Kategorije
Intervju Kabala

Telefonski intervju sa autorom povodom objavljivanja knjige Liber Samekh (kabalistička analiza rituala)

Naveli ste četiri rituala koji su poznati pod nepravilno prevedenim imenima. Da li je to stvarno vrhunac homo sapiensa u svojim naporima? I da li je to sve?
Sigurno da postoje još neki šamanski a nenapisani rituali jednako ili slično jaki i savršeni kao ova četiri navedena, ali baš zato što su nenapisani ili napisani nejasno, ukratko sa par rečenica ili samo nakazani, mi ne znamo za njih. Ali oni sigurno postoje i u Africi i u Južnoj Americi i Sibiru. Barem dva takva rituala su doprla do mene ili ja do njih. Ali ne treba mi da idemo predaleko. Ako se savremena psihologija temeljito udubi u načine funkcionisanja ova četiri rituala videće koliko malo zna o umu čoveka i šta je uopšte um. Isto važi i ako bi se dubinski analizirali svi inicijacijski rituali raznih redova, a takvih je desetine i stotine. Ovo je samoinicijacijski ritual kao što sam već pomenuo u uvodu. Isto tako staroegipatski obred se može prilagoditi u samoinicijacijski. Primer toga su dve verzije, Liber Piramidos i Liber Cadaveris. Isto tako je i obred Chod moguće adaptirati. Nisam siguran za Bardo Thodol mada i tu postoje mnogi pokušaji a najzanimljiviji je rad kojeg je izveo Timothy Leary pod imenom Psychodelic experience.

Kolika je važnost teorije a kolika prakse? Da li je to dvoje nerazdvojno?

Liber Samekh - knjiga

I u istočnim i u zapadnim metodama je prisutna anomalija da je previše teorije a premalo prakse. Niko nije imun na to. Ali ne znam da li sam negde naišao na primer da je više prakse nego teorije mada je i to moguće. Previše teorije je intelektualiziranje koje dovodi do ćorsokaka, neravnoteže i neefikasnosti u svakodnevnom životu. To je zamka u koju po pravilu upadaju svi zapadni filozofi. Zato je potrebno oboje. Raditi i znati šta se radi. Naš ritual Liber Samekh je sam po sebi praksa. Zato je potrebno i izvoditi ga i meditirati o njemu. Time se dostiže ona prava promena u Ruach-u, umu, ali i u svakodnevnom životu. Specifičnost ovog rituala je da i ako ga samo izvodimo u umu se dešavaju promene koje dovode do uvida, sagledavanja, shvatanja mnogih okolnosti, događaja u svakodnevnom životu. Takoreći sam donosi teoretski deo. Nešto slično je rečeno i za Abramelinov sistem a poznata je srodnost ovog rituala sa Abramelinovom operacijom. Dakle, osim intelektualnog rada potrebne su i praktične vežbe za spiritualni razvoj. Jer tek tada se dešavaju alhemijske promene u sivim ćelijama i u softweare-u, umu, Ruach-u.

Kako bi se to dalo drugačije, slikovitije predstaviti, objasniti?
Zamislimo da je ljudski um nesložena Rubikova kocka. Svi kvadrati i boje su izmešani, dakle to je neka dinamika u umu, previranje, aktivnost. Složena kocka je samadi, uravnotežen i ‘stabilan’ um, čist. Izvođenjem našeg rituala događa se dodatno prestrukturisanje tih polja i polagano postavljanje svakoga polja na svoju stranu i na svoje mesto. Korak po korak. U jednoj fazi tog slaganja, kada smo dovoljno blizu, um sam već zna šta i gde treba da promeni, koje polje da pomeri, koji je najbolji sledeći korak da bi se približio samadiju, odnosno složenoj kocki. U Abramelinovom sistemu je rečeno da ako se izvede operacija, nedostajuća slova u kvadratima će se pokazati, otvoriti operatoru, magičaru.

