A šta je sa jačim, tvrđim koncima (koji nisu labavi nego uvek zategnuti) na kojima je ta lutka-čovek?

Stubovi karme, beton, mornarski konopci (a ne samo konci) ili još bolje zidovi nosači, su fiksni faktori u svemu tome i još uvek se razlikuju od čoveka do čoveka u izvesnoj meri. To su fiksne komponente, kao što je rotacija Zemlje oko Sunca, izmena dana i noći, stalne potrebe organizma po hrani, vodi, (navike Nefeša i fizikalne potrebe Gufa), zatim roditelji koje ne možeš promeniti, astro karta koju ne možeš promeniti, prošlost koju ne možeš promeniti, vozni red aviona kojega ne možeš promeniti, itd..

Sve su to stubovi karme, kao i inače svih 22 faktora univerzuma (22 Aduta Tarota) kao i neke njihove jake tvorevine. Svi oni određuju polje suverenosti subjekta. Njihovom harmoničnom saradnjom se stvara neko polje suverenosti subjekta. Zbog njihove prisutnosti i u samom čoveku, se kaže da je čovek bog. Ali samo zbog toga. Mada to nije dovoljno da je stvarno čovek bog. Daleko od toga. Čovek je samo kopija boga, mikro bog, sa mikro potencijalima da se uskladi sa bogom i samo zbog te mogućnosti čoveka dignuše do boga. Ha ha. Ali njegovo malo polje suverenosti i dalje ostaje malo.

Dakle to su jači konci po kojima je čovek fiksiran i tu ne može puno da se ‘trza’. Tamo mora da se prilagodi, sluša, uvažava, dakle faktori koje mora da ispoštuje. Svakome vojniku je general nešto tako. Vidi moj tekst – Šta je sve maktub? Između tih jakih faktora je dovoljno polje za slobodnu volju subjekta i Istinsku Volju. Nije lako čoveku u svemu tome!