Kategorije
Intervju Tarot

Tarot- Filozofska mašina

Neko je rekao a čini mi se da je to i zapisao da je Tarot filozofska mašina!?!

    Lepo zvuči. Ali ja ne znam šta je to filozofska mašina i pored dobre imaginacije teško mi je da zamislim kako bi izgledala ta mašina. Ali i dalje mi lepo zvuči i voleo bih da tako nešto postoji i da ja to vidim. Plus, osećaji iz želudca (i još nekih organa) mi govore da je ta tvrdnja istinita. Ali autor te tvrdnje nije dao nikakvo objašnjenje. Neki ljudi su u mojem prisustvu upotrebili taj uzraz pa sam se obradaovao da bih od njih dobio objašnjenje. Ništa pametno nisam čuo i pored iskrenog truda i njihove velike želje da mi objasne. Dakle nije mi preostalo ništa drugo nego da sam istražim sve što mogu o Tarotu. Meditacijama i praktičnom upotrebom. Uvek propagiram skepsu. Uvek propagiram samostalni rad kojim treba tu skepsu uništiti. Tek tada možemo videti koliko drugi govore istinito ili lažno, tačno ili pogrešno.

    Tarot je slično kao i Drvo Života, mozaik, shema, konstrukt koji izražava makrokosmos a samim time i mikrokosmos. Ceo Tarot je sastavljen samo od sastavnih delova čoveka na raznim vibracijskim nivoima. Dakle upotrebna vrednost Tarota je da na prvom mestu omogućava to samospoznavanje čoveka. Pod to se može uvrstiti bezbroj aktivnosti sa Tarotom a jedna od njih je i divinacija. Nažalost ili na sreću, to je takođe i najpopularnija upotreba Tarota koja je pridonela da tokom mračnog srednjeg veka ne ostanemo bez te filozofske mašine. Ha ha, taj termin još nije ‘legao’ ali zvuči futuristički i zato ga upotrebljavam.

    U svakom događaju, dinamiki, učestvuju svi delovi univerzuma ma kako zanemariv da je udeo nekih delova. Naravno da postoje uvek neki glavni igrači, glavni akteri ali svi igrači su tu prisutni. I ako Tarot u sebi sadrži sve te igrače onda zvuči logično da je to sredstvo, taj konstrukt (filozofska mašina) kompetentno sredstvo da malo pogledamo tamo gde je naš ograničeni um nesposoban. Bilo da je to u prošlost ili sadašnjost ili špijuniranje u budućnost. Logičan zaključak, što je divinatorsko sredstvo kompletnije, što u potpunijoj meri sadrži univerzum u sebi, utoliko je to sredstvo kvalitetnije i kompetentnije za divinaciju. Ovde ne govorimo o vidovitosti nego o tehničkoj divinaciji. Otvaranjem Tarot karata dobijaju se glavni igrači, sporedni igrači i igrači koji uopšte ne učestvuju ali ih je nemoguće totalno isključiti. Tarot nam to pokaže. A mi treba da znamo to da pročitamo. Veština čitanja se pridobija učenjem beskonačnog spiska korespondencija (uz svaku Tarot kartu) i praksom divinacija. Tu je ogromno finesa do kojih treba doći i koje treba savladati i biti ih svestan. Jedna od osnovnih je da isti igrači, čak i približno istog rasporeda se različito tumače iz različitih uglova gledanja. A ugao gledanja je pitanje u divinaciji. To važi čak i ako se radi o samo jednoj Tarot karti. Na primer, Šestica Pehara u pitanjima poslovne prirode može značiti dobre odnose u kolektivu ili zadovoljstvo sa svojim poslom a u pitanjima emotivne prirode može značiti između ostalog i koitus (čak i sa oplodnjom).

