Kategorije
Kabala

XLIII. DRVO ŽIVOTA – Ispravnost – Istinitost

Šta kaže vaš Tifaret

    Tifaret kaže: ‘Svi vole mene i ja volim sve! A zašto je to tako? Svi vole mene zato jer sam jak, lep, topao, svetao, izvor života, životnih radosti, itd., jer sam indiferentan, altruist, dakle oni me traže, potreban sam im. Ne kažem da mi to ne odgovara. A ja njih volim jer sam altruist i želim da uravnotežim taj val koji dolazi od njih i zato im dajem sve, sve svoje, celog sebe. Jer ja ne trebam ništa osim njihove ljubavi do mene!’ Dakle, nije daleko od onoga što Apolon kaže o sebi. To je u stvari to!
    To bi mogli imenovati uravoteženi altruizam i egoizam. Te dve komponente su međuzavisne. Ako nisu uravnotežene, opasno je izigravati kao da jesu. Jer tada ne sledi njihova naizmenična nadgradnja. A moć je baš to. Moć podrazumeva sakupljanje, gomilanje. Kako možete da budete moćni ako niste škrtac!? Don Huan kaže da ‘magičar mora da bude pravi škrtac sa energijom’. Da li poznajete nekog čoveka koji nije škrtac? Ali ako je stvarno moćan onda mora da je to uravnotežio sa nekim oblikom rasipništva. Škrti rasipnik je jedno od objašnjenja Tifareta. Zato je on voljen. Ako nije takav onda će se taj otklon pojaviti kao klipot na nivou Jesoda a kasnije i na nivou Malkuta. Škrti rasipnik je kontradiktorno stanje-pojam, kao i što je svako direktno objašnjenje Tifareta. Ali ovde uglavnom mislimo na mentalni stav mada to nije tako daleko i od odnosa do novca i materijalnih stvari. U jednoj svetoj knjizi je to poželjno stanje ili stav izraženo rečima ‘bez strasti za rezultatom’. Dakle, potrebno je biti škrti rasipnik i povećavati svoju moć. Opet kontradiktorno. Ali samo ako je čovek mikrokosmos, on kao takav od univerzuma dobija dovoljno energije (na svim frontovima i u svim oblicima) da mu se moć, volumen, sjaj, povećavaju. On samo treba da bude otvoren, primalac, dobar transformator i jednako tako dobar davalac, emitator. Amen. Svaki pravi umetnik je umetnik pre svega zbog umetnosti a tek onda zbog nekih materijalnih ciljeva. Ako mu se usput desi da stvori Mona Lizu ili napiše Stairway to heaven, to je logičan rezultat tog stava. On je bez strasti za rezultatom ali krajnje strastveno živi ono za šta je stvoren.
    Najomiljeniji ljubavnici (i najtrajniji) su oni koji imaju epitet – asketski razvratnici! Takvog ljubavnika žene i vole i cene. Zar nije takav bio i Parsifal?! Pravi ljubavnik voli žene zbog voljenja žena, jer je lepo voleti žene. Zašto je problem da prihvatimo ove paradokse, koji su sasvim logični, ako smo prihvatili mnoge matematičke i fizičke paradokse? Mislim da je lakše pojmiti škrtog rasipnika ili istinitu izmišljotinu uma, nego rezon da se parabola beskonačno približava osi x a da je nikada ne dodirne! Ali u praksi ljudski umovi lakše prihvate apsurd nego logiku. Poznato nam je ono – credo qua absurdum! Tifaret nema tajni, nema senki, ne krije ništa, on je osvetljen, ali su mu zato dostupne tajne drugih. Jer on ih osvetljava. A to može da čini jer sam nema senki. Zato čovek koji laže nikada ne može dostignuti Tifaret!
    Tifaret je u pravu. Bez obzira kakav je, ako je dostignut on je prava istina o tom subjektu. Kabalistički Sin je ipak sin! Geburah i Chesed su viši od njega ali ipak kod njih je prisutna mogućnost greške i sama greška. Tifaret je istina jer nema otklona jer je na Srednjem Stubu. Naravno, nešto slično možemo reći i za Jesod i Malkut zbog njihove pozicije takođe na Srednjem Stubu, ali mišljenja raznih kabalista se o tome veoma razlikuju. Pozicija Tifareta mu daje mogućniost za direktnu komunikaciju sa Keterom.
