Kategorije
Tarot

ĐAVO – JARAC

U izuzetnim situacijama se vuku izuzetni potezi

Ako je Sunce u periodu Raka na vrhuncu, ako je na piedestalu, na paradi, onda je u periodu Jarca u poziciji koja je suprotna svemu tome. Nije u punom sjaju i aktivni aspekt, Horus, je zamenjen protivnikom Apepom, Setom, umesto podneva tu je ponoć. To su neki od razloga da se ovaj Adut imenuje Đavo. Tu defanzivnu poziciju Sunca možemo pripisati nagomilanoj karmi ili drugačije rečeno, dugom putu koji čeka da ga Sunce pređe, puno obaveza koje treba obaviti, otuda tvrdnja da Jarci imaju tešku karmu, ili kao što neki govore da su jarci prilično, a priori opterećeni obavezama.

ĐJAVO - JARAC
Đjavo – Jarac

Vladar Jarca je Saturn, jedan od sinonima svih problema koji mogu zadesiti čoveka kao i sinonim za đavola. Naravno, to je samo delimično tačno objašnjenje. U Jarcu je egzaltiran Mars, planet snage, otuda u tim ljudima toliko žilavosti, izdržljivosti, životna snaga a samim time i jak seksualni nagon, ili preciznije velika seksualna potentnost. Iz tog razloga su na toj karti (u mnogim kompletima Tarota) predstavljeni muškarac i žena uhvaćeni (vezani) lancima od đavola. Kao da on upravlja njihovom međusobnom privlačnošću. Poruka je da je seksualni impuls toliko jak i nužno potreban u homo sapiensu (kao i u svim drugim živim bićima) zbog opstanka a ne zbog hedonizma, jer ovde nema Venere. Izgleda da je opstanak na neki način povezan sa đavolom, dakle i samo postojanje je povezano sa đavolom. Ali baš tu je opasnost (zlo)upotrebe tog nagona i pogrešnog tumačenja. Ovakva predstava je rezultat biblijske priče o Adamu i Evi koja je (navodno?) izazvala taj nagon u Adamu i time uzrokovala izgon iz raja i pad u pakao. A stanovnik pakla je đavo. Tako kažu ‘kompetentni’. Naravno da je srednjevekovna zapadna crkva to deformisano objašnjenje iskoristila da seks i sve u vezi seksa predstavi kao đavolje što je gnostički gledano krajnje de-evolutivno. Još i danas to nismo prevazišli. Sve što nam je nepoznato i što nemamo pod kontrolom i što je jače od nas nije teško proglasiti đavoljim. Đavo svuda dobro raste. Đavo se dobro prodaje. Najbolji odnos (za đavola) do đavola je stalno govoriti da o đavolu ne treba govoriti. Tako propagira Vatikan samo što je umesto đavola upotrebljen seks kao sinonim. Sve su to deformacije osnovnog mita i nekako na svoj apsurdan način afirmišu ime ovog Aduta mada ga uopšte ne objašnjavaju. Niti mit niti Adut.

Zbog egzaltiranog Marsa kao i zbog strogog Saturna je tu ambicioznost ovog znaka koja putem racionalne upotrebe svojih snaga uvek ide na duge staze, otuda je izdržljivost najčešći epitet jarca. Svaki rad na duge staze stvara karijeru pa za Jarce kažu da izgrade svoju karijeru. Malo ko uviđa da su Jarci prisiljeni na to, jer su doslovno pritisnuti dodatnim obavezama za koje drugi astro znaci i ne znaju da postoje. To je taj dugi put koji stiji pred Suncem kada je u ovoj poziciji. Jarci i ne mogu drugačije osim da rade na duge staze. Spisak njihovih karmičkih obaveza je toliki da je za njihovo odrađivanje potrebno vreme. Jer vrhunac, parada, je tačno na suprotnoj tački od njih, u Raku. Osnovna korespondencija desete astro kuće je karijera.

