Da li je tačno da sve što čovek doživi, što ga zadesi (svi udarci karme) da je baš ono što zaslužuje?

Zar je moguće drugačije?! Ne mogu materijalne okolnosti i događaji da budu izvan toga. Ono što se dešava čoveku je rezultat onoga što je on uradio i onoga što nije uradio, onoga što je uradio neko relevantan za njega i onoga što taj relevantan nije uradio. To je veoma komplikovana i zamršena mreža prenosa karme. Jer ako nešto nije uradio, i to je uzrokovalo da mu se nešto događa.

Čak i ako nešto zna ili ne zna je uzrok nekih događanja. Materijalne okolnosti su drugi pol vertikalne jednačine poznate pod imenom Hermesov zakon. Na kraju, kako može nešto da se dešava ako za to ne postoji dovoljan pogon, uzrok, razlog?!