Kategorije
Kabala

XXIII. Oživite svoje Drvo Života

    Mogućnosti rada sa Drvetom Života su skoro neograničene. Samo, zahteva se rad. Uglavnom mentalni rad jer to je primarni smisao. Umski rad, koncentracija misli, vizualizacija određenih korespondencija sefirota ili staza. Postoje veoma dugi spiskovi mnogih korespondncija uz sefirote i staze i mnogo uputstava kako da se meditira, kako da se traže veze, logičnosti tih korespondencija, itd.. Uvek sam zagovarao minimum držanja propisa drugih a maksimum vlastitog improvizovanja. To stimuliše kreativnost, natera na preuzimanje odgovornosti i što je najvažnije vremenom subjekta navede baš na onaj put i metod koji je njemu najprikladniji.

    Svaki problem kojega čovek može imati se može ‘smestiti’ na neko mesto u shemi Drveta Života. U stvari pravilna lokacija problema je polovina posla. Put po sefirotima je uvek involutivni, ka dole i problem se očituje na sefirotu, ali put odozdo je evolutivni i to je put rešavanja problema, odnosno to je pogled na problem iz drugačijeg ugla da se ga bolje sagleda i da se vidi šta treba raditi. Ako želite da upoznate ministra (a ko to danas želi!) treba da znate da je to stvar uglavnom Cheseda i delimično Geburaha. A da bi došli do Cheseda (i do mogućnosti da upoznate ministra) vidimo da se do njega dolazi preko tri staze. Od Netzaha stazom Kaf, od Tifareta stazom Jod i od Geburaha stazom Tith. Sve tri su važne i sve tri moraju biti prohodne u izvesnoj meri, mada i tu postoji rangiranje u zavisnosti kakvo poznanstvo sa ministrom želimo. Ali tu je još nešto, sva ta tri sefirota moraju biti prohodna i osveštena u izvesnoj meri a o nižima da i ne govorimo.

    To znači da morate izabrati pravi momenat, es kairon, jer ministar nije uvek na raspolaganju (staza Kaf) i da niste klošar nego čist i uredan gospodin (Netzah), zatim da ste čisti pred bogom i pred ljudima (naročito ljudima), da niste u konfliktu sa nekim zakonskim propisima (Geburah) i da imate doboljno životne energije, hrabrosti, da vas nije strah (ničega a najmanje javnosti, staza Tith), zatim da ste kao pojava dovoljno zanimljivi, lična harizma (Tifaret) i da nemate egoističnih želja (staza Jod). Kao takav možete mirno prići ministru i pružiti mu ruku sa konkretnim pametnim predlogom. Ipak, sve to se može preskočiti jakim Tifaretom i potpuno prohodnom stazom Jod. Dakle, indiferentna uljudnost i suverenost na svojem frontu – ako ste dobar lekar ili recimo do bogastva indiferentni hermit-divinator, ministar potraži vas! Samo pazite, ministar ima vremenski mandat a vi možete biti dobar lekar ili dobar divinator do kraja života! Ne zaboravite to! Ako ste već to! Jer retko koji ministar (ne znam da li dva na celoj planeti danas) je osvestio svoj Chesed ali dobar lekar ili dobar hermit-divinator je osvestio svoj Tifaret.

    Ako je slučaj da vi već poznajete ministra, ili ne daj bože, više njih, onda ste karmički privilegovani mada vam to nije neki veliki plus u osveštavanju svojega Cheseda. To samo može da bude olakšavajuća okolnost. Plus, ministar ima rok upotrebe!!! A to može da vam olakša prohodnost vašeg Geburaha. Ostalo zavisi od vašeg rada.

