Kategorije
Kabala

LXXXI. Karma i prenos karme

(tekst iz knjige „Sveti Anđeo Čuvar – Istinska Volja – Karma“)

    Trećina knjige Sveti Anđeo Čuvar – Istinska Volja – Karma govori o karmi kao što i naslov pokazuje. Tu sam naveo da sam imao mnoge sagovornike o temi karme čak i ljude iz Indije sa titulom svamija (što nije mala stvar ako je ta titula stvarno zaslužena), itd., ali da nisam sreo čoveka koji razume mehanizam delovanja karme a još manje mehanizam prenosa karme. Za sve njih je to bila apstrakcija u koju se je teško udubiti. Svi su oni znali na pamet fraze o karmi – zakon uzroka i posledice, zakon akcije i reakcije, logičan lanac događaja, itd., ali ništa konkretno, na primer u vezi prenosa karme unutar familije ili nekog kolektiva, a naročito ako ih pitam zašto ratovi i zašto nevini stradaju u ratovima? Jedino što oni tada znaju da kažu je da će zločini biti kažnjeni. Čak i ako je to tačno, ta teorija je upotrebljiva i korisna isto kao i prodavanje peska u Sahari. To je u rangu gluposti da je devica rodila boga. Kada im postavim podpitanje da mi objasne tu frazu o karmi akcija – reakcija, opet se smrznu. Pitanje je koliko je naš rođak Newton Isaac (inače jarac po horoskopu) bio svestan svih komponenti tog zakona kada je došao i objavio taj zakon fizike. Ali ako bi tražili od današnjih fizičara da nacrtaju sve energetske silnice koje su aktivno prisutne kada jedan fizički predmet gura drugog, dakle u praktičnom primeru tog Newton-ovog zakona, mislim da bi malo ko bio svestan bezbrojnosti istih. E, slično je i sa mrežama karme.
    Svaki događaj ima bezbrojne uzroke i stvara bezbrojne posledice. Nemoguće je neki događaj ‘destilovati’ do  krajnosti. Svaki mora da je u nekom manje ili više kompleksnom konstruktu. Zakon akcije i reakcije, prekršaja i kazne, u kontekstu karme je samo pojednostavljivanje do krajnosti. Svaki događaj je u mreži drugih događaja, dakle u mreži međuzavisnosti u kojoj postoje centri moći čija moć se smenjuje, varira, itd.. Sve to utiče na praktični mehanizam delovanja karme. Izgleda beskonačno puno faktora. Jeste. Ali nas zanimaju najjači centri moći. Uglavnom su te mreže i centri moći nečistom umu nevidljive ali i čistom umu je ponekad teško da ih pročita. Drugim rečima, ta umreženost, kompleksnost, prepletenost, je dokaz neizbežnog i konstantnog prenosa karme. Uopšteno rečeno, sa svih na sve. Mi grešimo a da toga nismo svesni, patimo i trpimo posledice a ne razumemo uzroke. Jedini način je pročistiti um, smanjiti i apetite i averzije i koliko toliko sagledati tu beskonačnu umreženost i tek tada je u izvesnoj meri prevazići ili čak upotrebiti u svoju korist.
    Kada se dete rodi ono nema puno karme. Dakle, prepreka za samospoznaju je malo. Ali dete još nema mehanizam za spoznaju. To biće je do juče bilo ATU 0. Čim je rođeno upleteno je u mrežu međuodnosa i uticaja, ili preciznije rečeno ispostavljeno je toj mreži. Godinama taj mehanizam (um, svesnost) polako nastaje ali paralelno sa time nastaju i senke, individualnost, odeljenost od drugih, a to sve otežava (samo)spoznaju. Ali nužno je da nastane jaka individua sa jakim egom jer je to veći potencijal za ‘veliku’ svest. U zenu bi rekli da ‘veliki komad leda daje više vode’. Tačno je. Ali veći komad leda ima više karme. Čovek koji nema problema sa patnjom nema ni potrebu po oslobađanju od patnje i karme i takav se retko ili nikada ne odlučuje za put inicijacije. On jednostavno nema dovoljno pokretačke energije i istrajnosti za taj veliki projekat – put ka sebi. Dakle, karma, napon, razlika potencijala je nužni faktor za dinamiku, napredovanje, evoluciju. Čak i dinamika tao-a podrazumeva konstantno nastajanje i anuliranje karme. Problemi čoveka su samo u intenzitetu tih napona.
    ‘Većina naše karme je kolektivna baš zbog te prepletenosti. Uglavnom mi patimo zbog grehova drugih kao što i drugi zbog naših’. To kaže jedan prosvetljeni čovek iz Indije. Zar postoji bolja afirmacija prenosa karme. Znači nema nedužnih bilo šta da se dešava i bilo kome! Treba samo paziti na prenos karme. Zašto bi deca odrađivala karmu svojih roditelja bez obzira koliko ih vole?! Ta rasprostranjenost prenosa karme je takoreći beskonačna ali i odrađivanje karme drugih. Kakav mazohizam. Hrišćanstvo kao religija temelji na tome!