Malo je poznato da se pojam đavola nekako povezuje sa vremenom. Vreme menja sve. Baš zbog te veze vremena sa Saturnom (Saturn, sat, seat, Hronos, hronologija, hour, ura). Osim toga u svim religijskim pričama uvek neko pobeđuje đavola. Bezbroj puta je đavo pobeđen ali nikada nije definitivno uništen, uvek preživi, obnovi se. Kao da je trajna konstanta, kao vreme. Kao da je samo pitanje vremena kada će se đavo obnoviti. Na neki čudan način to je tačno. To je samo odraz njihanja svih okolnosti što je nužni uslov dinamike. Stvar razumevanja celokupne slike je da li ćemo negativne situacije, loša stanja imenovati đavolom ili trenutnom krizom koju treba prevazići. Zato je mnogo ispravnije tu figuru đavola imenovati Bafomet kao što su ga imenovali srednjevekovni alhemičari. To je androgino biće sa jakim kohezivnim nagonom među sopstvenim polovima koje je nužno u toj fazi kretanja Sunca da osigura opstanak i preživljavanje. Mars je tu da obezbedi potrebnu snagu i žilavost a Saturn, planina, stene, je pridoneo da je za predstavnika i ime tog perioda izabrana potentna i žilava životinja koja se penje na vrhove i živi u oskudnim uslovima. Pošto Tarot izvire iz starog Egipta, a stari Egipćani nisu imali koncept đavola (jer to je hrišćanski koncept) oni su za ovu kosmičku komponentu verovatno imali neko drugo ime ali koncept je bio veoma sličan Bafometu. Najčešće je to bio Apep. Ovaj Adut predstavlja i ’debljinu’ Apepa i snagu koja je potrebna da ga odradi, anulira. Zato je tu ipak seksualni nagon sekundaran a primarna je životna snaga i žilavost uopšteno. U ovom periodu su jaki Saturn i Mars a ne Venera, zato je besmisleno seks ovde bilo kako naglašavati. Potencija ovde je potencija za život.

U divinacijama ovaj Adut je retko personalizovan, skoro nikada. Ali nikada ne predstavlja ništa đavolski loše. Zato je to uvek naglasak da nas čeka period napornog rada (koji uvek dugo traje, jer sve što je naporno, neprijatno dugo traje). Ili ne baš zadovoljan i ugodan period. Može značiti i težan fizički napor. Naravno, bilo je i boljih dana ali suočimo se sa ovim sivim periodom. Preživećemo. Zahteva se ozbiljnost, racionalnost, samodisciplina i napor. Setimo se Ničea.

Ako se radi o pitanjima emotivne prirode ovaj Adut uglavnom nagoveštava uzdržanost, nedorečenost, čak i stidljivost i pored sve energije i strastvenosti. Tu može čak biti i nekakvo ljubavno nadmetanje ili držanje nekih principa što za ljubav nije poželjno. U pitanjima poslovne i materijalne prirode ovo je nagoveštaj da treba zasukati rukave, čak i fizički rad, napor, odricanje. Nije ružičasto ali barem imaćete snage za sve to. Takođe se sugeriše i dodatna opreznost (sve proveriti dva puta) do drugih ljudi. Bolje je biti nepoverljiv. Ovaj Adut uvek upozorava da ne treba odustati, i pored svih teškoća treba istrajati, ne prepuštati ništa slučaju, ne oslanjati se na sreću. Na muci se poznaju junaci, najteže situacije su najveće šanse da uradimo najveće stvari, da prođemo kroz najbolje inicijacije. Uvek je tu stimulans, ohrabrenje da se suočimo sa samim sobom, sa onim delom sebe kojega još ne poznajemo, da ga osvetlimo. Da se suočimo sa tamnom stranom sebe, kako su neki blesavi dušebrižnici rekli. Jer đavo, Lucifer, je lučonoša. A ako je tu lučonoša znači i da je tu nešto tamno što treba osvetliti. Ne treba nam lučonoša po danu – osim Diogenesa! Baš zbog te uloge lučonoše, donosioca svetlosti, je na nekim predstavama ovog Aduta na čelu Bafometa nacrtano treće oko. Oko je najsolarniji instrument, kaže Platon. Korespondentno hebrejsko slovo je ajin, što znači oko! Zanimljivo je da je jedan od izraza za đavola u arapskom jeziku el-ajin što takođe znači oko! Još jedan morbidni dokaz nerazumevanja ove komponente univerzuma je i to da je Vatikan proglasio Zimski Solsticij, dan početka perioda Jarca, danom svete Lucije (Luce, LVX), a ona jadnica u svojim rukama drži svoje oči! Bolesna analogija!

