Da li se talismanom može prevazići ili ublažiti karma?

Teško da talismanom mogu da se reše ili otklone karmičke blokade. Možda ponekad, retko ili da se samo zaleče. Karma je mnogo širi, veći, jači, sveobuhvatniji, suptilniji pojam i mnogo toga podrazumeva. Karma se prevazilazi, odrađuje, anulira na mnoge razne načine i uvek su to radovi na duge staze. I uvek je tu potrebna samodisciplina da bi se problem solvirao, transcendirao.

Talismanom se rešava jedan manji, kratkotrajniji problem, koji je retko kada karmički, ma kako veliki izgledao.