    Sledi deo poglavlja o prenosu karme iz moje knjige „Sveti Anđeo Čuvar – Istinska Volja – Karma“:

22. ‘Karma svesti je najosetljiviji i najveći problem. Karme tela, dela, reči, lakše je rešiti, odraditi’. Karma svesti je genski prenos i prenos na nivou Ruach-a. Toga najčešće uopšte nismo svesni da imamo, da nosimo u sebi. Karma tela, dela je vidna i ona (barem tako mislim) se ne proteže više od četiri kolena bez obzira koliko da je teška. Ali karma svesti, nivoa Ruach-a se može prenositi generacijama ili čak vekovima. Ima dokaza svuda oko nas.
    Dete je čisto kada se rodi ali je još kao embrio u sebi sadržavalo, nosilo karmu svih svojih predaka! Osim svojega Binaha i Chokmaha takođe i sve Binahe i Chokmahe od svoja dva Binaha i Chokmaha. Do četvrtog kolena direktno, do sedmog indirektno a ostale unazad latentno. To je samo jedan od oblika prenosa karme. Dakle, karma je tu samo kao razlika potencijala a kako će se manifestovati determinisaće okolnosti života tog čoveka.
    Na svakom detetu već u pubertetu a često i ranije se vidi neobavljeni posao roditelja, odnosno prenesena karma sa roditelja na to dete. Pravilnim odgojem dece anulira se karma jer se time u velikoj meri spreči prenos karme na decu i samim time se karma zaustavi. To je daleko najbolji način. To je ono – bolje sprečiti nego lečiti. Ali da bi se došlo do te faze potrebna je već solidna anuliranost karme, da ne kažemo pamet roditelja. U tom slučaju se smanji prenos karme na decu ali deca su i dalje ispostavljena trenutnom tetrisu i trenutnoj karmi. Ipak, totalno izolovati i zaštititi decu od prenosa karme sa roditelja na njih je nemoguće. U svakom poslu je nužno prisutan izvestan procenat ‘prljavog posla’. Pokušajmo da zamislimo čoveka bez karme. On je već iznad Bezdana i ispostavljen je samo trenutnoj karmi, trenutnog tetrisa. Ne znam da li je iko dao predstavu takvog čoveka osim Ibn Tufajla.

23. Ko bi rekao da je zapadnim kapitalistima najomiljeniji filozof, Karl Marx, rekao sledeće: ‘Tradicija svih mrtvih pokolenja kao mora leži na mozgovima živih ljudi.’ Kakva definicija prenosa karme! Super.
    Narod koji ne zapamti istoriju osuđen je da je ponavlja. A narod koji nema istoriju mora da se zapita zašto je nema! I ako hoće da opstane mora da je stvori, a ako hoće da je stvori, mora trostruko da zasuče rukave.
    Baš to pamćenje istorije je takođe oblik prenosa karme. Ako bi u grubo u procentima pokušali da izrazimo prenos karme, onda možemo reći da se genima prenosi maksimum 20% karme a sve ostalo je socijalizacijom, odgojem, kulturom, učenjem, tradicijom, itd.. Ali geni prenose predispozicije za novu karmu, a tip karme koja dolazi na te predispozicije kao i njen intenzitet, određuje socijalizacija. Najjednostavniji odgovor zašto je to tako je Druga Budina Plemenita Istina – uzrok patnje je ne-znanje. Zato sam još više ubeđen u svoju tvrdnju – najsrećnija su deca koja imaju pametne roditelje!
    Sve četiri Budine Plemenite Istine govore o karmi, o prenosu karme, njenom osveštavanju i odrađivanju. Prva govori da karma postoji, detektuje je svuda. Druga govori o uzroku karme, dakle i o prenosu karme. Treća govori o spoznavanju i tipovima karme. Četvrta govori o odrađivanu karme.