Kategorije
Tarot

VEŠTINA – STRELAC

Što dalje vidimo i što dalje čujemo – bolji smo

ATU 14- Veština / Strelac
Veština – Strelac

Naizgled ovde kao da ne postoji veza između ovog Aduta i astro znaka Strelca. Staro ime je glasilo Umetnost – Temperance, što bi podrazumevalo srednji put, zlatni put, saglasnost opozicija, ili saglasnost krajnosti, spojenost nespojivog da bi se stvorili uslovi za saradnju i nadgradnju. Iz te saradnje nespojivog, iz njihovog međusobnog anuliranja, iz njihovog ‘pepela’, da bi nastalo nešto novo, bolje, nadgradnja, nešto vredno, zlatno. Zlatna sredina. U skladu sa time ovaj Adut je tokom istorije pretrpeo najviše korekcija u dizajnu, ali uvek se je videlo na predstavi da se tu spaja nešto nespojivo, povezuju se dve različitosti. Povezivanjem dve veoma udaljene stvari, međusobnim anuliranjem veoma udaljenih polova, oslobađa se veoma velika energija koja mora da izbaci nešto vredno, sveže, novo, dragoceno. To što ‘iskače’ iz tog procesa leti pravo u vis. Zbog ogromne energije na kojoj počiva, čiji produkat je. U starogrčkom mitu je to strela koju Herajkle odapinje pravo u vis, njegova peta strela. Strela direktno u vis je pravilna vizuelna predstava astro znaka Strelca. Feniks iskače u vis. Položaj ove Staze Mudrosti na Drvetu Života to takođe sugeriše, put ka Suncu, put ka zlatu. Zbog tog spajanja opozicija i nastajanja zlata ovo je Adut alhemičara u svojem najdubljem smislu i na mnogim dizajnima je to predstavljeno mnogim alhemijskim sigilima, mada je sve to nepoznavaocima Tarota nejasno i teško objašnjivo. Zato se zadržimo na jednostavnim objašnjenjima. A to je – spajanje udaljenih, povezivanje međusobno udaljenih. Šta čini strela? Brzo prelazi veliku udaljenost! To je bilo nekada oružje delovanja na daljinu. Danas bi to mogli da budu laseri (svetlost i Element Vatre kao što je Strelac znak Vatre, itd.) ili vođene rakete! Ali nikome ni na pamet ne padaju takva imena. Strela je u ovom kontekstu mišljena kao faktor povezivanja veoma udaljenih. Možda je čak pravilnije ovaj astro znak nazvati Strela umesto Strelac!?

Dodatni razlog je i korespondentna deveta astro kuća. Udaljeni ljudi, udaljene zemlje, daleke ideje, sve što je daleko a čemu težimo, odnosno što bi želeli da privučemo. Uvek je tu značenje saradnja, povezivanje, prožimanje kao preduslov za nastajanje novog, boljeg. U skladu sa time sve predstave su to izražavale na razne načine – figura androgina ili dve osobe u jednoj, spajanje crvenog orla i belog lava, sipanje vode iz jedne vaze u drugu, mešanje vina i vode, prožimanje trougla i kvadrata, ili jedan od novijih dizajna prikazuje žensku osobu koja u desnoj ruci drži kupu ispunjenu plavom tečnošću a leva ruka joj počiva na kupi ispunjenoj crvenom tečnošću. ’Nirvana je jedno, ali počiva na dvojnosti’ a ovaj Adut predstavlja direktni put do prvog samadija. Zbog jednostavnosti svuda su navedena samo dva faktora koja se povezuju, opozicije, mada je ispravnije, potpunije u to uključiti četiri faktora, četiri Elementa, jer Herakle je prvo odapeo četiri strele u četiri strane sveta a petu je odapeo pravo u vis!

