Kategorije
Kabala

IV. Seciranja

Sve što postoji u univerzumu sastavljeno je iz dualnosti, dva pola potencijala čija razlika stvar napon, odnosno energiju za manifestovanje.

Tu dualnost razne tradicije i razni sistemi različito imenuju a i različito razumeju. Neki potpunije neki manje potpuno. Hrišćanstvo te dualnosti ne razume dobro i naziva ih svetlost i tama. Kabala ih naziva Vatra i Voda (ili Otac i Majka, plus i minus, itd.), taoizam ih imenuje jang i jin (Nebo i Zemlja, Čien i Kun, itd.).

Kabala je secirala univerzum na 32 Staze Mudrosti, odnosno Tarot je samo drugačiji izraz i prikaz tih Staza Mudrosti ili Drveta Života. Kabala i Tarot su povezani i prožeti kao matematika i logaritamske tablice. Ji Džing je secirao univezum na dva, zatim na osam i na kraju 64 sastavna dela, ako ih tako možemo nazvati. Primetimo sličnost između 32 i 64! Enohianski sistem ima opet svoj način seciranja i podele univerzuma na sastavne delove. Svaki panteon takođe ima svoju teogoniju i mitologiju što je samo jedan od načina prikaza strukture univerzuma.

Kabala je to uradila malo živopisnije (za naše pojmove) po svim pitanjima. Različita imena komponenti, razne osobine, razne boje, razni materijalni predstavnici svih Staza, razne mnoge ruge korespondencije, itd., što je sve tačno i ispravno.

Ji Džing je to uvek shvatao i prikazivao kao izvesnu razliku potencijala, kao neravnopravni odnos (mešanje) Janga i Jina ili po kabali Vatre i Vode, Oca i Majke. Svih tih 64 entiteta su prikazani kao specifičan odnos Oca i Majke (Neba i Zemlje) i svi oni su sastavne komponente univerzuma (svih tih 64 Heksagrama, isto kao što su to svih 32 Staze Mudrosti). Samo što Ji Džing upotrebljava drugačiju terminologiju. Kod svakog entiteta je naglašeno u imenu, u izgledu da je to samo aspekat Nule. U kabali to nije uvek tako naglašeno mada važe ista pravila. Korespondentnost između tih 64 Heksagrama i 32 Staze mudrosti je takva da je ponegde poklapanje savršeno a ponegde ga je teže primetiti. Ali čak i ako nema poklapanja to nije negacija te korespondentnosti niti negacija ispravnosti i tačnosti bilo kojeg od ta dva sistema, jer u univerzumu je toliko puno entiteta i njihovih mogućih međuodnosa tako da je skoro nemoguće napraviti potpuni a priručni sistem, tako da su te razlike normalne. Važno je da je svaki sistem kao celina savršen.

Mi u kabali imenujemo neku Stazu Mudrosti recimo Sunce, i to je za nas specifičan entitet, različit od drugih a u Ji Džingu je to 30.-ti Heksagram i samo je jedan od mnogo mogućih odnosa snaga između Neba i Zemlje (Janga i Jina). U oba slučaja je to skoro isti entitet univerzuma ali ga dva sistema različito formulišu. A mi treba da znamo oba pristupa. Mi bi rekli (za neki entitet) da je to specifični napon, specifična ili odgovarajuća razlika potencijala. Isto tako je i u Tarotu. Svaki Adut je samo aspekat Nule, jedan od aspekata Nule. Zato je kabala hirurgija univerzuma.