    Dakle praksa i samo praksa, bez obzira sa kakvom divinatorskom enigmom da se susretnete. Divinacijom je ponekad moguće otkriti neverovatne stvari. Na primer imao sam slučaj da me zove gospođa sa Havaja (koju poznajem i koja je tada bila viceprvak Slovenije u golfu) i pita me da li će prekosutra pobediti na nekom turniru golfa?! OK, kažem joj da me pozove za dva sata. A kada me je nakon dva sata pozvala, ostavio sam otvorene karte na stolu i kažem joj da neće pobediti ali da će najverovatnije biti treća ali da sam video puno nekih žena što mi nije bilo jasno. Pa to je normalno, kaže ona, jer je to ženski turnir, ali je izgubila motiv za turnir ako neće da pobedi. Posle sam je ubeđivao deset minuta da ipak ide na turnir jer će sve biti OK i lepo će se provesti. Dakle, Tarot nije rekao – ona će biti treća. Nego je rekao – ako učestvuje biće treća! A pošto sam joj ja želeo dobro, moja funkcija je bila da je ubedim da učestvuje jer sam video da će se lepo provesti. Toliko je komponenti u finalnom kreiranju scenarija i događaja. Nakon tri dana me je pozvala i potvrdila moje predikcije, zahvalna što sam joj sugerisao da ipak ide na turnir.

    Ili slučaj kada me je pitao jedan gospodin u vezi nekog svojeg posla, trgovine. On planira nešto sa kozmetikom i pita me kako će to ići. Ja pogledam i kažem da će posao ići ali da tu nema kozmetike nego neki grublji, teži materiali, fizički napor, itd.. On ne veruje, otvaram ponovo karte i vidim slično ali sada sam bio siguran da je to građevinski material jer sam video cement i kamen. Ali da je bilo pitanje recimo zdravstvene prirode onda bi kod istih takvih karata odgovor bio da je to nešto bolno i da će oporavak biti spor i dugotrajan i da će zahtevati mir, ali izlečenje – da. Tu se vidi važnost ugla gledanja ili pitanja.

    Pre nekih desetak godina pita me čovek u Užicu da li će se tokom sledeća tri meseca preseliti u Italiju? Otvorim karte i vidim da neće. Vidim da sređuje papire, vidim da se nečim bavi, itd., ali ne ide nigde. Sav razočaran pita isto pitanje ali sada za period sledećih šest meseci? Otvaram opet, vidim da sve je bliži ali i u tom periodu ne ide nigde. Sav razočaran predlaže da pogledamo za sledećih devet meseci. Savetovao sam mu da to ne gledamo da slučajno ne bi bio žalostan bez razloga i pre vremena i nismo otvarali karte. Ali najzanimljivije od svega je bilo da je otišao u Italiju samo dan nakon isteka tih šest meseci. Tarot je tačno rekao! Filozofska mašina.

    Ili, čoveku je bio potreban savet emotivne prirode, zanimalo ga je kako će teći jedan odnos i dobijemo neke Vodene Adute i još nekoliko Pehara, dakle emocija više nego dovoljno. Čak i previše da je to opasno, tu je i gubljenje glave, opasni vampirizam i kažem čoveku da se obuzdava mada je u ljubavnim nebesima. On ne može da veruje, itd., itd., čak me i negira ali mu je posle ipak sledovao kazneni period. Ali da je pitanje bilo poslovne prirode kod istih takvih karata odgovor bi imao mnogo pozitivnije značenje.

    Bez poznavanja korespondencija i važnosti ugla gledanja ovi primeri divinacija bi bili nerešive enigme.

Kategorije
Intervju Tarot

Intervju sa proučavaocem Tarota

Tarot je tema o kojoj svi vole da pričaju, za koju se svi zanimaju, o kojoj svi nešto znaju, … ali kada treba da objasne šta znači gola žena na lavu na ATU XI tada umuknu. Ili zašto ATU VII nekad znači rođenje a nekada putovanje, i otkuda taj raspon! Naš današnji sagovornik je dugogodišnji proučavaoc Tarota, Goran Sarvan.


Odakle ime Tarot? Odakle potiče Tarot?

Etimološki je teško sa sigurnošću pronaći neko relevantno objašnjenje, ali uvek se ta reč – Tarot – dovodi u vezu sa dva pojma, i to sa rečima rotacija i Tora. Tora u hebrejskom znači zakon (a Tarot izražava kosmičke zakone), a krug (a samim time i rotacija) je potpuna, savršena celina što Tarot i jeste.

