Kategorije
Kabala

XXVII. Vežba plamenog mača

Već je bilo reči o Plamenom Maču. Pošto je usledilo puno pitanja smatram smislenim da se još nešto kaže.

Ovu najjednostavniju i naizgled beznačajnu vežbu ne možemo prenaglasiti. Ona takoreći ne daje nikakve rezultate ali omogućava sve ostale rezultaze. Vežba Plamenog Mača u stvari i nije neki poseban oblik vežbe, niti je to ritual kao što su invokacije, teranja, istraživanja raznih sfera, itd.. To je kao opšte upoznavanje sa strukturom Drveta Života. To je samo afirmacija prirodnog toka, protoka mezle od Ketera do Malkuta, od retkog do gustog. To se i tako konstantno događa. Tom vežbom samo omogućavamo ubrzanje tog protoka kao i količinu energije koja dolazi u Malkut. Time afirmišemo prvi deo Hermesovog zakona – Kako je gore, tako je i dole. Tom vežbom dovodimo više energije (kvalitetnije i čistije) u kraljevstvo (MaLKUT) i Kralj (MeLeK) je bogatiji. Taj kralj je operator sam. Ako hoće još više da ubrza protok i poveća količinu te energije, onda je tu vežba Srednjeg Stuba. To je u stvari preticanje i sečenje krivina, kraći put. Ali čak i u tom slučaju prirodni tok teče po Plamenom Maču.

Samo da je čovek inkarniran to je već znak da ima karmu, a to podrazumeva da je na nekom nivou, sefirotu, zastoj i otežan protok energije ili barem neuravnotežen sa ostalima. Evo potrebe po vežbi Plamenog Mača. To je neko generalno, uopšteno dijagnosticiranje i terapija. Ali osnovni cilj je omogućiti lakši protok ka dole da život u Malkutu bude raznovrsniji, bogatiji, puniji, svestraniji. Sve to. Proces u kojem od retkog koje je volumenski mnogo, mnogo veće od našeg fizičkog organizma, zgušnjavate do veličine, volumena vašeg fizičkog tela ali i onoga što vaše telo, vi kao subjekat posedujete i što ste stvorili. Jer to je vaša energija koju ste doveli do koagulacije. Na osnovu toga se vidi da je čovek najsavršenije i najsvetije i najkompletnije prebivalište boga, najsvetiji božiji hram. Samo zato jer su u čoveku prisutne (koliko toliko uravnotežene) sve faze, svih deset nivoa. Ovde sam naveo samo rezultate u Malkutu, mada se oni mogu pojaviti i na mnogim (svim) višim sefirotima, i uglavnom se pojavljuju kao uvidi, shvatanja, nove ideje, novi koncepti, improvizacije, pa sve do boljeg zdravlja.

To je nešto kao lečenje kompletnog spektra, svih nivoa, uravnoteženih i neuravnoteženih, zdravih i nezdravih. To je kao ‘produvavanje’ kapilara da dovoljno krvi dođe do svih ćelija. Tako da ta vežba uvek koristi i nikada ne šteti. Samo zato jer imitira prirodni proces. To je primena one stare rečenice – bogovi su tu da daju a ljudi su tu da primaju! Sve što dobijamo od boga dolazi po tim kanalima. Ako ne dobijamo dovoljno od boga, znači da je negde zastoj, suženje, usko grlo, ili su ‘rupe u sistemu’, odnosno negde je prisutno raspršenje, odliv energije. Ako su kanali prohodni do odliva ili raspršenja ne može doći. Bog uvek neštedimice daje samo čovek nije sposoban to da primi. To je kao dodatna ishrana, kalorični dodatak hrani, to je konstantno dolivanje goriva u mašinu, podmazivanje. To je pravovremeno sprečavanje da vozimo na rezervi i zadnjim atomima snage, to je konstantna energetska injekcija, omogućavanje da uvek vozimo pod punim gasom. Primeri ljudi koji ne jedu fizičku hranu ili koji se hrane samo od Sunčeve svetlosti su primeri tog optimalnog protoka. U najranijem detinjstvu su nam zablokirali neke sefirote i zato nam je danas potrebno toliko hrane. Dakle, bog je voljan da nam da sva sredstva, zato pomognimo mu malo u tom davanju. To je kao izgradnja automobila da bude što bolji, jači, brži, aerodinamičniji. A kako ćemo ga mi voziti zavisi od nas.

Istovremeno to je uvertura za sledeće radove na Drvetu Života. To je kao učenje slova da bi kasnije pisali. A pisanje je rad sa Zmijom Mudrosti. Naravno da je Plameni Mač istovremeno i izvesno upoznavanje sa svakim sefirotom, ali puno upoznavanje, osveštavanje, ide odozdo preko staza. To je naš lični rad, vožnja tog automobila. Sve ovo je veoma važno znati kod svake invokacije. Svaka invokacija bilo kojeg božanstva je samo dodatna afirmacija neke faze Plamenog Mača. Svaka invokacija i teranje su samo korekcije u protoku koji se zove Plameni Mač. Zato je Plameni Mač platforma za svaki drugi ritual kao i za kvalitetan život uopšte. Čak i ako ga ne radite on je tu, dešava se.

Na tom putu do Malkuta, do vaših životnih okolnosti, energija se oblikuje i zgušnjava kroz faze, filtere, sefirote. Svaki sefirot joj daje svoju dimenziju, odnosno svoje predstavnike u Malkutu. U zavisnosti od prohodnosti tog involutivnog filtera biće i ekvivalentni rezultati, životne okolnosti. Radeći evolutivno mi te filtere možemo da pročistimo i samim time korigujemo, poboljšamo tu energiju koja dolazi i tako poboljšamo okolnosti života, poboljšamo materijalne predstavnike tih faza, sefirota.

Ako je silazni kanal dovoljno pročišćen i širok, dakle, dolazi nam toliko više energije i brže možemo da se probijamo kroz život. Već sam pomenuo metaforu o poznavanju ministra. Koliko ministara poznajete? Zašto tako malo? Pa i oni su završili osnovnu školu, srednju, fakultet. I oni su nekome bili školski drugovi. Ali, neko je imao više energije, neko manje, i zato je neko išao brže a neko zaostao. Neko je prošao veći, duži put a neko manji u istom periodu. To ne znači da je bilo koji uspešan čovek osvestio svoje sefirote ali sigurno ima više energije. Dakle, on (najverovatnije) nije ni pokušao da radi na Zmiji Mudrosti ali je po Plamenom Maču dobio više energije. Zbog izvesnih razloga i preduslova kojih on ne mora da je svestan. I uglavnom nije.

Ako vam treba više životne, radne, kreativne energije, uradite plameni Mač ili srednji Stub i napunite se. Ali da bi se napunili sa tom blic metodom morate pre toga učiniti prohodnim sve sefirote istom tom vežbom Plamenog Mača! Ha!

Goran Sarvan