Da li mogu da izradim neki planetarni talisman s obzirom da ne znam tačan sat i minut rođenja?

Pošto ne znate sat i minut rođenja (to znači da ne znate Ascendent i položaje astro kuća i raspored planeta po astro kućama) ali ipak znate položaje planeta po znacima i aspekte među njima. Dakle, više nego dovoljno podataka da je moguće ustanoviti da li neke planete (karakteristike, osobine, kvaliteta) nedostaje i zašto to ne pojačati planetarnim talismanom.

Dakle, možete da radite planetarne talismane! Naročito ako su neke brze planete blokirane nekim sporim i te brze pojačavate. Samo oprezno. Kod korigovanja nekog aspekta treba posebno biti oprezan čak i ako sve podatke imate. Kod planetarnih talismana savetujem samo ako nečega nedostaje da se pojača, a rearanžiranje aspekata je mnogo zahtevnije.