24. Samo to da učimo maternji jezik, bilo koji da je to, a da ne učimo istovremeno i sve ostale je već indoktrinacija. Izgleda da je indoktrinacija neizbežna. Samo uvek ići na sve, ili možda ići na ništa, je možda naizgled eskiviranje indoktrinacije, ali samo relativno eskiviranje. Inkarniranjem smo osuđeni na indoktrinaciju ili kontaminaciju blanko mentala. Jedini izuzetak je haj ibn jakzin! Bolje je ako smo indoktrinirani vrlinama nego slabim osobinama ili navikama. Oboje su prenos karme. Najslabiji i najgori, najteži oblici prenosa karme su strah, nepoverenje i zavist. Homo sapiens je to često radio i radi spontano iz neznanja, ali i svesno ponekad. Inače ne bi bilo ratova.
    Učenje najnormalnijih i najustaljenijih i ‘najpoželjnijih’ konvencionalnih normi i pravila ponašanja i funkcionisanja je prenos karme. Svako učenje koje u sebi sadrži otklon od teleme subjekta-deteta je već prenos ili stvaranje karme. Kada se deca rode 98% njih su potencijalni geniji. Nakon osnovne škole samo ih je još 2% potencijalnih genija. Šta se je desilo sa preostalim potencijalnim genijima? Gde su se izgubili. U čemu se razlikuju kasnije? Šta je to ušlo u njihov blanko software da su prestali da budu genijalni? Ušlo je bezbroj normi odgoja i socijalizacije, bezbroj pravila i koncepata koji doslovno uguše tu blanko genijalnost. Jednim imenom sve to možemo nazvati karma. U vezi toga treba pogledati film Alphabet kojega je režirao Erwin Wagenhofer.
    Sva vaša istorija je bilo pripremanje da ste sada ovde u ovoj situaciji. To je lanac karme od rođenja do ovog momenta. A možda se proteže još dalje unazad, što ne mora da znači da je povezan sa vama ili da je iz neke vaše prethodne inkarnacije. Ako ste čistačica ili ako ste direktor, klošar ili ministar, ili bilo šta drugo, bilo gde, taj lanac iza vas postoji i deluje. Vaša prošlost je samo bila priprema da ste danas ovde, tu, to što jeste. Ako mislite da to nije tačno i da ste se pripremali za nešto drugo, a ipak ste ovde sada to što jeste,  onda grešite, jer očigledno niste dovoljno energije investirali ili instalirali u te planove, a energije su po zakonu saradnje silnica rezultirale ovo što imate sada!
    Zamislite samo šta se dešava kada se od rođenja dete priprema za adeptstvo?! Za to su potrebni veoma uznapredovali roditelji. Ne znam da li sam sreo takve roditelje?! Takvom detetu možda i nisu potrebne inicijacije. Teško je i zamisliti šta može da se razvije iz deteta koje od prvog dana odrađuje i eskivira karmu!
    Uvek kada se pojavi pitanje slobodne volje moramo da uključimo i pojam karme a samim time i pojam prenosa karme. Tada dolazimo do rečenice – nije sve za svakoga ili ne može svako sve! Zašto – ako smo svi rođeni omnipotentni? Zbog prenosa karme. Dakle, slobodna volja ima granice sopstvene snage, a ta snaga (potencijali, znanje, itd.) je determinisana, ograničena prenosom karme. Na dete najviše karme prenesu roditelji. Dakle, roditelji su nesvesno odredili, zacrtali granice (između) slobodne volje i karme svoga deteta. A samim time i odredili faktor sreće svojega deteta. I još mnogo toga. Monstruozno.
    Prenos karme je ključni pojam. Veoma nov, nejasan, neobjašnjen ali veoma kompleksan i odlučujući za razumevanje života. Tim pojmom se mogu objasniti sve stvari, i dobre i loše koje nam se dešavaju u životu.
    Otac i majka su apsolutni prenosioci karme na dete. U astro karti deteta aspekti Saturna sa Suncem (ocem) i Mesecom (majkom) govore o tipu i težini te karme kao i način kako da se ona odradi. Inače uopšte aspekti Saturna govore o dobijenoj ili o svojoj karmi (iz prethodnih života, ako su oni bili).
    Možda je ovde previše kritike na roditelje. Ali prenos karme je zločin sa nekoliko apsurda u sebi. Prvo jer je to zločin nad najbližima. Od ljudi koje najviše volimo na ljude koje najviše volimo. Zatim to je nevidljivi zločin, zločin koji čini da je evolucija toliko spora. To je zločin koji se događa iz najviše ljubavi i iz najvećeg ne-znanja.

25. Uvek kada se čovek prihvati svesnog rada na sebi, kada analizira i odrađuje karmu, kao i kada je u opasnosti da sebe preceni, treba da se seti rečenice: Seti se odakle potičeš! Ta rečenica relativizuje preveliku ambicioznost. Ali potrebna je i drčnost da se odrade i prevazuđu okovi porekla. A to je izraženo u onoj kineskoj izreci – kad sretneš oca i majku, ubij ih! Naravno, ne doslovno. Kabalistički rečeno i ublaženo nivoom Tifareta, glasilo bi – postani indiferentan do njih! Nivo Geburaha kaže – pobedi ih! A nivo Cheseda – totalno ih anuliraj! Amen. U mitologiji je sve to izraženo odnosom Hronosa i Zevsa. U Ji Džingu je sve to veoma lepo i samo naizgled ulepšano rečeno u Heksagramu 18.
    Hijerarhijske strukture postoje da bi se podigao nivo funkcionalnosti i samim time pojačalo i ubrzalo odrađivanje Apepa. Ali istovremeno u takvim strukturama je moguć prenos karme u najvećoj meri. Najbolji primer su sve vojne strukture.