Šta je najvažnije kada čovek počne da izvodi ovaj ritual svaki dan ili barem par puta sedmično?
Prva stvar je kontinuitet! Ne možemo prenaglasiti tu važnost. Iz čega je sastavljen ritual? Iz čišćenja i priziva. Dakle, svaki dan treba izvesti čišćenja! Zašto? Od čega smo uprljani? Svakoga dana nas svakodnevni život kontaminira nečim što treba da odstranimo, plus ‘kontaminacija’ kojoj smo bili ispostavljeni od momenta rođenja do početka čišćenja. Sve to treba polako odstraniti. Svakodnevno da ne bi bilo šokova. Zato ako jedan dan to preskočimo, ta kontaminiranost kao folija ostaje i dupli napor sledećeg dana nije uvek dovoljan. Sledeća stvar je vođenje precizne evidencije o praksama i efektima. Simptomi i rezultati su raznorazni i osciliraju iz mnogih razloga (struktura uma, karma, starost operatora, uslovi, opšta pripremljenost, fizičke okolnosti rada, kontinuitet, tranziti, faze Meseca, itd., itd..). Sve to treba uvažiti, zabeležiti, biti svestan toga. Mogu se pojaviti sušni periodi bez ikakvih znakova da se nešto događa, izgleda da se ne napreduje. Ali to je samo naizgled. I tada se jednako napreduje i treba samo istrajati. Sledeća stvar je akceleracija u praksama. Dakle intenziviranje, pojačavanje i čišćenja i priziva kao i broj izvođenja tokom dana.

Pomenuli ste faktor sopstvene slobodne volje koja dolazi do izražaja kao rezultat. Šta to znači?
To bi mogli imenovati Istinska Volja subjekta, što je pravilniji termin. Čovek radi sam, sa sobom, na sebi. Tu nema autoriteta bilo kompetentnih bilo nekompetentnih sa strane koje treba slušati, služiti ili ih se bojati. Sve do čega subjekt dođe je apsolutno njegovo i bilo sa čime da se suoči u tom procesu je njegovo, samo njegovo i neizbežno. I sam treba da pronađe rešenje. I kada to prođe sav novi horizont koji mu se otkriva u umu i životu je baš ono zbog čega uopšte postoji na planeti Zemlji. Bilo šta da je to. To je njegov posao, funkcija, smisao, razlog. Tu nema filozofskih, religijskih ili drugih dogmi koje mogu da ga zavedu. To je on i to je njegovo. Naravno da istinska Volja može da bude svakojaka u zavisnosti od inicijalne karme subjekta. On nakon toga može da postane samotnjak, propovednik, sportista, kosmonaut ili vozač ili čak da se ništa ne promeni u njegovom životu. Ali bilo šta da je od toga, on je tada na pravom putu. To je njegova Istinska volja. I što je najvažnije, on je sada svestan toga.  

Da li je moguće postojeća imena u prizivu zameniti sa nekim našim rečima iz našeg jezika i da li bi ritual i tada bio efektan?
Verovatno bi bilo moguće ali ne znam ko bi bio kompetentan da to uradi a da se te reči bistveno ne razlikuju od postojećih imena i da zadrže svoju snagu. U analizi sam pokazao u kolikoj meri su ta imena kao reči u nekom prajeziku, fonetske i etimološke osnove i koreni za mnoge reči u mnogim današnjim evropskim jezicima.