Kategorije
Kabala

III. Nekoliko logičnih apsurda

Kada govorimo o kabali i poznavanju kabale, a veoma slično važi i za sve neobične i nekonvencionalne discipline kao što su joga, bioenergija, astrologija, magija, hipnoza, telekineza, magičke moći, zen, prosvetljenje, itd., i još malo more sličnih područja i pojava moramo na samom početku konstatovati nekoliko momenata, faktora koji determinišu činjenično stanje. Ja sam ih imenovao četiri apsurda. To su:
I – Iznenađujuće je koliko se ljudi interesuje za sve navedene discipline, učenja. Svi se zanimaju za to. Svi bi hteli da to saznaju, savladaju. Takoreći nema čoveka kojemu to nije zanimljivo.
II – Jednako je iznenađujuće koliko malo ljudi nešto dostigne na nekom od tih frontova. Ne znam da li bi našli 20 ljudi koji su nešto veliko uradili na tom frontu tokom celog XX veka! Zar to nije premalo?
III – Sve to dovodi do trećeg apsurda odnosno zahteva da na tim frontovima, ako ne želimo da ostanemo večiti početnik, treba da zasučemo rukave. Ne do lakata nego do ramena!
IV – Kao zadnje, treba da znamo odakle startujemo, odakle krećemo, sa kakve baze znanja krećemo u ovaj studij. Bez nijanse preteravanja tvrdim vam da startujemo iz strahovite tame, iz zastrašujuće tame neznanja, gluposti, konzervativnosti, dogmi, karme, itd.. Na momente pomislim da je možda bolje da toga nismo svesni.

    Ovaj naš studij pretenduje da otkrije tajne života, a koliko samo malo ramišljamo o tajnama života, koliko malo otkrivamo tajne života?! Nismo svesni da nas nosi inercija i to tako strahovito da to ne možemo ni da primetimo. Groblje nam je svaki dan sve bliže a svetla budućnost nikako da se pojavi?! Retko ko sebi postavi pitanje – zašto žene lakše podnose i prebole emotivno razočarenje (niko to da poveže sa menstruacijom); niko se ne pita o vezi između sramežljivosti i emancipovanosti; niko nema pojma šta je to prenos karme; otkuda so u moru; kako bi Odisej danas rešio iskušenja sa kojima se suočavao; da li su Isusa stvarno ubili na krstu; i čak i ako jesu da li je to tako značajan događaj; šta znači coexsistentia opositorum;  zašto se đavo boji krsta; razlika između inicijacijskog i profanog znanja; šta je to greška početka; šta je i kako izgleda emancipovan čovek; šta je to paklenost običnog; kako deluje tiranska moć vibracije života; koji su sve aspekti ne-znanja; kako izgleda limitiranost početkom; šta je neizbežni porez na bivanje, življenje; zašto deca vole roditelje; neraskidiva povezanost privilegovanosti i osuđenosti, itd.. Sve su to teme o kojima se retko razmišlja i o kojima retki razmišljaju. A tajne života se ne mogu iščeprkati bez razmišljanja o ovim i ovakvim temama, a o zen koanima da ne govorim! Možda treba da opet okrenemo peščani sat?

    Ne možemo da daleko pobegnemo do nevidljivog impulsa homo religiosis! Svako se je pitao – šta je čovek? Zamislimo da je to robot, savršen robot sastavljen od svih mogućih sastavnih delova i materijala koji se uopšte mogu naći na planeti Zemlji. Naravno da bi ti sastavni delovi bili zastupljeni u specifičnim razmerama. Zatim da je unutar tog istog volumena tu i konstrukt od ekvivalentnih astralnih delova tih materijala. Dakle isto to samo na astralnom nivou. Plus isto sve to ali na još finijem nivou, mentalnom nivou. Sada vidimo da su tu Guf, Nefeš i Ruach. I ako tome svemu dodamo i davaoce svega toga i uzrok tih davaoca, dobijamo sve. To je čovek. To je veoma pojednostavljen ali tačan odgovor sa kojim bi taj impuls homo religiosis (uz mala dodatna objašnjenja) uglavnom bio zadovoljan. Ali nema takvog odgovora i dešavaju se religiozna lutanja.

    Šta ljude najčešće odbiju od kabale, odnosno zašto ne istraju, odnosno zašto je tako malo studenata kabale? Dva osnovna razloga! Prvo, materija je veoma široka, ogromna, takoreći pokriva celokupan čovekov život i čoveku je teško da izdrži, podnese i apsorbuje toliko ogrmnu količinu podataka koji su uglavnom novi i nepoznati. Jer, to je dobijanje kockica mozaika. A drugi je da je potrebno paralelno sa teoretskim studijem takođe i vežbe raditi, vežbe raznih vrsta. Za jogu ipak možemo reći da je uža, ali i tamo je malo ozbiljnih studenata, a za kabalu je to još logičnije.