. Recimo jedan od lamena Sejšelskih ostrva je velika i duga peščana plaža sa čistim morem. Lamen Londona je Big Ben (ali ne i Engleske), lamen Pariza je Eifelova kula, lamen Ljubljane je Zmajski most, lamen Beograda je Pobednik na Kalemegdanu, kao i samo ime grada koje su mu dali utemeljitelji, itd.. Što je lamen univerzalniji to je veća korist nosiocu, vlasniku tog lamena. Lamen je vizuelna i materijalna magička formula, ime. Ona govori sama za sebe. Na osnovu ovoga svega možemo logično zaključiti koliko urbani plan (nekog grada a naročito glavnog grada) i uvažavanje sistema feng šui može da utiče čak i na sudbinu naroda!
Vaša lična karta je vaša Magička Formula, vaš lamen. Ali pošto ljudi toga nisu svesni i tome ne pridaju važnost, magički nije kritično ako neko izgubi ličnu kartu, ali može da bude. Posledice su uglavnom na materijalnom nivou. Ne postoje dva ista čoveka i zato ne postoje dve iste lične karte. Vaša astro karta je takođe vaša magička formula i vaš lamen, sa mnogo više podataka nego što ih sadrži lična karta. Kod stvaranja akustičkih formula takođe treba imati u vidu sve te detalje. Treba paziti na karakter čoveka, stvari, predmeta, bića, entiteta, pojma, i šta se želi da se postigne tom formulom. Mora biti neka kompatibilnost. Italijani nikada neće biti sposobni da stvaraju onako morbidnu muziku kao recimo Nemci i Skandinavci.
Ako neko želi da u sebi potencira, razvije neke osobine karaktera, kvalitete koji mu nedostaju ili da se nekih oslobodi, ukratko da uradi korekciju svojega karaktera, onda prvo treba da proanalizira svoju ‘slabost’ i vrlinu koju želi i da sebe preimenuje u skladu sa tom vrlinom i da tokom perioda korekcije nosi to ime koje predstavlja njegov cilj, ili snagu koja mu je potrebna da bi došao do tog cilja. U svemu tome može sebi olakšati da slične promene unese na mnoge frontove života. Ali, prilikom izbora imena važno je da poznaje kabalističke korespondencije svakog slova i da u toj novonastaloj magičkoj formuli dominiraju odgovarajuća slova, ili barem da je kombinacija uključenih slova takva da je rezultanta formule u skladu sa ciljem. Svega ovoga ljudi su veoma malo svesni kao i roditelji koji daju imena svojoj deci bez ikakvog poznavanja tog budućeg bića. Oni mu nakaleme ime kada se rodi i time mu u velikoj meri determinišu sudbinu. Ime ti je sudbina. Ljudi toga nisu svesni i nose ime koje imaju do kraja inkarnacije i time sami na sebe vrše ogromni prenos karme. Poznato nam je da u nekim predelima planete još uvek postoje narodi koji prvo novorođenčetu analiziraju astro kartu ili astralno analiziraju pretke da vide sa kakvom karmom to biće dolazi u svet živih ljudi i tek na osnovu toga mu izabiru i daju ime sa kojim će najlakše gurati kroz život i sa kojim će najviše uraditi tokom inkarnacije.
Dakle, slova treba da se izabiraju na takav način dok se ne dobije zadovoljavajuća kombinacija. Naravno da treba paziti i na brojčane kombinacije, zatim da formula akustički ‘ide u uho’ i da su pripadajući simboli međusobno sinhronizovani. Obično je tako da za skoro sve postojeće probleme postoje izrazi u slovenskim jezicima, latinskom, grčkom, koji su već upotrebljivi kao formule tako da nije uvek potrebno stvarati novu reč, formulu. Formule se obično stvaraju za veće životne poduhvate, za inkarnacijske projekte, za Veliko Delo, za magičke operacije, za spiritualni razvoj, ukratko za veće i dugotrajnije stvari od par godina do celog života.
