Da li duhovne prakse daju neke rezultate u svakodnevnom životu, da li poboljšavaju ili olakšavaju život?

Sve duhovne prakse moraju da imaju, da daju koristi u svakodnevnom životu. Inače ne bi imale smisao. Čovek je ipak hedonističko biće i radi na tome da sebi olakša život. Blagodeti zdravog i čistog  i uravnoteženog života, a naročito duhovnih praksi, se moraju ubrzo pokazati.

Dakle, upotrebljivo je i to veoma. Jer ako nije, menjajte učitelja, menjajte školu, menjajte metode! Svoje znanje treba upotrebiti.