Kategorije
Kabala

XIV. Kosi pogled na brojeve

Ako hoćete gitaru, pronađite što više njenih imena i zovite je preko svih njih. Mnogo veće mogućnosti imate tada da je dobijete.

Kod imena, na primer čoveka, nije važno samo koliki je broj, koji je broj tog imena, brojčana vrednost, nego i način kako se izgovara, koji su glasovi najnaglašeniji, da li ga tako zovu drugi pod tim imenom ili nekim kraćim, sam smisao imena, koje asocijacije aktivira izgovorom, koliko je ta akustika prijatna za uho, itd.. Nije samo i jedino važna brojčana vrednost i karakteristike  (deljivost, itd.) ili čak korespondencije tog broja. Čak je važan i vrstni red slogova jer može se desiti da isti slogovi drugačije raspoređeni tvore sasvim drugu reč možda čak i suprotnog značenja. Isto važi i za koloričnu gradaciju. I u čemu je onda razlika između te dve reči sastavljene od istih slova (ili čak i slogova)? Samo u gradaciji akustike! Ili akcentu (što je samo finesa gradacije akustike)! Ili smislu! Sve po malo tako da se ne možemo osloniti striktno samo na brojčanu vrednost. Ipak brojevi puno govore. Brojeve i brojčane vrednosti ponekad možemo i trebamo shvatiti kao simbolične podsticaje ili predviđanja. Kao u sličaju mojega druga iz Beograda koji je hteo da mu nabavim i donesem jednu gitaru. On je dugo tražio tu gitaru za bluz (pošto je specifičan tip i nije dostupna svuda) kao da traži nevestu. On je to tako shvatao. Napisao mi je tip i model te gitare a onda nakon izvesnog vremena kada smo slučajno izračunali brojčanu vrednost slova i brojeva u oznaci te gitare dobili smo broj 667! Zanimljivo, za sada. A kasnije kada sam je nabavio i doneo, to je bila crna gitara a cela obavijena u belu foliju kao nevesta u venčanici! Čim ju je ugledao to mu je bila prva asocijacija. Tek kasnije sam postao svestan te podudarnosti sa brojem 667!

Doktor Jimmy Clapton