Kategorije
Kabala

XLV. Drvo Života – Korespondencije

Dobar astrolog mora nakon par minuta gledanja u astro kartu da vidi najjače i najslabije tačke subjekta, da odmah vidi cilj inkarnacije dotičnog čoveka, njegovu misiju i da zna da mu savetom pomogne u tome ako subjekat slučajno nije na tom (svom) putu. Treba da po potrebi zna šta će se sa tim čovekom događati recimo kroz tri meseca. Ako to nije sposoban onda nije dobar astrolog.
Dobar kabalist mora odmah da zna bilo na kojoj lokaciji ili ambijentu da se nalazi, koji bogovi vladaju tim mestom, koji bogovi su tu inkarnirani. Mora da zna (prepozna) nevidljivu (astralnu arhitekturu), pozadinu bilo kojeg događaja. Mora odmah da vidi na sagovorniku štrčeće klipote (ako postoje), itd., itd.. Ako to nije sposoban onda je početnik. Za sve to mu je dovoljno poznavanje korespondencija, ako je toliko lenj da neće da vežba vidovitost.

Za nas je knjiga Liber 777 isto što i logaritamske tablice za matematiku. Kao što razvojem matematike nastaju nove matematičke formule, tako i Liber 777 nije konačna i završena knjiga. Treba da znamo da sve na planeti Zemlji, do zadnjega atoma, je moguće svrstati, ukalkulisati pod neku od 32 Staze Mudrosti ili pod neku podkategoriju. Dakle ta knjiga se može i treba se širiti i dopunjavati skoro do beskonačnosti. Zamislite, sav biljni svet, sav životinjski svet, mineralni svet, hemijski svet, klimatski, sva geografija (anatomija planete) kao i do krajnosti anatomija čoveka, itd., da se sve to svrsta pod 32 Staze Mudrosti. Veoma ambiciozno ali dugoročno veoma potrebno. Neka to rade (i uradiće) naučnici-kabalisti budućnosti. Puno posla! A zašto će to uraditi? Zato jer će to biti neophodno za nauku budućnosti!
Dakle, taj liber treba raširiti na razne načine. Na primer, životinja pas pripada Jesodu. Ali koliko je vrsta i podvrsta pasa, bilo prirodnih bilo onih koje je veštački stvorio čovek, ukrštanjem rasa (preuzimajući ulogu boga)? Tu su i morski psi i neke price grabljivice. Sve su to vrste koje se mogu klasifikovati na neki način, bilo po sistemu 50 Vrata Binaha ili po sistemu Isaka Lurije. To znači da mnoge vrste pasa moramo da uvrstimo pod sva od sedam Vrata unutar sefirota Jesoda a neke pod ‘saradnju’ Jesoda sa nekim astro znacima i Elementima. Na primer, doberman spada pod 13.-ta Vrata Binaha (Geburah u Jesodu), labrador pod 14.-ta a hijene i šakali pod osma, foks-terijer pod Strelca, svi trkaći psi pod deseta Vrata Binaha, psi gladijatori (koji se bore jedni protiv drugih) pod 13.-ta. Itd., itd.. Leptir pripada Blizancima a krokodili, ko bi rekao, isto kao i lavovi, Lavu! Ne znam da li je neko uradio neku pametnu klasifikaciju slovenske mitologije po 32 Staze Mudrosti. Kada sam to istraživao ustanovio sam da sunčano božanstvo Hors (kakva sličnost sa Horusom) pripada sefirotu Tifaretu ali uz Adut Sunce bolje korespondira Dažbog! Znate li da vitamin B-1 pripada Merkuru? A šta mislite kamo spadaju hobotnica i pauk?

Nije samo dovoljno znati (na pamet) celu knjigu Liber 777! Potrebno je znati i zašto je sve to tako a što će voditi da taj mehanizam detekcije funkcioniše konstantno u svakoj situaciji. Dakle, treba raširiti tu bazu podataka korespondencija. I odmah ih prepoznati. Da li ste svesni da uvek kada ulazite u apoteku ili u dom zdravlja, u stvari ulazite u VI astro kuću (u njenog materijalnog predstavnika) a kada idete u bolnicu to je XII astro kuća. Kada se radi o VI astro kući tu su Asklepius i Higija (higijena, koja je pola zdravlja) i to je dakle povezanost-saradnja Cheseda i Tifareta u oba smera. I ako se radi o materijalnim stvarima onda se setite – Čistoća je pola zdravlja. Ako se radi o mentalnim stvarima onda važi – Očisti svoj um nepotrebnog balasta (rezona, koncepata, ubeđenja, navika, ograničenja, dogmi)!

