Kategorije
Knjige

Kritika nečistog uma

Kabalistički priručnik za mentalnu higijenu

Kritika nečistog uma
Knjiga „Kritika nečistog uma“

Da li postoji definicija o tome šta je to razmišljanje? Šta je to mentalna fiskultura, mentalna gimnozofija? O tome ne postoji ni pravilno i precizno definisan glagol a kamo li imenica – ko to misli, razmišlja? Postoje opisne definicije sa puno prideva. Ali nama treba imenica i glagol. Ko to nešta radi, ko to razmišlja? Dakle, dva pitanja su tu: ko i šta radi? Tokom cele istorije psihologija i još puno srodnih nauka se bore da otkriju to. Ali danas ne možemo da budemo zadovoljni sa otkrivenim.

Istovremeno kabala je oduvek nudila veoma precizne odgovore na ta dva pitanja. Razmišlja um. A šta je um? Energetski konstrukt, sklop, sastavljen od svih komponenti univerzuma ali na finijem, mentalnom vibracijskom nivou. Njegov nosač na nešto grubljem, astralnom nivou je Nefeš koji je istovremeno i energetski napajač a nosač svega toga, hardware je telo. U skladu sa vibracijskim zakonitostima, između ta tri nivoa postoje sličnosti i neke identičnosti. I tako dolazimo do razmišljanja. To je samo kalkulisanje sa beskonačnom ili sa veoma ograničenom bazom podataka i sa dobrim ili slabim programima. Veoma slično software-u. Sada nam dolazi najvažnije pitanje – od čega zavisi sposobnost dobrog kalkulisanja, razmišljanja? Jer svedoci smo da ljudi veoma različito razmišljaju, i po pitanju objekta i po kvalitetu i po kvantitetu. Zavisi od čistoće, odnosno nečistoće uma o kojima govorimo u ovoj knjizi. Od čistoće uma zavisi komplet život. Osim čistoće uma (kvalitet uma) za evoluciju čoveka je važan i ‘volumen ili količina’ uma (kvantitet). Umovi ljudi danas imaju kvantiteta više nego ikada ali na žalost, na štetu kvaliteta, čistoće uma. Bolje je imati u umu ‘tri čiste’ nego ‘hiljadu nečistih’.

Autor:Goran Sarvan
Izdavač:Samoizdanje
ISBN:978-86-915591-1-3
Povez:Broširan
Obim:401 strana
Format:14 × 21
Tiraž:418
Kategorije
Knjige

Sveti anđeo čuvar – Istinska volja – Karma

Knjiga "Sveti anđeo čuvar-Istinska volja-Karma"
Knjiga „Sveti anđeo čuvar-Istinska volja-Karma“

   Koliko čoveka zanima uhvaćenost u materiju, neizbežna podložnost vremenu, smisao života i svega što proživljava i koliko čovek uopšte ima ‘otvorene oči’ kada razmišlja o tim temama. Svi ćemo se složiti da se u tom smeru ulažu ogromni napori još odkada čovek zna za sebe. Ali zašto još uvek nema neke valjane odgovore na ta pitanja? Zato jer nema pravilan pristup analizi tih tema. Zato jer nema ni pravilne definicije navedenih pojmova. Još nismo naišli na pravilnu definiciju pojma anđeo. Veoma slično važi i za Istinsku Volju i karmu. A ti pojmovi su kičma postojanja ljudskog bića.

    Ovo su tri osnovna faktora koji odlučuju da nam je život takav kakav jeste, da nam je ‘sudbina’ takva kakva jeste. Ovo su osnovni faktori koji determinišu naš svakodnevni život uključujući i najmanje detalje. To su neraskidivi i odlučujući pojmovi koje nijedna grana antropologije u širem smislu ne može da ignoriše ako hoće da opravda sebe.