Suština Formule je u tome da su one energetske šifre za različite nivoe čovekove psihe, naročito za dublje slojeve našeg bića kojih smo uglavnom nesvesni. Formula je već pravi ključ ali treba nam još i snaga da je upotrebimo. Ponekad je dovoljno samo izgovoriti tu reč, ali uglavnom je te Formule potrebno više puta izgovoriti, ili mnogo, mnogo puta i to vibriranjem. Time se daje snaga tim ključevima. Zato treba paziti u kakvoj ste ekstazi kada izgovarate neko božije ime. Božija imena sefirota su te formule čije glasno izgovaranje, mantranje, stvara odgovarajuću fizičku vibraciju koja aktivira pripadajući deo psihe i tela. Sasvim naučno objašnjenje. Svaki deo anatomije mikrokosmosa kao i makrokosmosa ima svoju akustičnu vibraciju po kojoj vibrira. Čovek može svesno i namerno da imitira te vibracije i time aktivira inertni, statični deo anatomije svoje psihe i tela.
Uzmimo za primer da neko želi da konstruiše sebi magičko ime koje će mu maksimalno pomoći da izvrši Veliko Delo ili da uopšteno veoma brzo napreduje u svojem magičkom razvoju, u svojoj evoluciji i u anuliranju svoje karme. Verovatno ste shvatili da je funkcija svih formula da daju vetar u leđa. Takav čovek prvo mora startovati od svojega horoskopskog znaka i otkriti u kolikoj meri ga njegov znak blokira a u kolikoj meri mu daje vetar u leđa. Na osnovu svojih aspekata mora ustanoviti da li je on tipični predstavnih svojeg znaka, da li je uravnotežen ugodnim aspektima ili je razvodnjen i miniran sa nekim nepovoljnim aspektima, itd.. Zatim treba da nađe svoje najjače i najslabije tačke u sistemu, da vidi da li je neki aspekat posebno ‘težak’. Verovatno ste shvatili da se time analizira sopstvena karma, odnosno definiše koliki je predstojeći posao. Sve ovo nije neophodno preko astro karte. To je moguće i jednostavnom samoanalizom. S obzirom koliko malo je kompetentnih i kvalitetnih astrologa, savetujem da se više oslonite na kritičku samoanalizu. Kada je sagledao šta mu je sve na putu i koliko je taj put dug i težak (ili lagan) tada pristupa izboru sredstava. Između ostalog i izboru imena koje treba da mu je vetar u leđa kada mu je to najpotrebnije.
Veliko Delo nije ista stvar za svakog čoveka. To je sve zavisno od prethodnih iskustava. Na osnovu toga, predstava Velikog Dela treba u našem slučaju da sadrži univerzalnost Postignuća i karakteristike tog Postignuća s obzirom na put kojega treba da se pređe. Od svega toga zavisi koja će slova upotrebiti za Magičko Ime, ili će upotrebiti neko već postojeće. Jer svako slovo nudi neki svoj put a u kombinaciji slova tvore neki novi i složeniji put. Jer svako slovo je odraz Velikog Dela. Mi možemo da ih kombinujemo da sebi time olakšamo put. Kada sve te faktore uvažimo onda neće biti teško sastaviti ime za sebe. Verovatno ste shvatili da je potrebno izabrati ona slova koja pokrivaju poremećaje na univerzalnoj shemi (astro karti) subjekta, samo ako subjekat zna gde su mu ti poremećaji, slabe tačke.
Ista pravila važe i za manje ciljeve. Ako neko želi može izabrati magičko ime za studij koje će nositi tokom studiranja četiri do pet godina. Tu je jednostavno pronaći slova i konstruisati ime. Pogledajmo samo kabalističke korespondencije za slova B, V, I, itd., pa će nam biti jasno čega se treba držati kod izbora slova za dotično ime, a ekvivalentno važi i za sve ostale slučajeve.
Na primer slovo BITh.
B – Tot, Hermes, koji je
I – Lučonoša, raznosi svetlost po
Th – Univerzumu
Jer je jedini on kompetentan za to. Ali on nije Lučonoša kao Prometej, nego je u službi boga, on je lukav i zna koliko treba da im da svetlosti. Samo onoliko koliko su sposobni da prime, sažvaću a da im to ne proključa misli i ne pokvari želudce. Prometej je dao previše i zato je kažnjen, zato je Lucifer pali anđeo. Hermes je dobro stacioniran u Devici (I) mada slobodno putuje po celom Univerzumu. Jedini on to može. Thje Univerzum, ATU XXI. Ali ako se radi o konvencionalnom znanju onda je tu bolji izbor Hijerofant, slovo V (ex cathedra) za razliku od B (Mudrost božija).