Ovde moramo da naglasimo da se ime ovog astro znaka Strelca, veoma često ako ne i uvek pogrešno tumači vezujući smisao uz predmet strelu ili čak probijanje ili čak povezujući to sa oružjem što je samo delimično pravilno. Osnovni smisao ove frekfencije univerzuma je – veza na daljinu, veza sa daljinom, povezati se sa onim što čak ni ne vidimo, povezati nepovezivo, spojiti nespojivo, pobediti daljinu. Vidimo da je strela faktor povezivanja. Kao opozicija trećoj astro kući gde je povezivanje na blizu, sa bliskim, ovde je to povezivanje sa dalekim, i strela i strelac su ta veza. Nije teško ostvariti blisku vezu sa bliskima i onima koji su blizu. Ali je mnogo veća virtuoznost (Veština) uspostaviti, održati i ostvariti vezu sa dalekim. Tada nastaje nešto vredno. To mnogo više objašnjava simbolizam devete astro kuće. Udruživanjem udaljenih entiteta uključuje se mnogo veća količina energije koja može da stvori ‘alhemijsko zlato’. Inicijacijski gledano (ka gore), na osnovu dalekosežnijeg gledanja to je probijanje kroz nataložene uzorke mišljenja, ponašanja i dolazak do rezona za koje smo pre bili slepi. Mnogo toga u trećoj astro kući nam je poznato a mnogo toga u devetoj nam je nepoznato naročito ako su to ideje. Otuda su ovde čudne i nepoznate nauke kao astrologija, hermetizam, inovatorstvo svih vrsta, zato ovde odgovara izreka ‘niko nije prorok u svojem selu’ ili ‘dobar glas daleko se čuje’. Zatim, iz istog razloga tu su i ideologije svih vrsta, kao i religije, kultovi, fame, popularnost preko granice, inostranstvo, itd.. Sve to odgovara dalekom putovanju strele.

Ovaj Adut je retko ili nikada personalizovan. Čak i kada se to dogodi tu su uključene dve osobe. Ali zato skoro uvek predstavlja međusobno prožimanje, saradnju opozicija skoro do njihovog anuliranja, do njihove identifikacije. Jedno postaje drugo do krajnje granice. Setimo se samo koliko je ljudi tokom istorije umrlo zbog nekih svojih ideja i ideologija! Ovo je situacija koja ne predstavlja samo partnerski odnos nego mnogo više od toga, toliku kompatibilnost da se partnerstvo čak i transcendira. Baš zbog tog savršenog ‘uklapanja’ je moguće da nastane nešto dragoceno. Alhemičari su to shvatili kao savršeno popunjavanje manjkajućih delova čovekovog bića i dostizanje prosvetljenja. Baš to izražavaju sve predstave ovog Aduta. Pojava ovog Aduta se uvek smatra pozitivnim znakom, jer je to astro znak komunikacije, saradnje a sve to samo delimično zbog jupiterijanske frekfencije koja je ovde prisutna. A baš zbog te frekfencije ljudi u znaku Strelca se smatraju srećnim ljudima. A ako nema komunikacije taj nedostatak je prikazan na drugačiji način.

Ako se u divinaciji radi o pitanjima emotivne prirode, ovo je više nego dobar znak, istinska harmonija, tantrička razmena, jednakost i zajedništvo, ‘dobar spoj’. U pitanjima poslovne i materijalne prirode to uvek znači razrešavanje konflikata, produktivan timski rad, kontakti koji temelje na poverenju i usklađenosti, veliki inovativni korak, donošenje novih ideja izdaleka. Opšti signal je za davanje najboljeg od sebe da se prevaziđu kontradiktornosti i razlike. Jedino upozorenje ovog Aduta je da se ne zaspi na lovorikama, uljuljkanost zbog idealne pozicije, dakle potreba po stalnoj nadgradnji za održavanje te povezanosti i kompatibilnosti. Srećni ljudi su skloni da se uspavaju! Odnosno, to im se skoro redovno dogodi i tada se nagomila Apep kojega je potrebno ponovo pobeđivati strelama na sve četiri strane. Dakle, ’dalekovidnost i dalekočujnost’ se smanje i potrebno je ponovo uspostavljati veze na daljinu.

