Kategorije
Kabala

XVII. Drvo Života – Razlika između Znanja i Razumevanja

Ne znam da li možemo biti zadovoljni sa bilo kojom definicijom pojma – znanje. Jedna od tih prihvatljivih definicija je – znanje je skup, fond, gomila informacija, podataka, čak i izvestan komplikovan sistem tih podataka koji se prožimaju, nadopunjuju i nadgrađuju. Ali to još uvek ne mora da bude i Razumevanje i uglavnom to nije. Čovek zna bezbroj stvari ali razume ih veoma malo. (Razumevanje pišem velikim slovom jer se odnosi na kabalistički pojam koji odgovara sefirotu Binahu i mnogo je viši po svojoj sadržini nego što ga konvencionalno razumemo). Čim govorimo o znanju moramo da uključimo i subjekta tog znanja ili nosioca tog znanja koje mora da je aktivno i da je samo subjekat i da ima svoj smisao. U našem slučaji i na našoj planeti je to čovek. A kada uključimo čoveka onda se tu pojavljuje mogućnost i cilj – Razumevanje.

    Imate Razumevanje o nekoj stvari kada o njoj znate – sve! Da li je to moguće? Teško, ali moguće se je ‘beskonačno blizu približiti tome’. Zato nam izvesni delovi iznad Bezdana uvek ostaju nepoznati.Ne možete u punoj meri znati šta je bilo pre vašeg rođenja mada ste vi sami nastavak i produkat toga nečega od pre. Ako i znate od čega ste produkat ali opet ne znate sve. Jer je to nemoguće.
     Lepa i tačna predstava Razumevanja je kugla. Zamislite kuglu koju imate u ruci, geometrijski pravilnu. Ona ima svoj volumen, sastav i mnoge druge karakteristike. Ona je sastavljena od svih elemenata Periodnog sistema kao i od bezbroj jedinjenja koja mogu nastati u bezbroj kombinacija od tih elemenata, kao i od bezbroj novih jedinjenja koja mogu nastati od svih tih jedinjenja i elemenata i tako dalje i dalje. Osim toga tu je i mehanički sastav svega toga, zatim bezbroj različitih nivoa vibracija od najgrubljih do najfinijih, zatim su tu toplota i svetlost sa svojim beskonačnim rasponima, itd., itd., i sve je to prepleteno do beskonačnosti. I ako ste upoznati sa svime time i znate odnose, zakonitosti delovanja i funkcionisanja tog ‘živog’ stvora i ako znate, što je najvažnije, zašto je sve to tako, onda imate Razumevanje veličine te kugle. Mada Znanje može da vam bude mnogo, mnogo veće od volumena te kugle i da štrči izvan te kugle ali samo na nekim uskim, parcijalnim frontovima.. Ali besmrtno je samo Razumevanje, baš zbog te svoje kuglastosti. A eventuelno se reinkarnira samo ono što je besmrtno. Dakle, vidimo koliko je malo naše Razumevanje, koliko malo toga je vredno da post mortem ide iznad Bezdana, koliko malo od naših dostignuća preživljava smrtnost, vreme! I koliko malo toga se od jedinke homo sapiensa reinkarnira.

    To su dva po kvalitetu veoma različita nivoa svesti koji se prožimaju samo onoliko kolika je moguća unutrašnja kugla unutar toga volumena znanja, dakle samo onoliko koliko je Razumevanje. Razumevanje je uvek unutar znanja mada svako povećavanje znanja je unutar ‘potencijalnog’ Razumevanja i može postati pravo Razumevanje. Izjava onog grčkog filozofa – sad znam da ništa ne znam – apsolutno važi za znanje ali i za Razumevanje, samo malo drugačije modifikovana. Ali to ne treba da nas deprimira jer Razumevanje ipak nudi mnogo više. Ako je dovoljno veliko obezbeđuje kontinuitet, besmrtnost ili re-inkarniranje, ako hoćete. Između ta dva nivoa svesti su još dva nivoa, dve faze strukturisanja znanja, koje korespondiraju sa sefirotima Geburahom i Chesedom. Ali to ne znači da izvestan nivo Razumevanja ne postoji u Tifaretu i čak ispod Tifareta. Raznolikost postojanja koje je dao Veliki Arhitekta čak omogućuje da i takvi nivoi Razumevanja obezbede neku besmrtnost.