Ili slovo LaMeD.
L – Uravnoteženost
M – kao mirna površina Vode
D – na ženski (venerijanski) način!
Da li vidite gde je ovo upotrebljivo!
Šta je sve sadržano u Magičkoj Formuli? Snaga zvuka, dakle zvučna, akustična frekfencija, kolorična vibracija koja se automatski aktivira pojavom zvuka (izgovorom, manttanjem), fizička vibracija u telu ili delu tela, plus fonetska sličnost sa drugim rečima, zatim brojčana vrednost koja na suptilan način povezuje to ime sa drugim rečima iste brojčane vrednosti. Sve to i još puno, puno toga. Zato praktičar treba da je svestan boje svoje mantre ili imena, svestan njenog dometa, svestan tipa i ekvivalentne ograničenosti te mantre, da ne ispadne da ceo život mantra Hare Krišna a u suštini se je zakleo svetom Pavlu, itd.. U svojoj knjizi Liber Samekh sam detaljno objasnio određivanje spektra boja magičkih formula. Osim toga, sva ‘barbarska imena evokacije’ u tom ritualu su u stvari magičke formule, ili ‘tajna’, kodirana, šifrovana imena za razne božanske siline. U stvari su to prava imena za te siline jer se na njih odazivaju.
Magička formula je reč koja nešto aktivira više nego obična reč. Dakle, sastavni delovi takve reči su svaki za sebe već posebno jaki ili su u dotičnoj reči tako dobro složeni (slovo, glasovi) da u tom obliku izgovoreni nešto aktiviraju. Ali važan je način izgovora te reči – formule. Jer ispostavlja se da je i najobičnija reč (čak i sa besmislenim konvencionalnim značenjem), ako je drugačije izgovorena (mantranje, pevanje, recitovanje, vibriranje) i ako u nju investiramo emociju i dharanu, može da bude efikasna magička formula za neke siline. Svaka reč svaka akustična vibracija od svake reči, kao i svaki zvučni izraz je odraz nečega, bilo latentnog ili konkretnog. Ako je to nešto veliko i ‘uspavano’ potrebno je puno duže ‘kucati’ na vrata da bi se probudilo, i obratno. Zato je formule potrebno izgovarati drugačije, vibrirati. I baš na tom načinu izgovaranja počiva ta magičnost te reči, njena šifra.
Vidimo da je manipulisanjem slovima moguće sastaviti i pozitivnu i negativnu mantru. Ili bolje reći, mantru za dostizanje i pozitivnog i negativnog efekta. Aristotel je rekao da su i komedija i tragedija sastavljene i napisane od istih slova. To je samo upozorenje svima da budu pažljivi. To nije zastrašivanje, nego funkcija te opaske je da sve zainteresovane stimuliše da se udube u etimologiju jezika uopšte. Jer jezik je identitet, lična karta naroda, lična karta egregora naroda.
Na kraju, ako akustičnim okom pogledamo na svet oko sebe vidimo u kakvom moru nepotrebnih zvukova ili buke živimo i koliko malo tišine imamo oko sebe. Celo vreme smo ispostavljeni bezbrojnim zvukovima koji su sve pre nego magičke formule i koji onemogućavaju prave kontakte sa silinama univerzuma od kojih smo i sami sastavljeni! Tako se je čovek ‘sam zatvorio u straćaru u kojoj živi’ kao što je rekao Wade Davis, a svet vidi samo ‘kroz uske rupe pećine u kojoj je zatvoren’ kao što kaže Wiliam Blake.
Verovatno ste ukapirali da je svako ime neke uspešne stvari u stvari magička formula. Ali to ne znači da to ime, ta formula, radi sama za sebe. Jer može se desiti da dva čoveka ili dve firme ili dve stvari imaju ista imena ali su različito uspešni. To znači da i pored dobrog auta i punog rezervoara je potreban i dobar šofer, koji će svakim palenjem auta (izgovorom imena) obznaniti ko je on, čime raspolaže i da time uspešno rukovodi.

Srećan Vam Letnji Solsticij – Letnja Dugodnevnica!