Kategorije
Tarot

STRAST – LAV

Samo ono što te čini sretnim

    Osnovni razlog da ovaj Adut ima ovo ime je korespondentni znak Lava. Lav je mačka. Mačka radi samo ono što njoj paše, u čemu uživa. Samo to i ništa drugo. Svaku situaciju i svaki trenutak svojega života koristi i upotrebi samo da sebe zadovolji, da uživa. Možda je izraz strast malo prejak (kao i u engleskom lust), možda bi bilo bolje da je tu zadovoljstvo, uživanje, hedonizam. Osim toga tu je i peta astro kuća, kuća uživanja, raskoši, odmora, čak i lenjstvovanje. Sve se to podudara sa osobinama Lava kao astro znaka i lava kao životinje. Na skoro svim predstavama ovog Aduta iz bilo kojeg istorijskog perioda je prikazan lav sa ili bez ljudskog bića pored. I ako je tu ljudsko biće uvek je vidljivo da je tu prijateljstvo, saradnja, razumevanje i čak istovetnost sa tim lavom. To je veoma važan detalj na ovom Adutu, najvažniji! To je znak, sugestija

Strast - Lav
Strast – Lav

 kakav čovek treba da ima odnos do hedonizma! Zašto ne? Izgleda da su ovo Arapi najbolje shvatili. Možda ovde dolazi do izraza i ona taoistička izreka – tu smo da učimo i da uživamo! Ili ona telemitska – postojanje je čista radost! Hedonisti su najsrećniji ljudi bez obzira koliko dugo da žive. Bolje je živeti kao kralj pet dana nego kao rob pet godina! Peta astro kuća je kuća sreće. Ovaj Adut ništa drugo ne izražava. Sreća je univerzalno pravo svakog čoveka, čak svakog bića. A putevi sreće kao i putevi božiji su čudni i bezbrojni. Dublja analiza ovog Aduta otkriva koliko mazohizma je u mislenosti homo sapiensa, koliko sam sebi zagorčava život bezbrojnim nepotrebnim pravilima, normama, (samo)ograničenjima. Najveći krivac da je to tako su religije, obrazovni sistemi, prirodna sklonost čoveka ka dogmatizmu, nedostatak teleme, itd.. Mnoga pravila (sva) treba odbaciti i biti slobodan. To govore mačke. Zato mačke nije moguće dresirati. Mnoge životinje je moguće dresirati, ali ne i mačke, tu domaću životinju. One imaju svoju volju i dreser tigrova nikada nije siguran da ga neki od njegovih ‘podređenih kraljeva’ ne zgrabi za vrat u bilo kojem delu predstave. Mačke same sebi postavljaju pravila, uvek se ponašaju kraljevski, i kada su najjače i kada treba da umru. Homo sapiens ima i treba puno toga da se nauči od mačaka. Nisu stari Egipćani bez razloga obožavali mačke. Jer mačka je sunčeva životinja, otuda je kraljevska. Sunce je vladar znaka Lava. Iz tog razloga je često na tom Adutu nacrtano nasmejano Sunce, na vedrom nebu, što je sasvim logično za severnu poluloptu, s obzirom da je period znaka Lava tokom letnjih meseci.
    Ovaj Adut predstavlja-podrazumeva zadovoljenje onih najčistijih i najuzvišenijih impulsa duše a ne samo zadovoljenje nagona na fizičkom nivou. Zato je figura žene uglavnom naga što znači da je to zadovoljenje jedinstveno, konačno i ne može biti zamenjeno nikakvim falsifikatima ili kvazizadovoljstvom. Mačku ne možete obmanuti. Ona veoma dobro zna šta je za nju a šta ne, šta joj paše a šta ne, u čemu uživa a šta joj nije niz dlaku. Onaj ko je dostigao ovaj tip zadovoljenja-zadovoljstva, taj je sretan. Ovde se vidi razlika od pravog, unutrašnjeg ispunjenja sreće i konvencionalnih, izveštačenih merila zadovoljstva i sreće. Staro ime ovog Aduta je bilo Snaga a sada je Strast. Smisao je sličan. To je snaga (života) odnosno strast do života. Motiv za uživanje u životu. Sunce, vladar Lava je izvor života. Mačke su najtipičnije životinje Sunca. Lav je kralj! To je osnovno. A kralju je najlakše od svih ljudi da uživa i sprovodi svoju volju. Njemu niko ne naređuje, mačkama niko ne naređuje. Ovo je prava predstava emancipacije čoveka uopšte. Obično govorimo o emancipaciji žena i ovde je pravi prikaz emancipovane žene. I pored toga što je naga ona ne oseća sram!? Naprotiv. Ponosna je zbog toga. To je njena prava priroda. Ako sme i može i zna svoju seksualnost da izražava pravilno i dostojanstveno tek tada je emancipovana bez obzira na svoju ekonomsku slobodu, mada su i to komponente slobode.
    Pojava ovog Aduta u divinacijama obično se tumači (malo uopšteno rečeno) kao: impuls života; hoću da živim i da se izrazim! Ako se radi o pitanjima poslovne ili materijalne prirode značenje je da sebe posvećujemo (ili treba da posvetimo) potpuno i sa svom energijom i strašću. U stilu – ovo radim jer uživam u tome! To je jaka motivacija za stvaranje. To je stanje neobične kreativnosti, velike motivacije i jednako toliko sreće i uživanja u tom procesu. Prijatno sa korisnim.    Ako je pitanje emotivne prirode, pojavu ovog Aduta ne treba povezivati samo sa seksualnim nivoom mada je tu sigurno i toga. Više je to povezanost na svim nivoima a ne samo na seksualnom. Tu je pre svega snažan i kreativan odnos, strastvena privlačnost i (po)veza(nost) koje treba da pruže mnogo veće kvalitete od samog seksualnog zadovoljenja.
    Ovaj Adut ohrabruje da se ne bojimo života jer tu smo da lepo odživimo naše živote, bez obzira koliko da traje. Sunce, vladar Lava, i tako umire svako veče, tako su i naši životi kratkotrajni plesovi nage žene na lavu, tokom dana. Sugeriše strastvenu predanost svojoj misiji, životu, zadatku, lavovski odnos do svega, dakle kraljevski odnos do svega a najpre do sebe i svojega života. Nije se lako ponašati kao kralj i funkcionisati kao kralj. Džentlmeni i kraljevi su uvek i svuda dobrodošli a Lavovi su najveći džentlmeni. Žene Lavice su najdostojanstvenije žene. Upozorenja koja se kriju iza ovog Aduta su da ne treba slepo da jurimo za zadovoljstvima kao i da ne gazimo vrednosti drugih ljudi.
    Ovaj Adut je veoma retko personalizovan ako je to uopšte ikada slučaj. Iz jednostavnog razloga što u ovom svetu teško da postoji osoba takvih kvaliteta, toliko jaka, toliko slobodna u izvršavanju svoje volje, u izražavanju sebe, toliko napredna i iznad raznih dogmi koje čoveku svakodnevno zamagljuju um i koje ga drže u takoreći ropskom mentalitetu. Zato je ovo ideal na kojega treba da se ugledamo i da pokušamo da ponekad tako funkcionišemo. Ne zaboravimo, ovo je kerubim Elementa Vatre, znači tu je i hrabrost, odvažnost koja je bazirana na a priori pravu na život i sreću.