    Ali koga danas zanimaju ministri. Nama su mnogo važnije niže stvari. Kako da završimo fakultet. Onaj oficijelni jer drugačije obrazovanje nas ne zanima. Samo upornošću. Sakupiti dovoljno energije i sedeti i bubati. Jesod, Malkut i Hod. Jer sve diplome ovoga sveta ne garantuju prohodnost i osveštenost Hoda, mada diplome spadaju pod Hod. Nekima je oficijelna diploma nedostižna i pored znanja za dva doktorata. Lucidnim ljudima je muka sedeti i bubati zastarele kretenizme. Baš takvi ljudi najlakše osveste vlastiti Hod. Njima ne savetujem mazohizam i samodisciplinu staza koje vode do Hoda jer oni ih mogu savladati drugim lakšim sredstvima. Ostalima baš to savetujem! Lucidni i samouki (i najčešće bez diploma) postavljaju pravila za diplome mlađih generacija. Ako slučajno želite rejting zbog svojih diploma (ha ha) onda morate da razumete stazu Ajin i još nekoliko staza koje vode do Geburaha i eventuelno Cheseda. Ali ako idete za time, to je moguće, onda to znači da niste sasvim osvestili ni svoj Tifaret. To može da bude kratkoročna slava, od desetak godina ili samo par godina, ali nikako post mortem. Ali ako ste osvojili i osvestili svoj Tifaret osigurana vam je izvesna i post mortem slava. Ukratko, ako želite nagradu sefirota Hoda, diplomu, računamo da imate dovoljno energije za to. Zatim preko staze Riš razvijte zanimanje, interesovanje, čak i ljubav do nauke u čijem okviru želite diplomu, zatim se preko staze Šin odrecite svemu onome što vas odvlači od cilja, napravite stroge selekcije i provere svojega znanja, inventuru znanja, staza Fe neka vas drži u tihoj napetosti (motiviranosti) a da ipak ne postanete otkačeni naučni čudak kao svi geniji (jer vi nećete da budete genije), i pitanje vremena je kada dolazi nagrada. A tada će sefirot Hod akumulirati kritičnu masu energije i događaja i okolnosti što će dati rezultate i staza Šin će objaviti te rezultate (svečani proglas) a preko staze Riš će Jesod dobiti dovoljno prave energije da koagulira diplomu i rejting koji su odmah u Malkutu.

    Ako ste bolesni, a ko danas nije bolestan, pronađite pravilnu dijagnozu, vidite gde se nalazi na Drvetu Života, dakle saznajte zašto bog želi da vi baš tamo budete bolesni, pronađite odgovarajuće bogove zdravlja, prizovite ih, pitajte ih zašto ne rade kod vas, umilostivite ih i oni će vas izlečiti. Samo da znate, alergije je najteže dijagnosticirati! To je stvar Tifareta. Budite egoista, sakupite dovoljno energije koja će samo pojačati imunitet! I alergije su otklonjene.

    To su praktični primeri iz svakodnevnog života što znači da slična analogija važi za svaki slučaj. Ali pravi rad sa Drvetom Života je osveštavanje svakog sefirota napredovanjem po stazama ka gore. Moramo biti svesni da je u svakom čoveku svaki sefirot osvešten u izvesnoj meri jer je to nužno za funkcionisanje u društvu. A rekli su nam da je čovek društvena životinja. U čemu se bistveno razlikuje društvena životinja od Velike Životinje ili Velikog Živog Bića?! Veliko je pitanje da li u svakoj životinji postoji svih deset sefirota i to je pitanje za buduće kabaliste-filozofe, ali čak i da su svi tu jedno je sigurno – nisu osvešteni. A kod čoveka su svih deset barem malo osvešteni. Naravno, ne svi ravnopravno, jednakomerno. Neki mogu biti veoma prohodni a neki ne. Od te jednakomernosti osveštenosti zavisi i čovekova ravnoteža, da li ulazi u ekstreme, da li ima neke prejake afinitete ili animozitete, da li je nametljiv, agresivan, popustljiv, lukav, itd.. Svega toga treba da ima u izvesnoj meri i ako je sve to uravnoteženo, on je blizu sreći. Šta je već to?!

    Raspon od deset nije bez razloga instaliran. Taj broj je zaokružen, celina, zbog zakonitosti koje vladaju u našem Sunčevom sistemu i zodijaku. Izvan toga je možda neki drugi broj sa tim zakonitostima (koliko je to daleko od koncepata naših umova?!). I zato je sasvim logično da postoji deset nivoa svesti, deset inicijacijskih nivoa, deset stepenova, deset osnovnih korak ka božanskom, itd.. Ako je neki sefirot štrčeći u bilo kojem smeru u tom sistemu, ili više njih to stvara tenzije, napetosti, gomilanje energije u obliku ideja koje se ne mogu ostvariti, itd., i ako se tada čovek prihvati posla obično je nateran da one neprohodne osvesti do nivoa onih prohodnih, a nikako obratno. Jer niko ne voli da ide ispod svojega nivoa. Nije lako. Otuda je neko davno rekao – znanje je prokletstvo!