Kategorije
Knjige

231 Vrata

Savršen prikaz savršenog stvaranja.

Ako poznajemo celinu onda možemo secirati delove. Ako poznajemo delove onda na osnovu analogije i logike možemo upoznati i oformiti celinu. A kabala daje na uvid i celinu univerzuma i pojedine entitete. Kabalistička Shema 231 Vrata je celovit prikaz univerzuma. Ta Shema je jasna i jednostavna. Rabini su nam je posredovali kao dvodimenzionalnu predstavu.

Shema 231 takođe prikazuje i krajnje usavršen i uravnotežen Ruach. Tu su takođe ukalkulisani i ostali delovi duše i svi su međusobno krajnje harmonični i usklađeni. Tu je sve povezano sa svim, odnosno Sve je Sve je Sve. To je toliko idealni oblik-stanje-nivo da je neodrživ. To je ogroman hard disc gde su uključeni svi mogući entiteti i u kojem nema ograničenja, znači svemogući kompjuter. Sve je povezano sa svim, sve u sebi ima delove svih ostalih entiteta tako da se gubi individualnost. Jedina individualnost je individualnost Svega kao Celine, Jednog. A krajnje gubljenje individualnosti je karakteristika samadija. Na toj shemi je moguće pronaći sve moguće relacije, odnose i pojave koji se događaju u univerzumu. Isto tako se vidi da je sve konstantno ispostavljeno svemu. Nemoguće je izolovati bilo koji entitet, pojavu, isto kao što je nemoguće na kratko otići iz univerzuma pa se onda vratiti. To je ona poznata definicija samadija da je svaki atom tela čoveka, mikrokosmosa, povezan sa svojim ekvivalentom u makrokosmosu. Drugo je pitanje veličine tog mikrokosmosa.

 Tu vidimo da je svaki entitet povezan sa svih ostalih 21, što znači da je uspostavljena unutrašnja harmonija. I svaka od tih veza pripada nekom sefirotu, odnosno dve od tih veza svakog slova pripadaju određenom sefirotu a opozicijske veze pripadaju AIN-u. Dakle, savršen prikaz savršenog stvaranja.

    Kontakt forma za više informacija ili kupovinu knjiga:

    Interesuju me knjige (označite):

    Kabala u teoriji i praksiBrojevi 126-156Kabalistička struktura mikrokosmosaKritika nečistog umaSveti anđeo čuvar - Istinska volja - KarmaSamoinicijacije i autokorekcije umaStaze na drvetu životaTelemaLiber SamekhRituali deset kugliUputstvo za upotrebu sebePriče za dede i unukeSavršena mašina231 VrataLekovite pričeXIII poglavlje