Da li su deca iseljenika istovremeno suočena sa karmom naroda svojih roditelja i naroda u kojem trenutno žive? Da li moraju da odrade ‘dve karme’?

Moguće je da su u njima prisutne komponente od obe karme, ali uglavnom je dominantna karma podneblja gde odrastaju, gde se formiraju, jer te vibracije ulaze u temelje i zidove njihovog bića.

Moguće je da je tu prisutna i karma države (naroda) njihovih roditelja koja se najčešće vidi po njihovim prezimenima a što može da bude i kamen oko vrata kao i vetar u leđa. Puno zavisi od roditelja, koliko svoje karme porekla ugrade u dete.

Poznati su nam primeri da potomci u novoj državi u trećoj generaciji još uvek tegle karmu svojih naroda svojih dedova i pradedova a da ne znaju više ni njihov jezik. To govori da se iseljenici tokom svoje tri potonje generacije još nisu oslobodili karme svoje države ili svojega naroda iz kojih su otišli pre recimo 80 ili 100 godina. Grozno.