Jesu li sefiroti sile koje deluju u ovom svetu?

Možemo reći i tako mada bih ih radije imenovao nivoi koji su nastali kao rezultat međudelovanja svih sila međusobno. Oni su više prikaz stanja u kakvom smo. I u skladu sa time, sve što biva u tom i takvom stanju, takođe ima te nivoe, samo ako ima dovoljno savršen instrument, sve potrebne sastavne delove. A čovek ih ima.

Dakle, sefiroti su nivoi u rasponu od Ketera do Malkuta i svi su sastavljeni od istih komponenti ali na različitim vibracijskim nivoima, različitim nivoima gustoće. Ali možemo ih smatrati i da su izvesni centri moći unutar čoveka samim time da su na neki način korespondentni sa izvesnim silinama na makro nivou.