Kategorije
Kabala

X. Odbrana smislenosti

Kod svake čovekove aktivnosti se traži praktičnost. Da li je praktično tražiti i pitati se o smislu života? Uglavnom ne. Kakve odgovore i primere iz istorije imamo o tome? Uglavnom nezadovoljavajuće. Nikada to nije bilo praktično i profitabilno. Mada su se time uvek bavili izuizetni ljudi, najbolji, najpametniji! Nikada prava nauka (avantgardna), niti prava umetnost, niti filozofija, niti religija nisu bile praktične. Sve dok su to bile u pravom smislu reči. Ali vremenom je njihova upotreba postala praktična. Veoma slično možemo reći i za kabalu. Takoreći ne postoji deo kabale koji nije upotrebljiv u praksi, ali ne u direktnom obliku nego u prilagođenom. Ko bi rekao da nam kabala može pomoći kada hoćemo da pronađemo razliku između pojmova samilost i milosrđe i da ih pravilno razumemo i rangiramo. Ili da objasnimo razliku u softweare-u umetnika i militariste. Preko kabale možemo razumeti religijske dogme, možemo analizirati svaku karakteristiku uma, svaku sklonost, dobru i slabu, jedino pomoću kabale možemo koliko toliko naučno predočiti viša stanja uma pa čak i samadi. Kabala je upotrebljiva u psihoanalizi, psihijatriji, medicini uopšte, zatim svaku parapsihološku pojavu, svaku relioznu teoriju i dogmu je moguće proveriti preko kabale a da ne pominjemo divinacije pomoću Tarota, itd.. Ali i pored svega toga osnovna upotreba kabale je pravilno razumevanje Starog Zaveta. A ko razume Stari Zavet je mudrac u pravom smislu reči, jer takav čovek razume odnos mikro – makro kosmos, poznaje smisao života homo sapiensa, poznaje razloge i smisao svih životnih okolnosti u kojima se trenutno a i inače nalazi. A to uključuje pravilno razumevanje karme. Dakle to su znanja koja se retko traže u svakodnevnom životu jer u ogromnoj meri prevazilaze običnu, prosečnu mislenost. A ljudima su toliko zanimljiva! Apsurdno!

Kabali je odavno poznato da svaki koagulat sam po sebi ima sopstvenu gravitaciju, samo zato jer je to koagulat. Nauka to tek sada otkriva rentgenskim snimanjem planete Zemlje. Neke naučne teorije gravitacije Zemlje su tačne, neke su slepa nagađanja. Eksperimenti u atmosferi daju prave odgovore. Od tih nevidljivih uticaja koagulata nama je poznat i vidljiv samo magnetizam, ali slične uticaje imaju i ostali metali, zlato, srebro, kalaj, bakar kao i kristali. Ni za jedan od tih uticaja nauka još nema objašnjenja, ali pomoću korespondencija kabala može ogromno da pomogne.

Kada u sebe akumuliramo dovoljnu količinu podataka i korespondencija, možemo automatski da analiziramo svako svoje mentalno stanje i svaku svoju materijalnu okolnost. To je takozvani kabalistički način razmišljanja. Automatsko detektovanje i unutrašnjeg stanja i vanjskih okolnosti. Time lako pronađemo za sebe optimalni način funkcionisanja. Elastičnost, prilagođavanje, usklađivanje. Kada ideš u Beograd ponašaj se beogradski.

Još jedno neobično područje gde se može kabala efikasno upotrebiti u praksi je ekonomija. Trenutna ekonomska kriza je posledica nedovoljno promišljenih tokova kapitala. Kao uvod u kabalističku edukaciju u svet Diskova, današnjim ekonomistima preporučujem da pročitaju dramu Plutos od Aristofanesa i neka je temeljito analiziraju. Ili etimologiju reči kapital. Kod svega toga je važno znati da svaki čovek ima drugačiji odnos do novca i zato ne postoji univerzalni odgovor ili kabalistički savet za novčane probleme za sve ljude. U tom mitu i mitu o Demetri je opšti prikaz tih zakonitosti unutar kojih će svako tražiti svoj specifični odgovor. Dakle, već ste shvatili prepletenost kabale i mitologije. Bogovi stalno deluju, konstantno, a način njihovog delovanja nam pokazuju mitovi, a mi pomoću korespondencija možemo da se uključimo u te scenarije. Odnosno, na osnovu svojega astromentalnog konstrukta možemo da vidimo šta i gde nam fali i gde, kada i od koga da tražimo ono što nam nedostaje, gde u mitu da pronađemo sebe, kako da se uključimo u fiksne tokove scenarija i kako treba da odigramo svoju ulogu..

Kabalisti su par hiljada godina pre Darvina znali razliku između čoveka i životinja i to na svim nivoima. Jasno su znali koje delove duše poseduje čovek i koliko su razvijene i koliko su iste razvijene kod životinja. Darvin je morao da se bori protiv crkvenih dogmi da bi uopšte dokazao neke aksiome koji su nama samopodrazumevajući. Kabalisti to znaju, a po sistemu korespondencija jasno prave i razliku među životinjama.

