Kategorije
Kabala

XXXII. Drvo Života kao tastatura

Koja slova (i brojevi) rade bolje a koja slabije

     Na tastaturi su sva slova, alfa i omega. Na Drvetu Života su sve komponente čoveka, mikrokosmosa, od glave do pete, a samim time i makrokosmosa. Tastaturom možemo da napišemo sve pošto sadrži celu abecedu. Na Drvetu Života možemo da aktiviramo sve, dakle bilo koji deo samog čoveka. Ako neko slovo ne možemo da napišemo znamo koje je i otklonimo zastoj. Isto tako ako imamo zastoj, problem na nekom životnom području, na osnovu korespondencija aktiviramo taj deo Drveta Života i otklonimo problem. Dakle da bi praktično upotrebili Drvo Života potrebno je da poznajemo što više korespondencija.

Plamenim Mačem i Zmijom Mudrosti se aktivira cela tastatura. Ali nama nije uvek potrebna cela tastatura, ili barem ne u jednakoj meri cela istovremeno. Jasno je da je mi celu upotrebljavamo svakodnevno kao što su nam sva slova na raspolaganju da nešto napišemo i najverovatnije u jednoj strani teksta su upotrebljena sva slova alfabeta u kojem pišemo. Isto tako, kao što je rekao onaj pametni stari Grk ‘i tragedija i komedija su sastavljene od istih slova’. Ali slova su različito aranžirana u različite reči a te reči su različito postavljene u različite rečenice koje tvore dva različita teksta. Tragediju i komediju. Isto tako konstanto nam je aktivno celo Drvo Života ali neke komponente su aktivnije a neke manje u zavisnosti od situacije u kojoj se nalazimo. Takođe se dešava da su neke komponente zakržljale zbog neupotrebe ili su ugušene na neki drugi način a nama su ipak potrebne jer smo u areni života koja nudi i traži bezbroj različitih nivoa aktivnosti svake komponente Drveta Života. I baš ta ‘zakržljalost’ ili nesposobnost, nefunkcionalnost nekih komponenti su izvor problema u životu. Na nama je da obnovimo ceo alfabet, naročito ako ne znamo koje komponente, koja slova ‘ne rade’ dobro. Prvo je detekcija, to je najteže. Pravilna detekcija. Može se desiti da znamo slovo koje ‘ne radi’ dobro, znamo sefirot ili stazu koja nije prohodna ali ne znamo tip greške, zastoja. Tu su potrebne korespondencije i mitovi o dotičnoj komponenti. Puno tih korespondencija i sistem meditacija sam naveo u knjizi Kabala u teoriji i praksi. U slučaju da je sefirot neprohodan, prohodan ali neosvojen i kada je osvojen.

   Kod svega toga je važno znati smer kretanja božije mezle, blagodejnog uticaja boga koji život daje. Od Ketera ka Malkutu. To je gravitacijski smer na planeti Zemlji. To znači da svaki viši sefirot sa svojim problemom, zastojem može uzrokovati probleme i zastoje nekog tipa na svim nižim sefirotima, a koji mogu izgledati autentični tamo gde se javljaju i ne mora da znači da ih je lako prepoznati da su samo posledica nečega na nekom višem sefirotu. Istovremeno, ako filigranski pogledamo možemo videti da svi problemi koje čovek može imati u životu imaju neki direktni ili indirektni koren u drugom i trećem sefirotu. Svaki problem kojega može imati čovek, bez obzira koliko je star, se na neki način, ako ga analiziramo unazad, posledica-uzrok-posledica-uzrok, može dovesti i mora dovesti do mame i tate!!! A kamo bi drugde mogao da dovede filigranskog istraživača?! Samo do korena, do uzroka. To ne znači da je svakome preporučljivo da analizira ta dva sefirota i da o njima meditira. Jer oni su najteži za shvatiti, za razumeti. Milion dogmi je u homo sapiensu danas koji sprečavaju pravilno razumevanje ta dva sefirota. Najviše dogmi je povezano sa ta dva sefirota. Zato se i ide od najlakših ka težima, zato se ide od Malkuta ka Keteru. Ali istovremeno, ako smo filigrani, treba da nam je jasno da sve sefirote treba u izvesnoj meri istovremeno osveštavati. Jer svi su oni povezani u jednu celinu, kao tastatura. Ako neko slovo nedostaje ne možemo da napišemo pravilni tekst. Dakle, treba raditi jednog po jednog ali i sve istovremeno u izvesnoj meri.

    Najčešći uzrok da ljudi odustanu da ‘pišu’ na ovoj tastaturi, odnosno odustanu da istražuju Drvo Života je taj što nije moguće neki problem niti detektovati brzo a još manje ga je moguće otkloniti brzo. Za sve to je potrebno znanje, istrajnost a samim time i vreme. Danas su brza vremena i ljudi bi sve hteli brzo i instant. Ali nijedan ozbiljni problem kojega imate nije nastao brzo. Svaki veliki problem kao i inače svaki problem je nastajao veoma dugo, bili mi to ga svesni ili ne. Godinama. Kod svakog problema je bio inkubacijski period, period podnošenja i na kraju nepodnošljivi, akutni period. Najslikovitiji primer je šuplji zub kojega treba ili odmah popravljati ili vaditi. Nije se on pokvario u dva dana, nego se je godinama kvario. Isto je i sa svakim mentalnim problemom, navikom. I ako se je nešto gomilalo godinama a da toga uopšte nismo bili svesni ne možemo očekivati da se to reši u jednom danu naročito ako još ni dijagnozu ne poznajemo.

    Vežba Plamenog Mača je produvavanje svih kanala. Srce pumpa od sebe krv po celom mrežnom sistemu arterija do svake ćelije. Arterije su prohodne. Ako je negde suženje, protok je manji, to je onda igraničenje koje stvara zastoj, i ono tkivo i organi nizvodno od zastoja dobijaju manje krvi, manje energije. I srce vrši veći pritisak da procirkuliše normalnu količinu krvi do tog organa i tkiva. Zamislimo sve to na mentalnom nivou i vidimo vežbu Plamenog Mača jer to je pritisak na celu tastaturu da svi delovi sistema dobiju dovoljno elektromagnetske energije, odnosno prane, odnosno krvi. Arterije su sefiroti, dublje analize sefirota su kapilari (bilo preko sistema 50 Vrata Razumevanja, ili po sistemu Isaka Lurije deset sefirota u svaki sefirot, itd.). Šta je bolest? Zastoj i neprohodnost u nekom organu. Šta je ozdravljenje? Dodavanje nužne enegije, produvavanje, uspostavljanje prohodnosti. Ali zastoji mogu da se jave i uglavnom se javljaju na putu Zmije Mudrosti.

    Povratak krvi po venama je ekvivalent Zmiji Mudrosti. Zanimljivo je da je većina zastoja u krvnom sistemu prilikom povratka krvi. Dakle, u Zmiji Mudrosti. Čovek ne obavi sve, čovek nije baš uspešan u dolasku bogu kao što je bog uspešan u dolasku čoveku. Povežite to sa proširenim venama. Involucija se dogodi i događa sama po sebi ali za evoluciju je potreban napor. Možemo potražiti ekvivalente i u disanju.  Dakle, Plameni Mač je više punjenje akumulatora da bi imali snage za pravi rad na Zmiji Mudrosti. Plameni mač je ono što nam je bog dao a Zmija Mudrosti ono šta mi uradimo sa time. I tu ponovo dolazimo do korespondencija koje treba poznavati da bi se započeo praktičan rad. Puno toga, ha!