    Bez poznavanja ovih pojmova nemoguće je bilo kakvo religiozno ili naučno objašnjenje beskonačne dinamike konglomerata energija koji se zove život. Koliko može da nam pomogne i da nas sačuva naš sopstveni Sveti Anđeo Čuvar, gde su limiti slobodne volje a koje su kompetencije Istinske Volje i kolika su opterećenja sopstvene karme i otkuda ona, su neka pitanja na koje ova knjiga nudi odgovore. Ako hoćemo da na bilo koji način analiziramo Budine Četiri Plemenite Istine a da se pri tome držimo naučnih aksioma, ne možemo da ignorišemo ova tri subjekta iz ove knjige. Ova knjiga (pisana oko 2000-te godine, objavljena 2015-te godine) je nastala i pojavila se u jednom od najglupljih perioda u istoriji južnih Slovena (naročito tokom zadnjih 200 godina) i zato ne očekujemo da će odmah biti shvaćena i prihvaćena. Ali budućnost je pred njom! To je maktub!

Autor:Goran Sarvan
Izdavač:Samoizdanje
ISBN:978-86-915591-2-0
Povez:Broširan
Obim:280 strana
Tiraž:418
Kategorije
Knjige

Samoinicijacije i autokorekcije uma

Štelanje uma ili stvaranje izuzetnih ljudi. Priručnik koji govori kako se postaje autopsihomehaničar.

Knjiga "Samoinicijacije i autokorekcije uma"
Knjiga „Samoinicijacije i autokorekcije uma“

Ljude je doslovno strah da prestanu da se uvek iznova identifikuju sa nečim. Uvek se vežu za nešto a najčešće je to sopstveno telo a zatim  mnoge druge materijalnosti. Ali uvek je to vezivanje. A vezan nije slobodan. I uvek je to prestajanje ili smanjenje onoga čemu kažemo – biti svoj. Ljude je strah slobode beskonačnosti i totalne nevezanosti. Oni se boje da postanu bezlični jer to je jedna od karakteristika čistog uma, prosvetljenog uma. Svaki čovek koji ima magičke moći ima elemente bezličnosti. Zato ljudi neće da se odreknu svojih želja i strahova, neće da se odreknu svojega identiteta da su oni neko ili nešto.   

Ta identifikovanost sa nečim se pokazuje na bezbroj nevidljivih a svakodnevnih načina u obliku bezbroj nepotrebnih navika, gesti, ustaljenih rezona, itd.. Svaka katarzična gesta, odmahivanje rukom, razne spontane grimase, pljuvanje, uzdahivanje, svako kihanje ili kašljanje, udaranje nogom po tlu, razne geste prstima, itd., itd., su simptomi toga ali baš te geste se mogu upotrebiti kao očišćavajuće geste. Isto tako svaka mitološka priča je mogućnost za samoinicijaciju i samoočišćenje. Svako treba sebe da zamisli u poziciji Odiseja i da sam pronađe rešenje kako bi odoleo i rešio problem sa sirenama. Da li bi mu palo na pamet nešto pametnije i lucidnije nego mudrom Odiseju? Svako treba da pokuša da reši svoje svakodnevne probleme na način mitoloških junaka u današnjim okolnostima. Ili, koliko puta tokom dana zapalite cigaretu ili popravite frizuru? Dodajte tim ‘nevidljivim’ gestama još neko korisno, inicijacijsko značenje. Iskoristite svako jutarnje buđenje, svaki obrok, svako pranje ruku, svako čekanje semafora, itd..   

Sve prakse u ovoj knjizi su individualne. Kandidat radi sa sobom i na sebi takav kakav jeste. On je i vajar i glina. On sam ulaže napor i taj napor je nepogrešiva garancija da mu je ta vežba korisna. Jer kada vežba postane lagana i bez napora ona postaje papagajsko ponavljanje i to je znak da je vreme za nadgradnju.    Sve te aktivnosti vode i ka telemitskoj mislenosti. Ta mislenost još nije shvaćena u punoj meri i možemo reći da je i taj pojam nejasan. Jedno od značenja pojma telemitske mislenosti je i aerodinamičan život i samim time put tokom inkarnacije sa najmanje konflikata i najviše efekata.    Ono što piše u ovoj knjizi, ma kako heretično zvučalo, je potreba svakog čoveka ako hoće da održi korak sa dinamikom vremena, sa tempom života koji nemilosrdno teče i ne pita da li možemo da održimo korak ili smo igubili dah.

Autor:Goran Sarvan
ISBN:978-86-915591-3-7
Tiraž:418
Obim:200 strana
Izdano:Beograd, 2017