Ako imate problem emotivno-seksualne zaslepljenosti onda se tu radi o XII astro kući i (ne)saradnji Netzaha i Malkuta. Time detektujete koliko je visoko na Drvetu Života dotični problem i kako ga se latiti. Pogledajte koji Adut je na toj stazi koja povezuje ta dva sefirota, vidite koji je tu korespondentni astro znak i vidite da je tamo egzaltirana Venera. Kakva beskonačna i savršena mreža povezanosti svega sa svime! Ili, ko bi rekao da ATU XVII izražava odgovornost oca da sinu obezbedi zavetrinu, siguran dom barem dok ne odraste i istovremeno ekvivalentni samopodrazumevajući stav sina. Pogledajte položaj tog Aduta i staze na Drvetu Života.
Simbol Sunca je krug sa tačkom u sredini. Zašto tačka? Zašto u sredini? Šta ako je ta tačka malo izvan centra? Treba da znate da ste to vi, taj krug sa tačkom u sredini. Krug je mamin deo u vama a tačka je očev deo. Ako tačka nije u sredini znači da odnos nije 49:51 nego neuravnoteženiji. A to je znak da se tata i mama nisu baš najbolje razumeli, itd., itd.. Oni kojima logika nije daleko već znaju da ta tačka nikada ne može biti u sredini nego samo može beskonačno blizu da se približi tom geometrijskom centru! O tome drugi put.
Ibis je predstavnik boga Tahutija, Tota. Zašto? Kažu da bog Tot je i bog divinacija, predviđanja budućih događaja. Zašto su tom bogu stari Egipćani dali glavu ibisa? Jer je ibis uvek svojim dolaskom nagoveštavao poplave Nila koje su bile od životne važnosti za tadašnji narod u Egiptu. Oni su videli da te ptice znaju nešto što oni ne znaju. Taj bog zna nešto unapred što niko ne zna. On vidi unapred. Osim toga, ta ptica ima senzore u kljunu gde inače nema nervnih završetaka i pomoću tih senzora registruje crve duboko u blatu mada ih ne vidi i time ih pronađe. Dakle, vidi kroz tamu, kroz materiju. Neka je blagoslovljena ta ptica!

Zašto je Apolon u Delfima preko svoje proročice Pitije uvek davao dvosmislene odgovore? Nije valjda neko pomislio da je sveštenica mogla da zloupotrebi svoj položaj i da protiv volje Apolona laže? Logika je u tome da se je tu izgovarala dugoročna (vremenski neograničena) istina, jedina prava istina, kompletna istina. Mudri su na osnovu formulacije rečenice mogli da ‘dešifruju’ odgovor i čak vrstni red događaja i u skladu sa svojim ciljem (pitanjem) da pravilno isplaniraju svoje aktivnosti. To je teško objasniti i razumeti bez geometrijskog i volumenskog razumevanja LVX-a i NOX-a, bez pogleda odozgo na celokupni mozaik dinamike.
Zašto bog Anubis ima glavu šakala? Znamo da je šakal životinja koja jede meso ali čak i meso koje je počelo da truli. Šta postaje čovečije telo nakon smrti? U kakvoj ulozi se pojavljuje šakal u posmrtnoj ceremoniji? Dakle vidi se šta kome ide (pripada). Ljubiteljima re-inkarniranja svega i svačega se ovo neće svideti.

U slučaju bolesti raka treba da se zna da je tu u igri Saturn. A ako je tu Saturn onda je tu stvar (teško odradive) karme. A ako je stvar karme onda su tu roditelji i vreme. Niži faktori ispod Binaha određuju lokaciju i tip i intenzitet tog raka kao i šanse za izlečenje. Ali bolest je uvek (kao i inače svaka pojava) sklop više faktora koji su stvorili uslove da se nešto stvori, nastane. Bolest je određena konstelacija koja stvori smetnju i koja sama od sebe nestane (sve u zavisnosti od intnziteta faktora i trajanja te konstelacije). To je smetnja koja može da traje i koju našim potezom otklonimo (nekim oblikom lečenja), zatim, to je smetnja koja traje i traje i koju možda nikada ne otklonimo.
Na sebe i život oko sebe treba gledati kroz prizmu energije. Pravilnom detekcijom intenziteta tih konstelacija i tipova energije koje učestvuju u konstrukciji svakog detalja kao i globalnih događaja možemo veoma dobro da plivamo i slalomiramo kroz život a da to nije nekontrolisano plutanje. To je (i treba da bude) svesno krmarenje, ili preciznije rečeno – virtuoznost prilagođavanja. Ako smo savršeno prilagođeni i usklađeni sa univerzumom, tada smo bezbedni, odnosno osvojili smo univerzum. Poznavanjem korespondencija je dobar metod.
Involutivno gledano, po Plamenom Maču, ‘bog je dao’ i more (Neptuna) i snagu (Mars, Geburah) i veštinu (Merkur, Hod) plivanja. Dakle u tom sportu su te tri osnovne komponente. Snaga i tehnika su nekako međusobno ravnopravnije a voda je najdominantnija jer je Neptun (vibracijski i hijerarhijski na Drvetu Života) viši i treba mu se nužno prilagoditi. Bez snage i bez tehnike Neptun će ugušiti potencijalnog (nadobudnog) plivača (utopiće se). U slučaju alpinizma tu je u igri Saturn. Veoma je slično u svakom ‘ne-društvenom’ sportu. Ako se radi o šahu, to je tipično merkurovski sport, ali pošto je tu nadmetanje dva Tifareta, dakle i oni su uključeni ali i Staza Mudrosti koja povezuje ta dva sefirota. Đavolji um, ha ha! Valjda vam je sada jasniji ATU XV! Samo da neko ne pomisli da šahisti prizivaju đavola!!!

Preko korespondencija možemo kabalistički detektovati svaki problem, svaku situaciju, čak i svaku bolest i time olakšati rešavanje ili omogućiti veći uvid. Skoro sva siročad i deca glupih roditelja imaju problem sa Chokmahom i(li) Binahom a posledično i sa dosta nižih sefirota. Ili, Demetra nije samo žito jer ona je prisutna i u Saudijskoj Arabiji ali veoma malo u obliku Persefone ali veoma intenzivno u obliku Plutosa. Ako zemlja nije ‘tri puta uzorana’ i prinos će biti manji. I obratno. Današnji najveći ekonomisti, ili barem ljudi koji operiraju sa najvećim količinama novca, ne razumeju najbolje ove zakonitosti transformacije i održanja energije i zato teško pronalaze rešenja za sadašnju globalnu krizu.