Kategorije
Kabala

XII. Prepletenost jednostavnog

Astralni tokovi prane imaju neku svoju logiku kretanja, sličnu tokovima oblaka oko planete Zemlje snimljenu sa satelita.

Četiri Elementa su u stvari četiri tipa prane na astralu koji kada se zgusnu postaju četiri njihova materijalna predstavnika, odnosno bilo kojem koagulatu daju svoje osobine bez obzira koji Element dominira dotičnim koagulatom. U bilo kojem koagulatu moguće je u izvesnoj meri poremetiti ili promeniti odnos snaga prisutnost Elemenata a da se suštinski ne promene osobine tog koagulata ili da se čak i suštinski promene. Bilo koji koagulat koji je po težini lak, bez obzira na hemijski sastav, znači u sebi ima puno Vazduha, odnosno sastavljen je od takve prane, da je tu zastupljen Vazduh. Gde tu da svrstamo avion, čisto Elementarno gledano? Ipak pod Zemlju, sa puno Vatre i baš zahvaljujući toj Vatri avion može da leti kroz vazduh kao da je pun Vazduha mada nije. (Da li je ovde odgovor kako magički delovati u ratu?)
Naša čula nisu sposobna da percepiraju Elemente na astralu nego tek kada se ispolje na fizičkom nivou. Zato tamo gde je vruće ili crveno ili suho mi znamo da je tamo puno Elementa Vatre. Postoji čak i mirisna frekfencija za Vatru jer mnoga tela emituju poseban miris kada sagorevaju ili gore. Slično je i sa ostalim Elementima. Posebno pitanje je kako izgledaju Elementi na astralu jer nije bez razloga u Malkutu smešteno svih četiri Elementa. Jer je to svet naših čula, ovakvih kakve imamo.

Svaki koncept pa makar bio i samo pojam na metalnom nivou ali sa svojim nosačina na astralu ili materijalu ima svoju gravitaciju i samim time privlači k sebi sve (ili puno toga) da sve to integriše u sebe i time sebe poveća. To je suština karakteristike i impulsa želje po ekspanziji. Upravo ta gravitacija. Tu tendenciju imaju i samo astralni entiteti kao i samo mentalni entiteti. A naročito entiteti koji sve to imaju pa još i materijalni koagulat kao nosioca ili sopstvenog predstavnika u Malkutu.

I ako se tu radi o tako savršenom entitetu koji ima toliko savršen mental da je to već svest, onda je to ego, a taj impuls gravitacije, privlačenja koji se manifestuje kao impuls i želja ekspanzije se ispoljava na bezbroj načina. Da pojednostavimo stvar, nazovimo ih ukratko samo kao altruizam ili egoizam. Samo postojanje te tendencije je u stvari nužnost svakodnevne nadgradnje. To je impuls kojega nameće tetris univerzuma, kojega nameće tao. Ko to ne shvati, tu tendenciju i nužnost njenog svakodnevnog izvršavanja, ili je ne prihvati, pitanje je dana kada će biti pregažen, ili od ljudi ili od vremena.

Astralni tokovi prane (možemo reći da je to lunarni nivo energija ili nivo Jesoda) imaju neku svoju logiku kretanja, logiku određivanja pravca, smera, itd., koji je nama sa ove materijalne tačke, umovima sa naočarima Malkuta, malo čudno, nelogično, nerazumljivo, zašto je to baš tako. Bilo da je to kretanje vetra, povetarca pa do astralnih tokova koji uzrokuju plimu i oseku. Ili do energetskih vrtloga recimo u jednoj stambenoj zgradi. Ako ih svesno ne percepiramo možemo ih identifikovati na osnovu okolnosti, materijalnih predmeta kao i na osnovu svojega mentalno-emotivnog stanja. U to spadaju i tokovi novca, ili Plutosa, ili Gnoma. Ali sa više tačke gledano, kada um malo očisti naočare Malkuta, ipak svi ti tokovi su logični i naučno i empirijski, znači ipak logikom i sredsvima Malkuta, su tačni i postaju logični i razumljivi. Svako mesto, reljef, oblik, lokacija, panorama, ima neki svoj astralni duplikat, vrtlog, konstrukciju, čvor, itd., koji je volumenski malo veći. I taj koagulat je samo zgusnuti odraz, rezultat, pokazatelj tog astralnog konstrukta. Ali tu su još i neki dodatni tokovi uz te koagulate koji se ne vide i koji nisu dovoljno jaki da bi se koagulisali (ili su se samo delimično koagulisali), i oni postoje i cirkulišu. I njih kao i koagulate (njihove produkte i njihove nosioce) je moguće magički upotrebiti. (Tu je pitanje šta je čemu nosioc. Stvar je samo od tačke gledanja. Oboje može da bude i nosioc i produkt, i uzrok i posledica. Zavisi kako se gleda). Te tokove je najlakše registrovati dimom.