Zašto je tako malo ljudi koji praktikuju ovaj metod ili slične?
Interesenata je više nego dovoljno ali je zanemarivo mali broj ljudi koji istraju. Kontinuitet je mnogo teža stvar nego što ta reč zvuči. Mi imamo kontinuitet kod mnogih aktivnosti svaki dan, na primer kod fizioloških potreba, oblačenja, pranja zuba, ishrane, itd., ali i pored toga tu su velike razlike kod svih tih aktivnosti iz dana u dan. A kod rituala se zahteva samodisciplina. Samodisciplina je merilo vrednosti. Ista stvar svaki dan, dva puta, tri puta, četiri puta. Sedam dana, mesec dana, itd.! Neizdrživo! Sledeća stvar je koncentracija. Čoveku je najteže misliti o razmišljanju. Nema teže stvari nego što je koncentracija misli. Nijedan fizički težak posao se ne može meriti sa time! Onaj ko je to probao zna. Zato susrećem ljude koji čak 20 godina govore o tome kako su nešto počinjali pre 20 godina i koji su na tome i ostali. Jer nisu izdržali kontinuitet i samodisciplinu kao ni izvesnu dozu intelektualnog studiranja.

Naveli ste nekoliko primera izvođenja. To su samo dodatne varijacije dok je kostur rituala nepromenjiv. Da li je moguća još kakva nadogradnja, poboljšanje?
Koliko je poznato jedinu rekonstrukciju rituala je uradio Crowley, ali to su bile samo korekcije, osavremenjavanje koje su bile nužne. Vremenom će nešto slično biti potrebno u budućnosti, ali osnova rituala će ostati ista kao što je bila od samog nastanka, jer konstrukcija rituala temelji na i uvažava osnovne prostorno-geometrijske zakonitosti na planeti Zemlji i od toga je nemoguće odstupiti.

Da li su mogući i neki negativni efekti koji mogu da uplaše operatora da odustane? Kakve su opasnosti moguće kao efekti rituala?
Jedina opasnost je da se nešto nepravilno uradi. Moramo znati na početku da je preduslov da se čovek upusti u ovaj rad da već poznaje i zna kako se izvode Manji Terajući Ritual Pentagrama, Manji Terajući Ritual Heksagrama, Znakovi LVX i još nekoliko elementarnih znanja iz magike. Ako to poznaje i ako se drži uputstava i ako ima iza sebe barem mesec dana svakodnevne prakse MTRP može početi da izvodi Liber Samekh. Tokom godina sam sreo osobu koju je bilo strah da izvede MTR Pentagrama! Šta reći takvoj osobi? Naravno da ne savetujem takvima naš ritual. Ali isto tako sreo sam čoveka koji nikada nije ni čuo za MTRP a došao mu je Liber Samekh u ruke i izveo ga je nekoliko puta (samo izgovaranje imena prema odgovarajućim smerovima) i imao je više pozitivnih efekata, nekoliko uvida, razna raščišćavanja u materijalnosti, itd.. Sve moguće opasnosti ne dolaze izvana nego iz subjekta samog. On se suočava sa sobom. On torpeduje sve svoje negativnosti, neuravnoteženosti i neznanje. U zavisnosti od tih neuravnoteženosti i od siline tih torpeda zavisiće i rezultati. I eventuelne opasnosti. Ali bilo šta da se dogodi uvek je to stvar samog subjekta i onoga što on ima u sebi, u svojem umu. Dakle od strukture i uravnoteženosti njegovog uma zavisiće i rezultati i opasnosti. Neki vole to da nazovu karma. OK, slažem se.

Kako bi stimulisali početnike?
Kao što sam citirao Vivekanandu na kraju knjige. Treba zasukati rukave i raditi. Rad uvek ima vrednost. Ovo nije egzotika ili avanturizam mada tako izgleda i mada privuče puno takvih. Ovo je odlazak u rudnik koji se zove – vlastiti um, vlastito sopstvo. To je najveća nepoznanica čoveka. Ja ne mogu ništa da im obećam i to ne činim osim da će njihovi rezultati biti ekvivalentni njihovom radu. Jedini stimulans kojega mogu reći je – zasučite rukave! Ako to niste sposobni onda čitajte Agatu Kristi i gledajte španske serije. Sve što radite radite zbog sebe. Ne polažete vi ispite na fakultetu zbog profesora nego zbog sebe. Ja znam da će se ovoga prihvatiti i istrajati samo ljudi sa karmičkim predispozicijama ali koristi će imati svi koji budu radili.