    Sve što je uravnoteženo je automatski u Tifaretu. Bez obzira na intenzitet jer Tifaret je centar te ravnoteže. Ali sve što je u Tifaretu ne mora da znači da je u ravnoteži, ali, za razliku od drugih sefirota, ovde ima mogućnost za uravnoteženje. I ako neko uspostavlja tu ravnotežu onda je to Tifaret. Lepi mladi princ je ipak atraktivniji od kralja, mada je kralj mudriji, benevolentniji, stariji i jači. Dakle, Geburah i Chesed su sami po sebi neuravnoteženi, ali međusobno se uravnotežuju. Geometrijski je to tačno ali oni su ipak izvan Srednjeg Stuba. Prva Trijada, iznad Bezdana, hoće celog Sina a ne po delovima (na parčad koja su sama po sebi uravnotežena) zato nije moguće da samo oni uravnoteženi delovi sistema odmah odu iznad Bezdana. Čovek je nedeljiva celina kao i univerzum, Zato je tu veliko i kod mnogih kabalista nerazjašnjeno pitanje odnosa Tifareta sa Geburahom i Chesedom.  
    Nastup čoveka ovog nivoa je uvek kraljevski, dostojanstven, bez obzira na situaciju. Čovek koji je svestan arsenala sa kojim raspolaže nema od čega da se boji ili da od čega strepi. Kada se čovek obraća šefu kadrovske službe (jer želi da dobije posao) ili kada pristupa ženi, najbolje je da to uradi na kraljevski način. Dakle, bez strasti za rezultatom! U stilu – ja sam kralj, ti si kraljica, da li možemo da nađemo zajednički jezik u obostranu korist i obostrano zadovoljstvo? To je nastup nivoa Tifareta do drugog Tifareta. To je uvek istinit nastup, bez kalkulisanja jer nije ni potrebno. Naravno, potpuno ekvivalentan nastup može imati i žena do muškarca. Tu je jedini problem da li osoba kojoj se obraćamo, kojoj se dostojanstveni Tifaret obraća, funkcioniše na istom nivou. Možda je niži nivo, što je ogroman slučaj sa ljudima u hrišćanskim zemljama. Teško je očekivati da ti narodi sebe smatraju kraljevskim. Ako su privilegovani da dožive takav nastup, da im se neko tako obrati kraljevski do kralja, obično u njima proradi ili snishodljivost i snebivljivost ili naduvani ego. Oboje su klipoti Tifareta, i oboje odbije kralja od njih.. U takvim slučajevima Tifaret pravog kralja vidi sa kime ima posla, tako da i ako kralj doživi to da ga odbiju, to nije poraz za njega. Naprotiv. Zato je takav nastup uvek najbolji.
    Kralj može upotrebiti i niže metode ali uvek na kraljevski način. Poklon (za nivo Netzaha), lukavstvo ili izigravanje pametnog dečka, ali ne i laži (za nivo Hoda), ili ono što je još bolje, kombinacija ta dva nivoa (što odgovara nivou Jesoda) čime izazove i upotrebi bolesnu zasanjanost zaljubljenost (ali na takvo osvajanje će odgovoriti samo slične osobe). Može i nivoom Malkuta a to je zlato i novčanik, ili danas je to dobar auto, ha ha. Vidimo da sva ta tri načina (Netzah, Hod i Jesod) vode Malkutu. Ali Tifaret ima nastup koji u najvećoj meri samo posredno upotrebljava niže nivoe, samo onoliko koliko je potrebno. Naravno da će mudri kralj, Tifaret, upotrebiti sva sredstva ali samo u tolikoj meri da ne zasenče njegovu kraljevsku svetlost. Može Tifaret upotrebiti i metode Geburaha i Cheseda, ali ako ih nije dostigao onda je to rastezanje više nego što si dug (dakle samo onoliko koliko je u njihovoj milosti, ili koliko ih je osvojio). Ovde sam namerno naveo odnos između dva pola jer je Tifaret dvopolan, ali Tifaret kao kralj treba da ima takav kraljevski nastup do svakog čoveka.