Kategorije
Tarot

LJUBAVNICI – BLIZANCI

Druženje i bratska ljubav

    Ovaj Adut bi mogli osim postojećeg imena i da nazovemo i braća, blizanci, par, dvoje, dvostrukost, dualnost, dve strane istog, bliska dupliranost, dve polovine, podeljenost, itd.. Zato jer sve su to karakteristike ove komponente univerzuma koju imenujemo Blizanci i koja je astro znak. Kada kažemo blizanci, tu se automatski misli na blizance dečake, istog pola, što uopšte ne mora da znači da je tako u praksi, jer ta silina univerzuma nije tako striktno determinisana. To mišljenje (da su oboje dece dečaci) je posledica mitoloških predstava iz starog Egipta (Horus i Harpokrat) i antičke Grčke (Kastor i Poluks). U oba slučaja su oba blizanca muškog pola. Sve to je dodatno zacementirao patrijarhat a naročito judeo-hrišćanska dominacija muškog pola. Ali ovaj Adut tu krivicu popravlja. To ne znači da je ime Blizanci za ovaj astro znak pogrešno, nego treba uvažiti da ti blizanci mogu da budu i različitog pola kao i samo ženskog pola.   

ATU VI - LJUBAVNICI
Ljubavnici – Blizanci

 Simbolizam ovog Aduta po svemu možemo povezati sa trećom astro kućom. Rođaci, braća, ‘moji’, bliski i dragi ljudi sa kojima se dobro razumem, dakle prijatelji, saradnici, sagovornici. Već je dokazano da je veća kompatibilnost i povezanost između blizanaca nego u slučaju bilo koje druge rodbinske veze. Ukratko, povezivanje, komunikacije svih tipova i oblika, od interneta do najobičnijeg brbljanja uz kafu.    Ako je pitanje u divinaciji emotivne, ljubavne prirode, onda je ovo naravno, odličan signal. Ali moramo znati da su to ljubavnici a ne bračni par. Oni mogu postati bračni par ali još nisu. Dakle, ovo može da traje ali i ne mora jer tu moramo uvažiti i vazdušnu komponentu Blizanaca koja ne garantuje trajnost. Ali ako se radi o drugom tipu odnosa sa ljudima, onda je to sigurno dobro slaganje, vesela opuštena atmosfera i takav odnos. Možda na granici lepršavog jer pod blizancima se ovde misli na decu.    Ako se radi o pitanjima poslovne ili striktno materijalne prirode, moramo biti svesni činjenice kod svih zodijakalnih Aduta (osim možda kod Zemljanih) da su to finije energije i da im je potreban duži put do koagulacije energija, do materije. Zato su ovde samo lepi planovi koji mogu a i ne moraju da se realizuju. Pre je ovde neko sa kojim volimo da sarađujemo nego sam posao. Naravno, može značiti i uživanje u dotičnom poslu.    Temeljni princip dualnosti je osnovna poruka ovog Aduta, bez obzira koje oblike dualnosti da analiziramo. Blizanci već to govore. Ali to ne govore samo Blizanci nego i vladar Blizanaca, Merkur. Ako isključimo alhemijske dvopolne predstave Rebisa i hermafrodita, osnovni vid te dualnosti se vidi u funkciji boga Tota, staroegipatske varijante Merkura i(li) Hermesa. To je bog nauke koji širi znanje i koji širi svetlost znanja. Ali malo je poznato da on uvek stoji tačno na granici znanja i neznanja, svetlosti i tame, LVX-a i NOX-a. On je uvek na rubu nauke jer tamo mu je i mesto, to mu je jedino smisleno mesto, jer naučnici su uvek na rubu nauke inače nisu naučnici. To je osnovna dualnost, podeljenost, koja je prisutna u pozadini.    Ovaj Adut takođe govori i o nerazdvojivosti tih dualnosti. One se konstantno spajaju, zatim nadgradnjom jednog pola se (kao) razdvajaju da bi ponovo usledilo uravnoteženje spajanjem. To je proces evolucije, tako teče evolucija. Blizanci su posebne individue ali neke njihove veze je nemoguće raskinuti.    Bezbrižnost je jedno od obeležja ovog Aduta, što je veoma srodno Blizancima i njihovom načinu prevazilaženja problema kao i dualnosti. Otuda ovaj Adut ohrabruje, uliva optimizam kao najbolji način delovanja, sugeriše udruživanje na vedrim osnovama sa drugim ljudima čak i ako tu nema dubine (ni intelektualne ni emotivne) ali ima kreativnosti i smeha. Ipak, osnovni nedostatak je nedostatak istrajnosti i površnost. Tu je previše promenjivosti što je u prirodi dece, nestalnosti. Otuda je ovde upozorenje da nas početna euforija ne zaslepi da je to već cilj i kraj. Obično se dešava da kada se shvati koliki je put pred nama da nas prođe volja. Osim toga, ako ova sfera podrazumeva razne podvale a podrazumeva ih, treba da znamo da to nije zlobnost nego naprotiv iskreni nestašluci zbog nestašluka. Deca! Jer te podvale i nestašluci mogu biti i u pozitivnom smislu. Nijedna sfera vas ne može navesti da uradite nešto smešno (ili da vam se dogodi nešto smešno) i da vam se zbog toga promeni život na bolje kao što to može ova. Svako ko ima konflikte sa svojom rodbinom treba da meditira na ovaj Adut.    Zanimljivo je koliko ljudi iz država i nacija koje spadaju pod Blizance (deo Italije, deo Amerike) sa lakoćom izjavljuju rečenicu – volim te (I love you, amore mio), bez obzira koliko (ni)je duboka ta ljubav. Ovaj Adut je retko kada personalizovan a i ako jeste to se ne odnosi na jednu ili dve osobe nego najčešće na više ljudi. U stvari Adut više govori o situaciji, opštem stanju, atmosferi u kojoj se nešto događa ili u kojoj se subjekat nalazi. Takođe može sugerisati i kako da se subjekat postavi, da ne brine previše, da može da se opusti, da bude vedar i da tako nastupa, bezbrižan, veseo i lepršav, kako to Blizanci najbolje znaju.    Još jedna logičnost, povezanost sa bezbrižnošću Blizanca je ta što je figura sveštenika koji venčava, povezuje dvoje ljudi u ljubavi, zamaskirana. Ta figura je božanski princip koji spaja ali ga glavni akteri tog spajanja ne (pre)poznaju. Oni prihvataju tu njegovu funkciju jer to i njima odgovara ali o dubljem smislu svega toga, i kuda ih sve to može odvesti i koliko trajati i zašto je sve to tako ne razmišljaju. Kako bi analizirali i objasnili ljubav, taj imaginarni a tako prisutan pojam i faktor. Ne udubljuju se u to. Oni uživaju u sreći sadašnjeg trenutka koja im je naklonjena. Tipično za Blizance! Površan stav ali baš tako i treba da bude. Kada bi u dotičnim situacijama bilo drugačije univerzum bi bio sterilan.    Taj povezujući faktor, sveštenik (ili sveštenica) je genetske prirode, što je najčešće neko od predaka (blizanci su od iste majke), ali ta zamaskiranost te figure daje mogućnost da bude i muškog i(li) ženskog pola. Položaj te staze na Drvetu Života to jasno pokazuje, povezuje Binah (Majku) sa Tifaretom (androginim, dvopolnim detetom).