Smisao nastanka Tarota? Šta je cilj Tarota?

Pretpostavlja se da je nastao u starom Egiptu a smisao je da izrazi rekonstrukciju makrokosmosa. To je u stvari vizuelna teogonija, vizuelna predstava osnovnih sastavnih delova ‘neba’, panteona, koji deluju na čoveka. Plus tu su prikazani i međuodnosi tih sastavnih delova jer među bogovima je stalna dinamika. Ali ipak nisu sve situacije prikazane jer ih je bezbroj. Čovek je manji ili veći igrač u toj dinamiki i pomoću Tarota pokušava divinacijom (prorokovanjem) kao i već samim spoznavanjem Tarota da ustanovi svoju ulogu u svemu tome.

Kako se je Tarot očuvao tokom istorije, kako je preživeo?

Svi oblici hazardnih igara su derivati te dinamike odnosa među nekim bogovima. Kod svih takvih igara računa se na Fortunu. Svi oblici karata za zabavu (poker, tarok ili karte za gatanje) su derivati te savršene predstave dinamike univerzuma – Tarota, manje ili više slični originalu. I sa svima njima je u manje savršenom i preciznom obliku moguće prorokovati. Pohlepa i radoznalost su neizbrisive vrline u homo sapiensu. To je jedan od načina opstanka Tarota kroz prilično tamnu ljudsku istoriju. Drugi način opstanka je bio skriveniji, samo kod izabranih u izvornom obliku. Oba ta načina preživljavanja su važni i potrebni.

Zašto Tarot ima epitet ‘filozofska mašina’?

Samo zato jer je toliko savršen, kompletan da izražava dinamiku univerzuma. U sebi sadrži vizuelnu predstavu svih ‘glavnih glumaca’ i njihove međuodnose. Dakle sve! Ne postoji nešto ključno a što nije izraženo. Postoji bezbroj minornih stvari koje nisu izražene ali sve one su sadržane u globalnijim a koje su tu. Otuda je to mašina mudrosti. U kabali postoje metode i sistemi da se upotrebom Tarota dođe do još detaljnijih podataka, predstava ali to su veoma komplikovani i još neistraženi načini da će to raditi kabalisti budućnosti. Bilo koji divinatorski sitem da je u pitanju, što je vernija kopija univerzuma to je kao sistem kvalitetniji, precizniji, i obratno, što je nesavršeniji derivat, to je kao sistem za divinacije slabiji, nesavršeniji.

Povezanost Tarota i kabale?

To su dva nerazdvojna pojma. Nemoguće je odvojiti ili posebno analizirati Tarot i Drvo Života. To je u stvari jedan sistem. Nemoguće je spoznavati jedno bez drugog. Kao kosti i meso. Možemo reći da je Tarot sredstvo izražavanja kabale. To nisu jednostavna znanja i zato je danas (kao i tokom istorije) Tarot uglavnom upotrebljavan kao sredstvo za prorokovanje .Ne postoji bolji način da se vizuelno izraze Staze Mudrosti iz Sefer Yetziraha, odnosno staze na Drvetu Života, kao i sefirotski nivoi. Pošto postoji mnogo različitih dizajna Tarota, većina od njih nije toliko kvalitetna da svu tu simboliku, recimo nekog sefirotskog nivoa, verno izrazi. Možemo reći da je to jedan od odlučujućih kriterija za kvalitet nekog Tarot kompleta. Manje Arkane izražavaju karakteristike sefirota a Velike Arkane odnose među sefirotima. Dakle, Tarot je kao neki putokaz ubrzane evolucije.

Kako je Tarot prezentovan danas?

