Kada govorite o božijim sredstvima uvek govorite o vizualizaciji, koncentraciji, treningu.

Da li pod to spadaju i neke druge aktivnosti iz života (nepoštene radnje, laži) ili neke druge neprijatne i grozne stvari?

Aktivnosti koje sam nabrojao su za većinu ljudi najbolji put i najbrži put ka bogu. Ali tu mogu biti izuzeci. Nekome može da bude najbolji i najbrži put branje jabuka, mada je većini ljudi dharana. Nekome to može da bude krađa ili neka druga aktivnost koja se vama gadi. Nemaju svi isti želudac, kao ni karme a samim time ni Istinske Volje. Ako je neko uspešan u krađi, zašto bi menjao konja koji pobeđuje?! Ali moguće je da je neko uspešan u krađi ali da se time ne približava bogu. Možda je u njegovom globalnom scenariju i krađa važna komponenta da bi za to bio kažnjen i da bi ta kazna u njemu prouzrokovala promenu software-a, a što je glavni cilj. Itd., itd., mogućih primera i kombinacija i scenarija je beskonačno.

Ako neko ima zahtevnu karmu, ekvivalentna tome mu je i Istinska Volja, kao obrnuti azimut, ma šta da spada pod te aktivnosti. Ali ako se ozbiljno tendira ka usklađenju sa višom harmonijom, onda u jednom momentu, pre ili kasnije tu moraju da budu dharana (koncentracija), vizualizacija, mantranje, rituali, itd..