Kakva je opšta pripremljenost ljudi na ovaj ritual i ovakav pristup radu na sebi?
Veoma slaba iz puno razloga. Ali veoma je slično tokom cele istorije. Ipak danas su ekstremna vremena, otuda postoje veoma ugodni faktori ali isto tako i veoma otežavajući faktori. Sada su vremena veoma grubog buđenja, ne samo u ex-YU nego na celoj planeti. Neki to zovu kriza ili surovi kapitalizam ili drastična selekcija, itd.. Sve je to tačno. Današnji kapitalizam je Saturn na delu (jede svoju decu, no mercy, veća riba jede manju, beskrupulozna selekcija svega čemu je prošlo vreme, itd.) i toga trebamo biti svesni. Nužne su brze korekcije ili prilagođavanje. Naš ritual je neka vrsta prečice, bližeg ili direktnog puta. Težeg puta, ali bržeg. Dakle, pripremljenost je slaba i baš zato je danas teže. Nije bistveno drugačije ni na drugim područjima života, na primer politike, ekonomije. Ljudi pojma nemaju šta se dešava. Na našem području je to samo još više izraženo. Ali, što te nije ubilo, ojačalo te je, kaže čika Nietche.

Šta je glavni minus ostalih (samo)inicijacijskih rituala, zašto nisu toliko delotvorni, a znamo da ih je ogromno?
Razloga je moguće puno. Ponuda takvih rituala je velika. Čak i na internetu je moguće naći tajne inicijacijske rituale. Baš me zanima koliko su tajni ako su na internetu. Vrednost i snaga nekog rituala temelji na konstrukciji rituala, simbolozmu koji je upotrebljen, (pre)naglašenosti nekih delova, itd.. Ponegde se zahteva samo fizička izdržljivost, ponegde samo mentalna, ponegde su tu jaki religiozni elementi. Zatim tu je i faktor onoga ko je i kada konstruisao dotični ritual, itd.. zanimljivo je da inicijacije pomoću lavirinta ili čak mandala, fizički uopšte nisu teške a mogu da na mentalu daju efekte isto kao i inicijacija ekstremnih fizičkih napora ili zakopavanja ili ispostavljanja opasnosti. Inicijacije dugotrajnom dharanom ili napornim vežbama Lojole (što su samo prilagođene dharane) mogu da daju iste rezultate kao i nekoliko puta ponovljeni dobro konstruisan dramski ritual. Dakle, važno je da je u ritualu uravnoteženo sve, da je simbolika savršena. Ali izvestan rad i napor kandidata je neophodan.

Zašto je potrebno imena evokacije vibrirati?
Nije neophodno da se vibriraju. Nekim ljudima je teško da vibriraju tako intenzivno da osećaju vibracije po celom telu. Jednostavno teško im je da to dostignu. Ali važno ih je izgovarati na glas. Time se po celom telu emituje vibracija u skladu sa značenjem tog imena. Naravno da je bolje ako se imena vibriraju. Efekat je veći. Mi tako vibriranjem delujemo na vibraciju jer i naše telo a i biće u celini je vibracija. Dakle mi vibracijom imena korigujemo vibraciju bića! Sličan proces se događa i kod svakog govora. Primetili ste da se različito osećate ako ste imali neke besmislene razgovore ili ste vodili dijalog o umetnosti ili neki drugi konstruktivni dijalog. Po tome se takođe vidi uticaj vibracije sadržine govora jer i ta sadržina determiniše taj uticaj. Kod imena u našem ritualu je to posebno izraženo.

