Kategorije
Kabala

XC. Drvo Života – Razlika između prohodnosti i osvojenosti sefirota!

Šta znači delimična osvojenost sefirota? Da li je to moguće?
Naravno da je moguće i to je najčešći slučaj kod većine ljudi. Tome kažemo prohodnost sefirota, ili dobra prohodnost. Svakom šefu parfumerije ili direktoru galerije je prohodan Netzah, ali to ne znači da ga je osvojio. Svakom naučniku je prohodan Hod ali to ne znači da ga je i osvojio a još manje dostigao samadi. Ali to ne mora da znači da i svi njima podređeni takođe imaju takvu prohodnost, mada neki od njih mogu da imaju i veću prohodnost tih sefirota. Jedan od idealnih oblika je da čovek ima prilično prohodne sve sefirote prilično jednako intenzivno. (Naravno, sve se to vidi u astro karti). Takav čovek može mirno i aerodinamično da proživi celu inkarnaciju, svaki dan govoreći – život je lep! Koliko takvih poznajete?!
Posebna stvar je ako je sefirot intenzivan a nije prohodan a još manje osvojen. To su uglavnom slučajevi jakih klipota i to su primeri korupcije, kriminala, prostitucije, lopovi, prevaranti, vampirizam i na kraju ratovi. Ratovi su u stvari puno jakih klipota u sadejstvu. Ali, najveća sranja su najveće šanse! Kako kontradiktorno, komplikovano i zapleteno! Prosto kao pasulj!
Svaki čovek koji radi na sebi treba da ima toliko soli u glavi da kod sebe otkrije koliko i kako mu je pojedini sefirot prohodan. Zatim treba da konstruiše samoinicijacijski ritual ili neki drugi obred ili radnju da dotični sefirot koriguje, učini prohodnim. Viši rad je da ustanovi uzrok dotičnog klipota, da li je na tom sefirotu ili nekom višem.

Ako su sefiroti prohodni onda jedna najobičnija vežba Srednjeg Stuba treba da pokaže odlične rezultate odmah ili čak i tokom izvođenja, da o vežbi Plamenog Mača ne govorimo. Isto tako to su dve osnovne i početne vežbe u ‘produvavanju’ sefirota. Ako je nekome prohodan Netzah onda on zna sa ženama, ima osećaj za umetnost i estetiku, ali to ne znači da će on obavljati i posao korespondentan sa dotičnim sefirotom, jer može se dogoditi da mu je neki aspekat još jači i usmerio ga je u drugom pravcu. On uopšte ne mora da je venerijanski tip. Nisu ni svi pravnici marsovski tip. Ali retko ćete sresti čoveka koji je Lav po horoskopu a da mu Tifaret nije prohodan (ili da mu ego nije jak).

Načina probijanja ili produvavanja sefirota je puno. Ipak, uvek je to mukotrpan posao jer ne znamo tačnu dijagnozu, ne znamo uvek koji sefirot je kritičan, mada se to ponekad veoma vidi. Zato se uvek na početku preporučuju najjednostavnije vežbe Plamenog Mača i Zmije Mudrosti. Učenje koje su baš zbog te jednostavnosti često ignorisane. Jer svi bi odmah hteli da pomeraju planine. Dakle, tu su analize i razumevanje korespondentnog mita i spoznavanje karakteristika odgovarajućeg božanstva, izvođenje korespondentnih rituala u kojem je dotično božanstvo (odnosno operator) u glavnoj ulozi, zatim meditacija na sefirot, mantranje korespondentnih božijih imena, vizualizacija u odgovarajućoj boji, i kao najnapredniji i najzahtevniji način, kreiranje takvog (ali novog, sličnog) samoinicijacijskog rituala samo za sebe i njegovo izvođenje, i još puno, puno jednako nepopularnih i veoma dosadnih praksi, bez kojih nije moguće ni malo napredovati. U prethodnoj rečenici sam nabrojao gradiva i rada za dva semestra. Ljudi vole opasnosti, ali na filmu. Ipak, za one odvažne, da im ubrzam i olakšam napore u borbi protiv dosade, postoje i inicijacije koje uključuju i opasnosti. Najbrži načini su drastični načini ali oni skoro uvek podrazumevaju šokove i opasnosti, ponekad i fizičke. Najsigurniji su načini analize ili psihoanalize i njihovih bezbroj američkih ili drugih new age bljutavih derivata. Ali to je najsigurniji način i može se otegnuti godinama a da ne daje rezultate. Ja preporučujem srednji, inicijacijski, ritualni put, čije komponente sam već naveo (u ovom tekstu i na ovom sajtu na više mesta). U tom metodu je takođe potrebna istrajnost, ali subjekat sam može da dozira brzinu rada i intenzitet rada.

