Kategorije
Kabala

XVII. Scire ignorantia

Znanje voli da misli da sve zna. Znanje voli da ‘uništava’ ne-znanje. To je pohvalno. Samo kada ne bi imalo vlastitu inertnost uskoro bi saznali sve!

I

Prvi deo ovog teksta nije bio planiran ali pošto je bilo više reakcija u stilu – daj nešto praktično, daj neke vežbe, daj recepte za čudesa, daj rituale (za razne ciljeve), daj magičke formule, kako da prizivamo duhove, skoro da su tražili leteće ćilime, itd. – smatram potrebnim da navedem nekoliko činjenica.

Svi koji nešto tako traže ili očekuju očigledno ne znaju ni šta je kabala niti smisao kabale. Naravno, puno toga od navedenog se može pridobiti kabalom ali sve su to sekundarni ili usputni ciljevi. Zbog svega toga dolazi do raznih pogrešnih interpretacija i objašnjenja šta je kabala, odakle je, čemu služi. Susrećemo definicije da je to sekta, da su to neka tajna društva, da je to neka grupa lobista, da je to grana sajentologa, podmetnuta grupa prevaranata, itd.. Smatram da o tome ne treba gubiti reči.

Kabala je pre svega zahtevan studij i zahtevan rad. Onima koje stvarno zanima šta treba da studiraju i koje vežbe i prakse treba da rade mogu da navedem sledeće: Dakle, tu je pre svega Drvo Života sa svim mogućim korespondencijama uz sve sefirote i sve staze. To nije samo Liber 777 nego još mnogo dodatne literature. Samo to memorisanje svega može trajati od nekoliko meseci do par godina a da ne govorimo koliko je potrebno za puno razumevanje svega toga. Zatim Tarot, ukomponovanost Tarota u Drvo Života, imena i kabalističke korespondencije većih i Manjih Arkana. Plus još mnoga razna literatura iz područja nauke, religije, umetnosti i filozofije. Vidimo da je to već jedna mala biblioteka. Vidimo da je dan a možda i sam život prekratak s obzirom koliko toga treba da se obavi. Medicina i anatomija seciraju čoveka na fizičkom nivou. Kabala to čini na astralnom i na mentalnom nivou uz uvažavanje svega što su otkrile medicina i anatomija i otkrivanje što više (svih) korespondencija između tih nivoa. Dakle, to je veoma zahtevna nauka.

A kada je reč o praktičnom radu tu je moguće veoma puno praktičnih vežbi, meditacija, vizualizacija, rituala, vežbi koncentracije, itd., mentalni rad na svakom sefirotu, svakoj stazi, svakoj Arkani Tarota, vežbe Srednjeg Stuba, praktičan rad sa pojedinim sefirotima (za praktične ciljeve), razne invokacije, teranja, rituali Pentagrama, Heksagrama, mnogi komplikovaniji i zahtevniji rituali, divinacije, izrade i posvećivanja talismana, itd., itd.. Mnoga uputstva za navedene praktične radove su veoma dostupna. Ali za dostizanje bilo kakvih rezultata treba studirati i sve navedeno praktično raditi. Tek kada se sve to savlada čovek može da sanja o nekim čudima, ako mu tada uopšte budu potrebna.

Ako bih ja to ovde navodio to bi bilo samo ponavljanje. Osim toga, nemoguće je sve reći a naročito pisanom rečju. Čak i ako imate živog učitelja pored sebe, opet morate sami da radite i on vam ne može garantovati uspeh a vaše iskustvo će uvek biti strogo individualno. Dakle, Liber 777, Mistična kabala od Dion Fortune, Kabalah unveiled, Sefer Yetzirah, Magika u teoriji i praksi i još nekoliko osnovnih naslova, zatim 2 – 5% od onoga što se može naći na internetu. Plus desetak derivata B klase i imate sve.

Ako hoćete da prizivate nepoznate duhove, uzmite nekoliko slova, komponujte proizvoljnu reč i u krugu je ponavljajte, ponudite duhu (ili duhovima) sredstva manifestacije i nešto će se dogoditi. I budite spremni na nokaut iz nevidljivog smera i u neočekivanom momentu. Ako hoćete da pričate sa anđelima, izaberite anđela, njegovu sferu, i ako još znate njegovo ime zovite ga i pričajte sa njime. Možda će doći, možda neće, možda će doći neki prevarant a vi ne možete da ga proverite. I opet može da vas zadesi nokaut. Ako hoćete da postanete dobar naučnik, izumitelj, obožavajte i prizivajte kompetentnog boga i on će vam pomoći. Ako vas zanima kakvo će sutra biti vreme divinirajte i saznaćete. Ako vam treba snaga u sutrašnjem projektu, ojačajte se i uspećete. Ako hoćete nekoga da fascinirate naoružajte se određenim astralnim energijama i uspećete, ali ako je to u domenu vaših potencijala. Ako hoćete da se oslobodite nekog psihičkog kompleksa, pomoću sistema korespondencija možete da ga detektujete i zatim torpedirate. Ako hoćete da se oslobodite neke loše navike ili da razumete sistem nastajanja i tumačenja snova, takođe je moguće. Ali ništa od toga ne možete izvesti bez poznavanja kabale. Ni u jednom od tih procesa ne možete biti sigurni i zaštićeni od bezbroj opasnosti bez poznavanja kabale. Čak bez poznavanja sebe i sopstvenog sastava ne možete znati da li je nešto u domenu vaših potencijala i pored pomoći mnogih bogova. A ni sebe ne možete poznavati kao ni sopstvene potencijale ni sopstveni sastav bez poznavanja kabale. Izgleda kao da je studij kabale seciranje samog sebe. Zašto to neko ranije nije rekao? Ha!
Smisao ove strane je da ukaže na potrebu za emancipacijom uma i pokaže drugačiji ugao rezonovanja kojega kabala, kao jedna od retkih svetlih tradicija, omogućuje. Naravno, takođe da populariše kabalu u skladu sa sadašnjim evolutivnim momentom homo sapiensa.

