Kategorije
Kabala

XXXI. Šta je sve nejaki čovek?

Čovek je najkompleksnije biće, najosetljivije biće, najbolesnije biće, najranjivije biće i po mnogo čemu najnejačije biće! Jedino biće koje ima zlobu u sebi i koje je sposobno da laže!

Zbog te zlobe je to čudno biće podložno prenosu karme (ili je zbog prenosa karme podložno zlobi), toj najzlokobnijoj pojavi koju roditelji čine vlastitoj deci. Tim prenosom karme se prenose sve moguće negativnosti koje čovek uopšte može i da zamisli. Čak ni đavo u svojem arsenalu nema još oblikovane i definisane sve te komponente i mogućnosti. On ih usput razvija.

Obično sve počinje od ljubavi. Ili je ima ili je nema. Zatim od znanja kojega uglavnom nema. Sve bolesti su povezane sa ljubavi, odnosno nedostatkom ljubavi. One su posledica tog nedostatka ljubavi. A kada je reč o znanju možemo reći da su sve nesreće povezane sa ne-znanjem ili nepotpunim znanjem ili ne-znanjem a za koje se misli da je znanje.

Mnogi ljudi su nezadovoljni sobom, svetom oko sebe, svojim životom, nesrećni su, zabrinuti, žalosni, itd.. Mnogi se pitaju šta ne valja sa ovim svetom, zašto je takav, itd.? Odgovor je jednostavan. Ovaj svet je OK, sa njim je sve u redu ali sa nama nešto nije u redu ako smo nezadovoljni! A šta to sa nama nije u redu? Samo jedno – nismo dovoljno jaki. U stvari veoma smo nejaki i ne možemo da se nosimo sa ovim svetom, ne možemo sa našom malom papirnatom barkom da mirno plovimo po uzburkanom ili mirnom okeanu koji se zove život. Dakle, treba da ojačamo i sebi obezbedimo da mirno i bezbedno plovimo. Samo to! Sve je to u skladu sa onim – život je borba. I sa onim – hommo hommini lupus! Svet pripada jakima! Te nejakosti ima toliko mogućih i različitih da ih ni đavo još sve ne poznaje. On ih upoznaje i upotrebljava onako kako ih čovek produkuje ili kako se one pojave kod čoveka. Svet jeste pun nepravdi ali samo zato jer su neki jaki a neki nejaki. Ako bi svi bili jaki ne bi bilo nepravdi na svetu. Ako bi svi imali sva oružja u jednom danu bi prestali svi ratovi. Inače na ovaj svet i ovaj život kukaju samo nejaki. I šta im odgovore jaki? Udare ih još više, još više ih zgaze. A šta su im time odgovorili? Samo su im dodatno i još grublje (možda manje ili više razumljivo) rekli – postanite jaki! Ali sa željom da oni to ne ukapiraju. Svi nesrećni ljudi koje vidite tokom života imaju jednu zajedničku karakteristiku – svi su nejaki. Ako se ni u čemu ne podudaraju niti su slični po bilo čemu onda su po tome. Ako to nije tačno onda neko od njih nije nesretan. Čak i ako je čovek nesretan u ljubavi to je znak da je nejak. Nejak na tom frontu. Uvek jaki iskorištavaju i podređuju nejake, uvek bogati iskorištavaju (ili pljačkaju) siromašne. Uvek se od siromašnih novac sliva bogatima. Uvek je slabiji više zaljubljen u jačega nego obratno. Uvek protestiraju nejaki, siromašni, bolesni. Zar vam ne pada u oči ta istorijska konstanta? Šta zanči ono – najjači ostaju! Znači da oni traju, opstaju, preživljavaju. Nejaki sve suprotno tome. Tek kada čovek postane dovoljno jak (gravitacijski centar) prestaće da bude nesretan jer će sebi privlačiti (dobaviti, ukrasti, zaraditi, privući, oteti od drugoga, nabaviti, obezbediti) dovoljno energije koja će mu obezbediti spokoj. Neki to zovu sreća. Više volim izraz spokoj jer sreća je za glupe, lude, idiote, maloumne, kilave, nejake. Dakle, život može da bude lep ako ste dovoljno jaki! Jer ste manje zavisni od sreće i više ste sami sposobni da ga kreirate.

Ja kao da sam osuđen na nepopularnu ulogu da uvek moram da govorim ljudima samo jednu stvar, i to onu koju ne žele da čuju: Postanite jaki i rešite sve svoje probleme! Odnosno ako postanete jaki oni će se sami rešiti. Nepopularni i neprijatni savet, sugestija, predlog, je: zasučite rukave kao da idete u rudnik! To niko ne voli da čuje a još manje da uradi. Ali na žalost, ništa drugo ne mogu ljudima ni da predložim, ni da savetijem ako me već dave sa svojim nejakostima (problemima). Toliko će vam se dogoditi nepravdi ovog sveta koliko ste slabi. Što vam se više nepravdi dešava toliko ste slabiji. A sve te nepravde imaju zadatak da vas stimulišu, da vas nateraju da ojačate. Mit o Jobu je uglavnom pogrešno protumačen. Ovde je pravilno objašnjenje. A ako već odlučite da postanete jaki i zasučete rukave, načina za to je bezbroj i frontova je bezbroj. Od usporenog disanja, čitanja, fiskulture, sklekova, trčanja, koncentracije misli, do studiranja, dubinskog razmišljanja ili bezbroj drugih načina sprečavanja gubljenja energije i vremena i treniranja samodiscipline i egoizma. I istrajati. Sedam dana, mesec dana, pola godine, godinu, dve, ceo život. Jer samodisciplina je merilo vrednosti!.

Samo ako ste dovoljno jaki imate mogućnost da realizujete (mada ne mora i da razumete, mada je to poželjno) onu Budinu izjavu o saosećanju ili one Isusove savete da ‘ako vas neko udari po levom obrazu vi mu namestite da vas udari i po desnom’, ili ono ‘ko tebe kamenom ti njega hlebom’. Bez dovoljno moći je štetno i opasno da te savete primenjujete na sebi. Možete, na vlastitu odgovornost i vlastitu štetu. Znate ono – nemojte kod kuće ovo da pokušavate! Jer ovo što govorim je za profesionalce. Ha ha. Tek kada ste dovoljno jaki možete da budete (indiferentni) altruisti. Tek kada ste dovoljno jaki prestajete da budete osvetoljubivi. Još ako sve to razumete, da ste svesni svega toga – gde će vam biti kraj!!!

Neki se pitaju zašto im je to potrebno da uopšte rade a drugima recimo nije? Pustimo one kojima to nije potrebno (ako takvi uopšte postoje). Usmerimo se na sebe. Potrebno je zato, kao što je već gore navedeno, zbog prenosa karme. Ko vas je oblikovao da ste takvi kakvi jeste? Nejaki sa svim slabostima od kojih ste sastavljeni? Neću da vam kažem jer me ne bi razumeli i čak bi mi zamerili jer veoma volite svoje roditelje!

Ova nepisana pravila neće promeniti niti korigovati nikakvi komunizmi, kapitalizmi, niti bilo koji drugi –izmi, uravnilovke, revolucije niti neki ‘pošteni zakoni ili pravni sistemi’ niti neko humanije društvo (jer toga nema), niti bolji politički sistem, itd.. Tako je jer tako treba da bude i za sada tako mora da bude. Da bi se ta takoreći konstanta promenila potrebna je prvo velika tektonska promena u konstelacijama osnovnih konstitutivnih činilaca ovakvog poretka u Sunčevom sistemu pa i zodijaku. A to ostavljamo nekom novom milenijumu.