I pored strahovite popularnosti i bezbroj različitih i veoma inovativnih dizajna (video sam ih skoro sto različitih) ne smatram da je dostojno predstavljen. Tarot je jedna od dve najveće, najmudrije i najdragocenije stvari koje je ljudski genije uspeo da iznedri tokom svoje evolucije. Ali homo sapiens danas je veoma daleko od toga da potpuno razume Tarot. Jer tu su potrebna mnoga kompatibilna znanja. To nisu instant znanja i nemoguće ih je dobiti preko noći, plus sam studij Tarota je veoma zahtevan a da ne govorimo da nemate od koga da ga učite. Dakle ne radi se samo o načinu i kvalitetu prezentovanja Tarota nego je važnija stvar osposobljavanje divinatora. Dobar divinator mora ne samo da zna da rastumači sliku koju je dobio prilikom otvaranja karata nego mora da zna i da ako nešto nije dobio prilikom otvaranja da i to znači nešto relevantno za pitanje. A ako ga upotrebljava za svoj spiritualni razvoj tek tada mora da poznaje što više korespondencija. Dakle, potrebno je još puno rada da se predstave svi aspekti Tarota.

Šta mislite o kvalitetu literature koja je danas dostupna o Tarotu?

Veoma sam kritičan do sve literature o Tarotu. Odgovorno tvrdim da je 90% toga čisto smeće koje čini više štete nego koristi, unosi više pometnje i zabune nego znanja. Za ozbiljan studij Tarota su dovoljne dve knjige i jedan komplet karata i njegovo veličanstvo – rad! Svakodnevni rad i studij. Ipak, student Tarota treba da je upoznat sa svime, da crpi informacije i znanje sa svih strana, što u ovim vremenima nije lako. Ali i to da je u literaturi takva zbrka je u božijem scenariju i tako treba da bude! Baš ta nesistematizovanost znanja čini Tarot nedostupnim nedostojnima. A kada bi ta znanja sistematizovali to bi postala veoma zahtevna, čak i odbojna materija. Ipak, postoji par knjiga u kojima je sistematizovano sve što je potrebno, i kada ih preporučim, recimo čoveku od 35 godina sa viskoškolskim obrazovanjem, on mi kaže da je to zahtevno!?!

U čemu je prednost Tarota pred drugim divinatorskim sistemima?

Kao što sam rekao, u savršenosti i sveobuhvatnosti. Jedna slika vredi 10 000 reči, kažu Kinezi. Još ako uvažimo ugao padanja svetlosti na tu sliku i ugao gledanja gledaoca, možemo puno da saznamo. S tim da se i ugao padanja svetlosti kao i ugao gledanja menjaju. To je dinamika o kojoj govorim i koju Tarot uvek uvažava i izražava. A to je moguće baš zbog sveobuhvatnosti sistema, jer je mikro izraz, predstava univerzuma. Ako pogledamo druge sisteme za prorokovanje kod svakog nedostaju neke komponente, neki faktori, smanjen je arsenal za izražavanje. Osim Ji Džinga nijedan drugi divinatorski sistem nema toliku elastičnost mada je još nekoliko dobrih sistema. Naravno, ovde govorimo o sistemima za diviniranja a ne o vidovitosti.

Da li je Tarot nepogrešivi divinatorski sistem?

Možemo reći da jeste ali time ne otklanjamo mogućnost greške koja se uvek krije u divinatoru samom. A to su – njegovo mentalno stanje tokom operacije (nivo koncentracije), zatim njegove sposobnosti pravilne interpretacije situacije koju mu Tarot daje poznavanje korespondencija uz svaku kartu koje se često razlikuju u zavisnosti od ugla gledanja, pitanja.Tu je i faktor zahtevnosti pitanja kao i faktor pravilno postavljenog pitanja.

Od čega sve zavisi tačnost predikcije?

Od nekoliko faktora, i grubo rečeno po sledećem vrstnom redu: od sposobnosti i kompetentnosti divinatora, od savršenosti sistema diviniranja (Tarot, geomantija, Ji Džing, astrologija, kao i bezbroj drugih manje vrednih), od okolnosti gde se divinira, od realne dostupnosti onoga o čemu se divinira, čak i od stanja onoga ko pita, jer Pitija u Delfima nije bez razloga davala dvosmislene odgovore. Tu je i faktor božije cenzure kada nešto ne sme da se sazna prerano. Kada neko nešto zna pre vremena ili nije kompetentan da to zna, ima strahovito oružje u rukama koje može da zloupotrebi i u strahovitoj meri utiče na sudbine driguh ljudi a da kompletna njegova energetska vrednost ne može to da kompenzuje. Bog nema ambicije da popravlja ljudske brljotine i zato ih jednostavno drži u neznanju. To je aerodinamični pristup, najmanje slab.

