Kategorije
Tarot

ĐAVO – JARAC

U izuzetnim situacijama se vuku izuzetni potezi

Ako je Sunce u periodu Raka na vrhuncu, ako je na piedestalu, na paradi, onda je u periodu Jarca u poziciji koja je suprotna svemu tome. Nije u punom sjaju i aktivni aspekt, Horus, je zamenjen protivnikom Apepom, Setom, umesto podneva tu je ponoć. To su neki od razloga da se ovaj Adut imenuje Đavo. Tu defanzivnu poziciju Sunca možemo pripisati nagomilanoj karmi ili drugačije rečeno, dugom putu koji čeka da ga Sunce pređe, puno obaveza koje treba obaviti, otuda tvrdnja da Jarci imaju tešku karmu, ili kao što neki govore da su jarci prilično, a priori opterećeni obavezama.

ĐJAVO - JARAC
Đjavo – Jarac

Vladar Jarca je Saturn, jedan od sinonima svih problema koji mogu zadesiti čoveka kao i sinonim za đavola. Naravno, to je samo delimično tačno objašnjenje. U Jarcu je egzaltiran Mars, planet snage, otuda u tim ljudima toliko žilavosti, izdržljivosti, životna snaga a samim time i jak seksualni nagon, ili preciznije velika seksualna potentnost. Iz tog razloga su na toj karti (u mnogim kompletima Tarota) predstavljeni muškarac i žena uhvaćeni (vezani) lancima od đavola. Kao da on upravlja njihovom međusobnom privlačnošću. Poruka je da je seksualni impuls toliko jak i nužno potreban u homo sapiensu (kao i u svim drugim živim bićima) zbog opstanka a ne zbog hedonizma, jer ovde nema Venere. Izgleda da je opstanak na neki način povezan sa đavolom, dakle i samo postojanje je povezano sa đavolom. Ali baš tu je opasnost (zlo)upotrebe tog nagona i pogrešnog tumačenja. Ovakva predstava je rezultat biblijske priče o Adamu i Evi koja je (navodno?) izazvala taj nagon u Adamu i time uzrokovala izgon iz raja i pad u pakao. A stanovnik pakla je đavo. Tako kažu ‘kompetentni’. Naravno da je srednjevekovna zapadna crkva to deformisano objašnjenje iskoristila da seks i sve u vezi seksa predstavi kao đavolje što je gnostički gledano krajnje de-evolutivno. Još i danas to nismo prevazišli. Sve što nam je nepoznato i što nemamo pod kontrolom i što je jače od nas nije teško proglasiti đavoljim. Đavo svuda dobro raste. Đavo se dobro prodaje. Najbolji odnos (za đavola) do đavola je stalno govoriti da o đavolu ne treba govoriti. Tako propagira Vatikan samo što je umesto đavola upotrebljen seks kao sinonim. Sve su to deformacije osnovnog mita i nekako na svoj apsurdan način afirmišu ime ovog Aduta mada ga uopšte ne objašnjavaju. Niti mit niti Adut.

Zbog egzaltiranog Marsa kao i zbog strogog Saturna je tu ambicioznost ovog znaka koja putem racionalne upotrebe svojih snaga uvek ide na duge staze, otuda je izdržljivost najčešći epitet jarca. Svaki rad na duge staze stvara karijeru pa za Jarce kažu da izgrade svoju karijeru. Malo ko uviđa da su Jarci prisiljeni na to, jer su doslovno pritisnuti dodatnim obavezama za koje drugi astro znaci i ne znaju da postoje. To je taj dugi put koji stiji pred Suncem kada je u ovoj poziciji. Jarci i ne mogu drugačije osim da rade na duge staze. Spisak njihovih karmičkih obaveza je toliki da je za njihovo odrađivanje potrebno vreme. Jer vrhunac, parada, je tačno na suprotnoj tački od njih, u Raku. Osnovna korespondencija desete astro kuće je karijera.