Verovatno će ovo što sam napisao mnoge odbiti od kabale. To samo znači da kabali oni nisu potrebni, da nisu dovoljno zreli za kabalu, da su možda zalutali. To je cena selekcije.

II

Kada govorimo o literaturi o kabali, da se ne bi ponavljao, reći ću da je slično kao i u jogi. Postoji nekoliko vrednih naslova a sve ostalo su knjige drugog ili trećeg ili petog nivoa. Na primer u jogi postoje tri osnovna naslova: Kundalini Upanišada, Hata joga pradipika i Shiva Samhita, tu možemo dodati Geranda Samhita, Patandžalija i Vivekanandu i to je sve. To su sveti naslovi. Ostalih 10 000 naslova (uključujući i knjige u Indiji) su derivati naslovi drugog ili trećeg nivoa koji se mogu upotrebiti kao objašnjenja gorenavedenih. Ali, ali, ali pazite. Navedeni sveti naslovi se ne čitaju. Oni se studiraju ceo život. Nije baš jednostavno tri knjige studirati ceo život. Možete ih znati na pamet a da ih ne razumete. Poznajem ljude koji znaju Sefer Jetzirah i Liber AL na pamet ali ih ne razumeju. Dakle slično stanje literature i sličnosti ljudi u kabali je kao i u slučaju joge. Zato svima ozbiljnim preporučujem – nabavite par dobrih knjiga, isključite telefon, birajte društvo, planirajte vreme, pijte čaj i istražujte svaki delić tih knjiga kao da istražujete pusto ostrvo. 

Paralelno sa napredovanjem u znanju treba da teče i sakupljanje i povećavanje moći, to je pravo magičko napredovanje. I obratno, sa sakupljanjem moći treba da teče i sakupljanje i povećavanje znanja koje tu moć treba da ima pod kontrolom. Primeri prevelikog znanja i nedostatak sopstvene moći su svi zapadni filozofi koji su se izgubili u praznom intelektualiziranju ili mentalno otkačili (kao Nietche, inače lucidan filozof) čak i ako su imali dobre ideje. Primer ovih drugih su svi koji su imali moći (magičke ili ne, a naročito magičke)  i koji su ih zloupotrebili, nisu ih imali pod kontrolom i zato su bili kažnjeni. Takvi umovi su samo dokaz da nisu imali inicijacijsko znanje a samim time ni moći. Ko vidi pozadinu, uzroke stvari, nevidljive pokretače bilo kakvih prirodnih događaja, malo šta ljudsko mu je zanimljivo. I obratno. Dobar dokaz sposobnosti ili ne-sposobnosti ljudi da to vide je pad ili uspon nivoa umetnosti koji dominira periodom (epohom) i podnebljem, narodom.

Zašto se dešava da je zapadna filozofija prečesto nepraktična, da sebe prečesto dovodi u ćorsokak a njeni filozofi često skrenu ili se vrte u krug, nemaju odgovore na mnoga pitanja, postaju nezadovoljni, nepraktični? Kao da nešto suštinsko nedostaje? To je posledica baš te analitičnosti zapadnog uma. Konstantno se gomilaju nove informacije, znanje na isti softweare koji se niti povećava niti poboljšava a programa je sve više i on nije sposoban da ih sve uvaži, obradi, upotrebi. Procesor i trenutna memorija više nisu sposobni da sve to prežvaću, kompjuterskim jezikom rečeno. To je kontradiktornost koja dovodi do haosa u umu zapada. Čovek može u tom slučaju veoma puno da zna, čak i da razume, ali puno od toga ne može nikako da uradi, realizuje, sprovede tako da to izaziva i nezadovoljstvo sobom. Evo dva velika razloga zašto zapadni filozofi otkače i nepraktični su. Praktičnim vežbama se redovno poboljšava, redovno čisti i povećava hard disk tako da usput može da prihvati nove programe u sebe. Malo ljudi na zapadu radi svakodnevne meditacije, rituale, zazen. Na zapadu je instaliran sistem instant duhovnosti. Mnogi ljudi mi kažu da su naučili i znaju da urade MTR Pentagrama a kada ih pitam kada su ga zadnji put uradili oni kažu – pre dve godine! Ne treba njima poznavanje tog rituala da ga izvedu ili izdeklamuju pred profesorom nego da ga izvode svaki dan. Samo iz tog razloga. Ja znam da je teško odvojiti svaki dan deset minuta za taj ritual ali nije teško svaki dan dva sata gledati TV. Oni ne razumeju zašto je dobro i potrebno svaki dan izvoditi taj ritual, jer kada bi znali razloge toga, izvodili bi ga četiri puta na dan! Pomenuo sam samo MTRP a da ne govorim zahtevnije rituale. Zato je na zapadu puno (previše) učenih ljudi a malo (premalo) mudrih ljudi! Jedan od razloga takvog stanja je i literatura.