Kategorije
Talismani

Talismanska magija

Talismanska magija predstavlja samo jednu granu religioznih i magijskih praksi, a talismani su se upotrebljavali i danas se upotrebljavaju takoreći po celom svetu.

Talismanska magija
Talismanska magija

Nažalost, zbog raznih mistifikacija, talismani su retko bili predmet ozbiljnih naučnih analiza. Lakše ih je bilo strpati u isti koš sa đavolom, crnim silama i demonima, i sl.

Ali ipak, savremena nauka po zakonu nužnosti, polako zaviruje iza granica sveta koji je ograničen samo Njutnovom fizikom.

Umesto da spisima o talismanima namene dubinsku analizu kao pravim naučnim uputstvima koja simboličnim jezikom govore o tome kako upravljati energijama prirode za dobrobit ljudi, naučnici samo odmahuju rukom kao da su to prazne priče koje su manje vredne i upotrebljiv nego kuvarski recepti. Ali ipak, savremena nauka po zakonu nužnosti, polako zaviruje iza granica sveta koji je ograničen samo Njutnovom fizikom. Tiho, ponekad i skrivajući se, naučnici se vračaju otkrivanju sveta, koji je ples raznih energija različitih kvaliteta, otkrivajući pritom da je neke o njih moguće naučno izmeriti, vrednovati i proučavati. Nadajmo se da će  otkrića tog tipa popločati put naučno proučavanju upotrebe talismana.


Kontakt za naručivanje ili više informacija o knjizi „Talismanska magija“: