Da li se rešenjem nekog problema na mikro nivou mogu rešiti ili otkloniti neki ekvivalentni problemi na makro nivou?

Čovek jeste kopija boga i povezan je sa događanjima na makro nivou ali je ipak mikrokosmos, mali. Dakle, čovek jeste ‘skopčan’ sa makro nivoom, ali i njihova međusobna komunikacija, čak i ako je dvosmerna, ipak ima karakteristike pošiljaoca, centra moći iz kojega potiče.

Baš me zanima koje su to sve probleme trebali da reše putnici Titanika i tako spreče njegovo potapanje? Nije tačno da bog nema telefona, ali veze su slabe ili čovek ne može tako glasno da govori da bi ga bog čuo.