Kabala ima ogromno teorija, rezona, dogmi, stavova, ideja, itd., koje je veoma teško naučno proveriti, dokazati, mada su u praksi funkcionalne. Neke je moguće dokazati, na primer efekte invokacija ili mantranja, ali mnoge nije i pored veoma ubedljivih teoretskih objašnjenja. Kao što hemija dugo nije mogla da dokaže da je so hranljiva mada je praksa oduvek govorila da jeste. Dakle, u budućnosti će kabala i nauka biti nužno i neizbežno povezane, čak međuzavisne. Ne znam da li danas na planeti postoji deset ‘laboratorija’ u kojima je moguće naučno izvesti neke eksperimente da bi se dokazale neke kabalističke postavke, teorije. Koliko je takvih ustanova koje mogu da dokažu tačnost Periodnog sistema Mendeljejeva? Bez obzira što ga učimo još u osnovnoj školi. Isto važi i za kabalističku Shemu 231 Vrata ili za 49 Vrata Binaha odnosno Ružin Krst. Isto važi i za stanja svesti po sefirotima. Jednoga dana će samadi biti moguće izmeriti (intenzitet, trajanje, dubinu, itd.).

Kada neko pita šta je to kabala to je isto kao da je pitao šta je to karma? Ne po smislu i sadržini nego po širini i sveobuhvatnosti pitanja. To je mnogo šire pitanje nego da vas neko pita šta je to medicina ili šta je to matematika? Ili da vas neko ko nije video ništa osim svoje pećine pita šta je to geografija? To je zato jer u svesti ljudi nedostaje osnovno predznanje, čak i terminologija u jeziku da bi objasnili šta je to kabala ili karma. Postoje brojne definicije koje mogu nabrojatim i koje su sve tačne, ali ne govore puno, teško ih je shvatiti.

    Današnji čovek, ako želi duhovni razvoj i ako ne želi da zaluta iza prvog ćoška (a šanse za to su strahovito velike zbog previše inkarniranih proroka) mora da osim discipline i istrajnosti u vežbanju bude upoznat sa većinom sistema, filozofija, religija, metoda rada na sebi, itd.. To je zahtevnost današnjeg momenta. Dakle, mora da bude upoznat sa svim zapadnjačkim metodama, sa svim istočnjačkim, sa paganskim, šamanističkim metodama, itd., barem elementarno. Da poznaje i kabalu i zen i jogu, hrišćanski misticizam,  metode soto i rinzaj zena kao i Abramelinovu metodu, principe vudua i enohianu, itd., itd.. Ponavljam, to je specifičnost današnjeg momenta, sinteza svih sinteza i metoda. Danas je momenat kada je to moguće, danas je momenat kada je to nužno! Da ne padne u kontradikciju i negiranje nečega što ne poznaje, da ne pomisli da je njegov metod od boga dat (jeste, ali možda samo za njega), da ne kritikuje bez podloge druge metode, i na kraju da bolje razume i svoj sopstveni metod. To je nužnost, jer svi pojedinačni metodi iz raznih vremena i raznih podneblja imaju neke svoje specifičnosti koje su ponekad nedostatak. Jer čovek je danas na takvom evolutivnom nivou da je potrebna sinteza svih sistema da bi se svi ti nedostaci otklonili. Da bi se dobio jedan, današnjem momentu zadovoljavajući sistem. Time se prevazilaze međusobne negacije i kritike, upotpunjuje se terminologija (jer škripa u mnogim sistemima) a o nadgradnji na ostalim frontovima da ne govorimo. 

Ljudi me uvek pitaju zašto je uopšte potrebna kabala, gde je njena praktična primena, gde je njena budućnost? Sve su to logična i potrebna pitanja. Odgovora ima veoma puno. Kabalom je moguće otkriti a kasnije i otkloniti psihički mompleks, lošu naviku, traumu iz detinjstva. Naravno, za to je potreban rad. Ali na bilo koji način da se prihvatimo toga potreban je rad. Isto tako možemo reći da jedino preko kabale se u punoj meri može razumeti zašto rana zaraste. Ili zašto ono pravilo surovog kapitalizma ‘veća riba jede manju’ deluje i kako deluje i zašto je baš tako. Ili šta je uopšte gravitacija, otkuda ona?! Nauka uopšte nema puno objašnjenje gravitacije! Ili potpuno razumevanje mita o Edipu, jer Freud-ovo objašnjenje je samo četvrtina smisla i poruke tog mita! Ili objašnjenje crnih rupa u univerzumu!? Svi ti primeri, mada totalno nepovezani mogu se u punoj meri razumeti samo pomoću kabale. I u svim tim slučajevima je srodna pojava. U svim tim slučajevima se radi o koagulisanju energije, realizovanju nekih astralnih tokova, dakle materijalizaciji astralne energije što podrazumeva magnetizam, gravitaciju. A baš to je ono Einstein-ovo ‘Univerzum se širi’. Naravno da veći koagulat ima veću gravitaciju i privlači manjeg. Isto se dešava i na astralnom nivou kao preduslov za sve navedeno.