Malo je poznato da se pojam đavola nekako povezuje sa vremenom. Vreme menja sve. Baš zbog te veze vremena sa Saturnom (Saturn, sat, seat, Hronos, hronologija, hour, ura). Osim toga u svim religijskim pričama uvek neko pobeđuje đavola. Bezbroj puta je đavo pobeđen ali nikada nije definitivno uništen, uvek preživi, obnovi se. Kao da je trajna konstanta, kao vreme. Kao da je samo pitanje vremena kada će se đavo obnoviti. Na neki čudan način to je tačno. To je samo odraz njihanja svih okolnosti što je nužni uslov dinamike. Stvar razumevanja celokupne slike je da li ćemo negativne situacije, loša stanja imenovati đavolom ili trenutnom krizom koju treba prevazići. Zato je mnogo ispravnije tu figuru đavola imenovati Bafomet kao što su ga imenovali srednjevekovni alhemičari. To je androgino biće sa jakim kohezivnim nagonom među sopstvenim polovima koje je nužno u toj fazi kretanja Sunca da osigura opstanak i preživljavanje. Mars je tu da obezbedi potrebnu snagu i žilavost a Saturn, planina, stene, je pridoneo da je za predstavnika i ime tog perioda izabrana potentna i žilava životinja koja se penje na vrhove i živi u oskudnim uslovima. Pošto Tarot izvire iz starog Egipta, a stari Egipćani nisu imali koncept đavola (jer to je hrišćanski koncept) oni su za ovu kosmičku komponentu verovatno imali neko drugo ime ali koncept je bio veoma sličan Bafometu. Najčešće je to bio Apep. Ovaj Adut predstavlja i ’debljinu’ Apepa i snagu koja je potrebna da ga odradi, anulira. Zato je tu ipak seksualni nagon sekundaran a primarna je životna snaga i žilavost uopšteno. U ovom periodu su jaki Saturn i Mars a ne Venera, zato je besmisleno seks ovde bilo kako naglašavati. Potencija ovde je potencija za život.

U divinacijama ovaj Adut je retko personalizovan, skoro nikada. Ali nikada ne predstavlja ništa đavolski loše. Zato je to uvek naglasak da nas čeka period napornog rada (koji uvek dugo traje, jer sve što je naporno, neprijatno dugo traje). Ili ne baš zadovoljan i ugodan period. Može značiti i težan fizički napor. Naravno, bilo je i boljih dana ali suočimo se sa ovim sivim periodom. Preživećemo. Zahteva se ozbiljnost, racionalnost, samodisciplina i napor. Setimo se Ničea.

Ako se radi o pitanjima emotivne prirode ovaj Adut uglavnom nagoveštava uzdržanost, nedorečenost, čak i stidljivost i pored sve energije i strastvenosti. Tu može čak biti i nekakvo ljubavno nadmetanje ili držanje nekih principa što za ljubav nije poželjno. U pitanjima poslovne i materijalne prirode ovo je nagoveštaj da treba zasukati rukave, čak i fizički rad, napor, odricanje. Nije ružičasto ali barem imaćete snage za sve to. Takođe se sugeriše i dodatna opreznost (sve proveriti dva puta) do drugih ljudi. Bolje je biti nepoverljiv. Ovaj Adut uvek upozorava da ne treba odustati, i pored svih teškoća treba istrajati, ne prepuštati ništa slučaju, ne oslanjati se na sreću. Na muci se poznaju junaci, najteže situacije su najveće šanse da uradimo najveće stvari, da prođemo kroz najbolje inicijacije. Uvek je tu stimulans, ohrabrenje da se suočimo sa samim sobom, sa onim delom sebe kojega još ne poznajemo, da ga osvetlimo. Da se suočimo sa tamnom stranom sebe, kako su neki blesavi dušebrižnici rekli. Jer đavo, Lucifer, je lučonoša. A ako je tu lučonoša znači i da je tu nešto tamno što treba osvetliti. Ne treba nam lučonoša po danu – osim Diogenesa! Baš zbog te uloge lučonoše, donosioca svetlosti, je na nekim predstavama ovog Aduta na čelu Bafometa nacrtano treće oko. Oko je najsolarniji instrument, kaže Platon. Korespondentno hebrejsko slovo je ajin, što znači oko! Zanimljivo je da je jedan od izraza za đavola u arapskom jeziku el-ajin što takođe znači oko! Još jedan morbidni dokaz nerazumevanja ove komponente univerzuma je i to da je Vatikan proglasio Zimski Solsticij, dan početka perioda Jarca, danom svete Lucije (Luce, LVX), a ona jadnica u svojim rukama drži svoje oči! Bolesna analogija!