Kategorije
Tarot

CAR – OVAN

Nosač hierarhije – vrh protokola

Ovaj Tarot Adut predstavlja uređenost, sistem, hijerarhiju, mehanizam sa uređenom unutrašnjom strukturom. Istovremeno se podrazumeva da se radi o vrhu te strukture, bez obzira kojeg obima bila ta hijerhijska piramida, od najviših političkih državnih sistema pa čak i međunarodnih pa sve do čak i lokalnog fudbalskog kluba, na primer. Da bi neki organizam, struktura, mehanizam uopšte funkcionisao potrebna je snaga i vrh tog sistema koji upravlja tom piramidom, tim sistemom. Ovaj Adut je imenovan Car jer se radi o vrhu te strukture, kao što je car na čelu države, najveće društvene strukture koju je čovek uopšte stvorio, kao što je Ovan na čelu zodijakalnog kruga, prvi astro znak. Ekvivalentno tome Ovnu korespondiraju čelo i glava na čovekovom telu. Možda je naziv Car malo zastareo i prevaziđen ali ipak je to mnogo prihvatljivije nego neki današnji politički izraz koji bi izražavao vrhovnu moć. Smešno bi bilo imenovati ga predsednik, premijer, komandant, general, odlučujući, broj jedan, itd..
    Primećujemo da dominira crvena boja a to je iz više razloga. To je boja Elementa Vatre, čiji je Ovan kardinalni znak, zatim to je boja planete Mars koja je vladar Ovna, ali to je i boja krvi, boja rata a Mars je bog rata. Ovaj Adut predstavlja, osim (samo)discipline, energije, takođe i jak ego što je nužno za sve lidere, a poznato nam je koliki ego i liderske apetite ali i sposobnosti za to imaju ljudi rođeni u znaku Ovna. Ako se u divinaciji pojavi ovaj Adut, sigurno, bez obzira na pitanje može značiti kontakt sa nekim autoritetom ‘ovnovskog’ tipa ili potrebu za pokazivanje sopstvenih karakteristika ovog tipa. Isto tako tu je potreba za ispoljavanje mnogih drugih ‘ovnovskih’ osobina kao što su pokazivanje snage, borba za red, za pravila, za poštovanje autoriteta i pravila i protokola, inicijativa, dostojanstveno držanje, biti na čelu. Jasno iznošenje jasnih planova bez nepotrebnog kalkulisanja. Naravno, tu je opasnost i od negativnih osobina Ovna kao što su tvrdoglavost, forsiranje svojih ideja po svaku cenu, moguće bezobzirnosti do svih drugih bilo zbog svojega ega ili zbog držanja pravila zbog pravila.
    Ako je pitanje emotivne prirode u divinacijama, pojava ovog Aduta uglavnom može značiti vruć odnos ali uz povremene ili česte pokušaje jedne strane da dominira u odnosu. Autoritet spontano teži da se ispolji, nametne ili da zahteva respekt. Mars jeste dinamičan i seksualno interesantan ali i tiranin u tom odnosu. Isto tako previše Ovnove vatrenosti može ugroziti diplomatske odnose. Mars je vojnik, ratnik, čak i general, ali nije diplomata. Zato ovaj Adut nosi upozorenje da se ne bude previše rigidan i da se sve ne podredi gvozdenoj disciplini. Nije bez razloga upotrebljen izraz ‘gvozdena disciplina’ jer metal Ovna i Marsa je gvožđe.

ATU: CAR - OVAN
Car – Ovan

Samim time da je Adut, ovaj faktor u Tarotu je jak, ali čak i među samim Adutima on štrči po svojoj snazi. To uvek treba uvažiti. Pođimo samo od fonetske i etimološke analize reči gvožđe u latinskom jeziku, da ih ne nabrajam ovde. Baš zbog toga moramo biti svesni upozorenja da prevelika energija ne uguši sve ostalo svojom rigidnošću, perfekcionizmom, protokolom i ozbiljnošću, dakle veoma čestim osobinama Ovna. Ako je u divinaciji personalizovan Adut, što je veoma moguće, to je autoritet kojega treba smestiti u kontekst pitanja. Bilo da je to autoritet na poslu, šef, neko koga poštujemo, čije mišljenje uvažavamo, strogi profesor, strogi roditelj, neko koga treba da slušamo bilo zbog stručnosti ili godina ili lične harizme. Ako je to neki nepersonalni (nadpersonalni) autoritet onda to može da bude pravni sistem države, vojska ili policija kao predstavnici Marsa, ili razna društvena pravila kojih se treba držati, čak i kondukter u autobusu jer zakon stoji za njim, ili razna pravila unutar društva, kluba, organizacije, itd.. Dakle u svakom slučaju neko pravilo, koncept kojega ne možemo da ignorišemo i kojemu se nije lako suprotstaviti, bilo da je to ustav države ili kućni red u stambenoj zgradi.
    U slučaju da konsultujemo Tarot za savet kako da funkcionišemo u određenoj situaciji i ako se pojavi ovaj Adut kao putokaz onda je to signal za upornost, snagu, beskompromisnu borbu, hrabro istupanje, organizovanost, disciplinu, čak i naprezanje, zasukati rukave, itd.. Sve samo Ovnovi kvaliteti potpomognuti Elementom Vatre.
    U materijalnom smislu ovo je uvek mesto gde prebiva lider, autoritet, glava, bilo da je to predsednička palata, skupština ili sprat u poslovnoj zgradi gde je direktor firme. Apsolutno važno mesto koje ne možemo da ignorišemo kao što su palata pravde, sud ali i policijska stanica. Naravno to može da bude i kasarna kao i neki drugi centar bilo političke ili vojne, borbene moći. Borbene veštine, martial arts, vuku koren iz reči mart, Mars, Ares, a mart je mesec u kojem počinje period Ovna. Ne bi bilo prikladno da borbene veštine preimenujemo u ‘ovnovske veštine’, jer svi astro znaci učestvuju u tim veštinama ali je sasvim smisleno imenovati ih i marsovske veštine jer one to apsolutno jesu.
    Kao suprotnost svemu tome, toj velikoj energiji, na Adutu je prikazano jagnje, a to je potomak ovna. Belo jagnje je simbol nevine, čiste žrtve. Da bi car ponosno nosio zastave pobede, mora svu tu svoju impulsivnu i osvajačku energiju da uravnoteži skromnošću i nevinošću jagnjeta (deteta) i spremnošću na žrtvu (sopstvenu, iz svojih redova, od svoje krvi, nečega sebi tako bliskog i dragog). Iz toga treba da nauči da zakon pobede ne podrazumeva samo strogu disciplinu i ograničenja, nego i osobine nedužnosti i nežnosti i čak ponekad i žrtve sopstvene dece, što je predstavljeno jagnjetom. Jagnje takođe predstavlja početak, zoru, rano detinjstvo, jer Ovan je prva astro kuća, odmah nakon ’rođenja’
    Vidimo više nego dovoljno veza sa astro znakom Ovna i otuda ne čudi da je kabalistička korespondencija ovog Aduta baš znak Ovna. Ali to još ne znači da će se u divinacijama pojava ovog Aduta uvek odnositi na vremenski period znaka Ovna niti prve astro kuće. Ako meditiramo na ovaj Adut, apsolutno moramo uvažiti ovu navedenu bazu podataka a ta praksa će nam omogućiti dublje uvide i o ovom Adutu kao slikovitoj predstavi komponente univerzuma koju zovemo astro znak Ovna kao i o praktičnim značenjima ovog Aduta.