Kategorije
Tarot

HIJEROFANT – BIK

Religioznost na hedonističan način

    Kabalistička korespondencija sa ovim Adutom je astro znak Bika, a tome odgovara druga astro kuća, dakle, moje, ono što imam, što me održava u životu, ono čime se hranim. Na ovom Adutu je predstavljena i materijalna (kerubični znak Elementa Zemlje, Bik) i duhovna hrana (sveštenik, hijerofant, otac naroda). Otuda je u mnogim srednjevekovnim kompletima ovaj Adut imao ime Papa. Ali zbog prevelike etiketiranosti i mnogih negativnih konotacija kao i zbog velikog suženja smisla ovog Aduta, to ime je odbačeno. Za budiste ovaj Adut predstavlja budističkog sveštenika, za muslimane to može da bude hodža, za hrišćane katolički ili pravoslavni sveštenik, za Tibetance lama, za nekoga čak i plemenski vrač, za Jevreje rabin, itd., zato je besmisleno ime Papa.

Hijerofant - Bik
Hijerofant – Bik

U skladu sa navedenim, Hijerofant u divinacijama uvek predstavlja ili duhovni (a često i intelektualni) autoritet ali i faktor materijalnih dobara. A u materijalna dobra svrstavamo ono što imamo, čime raspolažemo, čega smo vlasnici, šta je naše, što nas održava, hrani, puni akumulatore, dakle sve atribucije druge astro kuće. Ako je personalizovan onda je to osoba u kojoj dominiraju osobine Bika kao i atribucije druge kuće. Često je to osoba možda pojačane telesne težine kao i pojačane debljine novčanika, hedonist. Dakle autoritet i na području materijalnosti, koji poseduje dotične materijalnosti i koji ih stvara, povećava, koji se time bavi. A ako je reč o duhovnoj ili intelektualnoj hrani onda to može da bude edukativna ustanova, škola, fakultet, institut, mesto znanja, epicentar znanja, a kao osoba je to učitelj, profesor, sveštenik, neko do deluje prosvetljujuće i duhovno i intelektualno.     Ako je u divinaciji pitanje poslovne prirode to je apsolutno dobar znak, dakle da imamo posla sa takvim energijama ili takvom osobom, ili se od nas očekuje da tako delujemo. Treba da ispoljimo kvalitete Bika. Ovo je malo shvaćen Adut. Razloga je za to više, a osnovni je nesposobnost da se shvati poruka izražena preko simbolizma Bika. Šta nam vredi sva duhovna hrana ako nemamo šta da jedemo. Šta nam vredi svo bogatstvo ovog sveta ako nemamo barem malo znanja da ne kažemo zdrave pameti a da o duhovnosti ne govorimo. Na ovom Adutu je to veoma jasno izraženo, ravnopravnost znanja i hrane. Jer i znanje je kapital kao i materijalni kapital. Oni se međusobno prepliću i potpomažu dostizanje jedno drugog. Čak i samo poznavanje bogatih i učenih ljudi je kapital, a sve to korespondira sa drugom astro kućom.    Upšteno gledano ovaj Adut teško da može da bude negativan a i kada se to desi uglavnom se to odnosi na znanje, učenje, religiozne obaveze. U svim drugim situacijama pojava ovog Aduta se smatra dobrim znakom. Ovaj Adut je tipična poruka izražena u rečenici ‘Caru carevo, bogu božije’. Nijedno ne smemo da zanemarimo. Ovde je ravnoteža. Ali ako se čovek potpuno posveti religioznom životu ovaj Adut je najbolja preporuka. Tu je religiozni instinkt najprisutniji što površni poznavaoci kabale i astrologije veoma teško razumeju. Hrana je materijalna potreba (mada se to može i šire interpretirati jer Bik je veliki hedonista u životu), a duhovna potreba može da bude jednako jaka ili još jača, mada je ređa. Homo religiosis!    Dakle poruka ovog Aduta je da materijalna bogatstva veoma često (prečesto) zamagle put ka bogu i zato nam je teško videti kraj toga puta ako se uopšte odvažimo da krenemo njime. Čak i ako smo poodmakli na tom putu kraj se ne vidi. Materijalna dobra su tu samo kao pomoć a ne cilj. To posebno važi za one koji samo jure bogatstvo (dakle sadržaj druge astro kuće) jer za njih je bog još dalji, nevidljiviji, i zato je za njih jedini bog novac. Pošto je predstava o pravom bogu nejasna otuda nastaje opasnost slepe vere, toliko česte da je to zabrinjavajuće. Osim tog upozorenja, ovaj Adut upozorava i protiv arogantnog stava – ‘znam sve to’ ili stava ‘dovoljno sam bogat i samodovoljan’ da novcem mogu sve da kupim. Ohrabrujuće poruke ovog aduta su – učiniti nešto konkretno i naučiti nešto novo. To oboje je napredak koji potpada pod drugu astro kuću.    Ovde je takođe uravnotežena suprotnost strogog duhovnog života, ponekad asketskog kojega zahteva učenje, a ponekad i isposništvo sa hedonizmom Bika. Otuda je na Adutu prikazana i žena, predstavnica Venere koja je vladar Bika. Poruka je jasna – najbolji je srednji put, uravnotežen, jer nisu u nama bez razloga prisutni nagoni, strasti i druge hedonističke potrebe tela. Sve ih treba uvažiti i uskladiti, međusobno ukomponovati sa duhovnom glađu. Bik je jaka životinja, spora ali jaka i uvek je korisna. Tu nema isposništva, gladi, asketizma. Naprotiv. Zato je ovde više nego prikladan taiostički rezon ‘tu smo da se učimo i da uživamo’. To je smisao života. Baš to govori i ovaj Adut, sve je to izraženo na ovoj predstavi Hijerofanta. Sve ostale predstave ovog Aduta koje vizuelno ne izražavaju ove poruke i mudrosti su samo znak da autor tih nepotpunih predstava nije razumeo dublje poruke pojedinih Tarot karata.    Ovde naglasimo još jednom zašto je ovaj Adut dobio baš to ime koje ima, Hijerofant? Zašto je u imenu naglašena samo duhovna komponenta a u kabalističkoj korespondenciji, dakle asto znaku Bika, je jednako naglašen hedonizam? Ovo je otkrivanje svetinje u materijalnim stvarima, odnosno svetinje počivaju na materijalnim stvarima. Bog je prisutan svuda i u svemu, samo ne u jednakoj meri. Drugačije rečeno, zemlju treba takođe shvatiti kao svetu stvar, boginja Demetra je ravnopravna u starogrčkom panteonu. Ili možda taoistički rezon da je tao svuda, čak i u magarećoj balegi. Bilo koji drugi termin osim Hijerofanta bi bio nepotpun. Tu takođe vidimo zašto je termin Papa neprikladan jer papa je sterilan a Hijerofant i Bik podrazumevaju plodnost!