    Šta znači da za um nešto ne postoji? Znači da um za to ne zna. To je jedna varijanta. Ali postoji i mogućnost da um za nešto zna ali da su koncepti o tome toliko uravnoteženi, anulirani, da oni takoreći i ne postoje. To je Razumevanje. A faza između je Znanje. Ako o nečemu um ima Razumevanje, on nema motiva za time, to (ne)postoji mada je na raspolaganju celo vreme, upotrebljivo celo vreme, i čak se najverovatnije upotrebljava celo vreme.

    Kada govorimo o toj razlici to znači da govorimo o razlici između Ruach-a i Nešamaha. Involutivno gledano Ruach je produkat iz Nešamaha (ali i od Nešamaha i od Chiach-a). Znači dete Nešamaha, doslovno i u prenesenom smislu. Evolutivno gledano, put je suprotan i Nešamah je rezultat svesnog rada Ruach-a, toliko upotpunjavanje, usavršavanje i kompletiranje Ruach-a da se jednostavno prelije u Nešamah, odnosno samo ga osvesti, jer oduvek je bio u Nešamahu. Geometrijskim jezikom rečeno, to je rast i razvoj nekog nepravilnog oblika do savršene pravilnosti kugle. Zbog dinamike tetrisa konstantno dolaze novi materiali od kojih se može oblikovati ta kugla ili barem približiti obliku kugle, ali istovremeno je tu i mogućnost (ili opasnost) da se taj oblik udalji od oblika kugle. Jednosmerni, monotoni, sivi, tupi, kao i umovi lišeni radoznalosti se jednostavno prepuste zavetrini Greške Početka ili onoj sklonosti ljudskog bića koju zovemo inertnost i time zacementiraju taj oblik a samim time i svoju inkarnaciju. Oni ne održavaju ni nivo Znanja a kamo li da se približavaju Razumevanju. Ali to ne znači da ne mogu sretno da prožive svoju inkarnaciju. Ne-znanje je velika zaštita i na nekim frontovima smanjuje ispostavljenost. Osetljivi ljudi su mnogo više ispostavljeni, baš zato jer su osetljivi. Ali to ne znači da su svi osetljivi bliži Razumevanju. Već to samo govori o specifičnosti volumena njihovih umova. Veliki Arhitekta je stvarno kreativan!
    Nivo Razumevanja, odnosno nivo pravilnosti te kugle unutar volumena Znanja kao i veličina te kugle je pokazatelj koliko je čovek daleko-blizu samadiju ili nivo njegovog samadija. Dakle vidimo bezbroj varijacija tih odnosa. Zato srećemo ljude koji ‘znaju sve’ ili znaju veoma mnogo ali razumeju veoma malo. Zato je moguće da neki duhovnjak ‘zna sve’ o bogu ali je milion godina daleko od samadija. Otuda toliko lažnih proroka. Naprednije među njima imenujem enciklopedisti i istoričari. Samo da mi ne zamere pravi enciklopedisti i istoričari, jer njih poštujem. Jedini lek za te ljude koji ‘znaju sve’ i koji bi to hteli da realno opravdaju je inicijacijsko znanje koje uvek vodi ka Razumevanju.
    Uvek kada govorimo o Razumevanju mislimo na razumevanje celine a ne na parcijalne delove, a za nas jedina celina vredna razmatranja je čovek. Vidimo koliko je nedefinisana granica između znanja i Razumevanja, kao i između klasičnog, edukativnog znanja i inicijacijskog znanja. Uvek kada me pitaju za inicijacijsko znanje kažem – vežbajte! Jer studiranje nije dovoljno. (Vidi moj tekst na ovom sajtu – Metode vežbanja). Kod svega ovoga treba uključiti i faktor magičkih moći. One se dobijaju samo vežbanjem, ali je veoma potrebno paralelno i pridobijanje i znanja i Razumevanja, jer ako to dvoje nedostaje skoro svako ko poseduje magičke moći ih skoro sigurno zloupotrebi. Samo Znanje nije dovoljno da bi se pravilno razumelo etiku upotrebe tih moći.