Šta sve možemo da pitamo Tarot?

Možemo sve ali odgovor će uvek biti ekvivalentan smislenosti pitanja, dostupnosti onoga o čemu pitamo i preciznosti pitanja. Zato između redova naglašavam – razmislite dobro i ako je moguće postavljajte samo pametna, nužna i smislena pitanja. Bio sam u situaciji da me je osoba pitala za neke događaje koji su joj se dogodili pre 50 godina, ali i to da me je čovek pitao u kakvoj životnoj situaciji će biti na današnji dan kroz 10 godina. Ovaj drugi slučaj je mnogo teže dešifrovati ali je to ipak nepraktično i besmisleno pitanje iz mnogo razloga. Ako treba da pređete preko dvadeset brda, zašto vas sada zanima kako da savladate na primer osamnaesto brdo na tom putu ako ne znate kako ćete i da li ćete uspeti da savladate i prvo brdo pred sobom.

Šta ljudi najčešće pitaju?

Pitaju sve, od zdravlja, ljubavnog života, studija, preko posla do sudskih procesa. Zanimljivo je da nema teških i lakih pitanja. Često se dešava da u jednostavnom pitanju broj upletenih faktora ili sukoba interesa tih faktora oteža pravilno tumačenje. Ili, kao što sam pomenuo, ugao gledanja, aspekat iz kojega se gleda je veoma važan. Na primer u slučaju pitanja studija ATU V, Hijerofant ima jedno značenje, ali ako je pitanje povezano sa materijalnim stvarima, sa drugom astro kućom, onda isti Adut ima sasvim drugo značenje.

Kako komentarišete toliki broj ‘poznavalaca’ Tarota kao i drugih divinatorskih sistema na svim medijima?

Ha ha. Oni nisu poznavaoci Tarota. Oni su početnici koji imaju veliki entuzijazam. Bolje bi bilo da taj entuzijazam iskoriste u proučavanje božijih zakonitosti a ne u pokušajima rešavanja sitnih ljudskih problema. Ali čak i ako su krajnje neznalice a ipak su na medijima, čak i tada obavljaju jednu važnu funkciju i tako treba da bude. Oni vrše nužnu početnu a i kasnije selekcije među svim proučavaocima Tarota bili oni početnici ili napredni studenti, dakle celim putem. Oni su u funkciji testiranja, postavljanja zamki ozbiljnim studentima mada nisu svesni toga. Oni to rade bolje nego iko drugi. I tako treba. Oni kao da na prsima nose tablu na kojoj piše: ‘Ovako ne treba’! I što ih je više to je samo dokaz veće potrebe po selekciji. Kada obave tu svoju nesvesnu funkciju oni jednostavno nestaju. A kako bi drugačije i moglo da bude! Svaki ozbiljan student Tarota mora da ih odmah prepozna. Oni su zato tu i on mora da položi taj test. Ako ih ne prepozna onda je samo jedan od njih. Ne dopušta bog tek tako svakome da mu se približi!

Praktičan primer?