Da li tim imenima možemo pripisati magičnost? Da li ih možemo imenovati svetim?
Mislim da su oba termina preterana mada su obe konstatacije tačne u izvesnoj meri. Ali pod uslovom da se izgovaraju, mantraju, vibriraju. Zato jer se tim imenima prizivaju, aktiviraju izvesna božanstva. Dakle, to su imena božanstava konstruisana na neobičan način. Sve religije i svi magičko-mistički sistemi imaju načine prizivanja božanstava. Naravno da je svako ovo ime moguće i kolorično izraziti ali akustični priziv je brži i efektniji. Poznat je nenapisani aksiom iz islama – ne slikom, nego zvukom prizivati! Otuda 99 prelepih imena. U mnogim svetim knjigama se afirmiše akustični priziv boga. Zato ako govorimo o magičnosti – da, ako ih dovoljno i pravilno izgovaramo. A ta magičnost će uzrokovati alhemijsku promenu u umu, na mentalnom nivou, a po logici slobodnog pada i na astralnom i na fizičkom nivou.

Kakve koristi mogu uslediti od izvođenja rituala?
Osim dinamiziranja delovanja karme na svim područjima života, osnovni efekat je dizanje nivoa svesti o sebi. To je teško objasniti šta to znači, ali pokušajmo najkraće. Šta je čovekov um? Kako radi? Šta je čovek na ovoj planeti? Odakle je? Zašto je tu, rezultat čega je? Šta je smisao svih teškoća i problema koje čovek ima? Zaustavimo se na umu. Nauka i psihologija imaju desetine definicija. Nijedna od njih nije potpuna i zato se menjaju, nadgrađuju. Ali oni uvidi koje otvara praksa ovog rituala je desetine puta veća, jača i dublja, nego što nude sve definicije nauke i psihologije. Čak i ako subjekat to ne zna lepo rečima da izrazi. To je zastrašujuće koliko homo sapiens malo zna o sebi a naročito o svojem umu. Već je rečeno da je ovaj ritual prvobitno bio upotrebljavan u cilju egzorcizma. A šta je bio egzorcizam pre pojave hrišćanstva? Lečenje psihičkih bolesti. A šta su psihičke bolesti? Mentalne neravnoteže. Bolest je ako je ta neravnoteža kritična. Ali i ako nije kritična, neravnotežu treba smanjivati! Amen. Dakle, i zdravi ljudi imaju šta da uravnoteže!

Koliko je moguće eksperimentisati sa ovim ritualom?
Početnicima ne savetujem nikakvo eksperimentisanje. Čak im savetujem da se što više drže uputstava. Za sebe mogu reći da sam delove ovog rituala upotrebio u više navrata kod nekih priziva Elemenata, progresija u Elemente kao o kod kreiranja sopstvenih priziva Svetog Anđela Čuvara.

Da li postoje još neki načini da čovek dođe do tog nivoa svesti, do svog Svetog Anđela Čuvara? Lakši, brži, moderniji?
Naravno. Ako čovek obavlja svoj posao, dakle ako u njemu uživa i ako je uspešan to je već znak komunikacije sa svojim S. A. Č.-om. Svako vredno i trajno umetničko delo ili naučno otkriće je znak te komunikacije. Svaki kontakt, osveštenost, komunikacija sa svojim S. A. Č.-om je na neki način kontakt sa večnošću i to ostavlja trajne rezultate. Sve su to prizivi. Dovoljno je mantrati neku Formulu, neko ime svojeg Anđela i to je već priziv. Crowley je rekao – Prizivaj često! Ja kažem – Prizivaj stalno!