Za sebe sam konstruisao nekoliko takvih improvizovanih rituala samoinicijacije za par sefirota, sa mešanim rezultatima, ali bar sam ustanovio kako treba dalje. Takođe sam radio i ‘nadgradnju’ rituala Liber Samekh jer sam bio nestrpljiv i nezadovoljan sa postojećim oblikom rituala, dok nisam ustanovio da je taj oblik optimalan. I tada sam shvatio zašto ti rezultati nisu brži. Ne zbog nedovoljno aktivnog Tifareta, nego zbog nedovoljne prohodnosti ostalih sefirota. To je samo potvrdilo da je moj stari (sramežljivi) rezon da tradicionalni sistem napredovanja sefirot po sefirot odozdo ka gore ipak nije najbolje funkcionalan i da ga treba nadopuniti sa radom na svim sefirotima istovremeno ili u nekoj drugoj kombinaciji. I to se je pokazalo kao tačno.

Prohodnost sefirota znači ‘podmazanost’ celog sistema da dobro radi. Zamislimo sefirote kao zupčanike-prenosnike energije a pogon dolazi od Ketera. Svaki deo obavlja svoju funkciju i sistem u celini funkcioniše. Uspešnost funkcionisanja sistema u celini je ekvivalentna funkcionalnosti pojedinih delova. Usko grlo u jednom sefirotu može da bude usko grlo celog sistema. Dakle, što su sefiroti prohodniji, više energije dolazi do Malkuta i sa više energije raspolaže i više toga može da stvori, kreira, investira. Ima veće resurse, bilo šta sa njima da uradi. Kada vidite nekog čoveka da mu u Malkutu nešto ne štima, bilo šta da je to, makar to bio samo ružan izgled, znajte da mu neki sefirot ‘ne radi’ kako treba. To su uglavnom zastoji na višim sefirotima, ali mogu da budu i na samom Malkutu. Sve zavisi, jer bilo gde da je zastoj, on se očituje u Malkutu i to najčešće zavara ‘kratkovidog’ posmatrača u proceni.
U prethodnim tekstovima pod imenom ‘Sheme univerzuma’ sam naveo nekoliko konstrukcija pomoću kojih je moguće veoma efikasno ‘podmazati’ sve delove sistema da bi bolje radili. Nadam se da ste shvsatili da su sve te sheme upotrebljive za ritualni i meditativni rad. Zato nikad kraja učenju korespondencija uz sefirote ali i međuodnosa tih korespondencija. A još zahtevnije je traženje sefirota uzročnika klipota, odnosno usko grlo. Jer to usko grlo se često prenosi i na niže sefirote pa su i oni usko grlo i to ekstremno lako zbuni tražioca-terapevta u uspostavljanju prave dijagnoze. Ali svi koji se barem malo razumeju u karmu i prenos karme treba da znaju da su uzročnici većine klipota i neprohodnosti sefirota sefiroti Chokmah i Binah, tata i mama. Ali to ne znači da nas oni ne vole.
Na tome temelji moj rezon da osim puta odozdo ka gore (kojega zagovaraju svi nekompetentni i nepismeni prepisivači), treba raditi i iz smera odozgo ka dole kao i na svim sefirotima istovremeno. Zavisi, po potrebi!

Srećan Vam Jesenji Isemerias!