Već preko dvadeset godina živimo u sumnjivim vremenima i imao sam puno uspešnih i tačnih predviđanja šta će se dogoditi u globalnom smislu tokom tog perioda ali mnogo veće uspehe smatram neke tačne predikcije individualnog tipa. Na primer, čovek me pita u vezi zdravlja za neku bezazlenu bolest i vidim da se radi o nekoj smrtonosnoj stvari. On mi sve to negira. Nisam mogao da vidim da je to druga bolest ali ishod divinacije ga je naveo na dodatne preglede prilikom čega su ustanovili raka u ranoj fazi i time ga uspešno ozdravili. Ili kada me zove osoba iz druge države i pita me da li će da pobedi na nekom turniru, a ja kažem da će da osvoji treće mesto. Jedan od težih slučajeva je bio kada sam divinirao u vezi pokojne osobe ali tada nisam znao (kao ni osoba koja me je zamolilla za divinaciju) da je ta osoba već pokojna. Radilo se o devojci od 27 godina. U više otvaranja sam video da uvek dobijam slične odgovore što je delovalo neobično, čudno, nikada nisam takve odgovore dobijao mada sam postavljao pitanja iz različitih uglova. To je bio težak i zanimljiv slučaj pre dvadesetak godina. Tada sam pomislio da nemam pojma o Tarotu, mada sam već imao nešto znanja. Kod svega ovoga divinator se konstantno uči. Jer literature o ovome jednostavno nema, jer ne postoji. Veoma ju je teško i napisati. Dakle učenje iz vlastite prakse.

Ovde moram da dodam dve stvari. Prvo, Tarot mi je bezbroj puta fantastično pomogao u detekciji ljudi, a to je svakodnevno potrebno, zar ne! I drugo, primarna funkcija Tarota nije prorokovanje nego kabalističko spoznavanje strukture ovog sveta.

Kako sve to nauka objašnjava?

Za sada nauka nema objašnjenja za divinacije osim što ima more statistike. Nauka naslućuje veze između materijalnih događanja i još nečega, ali dalje od toga se malo napredovalo. Preduslovi za razumevanje divinacija i mehanizama koji to omogućuju je holistički pogled na čoveka koji je u konstantnoj vezi sa jednako takvim univerzumom na svim poljima i nivoima i frekfencijama. A razumevanje tih veza podrazumeva prihvatanje da postoji nevidljivi i finiji povezivač i pokretač svega koji čini da je sve povezano sa svime. Tarot je sredstvo da nam ta univerzalna harmonija posreduje slike, informacije o svojim budućim aktivnostima. Naravno, ako je lepo zamolimo i ako razumemo njen žargon i ako smo dovoljno tihi da je čujemo.

Tarot karte su već materijalizovani predstavnici najvažnijih silina kosmosa i u kompletu predstavljaju Jedno. Zamislimo uspešnog invokatora koji priziva nekog anđela. Ako je uspešan on će videti neku svetlost koja se pojavila (pod uslovom da to nije ni subjektivna ni objektivna halucinacija). Ako je još uspešniji, od te svetlosti se može oblikovati neka figura anđela u nekom obliku pod kojima su nam poznati anđeli. Šta je u stvari uradio invokator? Jednu sveprisutnu frekfenciju, relativno ravnomerno raspoređenu, koju za sada nije moguće registrovati nikakvim osetljivim instrumentima, jer nauka još nije toliko uznapredovala, je uspeo da privuče k sebi i da od toga stvori izvesnu fluidnu gangliju koja se pokaže kao svetlost, anđeo, i koja je tu prisutna dok traje snaga magnetizma invokatora. Sasvim naučno objašnjenje. Svaka Tarot karta je jedan takav predstavnik, materijalni, vizuelni.

Budućnost Tarota?

Ako je sve do sada preživeo i opstao tokom raznolike istorije, ne treba da se bojimo za budućnost Tarota. To je neiscrpni izvor znanja na skoro svim frontovima čovekovog delovanja. Kako može da bude u opasnosti nešto što sadrži sve glavne junake dinamike u kojoj smo. Sve što otkrije nauka se apsolutno slaže i uklapa u već postojeću sliku o tim faktorima. Popularnost Tarota može da oscilira ali njegova prisutnost je večna. Kako može nešto savršeno da bude u opasnosti da nestane. Istovremeno Tarot je previše savršen da bi bio popularan kao najpopularniji čovek.

Jadni bogovi, nemaju šansi pored najpopularnijeg čoveka!

Intervju pripremio: Tomaž Kvas

Intervju objavljen u reviji Misteriji, decembra 2012. godine u Ljubljani u nešto skraćenom obliku.