Kategorije
Tarot

SMRT – ŠKORPIJA

Mnogo zgusnutih malih promena čine jednu veliku

    Izgleda da je korespondentnost ovog Aduta potpuna sa odgovarajućom astro kućom, osmom kućom, barem po imenu. Osma astro kuća je kuća smrti ali to ne mora uvek da bude i fizička smrt, niti striktno u astrologiji niti u divinacijama sa Tarotom. To je pre svega duboka, temeljita transformacija, drastičan prelaz iz jednog stanja u drugo. To je simbolično izraženo preko tri agregatna stanja vode a Škorpija je kerubični znak Vode. Otuda za Škorpiju tri alhemijske predstave – zmija, škorpija i orao. Zato Sfinga, univerzalna predstava ravnoteže (kerubičnih) Elemenata za simbol Vode-Škorpije ima krila orla. Frekfencija, komponenta univerzuma koju poznajemo kao zodijakalni znak Škorpije deluje transformirajuće na sve. Često je to razgrađivanje, trulenje, 

ATU XIII - Smrt
Smrt – Škorpija

naizgled uništenje, ali po zakonu o održanju energije to je samo transformacija, promena stanja, oblika, kvaliteta, manje ili više drastična. Otuda ta korespondentnost sa smrću, jer smrt je najdrastičnija promena što čoveka može da zadesi. Nije bez razloga u periodu Škorpije paganski praznik kojega je kasnije hrišćanstvo nužno prihvatilo i kozmetički grubo i polufunkcionalno prilagodilo sebi kao dan mrtvih! To je period kada Persefona odlazi u donji svet u kojemu će provesti šest meseci, do sredine proleća. Od svih postojećih religija hrišćanstvo ima najviše deformisano shvatanje i tumačenje smrti koja je a priori prikazana kao nešto strašno, zlo, negativno, nešto čega se treba bojati. Naravno, to nužno uzrokuje i pogrešan stav do života, spontanu limitiranost do prihvatanja raznolikosti života i nužnost bezbroj promena svaki dan, svake godine, velikih i malih, običnih i drastičnih. Te promene su nužni impuls i posledica dinamike univerzuma i nema ih smisla i nemoguće ih je ignorisati. Da bi se u punoj meri naglasile te promene ovom Adutu je dato ime Smrt!    U praksi je to smrt neke ideje, nekog koncepta, razmišljanja, nekog projekta, neke stvari, ili preusmeravanje, naglo, dinamično ili jednostavno završetak nečega nakon čega nužno sledi promena. Završetak nečega je smrt istoga. Najveća stvar je život. Završetak najveće stvari, života je smrt. Dakle i sama smrt je najveći događaj. Ako igde onda ovde možemo upotrebiti onu narodnu: dok jednome ne smrkne, drugome ne svane! To ne mora uvek da se odnosi na ljude nego može i na događaje, ideje, projekte, koncepte pa čak i na same misli. Već drugog novembra je Had veoma zadovoljan. Ako etimološki i mitološki (u grčkoj i rimskoj mitologiji) analiziramo Plutosa, brata Persefone videćemo njegovu vezu sa Hadom. Dakle, to nije prestanak kosmičke dinamike.    Na predstavi ovog Aduta je kosa, tradicionalni simbol smrti, ‘kosi kao smrt’, što je ponekad strašljivo. Ali strašljivo je samo ako se opiremo promenama. Ponekad pomislim da bi ovaj Adut mogao da nosi ime ‘drastična promena’, i možda bi tada bio manje strašljiv a lakše razumljiv. Isto tako moramo znati da za svaku veliku promenu je potrebno ekvivalentno puno energije. Nisu bez razloga ljudi rođeni u znaku Škorpije svi sa veoma puno energije. I baš zbog toga je često ne kontrolišu i zato često povrede i druge i sebe. Bilo da su tu energični i nemilosrdni potezi do drugih (smrt nema milosti) ili bolesna ljubomora ili mazohističko uživanje u vlastitom bolu.    Nakon smrti, nakon završetka nečega, nešto ostaje bilo o kojem obliku da je reč. Posebno ako je tu puno energije kao što smo već rekli. Zato su astrolozi ovoj kući pripisali nasledstvo. Ono što neko dobija kada nekome ‘smrkne’. Ali isto tako, što malo astrologa uvažava, osma kuća predstavlja i ono što ostaje iza naše smrti, nakon smrti subjekta! Ono što smo dobili u nasledstvo i ono što ostavljamo u nasledstvo! Dakle, veliki su oni ljudi koji imaju Urana u osmoj kući a umru od starosti! Trebalo bi!    Kao što ljudi Škorpije znaju da budu emotivno nemilosrdni i beskrupulozni, tako je i smrt ‘ni po babu ni po stričevima’, bez milosti do bilo koga, ni do kralja ni do prosjaka, ni do direktora ni do čistačice, ali do svakoga ekvivalentno njegovom pređenom putu i okolnostima. Svi kosturi su isti. Mogli bi reći da je ovo ‘najdemokratskiji’ Adut zato je predstava ovog Aduta ostala uglavnom nepromenjena tokom istorije odkad se zna za Tarot za razliku od drugih Aduta.    U divinacijama je retko kada personalizovan. To je situacija preokreta, manje-više neočekivanog. Može da bude bolno, veselo, krvavo, uspešno, ali prelomnica je sigurno. Često znači nešto definitivno, neizbežno, kao što je smrt. Nešto nužno što mora da se dogodi, odradi, zato ga nema smisla ni pokušavati eskivirati. Ali fizičku smrt veoma retko predstavlja. Čovekov život je prepun malih bezbrojnih smrti, ali konačna i jedna smrt se uzražava drugim kartama, obično kombinacijom više karata. Zato ovaj Adut predstavlja inicijaciju, ‘smrt’ i vaskrsenje kao feniks. A za takav preobražaj su idealni drastični preokreti, situacije koje teraju na promenu.    Ako se radi o emotivnim stvarima to može značiti veoma strastvenu (tantričku) vezu ili odnos jer Škorpija je i znak i fizičkog seksa zbog korespondencije sa genitalijama, ali isto tako može nagoveštavati nagli, neizbežni ali i bolni prekid veze. U pitanjima poslovne i materijalne prirode može predstavljati završetak profesionalne aktivnosti, ispunjenje obaveza, posla, takođe i rezultati svega toga, zaključivanje za projektom. Ili čak povlačenje, penzionisanje. Izgledno je da je neki profit, korist ali to je uvek kao rezultat završetka nečega ili nasledstva. Uvek kada se ovaj Adut pojavi treba biti pažljiv na ono što sledi jer tu je i prećutni apel da se ne napravi korak koji ne vodi nikamo. Ali Adut ohrabruje da treba prihvatiti promene, treba prihvatiti da stvari teku i da svaka stvar ima završetak.    Vladar Škorpije je Pluton, najmanje poznat planet, kao što nam je i smrt nepoznata, ali zbog svojega plutonovskog magnetizma ljudi Škorpije su nam zanimljivi tako da ih je teško ignorisati. Jednako kao što ni smrt tokom celog života ne možemo ignorisati. Sa pozicije univerzuma smrt ne postoji ali sa pozicije čoveka ona postoji i zato je to neki završetak. Sa pozicije univerzuma sve je kontinuitet, prelaz iz jednog u drugo a sa pozicije čovekovog uskog gledanja je to ‘nešto počinje i nešto završava, umire’. Pošto je smrt uzrokovana vremenom a vreme je Saturn otuda veza ovog Aduta i smrti sa Saturnom, mada nas to malo udaljava od analize promene.