Da li je potrebno u Liber Samekh uključiti i rituale (Manje i Veće) Pentagrama i Heksagrama?

Danas su mnogo zahtevnija i brža vremena nego pre 200 ili 100 ili pre samo 30 godina. Nismo ni svesni akceleracije događaja. Dakle, i samo čitanje ‘barbarskih imena evokacije’ prema korespondentnim stranama sveta ne može da bude bez efekta.

Ali zašto taj efekat ne bi utrostručili ili upetostručili ako uključimo i rituale Pentagrama i Heksagrama! Danas je duplo više mentalnog smeća u glavama ljudi nego pre 30 godina a deset puta više nego pre 100 godina. To su prepreke koje treba odstraniti. Kako drugačije i kako brže nego tim ritualima?!? Pre 100 godina je prepreka bilo recimo jednostavno ne-znanje ali danas je to ne-znanje plus tone raznog mentalnog smeća (nepotrebnog znanja) što naš posao čini mnogo težim. To je nusprodukat medija svih vrsta. Pre više od 25 godina sam rekao mojim sagovornicima da nam je MTV ‘najnoviji neprijatelj’ pa me nisu ozbiljno shvatali. Ali danas se slažu sa time.

Zašto onda sve to ne bi oterali terajućim ritualima a onda na čisti teren sproveli ekspanziju sopstvenog LVX-a?! Ako hoćete da preusmerite reku dovoljno je samo da joj otklonite prepreke i ona će po zakonima fizike poteći tamo gde je manji otpor. A još ako je potisnete pod pritiskom, tek tada teče. Zašto ne bi tim ritualima očistili puteve a onda po tim putevima poslali svetlost iz sebe da osvetli sve oko sebe. Ti rituali čišćenja su otklanjanje prepreka a ‘barbarska imena evokacije’ su pritisak, odnosno gorivo za povećavanje naše sopstvene unutrašnje svetlosti i njeno širenje.