Kategorije
Kabala

XI. Ima li vaša ulica svoj panteon?

Svaki magijsko-religijski sistem ima svoj vlastiti panteon. Mnogo ih poznajemo. Svi religijski, bilo da su osnovni od svih monoteističkih religija preko paganskih i šamanskih (Vudu, Santera, itd.), pa do kabalističkih, enohianskih, Abramelinovog sistema, i još mnogih drugih. Sigurno da među svim tim sistemima i panteonima postoje sličnosti i identičnosti. Sigurno da se neki identični entiteti javljaju pod različitim imenima u različitim podnebljima, klimama, narodima, itd.. Sa sigurnošću možemo reći da je 10 osnovnih identično (ako uopšte postoje u sistemima) a skoro isto važi i za ostalih 22. Naravno ako je sistem dovoljno razvijen i da je spoznao sve te entitete kao postojeće faktore. Mnogi ostali niži entiteti su isti ali pod  različitim imenima. Oni koji nisu isti ili koji postoje u jednom sistemu, jednom podneblju, a ne postoje u nijednom drugom, su znak ograničenosti tog entiteta podnebljem ili specifičnošću toga podneblja da je taj entitet jedino tu moguć, itd., bilo zbog jezika, bilo klime, bilo zbog specifičnosti rase, itd.. Neke je nemoguće preseliti, preneti a neke jeste i to samo prenošenjem fizičkih nosilaca ili selenjem ljudi. Za neke je samo potrebno preimenovanje ili traženje drugog, već postojećeg imena. Svi ti specifični entiteti su energetska čvorišta koja mogu imati svoju frekfenciju i na drugom mestu a i ne moraju. Na primer, enohianske table su dobre predstave tih entiteta. Uopšte nije rečeno da je sa neke Table nije moguće izvući (konstruisati) entitet koji odgovara Legbi u vudu sistemu. Verovatno je to moguće mada nisam probao. Slično važi i za mnoge druge entitete, što posebno važi za razne duhove i božanstva paganskih naroda a koji su veoma efektni. Najgore je to što nemamo nikakav sistem za proveru i identifikaciju tih entiteta, a što je slučaj sa enohianskim entitetima ili Abramelinovim kvadratima. To da su jaki i efektivni čini ih važnim i nezaobilaznim i vrednim pažnje. Zato se javlja potreba za dubljom analizom i eventuelnim paralelama ili čak identifikacijom sa nekim poznatim i ekvivalentnim entitetima. Pitanje je da li bi se Jupiter ponašao kao Legba kada bi ga obožavali na isti način kao Legbu. Možda Legba spada pod Bunah ili Tifaret? Postoji Liber 777, ali tamo su samo nabrojane osnovne korespondencije ali ne i iz svih tradicija. Jedan od zadataka kabale je da upotpuni te korespondencije iz svih tradicija na planeti jer je to moguće uraditi samo pomoću kabale. Kada će se pojaviti kompetentan kabalista za to?!

    Sa kabalom ne možemo promeniti zakonitosti delovanja tih entiteta u univerzumu ili čak u našim okolnostima ali možemo upoznati karakteristike i zakonitosti delovanja tih entiteta i lakše ih prihvatiti, lakše im se prilagoditi, lakše pronaći svoj prostor. Isto tako kabala nudi mogućnost spoznavanja komponenti onoga što zovemo mikrokosmos, čovek, što je samo ekvivalent makrokosmosu. Znate ono pitanje – šta je čovek? Svega po malo! Baš to je mikrokosmos. Kabala sama po sebi nije magija, čaranje, ali daje dobre ključeve za to.