Kategorije
Tarot

HERMIT – DEVICA

Čistome je sve čisto – ali on se najlakše uprlja

    Vezu ovog Aduta sa astro znakom Device nije lako ustanoviti. Ali ako pogledamo osnovne karakteristike Device – ona je čista, (samo)disciplinovana, organizovana, programirana, introvertna, izdvojena (baš zato jer je čista, seksualno ‘čista’), bezmadežna, puna odricanja, itd., vidimo puno dodirnih tačaka da ne kažemo istovetnosti. Hermit je mentalno čist, odnosno on i jeste hermit, usamljenik, izdvojen jer želi da bude, teži tome da bude mentalno čist i da dostigne i održi čistoću misli. Ljudi u znaku Device imaju najviše od svih urođeni osećaj za higijenu, fizičku higijenu, a hermit u jednakoj meri i mentalnu higijenu. Zatim, hermit jeste i mora da bude programiran, organizovan, samodisciplinovan, jer ako to nije ne pomaže mu puno njegova izolovanost. Izolovanost je u funkciji da olakša tu samodisciplinu i da se ne ugrozi ta mentalna čistoća mešanjem sa ljudima. Naravno da se za hermita a priori podrazumeva i seksualna apstinencija. Sve to važi bez obzira da li se hermit nalazi u nekom samoastanu, u svojoj kući ili napuštenoj pećini.    Godišnji period Device je period ubiranja plodova, ubiranje onoga što je priroda rodila. Zato izgleda da Devicama ne treba puno da rade, kao i bankari koji spadaju pod Device. Ali stvarnost je sasvim suprotna. Device su veoma vredni ljudi. Isto tako hermit je nadprosečno aktivan mada se to naizgled ne vidi. Ne vidi se ni

ATU IX - Hermit - Devica
Hermit – Devica

 njegov rad ni rezultati. Ali hermit je mentalno konstantno aktivan, celom dužinom budnog stanja a ponekad i kada spava. Jednako tako Device konstantno razmišljaju o preventivi, otuda su ziheraški astro znak. Njihova deviza je ‘bolje sprečiti nego lečiti’ što je sasvim pravilan medicinski stav. Higijena je pola zdravlja. I mentalna i fizička. Device su veoma strpljivi ljudi. Povežimo tu osobinu sa latinskim korenom te reči – patienzia. Otuda i reč pacijent – neko kome je potrebno strpljenje. Jer zbog nedostatka strpljenja (čitaj samodiscipline) je i došlo do bolesti. Hermit mora da bude strpljiv. U svemu tome se još jednom vidi veza ovog Aduta sa Devicom koja korespondira sa šestom astro kućom i higijenom i zdravljem. Devica se nikada ne zaleće, ne rizikuje, uvek je spremna na duge pregovore, jednako kao što je Hermit neuznemiren, polako odlučuje, svaki potez, korak, pokret je odmeren. Devica je takođe znak pravila. Jednako se i hermit pridržava mnogih pravila, bilo da su nenapisana ili napisana (manastirska pravila ili rigorozna pravila zahtevnog života u pećini).  Kad smo već kod šeste astro kuće, tu su poslovni partneri, a poslovni partner Hermita je bog!    Devica veoma retko napravi gaf, kiks u javnosti, skandal, pogrešku na prijemu. Jednako tako i hermit je uvek odmeren, jer mora da pazi na mnoge okolnosti koje mu život znače. Device su dobri organizatori i proračunati ljudi kao što bankari moraju često da planiraju i gledaju u budućnost kada odlučuju kamo i kome će da investiraju i pozajme novac. Jednako tako i život hermita mora da bude organizovan, a zbog mirnoće i bistrine uma ima uvid u budućnost. Osim navedenog, važna karakteristika Device je i analiza okolnosti i ljudi, uzroka i posledica, što hermit takođe obavlja udubljivanjem u sebe, analizom svih svojih misli, radnji, poriva, uzroka i transcendiranjem svega toga. On sve poznate i nepoznate prepreke pretvara u vidljive (što korespondira sa šestom astro kućom), raščlanjuje ih ili ih razrešuje jer to je put do čistoće (uma).    Ovaj Adut može da bude personalizovan samo ako je pitanje striktno medicinske prirode (mada ne mora uvek ni u tom slučaju), inače to može da predstavlja medicinsku ustanovu a može i da sugeriše kakav odnos da imamo u dotičnoj stvari, ili sa kakvim okolnostima smo u kontaktu. Znači očekuje se mirnoća, neuzbuđenost, disciplina, organizovanost, čistoća, izbegavanje rizika, apsolutno izbegavanje upotrebe sile, ali zato dubinska analiza ‘tri puta proveri’, opreznost, itd.. Očekuje se da razumemo srž stvari, nevidljivi uzrok, mada operiramo sa materijalnim okolnostima. Srž stvari je seme, krajnji uzrok, a na ovoj predstavi te komponente univerzuma je to izraženo sa lampom, izvorom svetlosti. Mada septembra uglavnom ubiramo plodove (rezultate) u svakom plodu je i seme novog početka. I baš zbog tog semena i potrebe da bude zaštićeno, osigurano, ovde je prisutna izolovanost i čistoća. Lampa koja je izvor (seme) svetlosti i koja širi svetlost (po volumenu tame, neznanja) je izraz i funkcija Merkura koji širi znanje, informacije. On je bog učenja, nauka, itd., i vladar je Device u kojoj je takođe i egzaltiran.    U divinacijama pojava ovog Aduta sugeriše da se treba udubiti u ono suštinsko, potreba da se definiše šta znamo a šta ne znamo, da se uđe u dno problema. Ako se radi o pitanjima emotivne prirode, bojim se da ovo nije dobar signal jer ljubav je neobuzdana, neorganizovana, divlja, lepršava, ako hoćemo da je lepa, a toga ovde nema. Ovde su usamljenost i ozbiljnost. Ovde je povlačenje u sebe da bi se razjasnili odnosi, izolovanje sebe. U inicijacijskom smislu, a to je često značenje pojave ove karte, je impuls, imperativ ka upoznavanju svoje najdublje srži, spoznavanje sebe, introspekciju, samoanalizu. Zato ovaj Adut uvek ohrabruje za dubinsku, zrelu, ozbiljnu i odgovornu samoanalizu u kojoj nema zatvaranja očiju pred svojim manama, tu nema samozavaravanja. Isto tako u negativnim aspektima treba se paziti preterane usamljenosti zbog opasnosti prekida veza sa realnošću kao i od opasnosti da se postane beskoristan i za sebe i za svet oko sebe. Tu je upozorenje da se ne isključimo iz svetovnih i svakodnevnih događaja u (pre)velikoj meri jer ni to ne donosi rezultate. Da bi nastao, sazreo plod, potrebno mu je i sunčanje i navodnjavanje, i period na zemlji i period pod zemljom što najbolje govori mit o Persefoni.    Nedisciplinovanim, pričljivim ljudima koji ne znaju šta će sa sobom kada su sami (koji često pate od dosade), ovaj Adut veoma teško pada. Poruka im je – vežbajte patienciu! Pogledajte Švajcarce i Slovence. Ha ha! Ali ne i njihove klipote!