Na kakav način uopšte možemo da upotrebimo korespondentne brojeve 65, 176, 671 i još neke sa S. A. Č.-om? Čemu služi navedeni kvadrat?
Ne znam da li bilo šta od tih logičnih i matematičkih korespondencija kao i inače gematriju možemo smatrati kao nekim dokazom, ali kao argument sigurno da. I tako će biti sve dok nauka ne bude sposobna da u laboratoriju izmeri frekvenciju, boju i napon (elektromagnetski) tih brojeva i dokaže sve te kompatibilnosti sa nekim drugim brojevima. Ipak, mi ćemo i dalje sve te logične korespondencije smatrati ispravnima. Sveti Anđeo Čuvar, odnosno taj nivo svesti podrazumeva (prvi) samadi a to znači anuliranost (izvesnog intenziteta). U centru tog 11×11 kvadrata je kvadrat sa brojem 61. Značenje tog broja je dvojako, opozicijski, ali ta dva značenja su međusobno neraskidivo povezana i prožeta. Ništa – Ja! AIN – ANI! Dakle, ja jesam, postojim ali sam anuliran, što je definicija samadija. Kvadrat ima 11 kolona (horizontalnih i vertikalnih). 11 je broj širenja, ekspanzije energije, korak preko 10, preko konačno oformljenog Svega, dakle to je evolucija. Evolucija se dešava upotrebom svega onoga što smo dobili involucijom. Otuda 11×11. To je dvodimenzionalni prikaz. Moguć je i trodimenzionalni. Centar je evolucije je 61, ANI, Ja, koji teži da se optimalno realizuje i time postane AIN. Zbirovi kolona i dijagonala kao i bruto zbir su samo pokazatelji da ako se taj proces uspešno sprovede mora se na izvestan način (u skladu sa predispozicijama subjekta) dostići, dodirnuti, osvestiti kosmičko, božansko.

Šta ljude uopšte navede da krenu putem magike, joge, misticizma?
Bezbroj je mogućih razloga. Radoznalost, nužda, potreba, sujeta, avanturizam, osveta, ljubav, izlečenje, očajnički pokušaj da na taj način reše neke svoje probleme, nevidljivi pritisak, preosetljivost, itd., a sve te navedene i nenavedene razloge možemo staviti pod pojam karme ili karmičkih predispozicija. Najbolje je ako ne postoji nikakav razlog a čovek krene tim putem. Tada ne postoji motiv, ne postoji strast za rezultatom a on ipak istrajava. Ništa ne očekuje i baš zato najviše dobija. Vi možete da ga pitate zašto on istrajava u svemu tome, šta dobija? A on odgovara – ‘Uživam u tome! Ne dobijam ništa a možda dobijam sve! Radim na tome da dobijem sve.’ Nakon izvesnog vremena vas neko pita – šta dobijam ako se i ja prihvatim toga? A vi kažete – Ništa! Svi obećavaju ogromno a vi ništa! To je već čudno. Ali time ste odmah izvršili selekciju. Što pre to bolje. Ako je predisponiran on će tada prihvatiti sistem. I obratno.

Da li su potrebna kakva predznanja u smislu edukacije da bi se neko prihvatio ovog rituala?
Kakva predznanja ili znanja su imali ljudi u vreme nastanka ovog rituala? Dakle, svako znanje koje čovek poseduje može pomoći, pridoneti kompletnosti njegovog postignuća bilo da su to prirodne ili društvene nauke ili čak anatomija, psihologija, medicina, itd.. Samo da to znanje nije dogmatsko. Ovo je sveobuhvatni pristup čoveku otuda će svako znanje koje čovek poseduje pronaći svoje mesto. Osnovna karakteristika uma je znanje koje poseduje, sposobnost upotrebe tog znanja kao i sposobnost sticanja novog znanja, tako da će u velikoj meri njegovo postignuće zavisiti i biti determinisano volumenom i tipom tog znanja. Otuda su razlike u postignućima ljudi danas i ljudi od pre 100 godina, na primer, kao i razlike u postignućima među ljudima istog vremena. Ali takvih ljudi je uvek premalo da bi ih upoređivali. Inače mogu reći da svaka punoletna i zdrava osoba može da se prihvati ovog rituala. Mada ne volim ovakve propagande naročito u ova vremena kada toliko puno ljudi traži anđele i spasitelje.

Telefonski razgovarao: Michael